Vaalikone 2014

Aloita alusta

Vastausten vertailu

<< Takaisin

Lisa Sounio-Ahtisaari Kansallinen Kokoomus

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

1. Arvot

1. Mitä mieltä olet väitteestä: Tykkään EU:sta.

Ehdokkaan kommentti

Eu on meille ja yrityksillemme tärkeä.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-maista tulevat työntekijät vievät suomalaisten työpaikat.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on joillakin aloilla arkipäivää. Ei ole mikään arvoitus miten tähän on tultu, ei tarvitse kun seurata työehtosopimusneuvotteluita niin asia kirkastuu. Sosiaalisien voimien ja markkinavoimien itsekorjaavaa painetta ei aina pysty hallitsemaan täysin edes lakien ja säännösten turvin. EU-jäsenyys on toki hieman nopeuttanut tätä hälyttävää kehitystä.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: Elinkeinoelämän ääni kuuluu EU:ssa liian voimakkaana.

Ehdokkaan kommentti

En ole siitä ihan varma. EU:ssa on toki prosesseja kuten Komission valmistelut joihin esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja ay-liike eivät pääse vaikuttamaan helposti. Pidän kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia globaalissa vertauksessa erittäin hyvinä ja konkreettisina.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: Heikko EU on uhka Euroopan turvallisuudelle.

Ehdokkaan kommentti

EU:n tulee muodostaa tiheä kudos erilaisista yhteistyömalleista puolustuksen ja talouden alueilla. Kyse ei ole niinkään sotilasbudjettien koosta mutta yhteistyöstä ja tahdosta puolustaa EU:n rajoja yhdessä.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta.

Ehdokkaan kommentti

NATO jäsenyyden ehdoista ei ole minkäänlaisia faktoja esillä joten on vaikeaa muodostaa kantaa. Emme myöskään voi tietää NATO jäsenyyden taloudellisia seurauksia. NATO-jäsenyyttä on syytä harkita vakavasti tulevaisuudessa koska puolustusvoimamme ovat melko heikot.

6. Mitä mieltä olet väitteestä: Ukrainalle on avattava tie EU-jäsenyyteen.

Ehdokkaan kommentti

EU ei pysty ottamaan uusia jäseniä pitkään aikaan.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n pitää tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa Venäjällä demokratian edistämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeätä tukea selkeästi vapautta ja demokratiaa, mutta toisten maiden sisäisiin asioihin puuttumista pitää välttää.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: Laitonta maahanmuuttoa EU-alueelle torjutaan parhaiten avaamalla lisää mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki liikehdintä pitää saada lain piiriin. On sitten eri asia kuinka paljon uusia kansalaisia EU voi ottaa vastaan.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Euroopan unionilla on siirtomaahistorian vuoksi erityinen vastuu Afrikan kehittämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Vastuu on jäljellä siksi että eräät maat hyötyvät merkittävästi siirtomaasuhteestaan vieläkin.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: Turkin paikka on EU:ssa.

Ehdokkaan kommentti

EU ei voi ottaa uusia jäsenmaita pitkään aikaan.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-jäsenyys maksaa liikaa.

Ehdokkaan kommentti

EU ei ole kuluiltaan kovin suuri ottaen huomioon kokonaisuuden. Pankkikriisien tukipaketit ovat vaihtoehtokustannus ongelmille joista kärsisismme ilman euroa.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: Eurosta on ollut suomalaisille enemmän hyötyä kuin haittaa.

Ehdokkaan kommentti

Eurolla on ollut tärkeä rooli yritystemme menestyksessä.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: Yhteinen valuutta vaatii euroalueen yhteistä talouspolitiikkaa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikka maat eivät pysty sitoutumaan yhteiseen talouspolitiikan periaatteisiin. Tämä on suuri ongelma.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: Verokilpailun rajoittamiseksi EU:ssa on päätettävä yritysveron vähimmäistasosta.

Ehdokkaan kommentti

Paljon relevantimpi haaste on vero-optimoinnin sääntely jonka tuloksena veroja karkaa EU-jäsenmaiden ulottumattomiin.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n on katkaistava kaikki rahaliikenne veroparatiiseihin.

Ehdokkaan kommentti

Veroparatiisien ongelma demokratian näkökulmasta on lähinnä siinä että ne luovat epätasa-arvoa. Säännöt pitää olla samat kaikille ilman veroparatiiseja, tai niiden kanssa toimiessa.

6. Mitä mieltä olet väitteestä: Pankkeja ei saa enää koskaan tukea veronmaksajien rahoilla.

Ehdokkaan kommentti

Toiminnassaan epäonnistuneet pankit tulee ajaa alas. Talletussuojaa tulisi pienentää ellei pankkien riskinottoa rajoiteta. Moraalikatoa ei saa ruokkia.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: Suomalaisilta pankeilta kerättyjä varoja voidaan käyttää eurooppalaisten pankkien tukemiseen.

Ehdokkaan kommentti

Euroopan laajuinen puskurirahasto on järkevä keino ylläpitää vakautta. En näe kuitenkaan että tämä järjestely on täysin oikeudenmukainen koska sen varat kerätään jälleen veronmaksajilta ei niiltä toimijoilta jotka finanssimaailmaa keikuttavat.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: Tavaroiden, palvelujen, pääomien ja työvoiman vapaa liikkuminen EU:n alueella on lisännyt suomalaisten hyvinvointia.

Ehdokkaan kommentti

EU on tukenut suomalaisten yritysten kasvua ja globalisaatiota.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Kansainvälisten yritysten ja sijoittajien kiinnostusta Eurooppaan on voimakkaasti lisättävä karsimalla yritystoimintaan kohdistuvia rajoituksia ja kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yritystoiminnasta pitää tehdä helppoa mutta sillä on väliä mistä rajoituksista tingitään. Ympäristön kustannuksella ei kuitenkaan sijoittajia kannata houkutella.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n on sidottava kauppasuhteet tiukemmin ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole toista Euroopan kokoista aluetta maailmassa jossa ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet olisivat niin korkeassa arvossa. Me näytämme esimerkkiä maailmalle.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

3. Valta

1. Mitä mieltä olet väitteestä: Susien suojelu Suomessa ei kuulu EU:lle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi pitää huolen susistaan.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: Marihuanaa tulisi käsitellä lainsäädännössä samalla tavalla kuin tupakkaa tai alkoholia.

Ehdokkaan kommentti

Huumekaupan järjestäytynyt rikollisuus saataisiin paremmin kuriin. Marihuanan laillinen myynti lisäisi verotuloja.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-alueelle on säädettävä minimipalkka.

Ehdokkaan kommentti

Minimipalkka joka on säädetty myös rikoslakiin suojaisi kaikista heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä tavalla johon edes työehtosopimukset eivät ole pystyneet.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:sta on kehitettävä liittovaltio, jossa Brysselissä yhteisesti päätettävät asiat on tarkasti rajattu ja muista asioista päätetään jäsenmaissa.

Ehdokkaan kommentti

EU:n pitää saada vakaa pohja eurolle ennen kuin voimme jatkaa mihinkään suuntaan.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:ssa hyväksyttyjä säädöksiä (direktiivejä) pitäisi soveltaa suomalaiseen lainsäädäntöön selvästi nykyistä väljemmin.

Ehdokkaan kommentti

Monet ministeriöt tekevät työnsä hyvin ja luovat hyviä uusia käytäntöjä ja lakeja direktiivien paineessa. Vastakohtana joissakin hankkeissa mennään liian kunnianhimoisesti ja tehdään hallaa talouselämälle.

6. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-budjetin monimutkaisesta rahoituksesta pitäisi siirtyä yleiseen EU-veroon.

Ehdokkaan kommentti

Yleinen EU-vero kuulostaa isännättömältä rahalta.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n kykyä itsenäiseen, sotilaalliseen toimintaan on vahvistettava.

Ehdokkaan kommentti

Budjetti löytyy jo, riittää että yhdistetään voimat.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-jäsenyys on muuttanut suomalaista maataloutta hyvään suuntaan.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin EU on tuonut maatalouden haasteet yhteiselle foorumille.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Energia- ja ilmastopolitiikassa etusijalle on asetettava teollisuuden kilpailukyky.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää säilyttää luonto, se on meillä vain lainassa.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: Euroopan siirtymistä uusiutuvan energian käyttämiseen on nopeutettava, vaikka se nostaisi sähkön ja polttoaineiden hintoja.

Ehdokkaan kommentti

Kaiken uuden taustalla on pakko olla tukia jotka vääristävät markkinoita. Muuten muutos ei lähde käyntiin. Näin täytyy vielä olla muutaman vuoden ajan. Sitten hinnat tulevat alas ja tuetkin voidaan lopettaa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä