Vaalikone 2014

Aloita alusta

Vastausten vertailu

<< Takaisin

Rita Dahl Suomen Kommunistinen Puolue

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

1. Arvot

1. Mitä mieltä olet väitteestä: Tykkään EU:sta.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-maista tulevat työntekijät vievät suomalaisten työpaikat.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: Elinkeinoelämän ääni kuuluu EU:ssa liian voimakkaana.

Ehdokkaan kommentti

EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvottelut pitäisi keskeyttää heti. Suuryritysten ääni kuuluu EU:ssa liian voimakkaana.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: Heikko EU on uhka Euroopan turvallisuudelle.

Ehdokkaan kommentti

En kannata liittovaltio-EU:ta.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitää jatkaa liittoutumattomana.

6. Mitä mieltä olet väitteestä: Ukrainalle on avattava tie EU-jäsenyyteen.

Ehdokkaan kommentti

EU voi tukea Ukrainaa, mutta sen on paras pysyä itsenäisenä.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n pitää tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa Venäjällä demokratian edistämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen Venäjällä on tärkeää mielipiteiden moninaisuuden säilyttämiseksi.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: Laitonta maahanmuuttoa EU-alueelle torjutaan parhaiten avaamalla lisää mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Euroopan unionilla on siirtomaahistorian vuoksi erityinen vastuu Afrikan kehittämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Ei vain historian vuoksi, humanitaarisista syistä.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: Turkin paikka on EU:ssa.

Ehdokkaan kommentti

Turkin ei pitäisi olla mukana mm. ihmisoikeussyistä.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-jäsenyys maksaa liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on nettomaksaja.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: Eurosta on ollut suomalaisille enemmän hyötyä kuin haittaa.

Ehdokkaan kommentti

Jäsenmaat ovat joutuneet tukemaan mm. sijoittajapankkien tappioita.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: Yhteinen valuutta vaatii euroalueen yhteistä talouspolitiikkaa.

Ehdokkaan kommentti

Mutta yhteisestä valuutasta voi myös erota.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: Verokilpailun rajoittamiseksi EU:ssa on päätettävä yritysveron vähimmäistasosta.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n on katkaistava kaikki rahaliikenne veroparatiiseihin.

Ehdokkaan kommentti

Ei veroparatiiseille!

6. Mitä mieltä olet väitteestä: Pankkeja ei saa enää koskaan tukea veronmaksajien rahoilla.

Ehdokkaan kommentti

Tuetaan vain julkis- ja yhteisomisteisia pankkeja.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: Suomalaisilta pankeilta kerättyjä varoja voidaan käyttää eurooppalaisten pankkien tukemiseen.

Ehdokkaan kommentti

Vain julkisomisteisten pankkien tukemiseen.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: Tavaroiden, palvelujen, pääomien ja työvoiman vapaa liikkuminen EU:n alueella on lisännyt suomalaisten hyvinvointia.

Ehdokkaan kommentti

Hinnat eivät ole laskeneet, pääomat kulkevat vapaasti yli rajojen.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Kansainvälisten yritysten ja sijoittajien kiinnostusta Eurooppaan on voimakkaasti lisättävä karsimalla yritystoimintaan kohdistuvia rajoituksia ja kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Pitäisi satsata enemmän sosiaaliseen Eurooppaan, jossa pidetään huolta edullisista julkisista hyvinvointipalveluista.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n on sidottava kauppasuhteet tiukemmin ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Reilu työ myös kehitysmaissa.

  • Ehdokkaan vastaus
  • Puolueen vastaus

3. Valta

1. Mitä mieltä olet väitteestä: Susien suojelu Suomessa ei kuulu EU:lle.

2. Mitä mieltä olet väitteestä: Marihuanaa tulisi käsitellä lainsäädännössä samalla tavalla kuin tupakkaa tai alkoholia.

3. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-alueelle on säädettävä minimipalkka.

4. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:sta on kehitettävä liittovaltio, jossa Brysselissä yhteisesti päätettävät asiat on tarkasti rajattu ja muista asioista päätetään jäsenmaissa.

5. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:ssa hyväksyttyjä säädöksiä (direktiivejä) pitäisi soveltaa suomalaiseen lainsäädäntöön selvästi nykyistä väljemmin.

6. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-budjetin monimutkaisesta rahoituksesta pitäisi siirtyä yleiseen EU-veroon.

7. Mitä mieltä olet väitteestä: EU:n kykyä itsenäiseen, sotilaalliseen toimintaan on vahvistettava.

8. Mitä mieltä olet väitteestä: EU-jäsenyys on muuttanut suomalaista maataloutta hyvään suuntaan.

9. Mitä mieltä olet väitteestä: Energia- ja ilmastopolitiikassa etusijalle on asetettava teollisuuden kilpailukyky.

10. Mitä mieltä olet väitteestä: Euroopan siirtymistä uusiutuvan energian käyttämiseen on nopeutettava, vaikka se nostaisi sähkön ja polttoaineiden hintoja.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä