Alla Bergh

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on helppo saada työttömyysrahaa. Mutta sellaista elämää ei saa sanoa ihmisen arvoiseksi. Siksi valtio tekee rikoksen, kun on opettanut jo muutama sukupolvea ihmisiä, joiden ei tarvitse tehdä työtä, - sen sijaan, että luoda-ja-luoda koko ajan uusua työpaikkoja ja lisää työpaikkoja. Sellainen valtion taholta järjestetty sukupolvien pakkosiipeily rikkoo ihmiselämän perustan - huonosti järjestetty, sanoisin. Ilman työntekoa ihminen ei pysty vastaamaan oman elämänsä kutsumukseen, ei pysty toteuttamaan itseään - elämä on turha. Väärin ymmärretty inhimillisyys. Ihminen tarvitsee adrenaliinia, haasteita ja taistelua ei virtuaalimaailmassa, mutta sosiaalipiirissä jokapaiväisen leivän edestä ja omalla ammattialalla - se on terve elämä, eikä niin kuin nykyään: jokainen on omassa kerrostalon kolossa näpyttelee pleikkaria, muuttuu sohvaperunaksi, ja raha tippuu taivaasta työntekemättömyydestä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään nimessä saa siirtyä perustuloon. Rahan on oltava ansaittuna työnteolla. Kuka tekee vähemmän työtä, hänen on saatava pienempä palkkaa. Sitä paitsi, sellaisen kastikkeen alla kontrolloimattomasti madalletaan hyvien ja rehellisten työntekijöiden palkkatasoa - heidänkin kiinnostus työntekoon häipyy. Raha syntyy ainoastaan tekemällä työtä - muussa tapauksessa se joko piirretään tai varastetaan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Sellainen asiaan lähestymistapa on ristiriidassa vapaamarkkinoiden käytännön kanssa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Valtiolla ei ole valtuuksia puuttua tähän. Työntekijä itse on kustantanut oman ansiosidonnaisen työttömyysturvan jokaisella kuukaudella työttömyysmaksuilla. Valtion on tunnistettava omat rajansa. Ei saa luovuttaa Karjalaa Venäjälle, mutta ei saa myöskään käydä työntekijän kukkarossa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Se on yksi esimerkki, kun tarvitaan Kansanäänestystä, suoraa demokratiaa. Eivät yksittäiset kansanedustajat, eikä ministerien ryhmä voi päättää sellaisista Suomen Perustuslakia ravistelevista asioista. Ne poliittikot ja virkailijat, jotka aikanaan ajoivat tämän asian Eduskunnassa läpi, ovat syyllistyneet velvollisuuksien ylittämiseen. Ainoastaan kuningaskunta, jolla Ruotsi ylpeilee, on pelastanut Ruotsin ja Norjan, ja Tanskan, ja Englannin yhteisestä Euroopan valuutasta, joka on on mahdollistanut veroparatiisit, rahanpesu, verojen pimittämisen ja ym. rahamarkkinoilla temppuiluja varkaiden ja rikollisten iloksi. Ja niin oli tarkoituskin, että isot rikolliset isossa mittakaavassa vapaasti manipuloisivat kansalaisten ja veronmaksajien kustannuksilla: isossa sotkuisessa talossa, jossa ei ole emäntää, eikä isäntää, on helppo varastaa, eikä tarvitse kantaa vastuuta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Minä vapauttaisin kotimaiset elintarvikkeet, mm. ruokatuotteet, kokonaan verosta. Ei saa haudata Suomen maatalouden kokonaan. Jos nostetaan veroa, kuluttaja ryhtyy ostamaan ulkomaisia myrkyllisiä ruokia, koska palkatasoa ei nosteta samanaikaisesti. Myrkyt ruoassa verottavat terveyttä. KELA:n piikin hoidetaan säilytysaineilla aiheutetut sairaudet tai maksetaan työkyvyttömyyseläkkeitä. Maatalouden yrittäjät menettävät tulonsa, joutuvat pankrotiksi. ja sellainen ruoan veron nousun aiheuttama neratiivisten seurausten kolera vain leviytyy. Maalaisjärkiä veropolitiikkaan!

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Se on itsetuhoinen tie. Täytyy rehellisesti ja suorasukaisesti sanoa, että Kataisen hallituksen työ oli tuhotyö Suomelle. Täytyy rehellisesti tunnustaa, että hyvinvointivaltion saavutusten romuttaminen on Kokoomuksen pahojen poikien saavutuksia. Ei ole oikein nimittää julkisen terveydenhoidon romuttaminen SOTEen niin sanotusti "uudistukseksi". Tuho on tuho. Ja sellaisen menon hyväksyminen on askel taakse päin, regressio. Jos minä tulen kansanedustajaksi, minä panen ministerit tekemään sitä työtä, mikä kuulu heidän hoidettavaksi: työpaikkojen luominen ja kansan talouden käytännöllinen johtaminen, eikä papereiden monistaminen, mitä kataiset ja virkkuset olivat harrastaneet - siksi pakenivatkin EU-parlamenttiin. Eduskunta on lakia produsoiva ja niiden käytöstä päättävä elin. Eduskunta myös kontrolloi Hallituksen toimintaa. Emme tarvitse kahta Eduskuntaa maassamme. Hallitus on ainoastaan toimeenpaneva elin, se toteuttaa Eduskunnan päätöksiä ja on vastuussa teoistaan Eduskunnalle. Jos minusta tulee kansanedustaja, minä vaadin kaikki nämä piilolahjusta nauttivia ministereitä vastuuseen: ympäristöministeri Paula Lehtomäki - Talvivaarasta, ne, jotka möivät Turun edustalta saaret venäläiselle vakoilu- ja sotavalmistelutoiminnalle - ne myös laitan vastuuseen. Jokainen Suomelle vahinkoa aiheuttanut virkailija joutuu vastuuseen ja kärsimään ansainnetusti. Ennen kaikkea supistan valtion yhtiöiden johtajien palkat ja palkkiot, huippuvirkailijoiden palkat - niin minä leikkaisin menoja. Koska eivät jumalat saviruukkuja polttele. Mutta minun Eduskunta kautena lapsilisät, elatusapu, eläkkeet, opintoraha saisivat indeksikorotusta. En minä hyväksy sitä, että rivikansalaisilta skarpataan pois viimeisen nahkakerroksen, mutta suppea eliittipiiri ei kuin vain kasvattaa omalla päätöksellään omia ansaimattomia tuloja ilman mitään häpeä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Tottakai, Suomi tarvitse lisää peruskansalaisia. Sen takia äideille täytyy luoda suopeat olosuhteet synnyttää ja kasvattaa pellavapäisiä ja muunvärisiä - minkäänlaisia tupsahtavatkin esiin - lapsia. Lapsilisä on yksi niistä tärkeistä olennaisista edellytyksistä, että hyvässä hedelmöitysiässä ovat ylioppilaat ja työuran alussa olevat nuoret ammattilaiset uskaltaisivat suunnitella omaa perhettään kasvusuuntaan. Mutta on typerä, hyödytön ja itsepetollinen temppu toisella kädellä antaa vanhemmille apua tulevien sukupolvien kasvattamisessa Suomessa ja toisella kädellä ottaa sen pois. Se on virkkuisten ja urpilaisten työnteon tyyli: raporttien luvut parannetaan, mutta tosiasiassa reaali elämässä ei mikään muuta, ainoastaan, lisää papereiden liikkumista edes ja takaisin ja byrokratiakoneiston paisuttaminen.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on yhä varaa vaikka kuinka paljon. Sen täytyy vain käyttää oikeisiin kohteisiin. Julkinen terveydenhoito täytyy taas nostaa entiselle tasolle hyvinvointivaltion ajoille. Yksityinen terveydenhoito täytyy vetää pois KELA:n korvattavien piiristä. Nautittakoon kallijsta yksityisistä terveydenhoitopalveluista rikkaat. Julkisen terveydenhoidon on oltava helposti saatavissa, korkean laatuista ja varma koko Suomen alueella. Se oli Kataisen aikana kansainvälisen mafian Suomeen KELA:n (veronmaksajan) niskaan juuurittamat yksityiset SOTE-toimijat. Aluksi halvemmat, kuin julkiset, mutta julkisen terveydenhoitosysteemin romutettua, saavuttaen monopoliaseman, ne määräävät hinnan ja laadun. Mikäs arvosana tulee Kokoomukselle hallituskaudeltaan, kun se on siirtämässä vaalivoittajan käsiin maan, jolla ei ole enää rahaa terveydenhoitoon, eikä maanpuolustukseen, eikä poliisiasemien ylläpitoon ja y.m. Mutta ennen Kokoomusta Suomella oli varaa omiin tarpeisiin. Nyt se vara on siirtymässä urakalla valittujen yksityisiin taskuihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

NATO-jäsenyys on Perustuslain vastainen, samaten EU:n sotajoukkojen jäsenyys. Tänään meillä ei ole vihollisia, mutta halutessa me voimme hakea ne, jos, NATOn houkuttamat, menemme sotimaan Irakiin tai Afganistaniin. Venäjällä ei ole mitään intressejä Suomessa. Nyt Putinilla on tehtävä saada omaksi valtavat kaasu- ja öljyvarannot Jäävaltamerellä. Sota voi syttyä Norjan (NATOn) ja Venäjän välissä Jäävaltamerellä. Suomen on viisasta pysyä pois muiden maiden sisäisistä sodista ja muiden maiden välisistä sotatoimista. Omalla hallintakaudella neljässä vuodessa Kokoomus on aiheuttanut suunnattoman suuren vahingon Suomelle. Nyt meillä on aivan riittävästi töitä Suomen elvyttämisessä, jos haluamme pelastaa tämän kansan. Minä en halua lähettää Suomen poikia kuolemaan muiden intressien edestä. Täällä kotosalla on töitä, elvytystyö.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Nykyään kasvatetaan vain mahdollisuudet rikollisten tehdä rikoksia. Kasvatetaan myös kansalaisten turvallisuus!

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Ei pelkästään terrorismin vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että maapallolla jäisi olemaan sellainen kansa kuin suomalaiset. Uhka on, että jokaisessa maahanmuuttajien perheessä syntyy monta lasta, mutta kohta kantasuomalaisten syntyvyys on pienempi, kuin kuolleisuus. En minä luule, että Jumala loi suomalaiset turhaan tälle maalle, vain häviöön. Olisi hyvä, että tämä kulttuuri, tämä uskonto, mentaliteetti, suomalaisten geenit saisivat jatkoa myös tulevaisuudessakin, että eivät kaikki suomalaiset assimiloisivat tulokkaiden kanssa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Putinin lyhytkatseinen politiikka vie Venäjän pirstaloitumisen tielle. Nykyään agressiota harrastavat hallitsijät eivät tarvitse mitään etupiirejä, eikä orjia. Nykyaikaiset sodat käydään resurssien edestä, energiaresurssien. Esimerkiksi, Afrikassa ja araabimaissa - öljyn edestä, Tsetseniassa - yljyputken hallinnasta, Krimi - Sauth-Streamin reitin vuoksi, Ukrainassa - sen maaperällä venäläisen transiitti kaasuputkiverkoston omistuksesta.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Minä itse en pelkää. En harrasta mitään lainvastaista verkossa. Omalla kohdallani annan turvallisuusviranomaisille kaikki valtuudet seuraamaan toimintaani verkossa. Rikolliset kyllä toimivat salaisuuden peitossa. Missäs se maa Suomi on, jonka internetissä yksityisyyden suoja muka toimisi, kun Venäjä ja USA virallisesti vahvistivat, että niille ei ole mitään salaista missä tahansa maapallon kolkassa yksityisten tahojen internettouhuissa? Kiina, luultavasti, on jo saavuttanut samanlaisen internet-vakoilun osaamisen tason. Kyllä, täytyy antaa kaikki valtuudet turvallisuuspalvelulle huolehtimaan meidän turvallisuudestamme. Sen takia maksamme verotkin valtiolle.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Irakilaiset osaavat taistella paremmin, kuin suomalaiset. Heillä kokonainen sukupolvi on kasvanut sotaolosuhteissa. Pienen ja köyhän Suomen on pysyttävä sekoontumatta muiden maiden sisäkonflikteihin. Koko maapallon täytyy järjestää boikotin Isisin hallussa olevan öljyn kaupalle. Jos rahahanat pistetään poikki, niin Isisin taistelupuhti hivenee. Suomen täytyy käyttää omat rahansa oman armeijansa hyväksi, esimerkiksi, varuskuntien ylläpitämiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tappo on aina tappo. siitä riippumatta, työnnetäänkö myrkky kurkkuun väkisin, tai laitetaanko toivottoman potilaan yöpöytään niin kuin mitään tarkoittamatta. Saatanallinen palvelu. Viimeinen työkuva, jota toivoisin itselleni tai muille rakkailleni - ottaa se jakkara pois, kun tuomittu on hirteessä. Uskokaa pois: kuka todella halua lopettaa omat päivänsä tässä maailmassa, hän löytää miljoonan keinoja, miten se tehdään. Eikä siihen tarvita mitään apua. Niin sanotusti "avustettu kuolema" avaa ovet vapaalle myrkkyjen myynnille apteekkeissä, ei-toivottujen ihmisten eliminoimiselle ja muulle pahalle. Jos Jumala on antanut elämän ihmissielulle tässä maailmassa, Jumala itsekin kutsuu pois tämän hengen täältä, kun aika tulee. Joskus elämä tuntuu siettämättömältä, mutta meidän on kannettava oma ristimme loppuun saakka ja kärsittävä, jos emme osaa selviytyä vaikeuksista. Mutta kukaan ei tiedä tosiasiassa, loppuuko tämä kärsimys, tämä kipu kuolemaan tai tuleeko ihmepelastus (sellaistakin sattuu). Eikä kenelläkään yksittäisellä terveydenhoitajalla tai lääkärillä ole oikeutta tuomita ihmisiä parantomattomaksi. Tämän päivän terveydenhoidon ammattilaiset tietävät ja ymmärtävät petollisen vähän ihmisvaelluksesta tässä maailmassa, sen tarkoituksesta ja sielun maailmasta. Joskus henkinen kärsimys on tuskallisempi, kuin mikään fyysinen vika vartalossa. Mitäs sitten vammaiset ihmiset? He myös ovat parantumattomat. Mutta heiltäkin saa odottaa urhotekoja, taistelua Euroviisujen asti. Hekin kykenevät tuomaan iloa tähän maailmaan. Ja kuka on parantumattomasti sairas, se joka kärsii, esimerkiksi, syövästä, tai se, joka tyrkyttää hänelle myrkkypillerin ja väittää, että viimeisillä tämän elämän Jumalan annetuilla hetkilläsi ei ole mitään arvoa, aivan vapaasti, riistä vain henkesi itseltä?

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Minun elämäni kokemuksella testattu totuus. Ja minkä vuoksi me maksaisimme veroja, jos valtio ei kykenisi tuomaan meille turvaa: ei vartalossamme, ei kodissamme, ei kaduillamme, eikä maan rajojen sisällä? Se valtion tarkoitus onkin, että se suojelee meitä tungeksijoilta, myös viruksilta, valtio huolehtii kansan (terveyden mielessä - populaation) jatkuvuudesta. Muuten valtiolla ei ole oikeutta nauttia veroistamme. Muuten se on vain rasite. Niin Suomen eläkeläiset äänestävät jaloilla, kun muuttavat Portugaliin. Ja kansan terveys on tärkein maan rikkaus. Terveet ihmiset synnyttävät terveet jälkeläiset, terveet ihmiset kykenevät kovasti paiskimaan töitä, terve ihminen pystyy nauttimaan elämästä, olemaan onnellisena, jalanmurtuma voi estää runoromaanin syntyä, terve ihminen haluaa olla luova, toteutua, terve kansa pystyy paremmin puolustautumaan. Kansan terveydestä huolehtiminen kuuluu valtion perusvelvollisuuksiin ja valtion piikille kaikkea kansalaisia kohden tasavertaisesti. Hyvän tason julkinen terveydenhoito on jokaisen kansalaisen perusoikeus.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen sosiaaliviranomaiset ovat aiheuttaneet paljon kärsimystä lapsille, kun lapsia huostaanotetaan pois omilta isiltä ja äideiltä. Nämä henkiset vammat jättävät jäljet koko ihmiselämän ajaksi: turvattomuus: tuntemattomat ihmiset voivat tulla ja väkisin viedä minut rakkailta vanhemmiltani ja sisaruksiltani. Sosiaaliala on tunnustanut, että on huutava pula ammattilaisilta, työllistetään kouluttamattomiakin. Kurikka perheen tapauksessa sosiaalifasistitädit veivät kaksoispojat väkisin kotoa sen takia, että kerran pojat juoksivat leikkimään naapuritontille. Optimisti yrittäjäisän kahdelle vilkaalle ja onnelliselle pojalle on jo rikottu henkinen selkäränka koko elämäksi. Pojista on tullut pelokkaat, itsestään epävarmat, jotka eivät ikinä tule enää luottamaan vieraisiin ihmisiin.Heiltä viisivuotiaina on ryöstetty lapsuus. Sijaiskodissa, varmaan, on tyrkytetty unilääkkeitäkin, koska pojat useasti karkasivat omaan kotiinsa. Sijaiskodissa heidät on pidetty väkisin lukkojen takana - oltavat ovat huonommat, kuin rikollisella suomalaisessa vankilassa. Nämä fasistitädin pyrkivät vielä opettamaan ison Kurikka perheen vanhempiä, miten täytyy kasvattaa lapsia. Suomen huostaanottosysteemi on mätäpaisu.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Minä vaikka toisin käyttöön uuden veron: "Vanhainhoitovero". Se tarkoittaa, että elämän aikana ihminen niin kuin laittaisi omalle "vanhaintilille" kuukausittain tietyn summan, ja kun hänestä tulee riipuvainen muidet ihmisten avusta, tästä tilistä saa maksaa verottomana omaishoitajalle tai lähihoitajalle palkan. Jos ihminen ei ollenkaan elämänsä aikana tarvinut omaishoitajan tai lähihoitajan palveluita, tämä summa siirtyy hänen perillisille perintönä. Muuten tänään käy niin, että se ahkera, joka on ansiotyöllään säästänyt vanhoille päiville, hän kuluttaa koko elämänsä tuloksen lähihoitajien palkkaukseen, mutta se, joka on juonut pois jokaisen ansaitun sentin, vanhoina päivinä hän saa samat palvelut kunnalta ilmaiseksi.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Nämä asiat ei saa asentaa vastakkain. Aikoina nimenomaan kunnat vaativat valtiolta kattavaa terveydenhotoa ja kehittivät sitä myös omista varoista. Ilman kuntien itsehallintoa kansalainen ei saa koko maata kattavaa tasavertaista terveydenhoitoa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Taas nämä asiat ovat asennettu vastakkain väärin perustein. Ilman teollisuuden tuoma tulosta ympäristötyölle ei olisi rahoitusta. Mutta toisaalta tehtaille ja tuotantolaitoksilla ei ole pakko toimia niin, että ympäristön saasteiden takia asukkaiden terveydentila ei enää anna heille riittävästi voimaa käydä töissä, eikä ympäristön saastuneisuus enää salli vaaralliseksi muutetussa ympäristössä oleskelua. Mielummin minä en tuijottaisi äärimmäisyyksiin: joko vai ei. Mutta lähestyisin asiaan kokonaisuudessa, monipuolisesti, niin kuin reaali maailmassa ne ovat.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä väite on valheellinen.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Se on karhun palvelu. Kun naiset ja lapset ovat turvassa, miehet voivat jatkaa sotimista vuosikymmenten ajan. Jos oma perhe olisi uhan alla, olisi pakko pikemmin etsiä rauhaa. Myös lapsisotilaat ovat uhka mille tahansa rauhassa elävälle maalle. Jos poika jo 9-vuotiaana tappoi työkseen joka päivä ihmisiä ja osallistui joukkoraiskauksiin, hänestä ei ikinä tule kunnon miestä. Jopa oma kyla Afrikassa ei halua ottaa heidät vastaa, oma perhekin karkottaa hänet kylästään - hän on uhka jokaiselle pojalle, jokaiselle tytölle, siksi hän on hylkiö. Miksi meidän täytyy olla sen verran sinisilmäisinä, että hyväksyisimme omaan maahamme maailman pohjasäkkiä, jopa taloudellisesti ylläpitää sellaisia ihmisiä, joihin - etukäteenkin tiedetään - ei ole luottamista?

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ajatus on typerä ja maanpetollinen. Kansalaiset asuvat, missä asuvat. Valtion tehtävä pitää huolta jokaisesta.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa olisi hyvä rajoittaa jopa 15 oppilaaseen, niin kuin aikoinaan olikin. Mutta laman aikana voimme säästää tässä. Tärkein, että opetus jatkuisi. 15 ta 42 oppilasta luokassa - se meidän on siedettävä budjettivajessa. Valtion velkakierre on katkaistava.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Se on perustuslaillinen kysymys. Joukko kansanedustajaa tai ministereitä, ei voi ottaa omalle vastuulle sellaisten asioiden ratkaiseminen, kuten euro-valuuttaan liittyminen, sodan julistaminen tai laiminlyöda Perustuslain sitoutumattomuus-, puolettomuusperiaatteen.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Viidelle miljoonalle asukkaita jo nykyisiä ydinvoimaloita riittäisi. Pystytetäänkö jokaiselle pihalle oma ydinvoimala? Vielä tänään ei ole löydetty, mihin haudataan nykyisten ydinvoimaloiden jätteet. Nykyiset ydinvoimalat ovat yksityisessä omistuksessa - sekin on jo turvallisuusriski. Mutta jokaisen ydinvoimalan purkaaminen tulee kalliimmaksi, kuin koko sen käyttöaikana tuotun sähkön hinta, ja tämä lasku tulee veronmaksaajan käteen - saasteista puhumattakaan.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei se elvytä taloutta - on harha vaan.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kahden miehen tai kahden naisen parisuhde ei saa käsitellä perheeksi - se on itselle valehteleminen. Se on vain seksuaalista tyydytystä ja jossain määrin kiintymystä. Perhe muodostetaan tulevien tai olemassa olevien lasten takia. Vanhemmat kantavat vastuuta lasten elämästä. Lapsilla on oikeus niin isään kuin myös äitiin, vaikka vanhemmat olisivat eronneet, tai joku niistä olisi kuollut. On asioiden vääristelyä ja omaa lasta kohtaan loukkaava sanoa lapselleen : "Sinun isäsi on tullut,"- kun joku täti on ovessa. Naisen täytyy silloin tehdä sukupuolen vaihdoksen, jos hän haluaa tulla isäpuoleksi.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Kenellä on kova jano, hän kyllä jaksaa tehdä muutamaa askesta lisää naapuri alkokauppaan. Ei ole pakko myydä kaikki maailman myrkyt siinä, missä lapsetkin pyörivät.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään nimessä. Olen vankkumaton toisen kotimaisen, ruotsin kielen pakollisen opettamisen puolesta. Suomen ruotsalaisilla on synnynnäinen oikeus siihen, samaten kuin suomalaisilla on: annetaakin kaikki oppiaineet suomeksi kouluissa. Itä-Karjalassa me, kansallisaktivistit olimme ylpeitä siitä, että Suomessa 10%:n suuruisen kielivähemmistön kieltä opetetaan kaikille. Siinä mielessä Suomen opetusjärjestelmä oli meille esimerkkinä, kun me vaadimme, että Itä-Karjalan kouluissa olisi uudestaan aloitettu suomen ja karjalan kielen opetus. Ja jonkun verran menestystäkin saavutimme siinä. Mutta toiselta puolelta, minä lopettaisin kaikkien viime 30:n vuoden aikana Suomeen muuttaneiden diasporien kielten opettamisen valtion kustannuksella. Ne, jotka haluavat oman kotimaan kielen opetusta, hakekoon rahoitusta omalta suurlähetystöltään. Suomen kouluissa välttämättä täytyy opettaa peruskansojen omia kieliä: suomea, ruotsia, karjalaa, saamea, tataaria, mustalaisten kieltä, ja myös englantia. Kaikille muille kielille täytyy järjestää yksityistä opetusta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ja vielä pitää ottaa käyttöön ilmamaksut. Ja lisäksi nahka täytyy vetää irti selästä - sillekin löytyy hyötyä.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Koko Suomen alueella täytyy ylläpitää tiet hyvässä kunnossa. Se työllistää hyvin ihmisiä ja auttaa kehittämään paikkakuntia, luomaan yritystoimintaa ja uusia kauppasuhteita. Uusimaa ei saa pitää misään etulyöntiasemassa.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Molemmat tapaukset ovat kelvottomat. Suomalainen lähidemokratia on arvokas historiaalinen saavutus, esimerkki muille kansoille demokratian tiellä. Niissä ihmiskunnissa, jossa poljetaan pienen ihmisen tai pienten paikkakuntien oikeudet vapaaseen ja tasa-arvoiseen elämään, oikeuden itse tai naapureiden yhteistuumin päättää asioista, jotka kuuluvat sinun omaan elämääsi, niissä ihmiskunnissa lopun-lopuksi ihminen muuttuu tsombiksi, onnellisuus häipyy ja lopun-lopuksi talouskin romahtuu. Minä haluan ylläpitää Suomessa sellaisen elämän liekki, jossa on tilaa kuntien itsemääräämisoikeudelle omissa asioissa. Sana metropoli Suomen olosuhteissa kuulostaa naurettavalta. Koko maassa on ainoastaan 5 000 000 asukasta. Siirretäänkö ne kaikki Helsinkiin asumaan, että vihdoinkin Jussi Pajunen voisi sanoa, että minulla on oma metropolia ja voisi vaatia Pariisin kaupungin johtajan suuruisen palkan? Espoo ja Vantaa moneen otteeseen ovat jo julistaneet, että ei kiinnosta, jopa Vantaan hyvälle kunnanjohtajalle järjestettiin potkut sen takia, että kieltäytyi kuntaliitoksesta ja metropoliasta, mutta Suomi-maan täysi epäonnistunut ja syvässä vararikossa oleva Kokoomuksen hallitus siltikin jaksaa räksyttää elottomista ideoista. V.2013 Tuusulan valtuustossa itse kahteen otteeseen jätin eriävän mielipiteeni: "En halua olla missään tekemisissä Urpilaisen ja Virkkusen aivopelun ja käsientaaksevääntämisen kanssa. Aggressiivinen kuntaliitosmasinointi on tarkoitettu Suomen kansan intressejä, mentaliteettia ja historiallista traditiota vastaan, se palvelee ainoastaan kansainvälistä mafiaa.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointivaltion saavutusten romuttaminen on rikollista touhua. Terveydenhoidossa ei ole varaa tinkiä - muuten tartuntataudit valloittavat maan.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Valtion pitää lopettaa vaatimaan mitään itsenäisiltä kunnilta. Täytyy kuunnella omaa kansaa: jos ei haluta - sitten ei haluta. Kunnilla on oikeus kieltäytyä. Valtion täytyy keskittyä omaan vastuualueeseen: työpaikkojen luomiseen ja budjetin tasapainottamiseen kansan hyvän elintason turvaamiseksi. Valtion ei saa sekoontua Eduskunnan, eikä kuntien vastuualueeseen. Ja on häpeällistä myös nakertaa presidentin oikeuksia.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Täsmälleen niin minä olinkin toiminutkin Tuusulan Valtuustossa. Joskus jopa jäin yksin koko Valtuustoa vastaan. Joskus seuraavassa Valtuustokokouksessa oli tehty päätös minun edellisessä kokouksessamme tehdyn aloitteeni mukaisesti. Kuntaliittojen suhteen elämä itse on jo näyttänyt, että Urpilaisen ja Virkkusen tyrkyttämät projektit oli katosta tempailtu, elonkelvottomat - niin minä ennustinkin v.2013, että Urpilaisen ja Virkkusen kuntien raiskaus jää kesken, mikään tästä ei synny. Onnistuin olemaan uskollisena äänestäjilleni, koska vaalilupaukseni perustuivat oman elämäni kokemuksiin ja olivat minun omat syvän ja jatkuvan analyysin syntymät vakuumukset, eikä noin vain, lennosta omaksutut porukoinnin nimessä. Minun oli helppo antaa lupaukset ja helppo pitää niistä kiinni, olin oma itseni, enkä ole kokenut sisälläni mitään ristiriitaa Valtuustossa toimimassa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä