Vaalikone 2014

Aloita alusta

Vastausten vertailu

<< Takaisin

Jussi Halla-aho Perussuomalaiset

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

1. Arvot

1. Mitä mieltä olet väitteestä: Tykkään EU:sta.

Ehdokkaan kommentti

EU tarjoaa työkaluja sellaiseen sektorikohtaiseen yhteistyöhön, joka tuottaa lisäarvoa kaikille jäsenmaille. Ulkorajavalvonta on yksi esimerkki. EU on kuitenkin keskittynyt enemmän poliittisen ulottuvuuden eli liittovaltiorakenteiden luomiseen, ja tämä on huono asia.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-maista tulevat työntekijät vievät suomalaisten työpaikat.

Ehdokkaan kommentti

Elintasokuilu jäsenmaiden välillä on johtanut siihen, että kohdemaihin, kuten Suomeen, on syntynyt laajat halpatyövoiman markkinat. Tämä näkyy ennen kaikkea rakennusalalla, ja se vaikuttaa suoraan kantaväestön työllisyyteen.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: Elinkeinoelämän ääni kuuluu EU:ssa liian voimakkaana.

Ehdokkaan kommentti

Ylenpalttinen sääntely ja standardisointi iskee ennen kaikkea pienyrittäjiin. Jäljelle jää suuryrityksiä ja ketjuja, joilla on resursseja täyttää EU:n sanelemat vaatimukset.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: Heikko EU on uhka Euroopan turvallisuudelle.

Ehdokkaan kommentti

Euroopan turvallisuus perustuu tällä hetkellä Natoon, eikä asiantilaan ole näköpiirissä muutosta.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Ukrainan tapahtumat ovat muistutus siitä, että "perinteisten uhkakuvien" aika ei ole ohi.

6. Mitä mieltä olet väitteestä: Ukrainalle on avattava tie EU-jäsenyyteen.

Ehdokkaan kommentti

On Euroopan oma strateginen etu, että Ukraina ja muut entisen Neuvostoliiton maat saadaan irrotettua Venäjän vaikutuspiiristä. Niin kauan kuin EU on nykyisenlainen tulonsiirto- ja velkaunioni, sillä ei kuitenkaan ole varaa Ukrainan kaltaisiin rutiköyhiin jäseniin.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n pitää tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa Venäjällä demokratian edistämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ulkoa tuleva tuki todennäköisesti vahingoittaa venäläisiä kansalaisjärjestöjä, koska siihen vedoten Venäjän hallinto voi syyttää kansalaisaktiiveja ulkovaltojen agenteiksi.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: Laitonta maahanmuuttoa EU-alueelle torjutaan parhaiten avaamalla lisää mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle.

Ehdokkaan kommentti

Siirtolaisuutta tulee hillitä siksi, että Euroopalla ei ole varaa satoihin tuhansiin tai miljooniin pääasiassa kouluttamattomiin tulijoihin, joiden työllistymismahdollisuudet ovat olemattomat. Tällainen siirtolaisuus on Euroopan kannalta yhtä tuhoisaa, oli se laillista tai laitonta.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Euroopan unionilla on siirtomaahistorian vuoksi erityinen vastuu Afrikan kehittämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Suomella ei ole siirtomaahistoriaa, eikä sillä ole erityisvastuuta Afrikan kehittämisessä. Lisäksi kehitys on ollut Afrikassa suurelta osin kielteistä, vaikka sinne on vuosikymmenien ajan pumpattu rahaa. Kehitysyhteistyön pitäisi keskittyä hallinnon ja demokratian kehittämiseen, ei rahan lahjoittamiseen.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: Turkin paikka on EU:ssa.

Ehdokkaan kommentti

Turkin köyhyys, islamilaisuus ja koko tekisivät sen jäsenyydestä (ja avoimista rajoista) vahingollisen muulle Euroopalle.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-jäsenyys maksaa liikaa.

Ehdokkaan kommentti

EU on velka- ja tulonsiirtounioni, jossa veronmaksajien rahaa kanavoidaan byrokratian avulla pohjoisesta etelään.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: Eurosta on ollut suomalaisille enemmän hyötyä kuin haittaa.

Ehdokkaan kommentti

Euro on viennistä riippuvaiselle Suomelle liian vahva. Toisaalta euro on mahdollistanut Etelä-Euroopan maiden ylivelkaantumisen ja johtanut nykyiseen kriisiin.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: Yhteinen valuutta vaatii euroalueen yhteistä talouspolitiikkaa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos välttämättä halutaan ylläpitää valuuttaunionia sen nykyisessä laajuudessa. Itse en halua, koska euro edellyttää budjettivallan luovuttamista ulkomaille.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: Verokilpailun rajoittamiseksi EU:ssa on päätettävä yritysveron vähimmäistasosta.

Ehdokkaan kommentti

Eri maiden verotuskäytännöt ovat historian tulosta, ja jokaisella maalla tulee olla oikeus päättää niistä itse. Epäterveeseen verokilpailuun pitäisi reagoida siten, että yritykset maksavat veronsa siihen maahan, jossa ne tosiasiallisesti toimivat.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n on katkaistava kaikki rahaliikenne veroparatiiseihin.

Ehdokkaan kommentti

Sikäli kuin veroparatiisilla tarkoitetaan valtiota, jossa toimii ns. postilokerofirmoja.

6. Mitä mieltä olet väitteestä: Pankkeja ei saa enää koskaan tukea veronmaksajien rahoilla.

Ehdokkaan kommentti

Vähintään pitää edellyttää, että pankkeja ei pelasteta yhteisvastuullisesti vaan oman maan veronmaksajien rahoilla. Nykyisessä kriisissä saksalaisten ja ranskalaisten pankkien Kreikalle antamat lainat sosialisoitiin kaikkien eurooppalaisten veronmaksajien niskoille.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: Suomalaisilta pankeilta kerättyjä varoja voidaan käyttää eurooppalaisten pankkien tukemiseen.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisvastuuta ei pidä luoda.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: Tavaroiden, palvelujen, pääomien ja työvoiman vapaa liikkuminen EU:n alueella on lisännyt suomalaisten hyvinvointia.

Ehdokkaan kommentti

Palvelujen vapaa liikkuminen on johtanut verokikkailuun ja epäterveeseen kilpailuun. Työvoiman vapaa liikkuminen taas on luonut halpatyövoiman markkinat ja lisännyt suomalaisten työttömyyttä.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Kansainvälisten yritysten ja sijoittajien kiinnostusta Eurooppaan on voimakkaasti lisättävä karsimalla yritystoimintaan kohdistuvia rajoituksia ja kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Myös kotimaisen yrittämisen edellytyksiä on parannettava karsimalla byrokratiaa, lupia, sertifikaatteja, veroja, maksuja ja sivukustannuksia.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n on sidottava kauppasuhteet tiukemmin ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä jo siksikin, että osa esimerkiksi Aasian maiden kilpailuedusta syntyy työntekijöitä riistämällä.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

3. Valta

1. Mitä mieltä olet väitteestä: Susien suojelu Suomessa ei kuulu EU:lle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on niitä harvoja EU-maita, joissa susia ei ole tapettu sukupuuttoon. Tämä riittää osoitukseksi siitä, että sopiva suojelutaso voidaan päättää kansallisesti.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: Marihuanaa tulisi käsitellä lainsäädännössä samalla tavalla kuin tupakkaa tai alkoholia.

Ehdokkaan kommentti

Tupakka ja alkoholi aiheuttavat valtavia kansanterveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Uusia päihteitä ei tarvita entisten lisäksi.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-alueelle on säädettävä minimipalkka.

Ehdokkaan kommentti

Asia on ratkaistava kansallisella tasolla.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:sta on kehitettävä liittovaltio, jossa Brysselissä yhteisesti päätettävät asiat on tarkasti rajattu ja muista asioista päätetään jäsenmaissa.

Ehdokkaan kommentti

EU on jo liittovaltio. Liittovaltiota on purettava ja päätösvaltaa subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti palautettava jäsenmaille.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:ssa hyväksyttyjä säädöksiä (direktiivejä) pitäisi soveltaa suomalaiseen lainsäädäntöön selvästi nykyistä väljemmin.

Ehdokkaan kommentti

Moni sellainenkin sääntely, joka on järkevää keskieurooppalaisesta näkökulmasta, sopii huonosti Suomen kaltaiseen pohjoiseen, harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien maahan. Lisäksi suomalaiset viranomaiset suhtautuvat EU:sta tulevaan sääntelyyn ja sen valvontaan paljon virkaintoisemmin kuin useimmat muut eurooppalaiset.

6. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-budjetin monimutkaisesta rahoituksesta pitäisi siirtyä yleiseen EU-veroon.

Ehdokkaan kommentti

EU:n tehtäviä ja vastuita pitää karsia ja sen budjettia kutistaa. Verotusoikeutta EU:lle ei missään tapauksessa pidä antaa.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n kykyä itsenäiseen, sotilaalliseen toimintaan on vahvistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tähän ei ole mitään tarvetta, koska suurin osa EU-maista kuuluu jo Natoon. Päällekkäisille rakenteille ei ole kysyntää.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-jäsenyys on muuttanut suomalaista maataloutta hyvään suuntaan.

Ehdokkaan kommentti

EU-jäsenyys on tuhonnut pienyrittäjyyden maataloudessa ja johtanut keskittämiseen.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Energia- ja ilmastopolitiikassa etusijalle on asetettava teollisuuden kilpailukyky.

Ehdokkaan kommentti

Jos tavaroita ei liian kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden vuoksi kannata tuottaa Euroopassa, ne tuotetaan jossakin muualla. Tämä ei palvele edes ilmastotavoitteita.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: Euroopan siirtymistä uusiutuvan energian käyttämiseen on nopeutettava, vaikka se nostaisi sähkön ja polttoaineiden hintoja.

Ehdokkaan kommentti

Eurooppa ei pysty kilpailemaan Aasian kanssa työvoimakustannuksissa. Jos se tuhoaa kilpailukykynsä myös energian hinnoittelun osalta, tuotanto katoaa Euroopasta.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä