Eila Hassinen

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Voiko vähävaraisten elämää kuvata sanoilla "liian helppo"? Ei mielestäni, kyllä heidän elämänsä on kovaa taistelua päivästä toiseen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kaupat ovat mielestäni riittävästi auki.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulon tulisi olla riittävä, että sillä pystyisi tulemaan toimeen jos muita tukia ei enää olisi lisänä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollasopimukset ovat työntekijälle kaikkein huonoin vaihtoehto. He jopa sairastavat "omaan piikkiin". Näitä työntekijöitä ovat äkillisesti työpaikalle kutsutut pätkätyöläiset, extraajat ym.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen päivärähän kestoa ei pidä lyhentää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulisi erota eurosta ja ottaa oma valuutta käyttöön. Ruotsi on pärjännyt hyvin, vaikka ei euroa ottanut käyttöön. Suomella on niin huono kansallinen itsetunto, ettei uskota siihen omaan pärjäämiseen. Pitäisi uskoa, koska meillä on täällä paljon sellaista hyvää mitä voisimme markkinoida muihin maihin.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on mielestäni suomessa riittävän kallista.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion velkantuminen pitää pysäyttää. Meidän pitää priorisoida yhteisen rahan käyttö niin , että saamme kotimaan asiat kuntoon. Menoja voidaan leikata, mutta ei vähävaraisten tuista ym. lapsilisistä. Suomen valtion velka on yli 100 miljardia ja kuntien velkataakka yli 15 miljardia. Nyt olisi oikea-aikaista laittaa humanitaarinen maahanmuutto jäihin (turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset) yksi työtön humanitaarinen maahanmuuttaja maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana karkeasti arvioiden noin 1 200 000 euroa. Myös kehitysapu pitäisi tässä taloudellisessa tilanteessa lopettaa. Onhan järjetöntä, että Suomi ottaa koko ajan lisää velkaa lahjoittaakseen rahaa sitten kehitysyhteistyömaille, joita Suomella on 12.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiä pitäsi korottaa ,

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä Suomessa rahaa on, mutta eri asia on se miten sitä käytetään. Johan Jyrki Katainen osoitti meille kansalaisille, että valtiolla rahaa riittää jopa laittaa 700 000 eura tulevaisuustutkimukseen. Oliko järkevää? Ei tarvitse olla mikään mensan jäsen ymmärtääkseen, kuinka vaikea Suomen valtiontalouden tilanne tulee tulevisuuden vuosina olemaan. Ei tästä tiedosta olisi kannattanut maksaa suuria summia. Oman maamme asiat olisivat kunnossa, mikäli emme haaskaisi rahaa epäolennaisiin asioihin, kuten EU:n kriisimaiden tukeminen ym. Järkevyyttä kaivataan Arkadianmäen päättäjiin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato - jäsenyys ei vahvistaisi meidän turvallisuuspolitiikkaa tai asemaa. Se voisi olla korkeintaan pieni pelote ja vain hidaste mahdolliselle hyökkääjälle. Lisäksi Nato - jäsenyys lisäisi Suomen kustannuksia yli 40 milj. vuodessa jäsenmaksuina ym. kuluina. En kannata Nato- jäsenyyttä. Mahdollisesta nato-jäsenyydestä pitäisi myös järjestää sitova kansanäänestys.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei enää ole mikään lintukoto. Väkivalta ja rikollisuus maassamme lisääntyy vauhdilla. Myös terrorismi on nykymaailmassa täysin mahdollista. Tarvitsemme poliiseja näkymään kaduilla ym. paikoissa ja olemaan kansalaisten saatavilla hädän hetkellä. Poliisit tekevät raskasta ja vaarallista työtä. Olisiko palkkausta korotettava? Hyvä palkka motivoi ja sillä ehkäistäisiin Suomalaisen poliisin korruptoituminen.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni humaanitaarinen maahanmuutto( turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset) pitää laittaa jäihin. Hyväksyn ulkomailta Suomeen tulevat henkilöt, jotka kunnioittavat Suomen lakeja/asetuksia ja pystyvät elättämään perhekuntansa omalla työllään.

En halua Suomeen ääriliikkeitä ja terrorismia. Suomi on rauhallinen maa ja sellaisena saisi myös pysyä. Kaikilla maapallon ihmisillä olisi mahdollisuus elää sopuisasti rinnakkain, mutta ihmisen rajaton vallanhimo estää rauhallisen rinnakkaiselon. Surullista.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei politiikka, mutta niiden seurauksena syntyvät toimet voivat olla uhka. Suuri, ja mahtava Venäjänmaa on aina ollut itäinen naapurimme, ja tärkein kauppakumppanimme. Nykyisessä maailmanpolitiikan arkipäivässä varmasti Venäjä voi olla Suomelle uhka. Suomen ei pitäisi liian kurinalaisesti mennä mukaan Eu:n pakotepolitiikkaan. Suomi on pieni maa, joten en haluaisi käydä sotimaan Venäjää vastaan. Suomen puolustusvoimat eivät nykyisessä säästöpaineiden syövereissä pystyisi puolustautumaan kovinkaan menestyksekkäästi. Tämä kannataa pitää mielissä.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Isoveli valvoo kaikkea ja kaikkia. Meistähän tiedetään jo kaikki. Kun käyt kaupassa niin sinusta tiedetään ostotottumukset ym. tarkasti. Jopa se tiedetään millä pyyhit peffasi wc:ssä. Mitä lisävalvontaa tähän enää tarvittaisiin?

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Ääriliikkeiden vastarintaan pitää mielestäni myös Suomen osallistua. Mikään ääripäätä edustava taho ei tuo kansalaisile mitään hyvää tullessaan, vaan täydellisen diktatuurin. Tämä tosiasia olisi hyvä muistaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasia tulee olla yhtenä vaihtoehtona, mutta vain mikäli henkilö itse sitä tahtoo . Henkilön tulee olla oikeustoimikelpoinen ja vakaa tätä päätöstä tehtäessä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee tuottaa sosiaali ja terveyspalvelut mahdollisimman laadukkasti, turvallisesti ja nopeasti. Yksityiset palvelut voivat olla kunnallisten julkisten palvelujen rinnalla tukena.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti eri viranomaistahot ovat ottaneet oppia pikku-Eerikan tapauksesta ja vaihtavat tietoja toistensa kanssa. Mielestäni vaitiolovelvollisuus tulee unohtaa kokonaan jos on kysymyksessä lapsen asiat ja pystyy tiedoillaan lapsen asiaa viemään eteenpäin. Myös kovennetut tuomiot rikoksiin jotk koskettavat lapsia (pedofiilit ym. )

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä lisätä. Kyllä Suomen vanhukset ovat hoitonsa ansainneet. Ilman heitä meillä ei edes olisi koko Suomea. He ovat meille tämän hyvinvointivaltion rakentaneet. Ja on mielestäni kansallinen häpeä miten yhteiskunta on viimeisten vuosikymmenten aikana hoitanut vanhustenasiat.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten tulee saada tasavertaisesti koko maassa sosiaali ja terveydenhuoltoplvelut. Kunnille pitää luoda mahdollisuudet toteuttaa ladukasta, turvallista ja nopeaa sosiaali ja terveydenhuollon plvelua kansalaisille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Pitää miettiä järkevästi mikä vaihtoehto milloinkin olisi se paras. Ilmastoasioissa pitää olla tarkkana ja päättäjien tulisi pitää omat tietonsa ajantasaisina. Muuten heitä rahastetaan surutta ilmastasioissa ja viedään kuin pässejä narussa.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

En tahtoisi ruokapöytääni geenimuunneltua ruokaa. Haluaisin takaisin lähiteurastamot ja puhtaan kotimaisen lähiruuan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitäisi laittaa kokonaan jäihin humanitaarinen maahanmuutto (turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset) Ensisijaisesti pitäisi hoitaa kotimaan ja sen kansalaisten asiat kuntoon. Sitten kun oman maan talousasiat ovat kunnossa voidaan keskittyä muihin asioihin. On aivan järjetöntä, että Suomi ottaa joka vuosi lisää velkaa ja kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita otetaan maahan lisäämään kustannuksia sosiaalitoimien luukulle, kun Ely-keskuksen tukivuodet loppuvat. Nyt pitäisi oikeasti miettiä mistä säästetään ja mistä voidaan leikata. Jos tätä pakolaisrallia jatketaan se tehdään oman maan kansalaisten hyvinvoinnin alasajon kustannuksella. En hyväksy tätä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Miksi kaiken asuttamisen pitäisi keskittyä suuriin kaupunkeihin ja eteläiseen Suomeen? Maaseutuelinkeinoja tulisi lisätä tasaisesti ympäri maata.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Oppilaskoot eivät tarvitse paisua liian suuriksi, koska silloin hitaammin oppivien oppiminen kärsii.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Pitäisi järjestää ja mieluiten sitova kansanäänestys. Nyt olisi aika Suomen kansaa koskettavissa tärkeissä valtiollisissa asioissa kuunnella Suomen kansan syvien rivien ääntä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ensin pitää harkita onko muita vaihtoehtoja tarjolla.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Jos lainmuutos on hyväksytty aiemmin ei sitä mielestäni enää pitäisi perua.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Miksi ? Kyllä kansalaiset saa ne halutessaan alkosta.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisuuteen perustuva kieltenopiskelu voi jopa lisätä halukkaiden määrää ruotsinkielen opiskeluun. Kaikkea pakollista vastustetaan periaatteesta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa halutaan kokeilla. Näin se vaan menee.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ehdoton ei. Autoilu on muutenkin kallista. Kaikki eivät voi käyttää julkisia kulkuneuvoja tullessaan Helsinkiin esim. töihin.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tiestö alkaa olla huonossa kunnossa, kyllä niitä täytyy hoitaa. Teitä pitkin kulkee ihmiset töihin ja rahti satamiin. Me tulemme tarvitsemaan maanteitä aina, huolimatta siitä ratayhteyksistä länteen tai itään.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Miksi kuntien pitäisi yhdistyä ? Kun monta velkaista kuntaa yhdistetään yhdeksi suurkunnaksi, niin se on pian suuri kriisikunta. Velkaisesta suurkunnasta ei vahvaa suurkuntaa synnytetä näillä taloudennäkymillä. Kuntien velkataakka on yli 15 miljardia ja kasvaa entisestään liitoksien myötä ja pian kriisikuntia syntyy kuin sieniä sateessa. Onko järkeä?

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Miksi kaikki pitäisi yhdistää suureksi ja keskittää jonnekkin? Kyllä nykyiset sairaalat pitäisi säilyttää entisellään. Suuruudenhulluudelle loppu.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä. Suomen valtion tulisi jäädyttää pakolaispolitiikka, koska Suomen valtion, - ja kuntientalous on kriisirajoilla. Valtion ja kuntien huonossa taloudellisessa tilanteessa ei pitäisi ottaa enää humanitaarisia maahanmuuttajia Suomeen ( turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset) Tätä tehdään jo nyt oman maan kansalaisten hyvinvoinnin alasajon kustannuksella. Nyt järkeä käteen päättäjille.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupauksistaan pitää pitää kiinni ja yrittää myös saada lupaukset täytettyä. Tämä voi olla vaikeata yksittäisenä edustajana, mutta järjen käyttö ei liene kielletty päämäärään pääsemiseksi. Politiikka on yhteistyötä ja sooloillen ei pitkälle pääse. Yhdessä tuumien toisten kanssa syntyy tuloksia. Kuntapolitiikan parissa huomasin , että kyllä se rautakin taipuu, kun oikein taivutellaan hitaasti ja pitkään. Itse olisin valmis tekemään hyvää yhteistä politiikkaa Arkadianmäellä yli puoluerajojen mikäli päätettävät päätökset tuovat yhteistä hyvää kotimaalle ja sen kansalle. Yhteisen tahtotilan vallitessa syntyy hyviä päätöksiä.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä