Leena Kaartinen

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Työn vieroksunta seurauksena äitivaltion paapomisesta. Omavastuuta ei haluta ei nytkään, kun talous on kuralla, ja säästöjä pitäisi löytyä. SILTI on pidettävä heikoimmista huolta.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Pienyrittäjille hyvä, antaa myös joustavuutta työntekijöitten työaikojen suhteen. Toisaalta voi kyllä viedä työntekijöitten suhteettomaan kuormitukseen. Säännön mukaisista vapaa-ajoista pitää huolehtia!

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Vain jos se kannustaa kuitenkin työn tekoon ja karsii muuta tukiviidakkoa. Mutta mielestäni perusturvankin eteen ihmisen pitäisi tehdä jotain osa-aikaista työtä, vaikka pientäkin, ja vaikka niitä "paskaduuneja", tai pitäisi opiskella johonkin ammattiin.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Taasko tarvitaan joku laki?Tällaiset asiat on pystyttävä ratkaisemaan tilannekohtaisest ja joustavasti.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Yhteinen talousalue vakauttaa oloja, mutta velkojen yhteisvastuullisuus, mikä ei ole kuulunut alun perin ohjelmaan, on pahasti heiluttanut EU-laivaa muutenkin kiristyneessä maailmanlaajuisessa lamassa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on sentään peruselinehto, ei ainakaan peruselintarvikkeitten verotusta saa kiristää. Se olisi kohtuutonta vähävaraisille, koska verotus näkyisi ruoan hinnassa ja jo nyt köyhissä perheissä ruoan saanti tekee tiukkaa. Karkkivero jo on, sokeriakin voisi verottaa sekä virvoitusjuomia, energiajuomia ym turhaa, millä monet ovat tottuneet turvaamaan energiantarpeensa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei ensisijaisesti! Menoja on jatkuvasti jo leikattu! Verotuloja on saatava lisää, mutta ei veroprosenttia korottamalla, vaan työllisyyttä parantamalla, yrittäjyyttä kannustamalla, myös tehostamalla ja järkeistämällä palvelutarjontaa kaikin mahdollisin tavoin voidaan tosiaan menojakin saada leikatuksi.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Eipä korotuksesta hyötyä lapselle ole, jos se pannaan verolle - hölmöläisen peiton pidentämistä!

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

On varaa, mutta järkeistämistä ja tehostamista monimutkaisessa byrokratiassa kaivataan!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Olemme ainutlaatuisessa tilanteessa lännen ja ison itänaapurimme välissä, puolueettomia. Haluamme säilyttää yhteyden itään, mutta panostamme yhteistyöhön NATOn ja pohjoismaitten sekä EU:n kanssa. NATOon liittymistä on ehkä jossain tilanteessa harkittava, mutta kansanäänestys siihen tarvitaan.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terroristit osaavat tänne tulla halutessaan ulkoa käsin riippumatta maahanmuuttopolitiikastamme. Valtaosa maahanmuuttajista on ihan tavallisia, rauhaa haluavia kansalaisia ja potentiasalista työvoimaa ( siis myös veronmaksajia ) kotoutumisen jälkeen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Historiamme takia takaraivossa on pienoinen huoli. Toistaako historia itseään? Nykyinenkin hallitus on naapurissa arvaamaton ja oikukas. Mutta silti olen varovaisen toiveikas, että isolle karhulle ei ole HYÖTYÄ Suomen nujertamisesta.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kyberhyökkäykset ovat valtiolle vaarallisia, yksityisille enemmänkin kiusa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Antaa isojen poikien kouluttaa. Mielestäni meidän roolimme rauhanturvajoukoissa on humanitäärinen apu, infrastruktuurin, kouluolojen ym kohentaminen kriisialueilla, mikäli sellaista tarvitaan ja voidaan hyödyntää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni hyvä saattohoito tehokkaine kivun lievytyksineen ym. auttaa häntä riittävästi.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, mutta yksityisiä palveluja tarvitaan yhä enemmän esimerkiksi hoiva-alalla väestön ikääntymisen takia, ja myös terveydenhuollossakin. "Raha seuraa asiakasta" periaatetta tulisi noudattaa: samat taksat seka julkisessa, että yksityisessa sotessa, muutenkin eriarvoisuuden vähentämiseen/poistamiseen pyrittävä, yhtistyötä...

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ennaltaehkäisy on tärkeämpää. Ja viranomaisten on vaikea puuttua monimutkaisen byrokraattisen systeemin takia JA TYÖNTEKIJÄPULAN TAKIA! Esimerkisksi sosiaalihoitajia tarvittaisiin enemmän, MUTTA vielä tärkeämpää olisi panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin ja lisätä esimerkiksi kotikäyntejä ja perheneuvoloitten toimintaa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos vanhuksella ja omaisilla on varoja. Köyhät ovat asia erikseen.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Eivät ne sulje toisiaan pois. Mutta jos kunta ei voi huolehtia velvollisuuksistaan hoitaa kansalaistensa peruspalveluita, on sen tyytyminen kuntaliitoksiin, halusi tai ei.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutosta tulee hillitä, mutta teollisuutta tarvitsemme työllisyyden lisäämiseksi ja vientiin. Käytännössä tämä periaate voi olla vaikeaa toteuttaa.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Asiasta ei vielä tiedetä tarpeeksi. Huuhaata ja hysteriaa? Enpä tule käytännön elämässä ajatelleeksi ruoan geenejä marketissa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

750 kiintiöpakolaista/vuosi tuntuu tämänhetkisessä tilanteessa sopivalta Suomelle, mutta pitäisi sitä meidänkin voida lisätä maltillisesti. JA meidän on kannettava vastuumme äkillisissä kriisitilanteissa ja otettava vastaan esim.sotaa paenneita pakolaisia, kuten nyt on käynytkin ( Syyrian Irakista paenneita pakolaisia on Suomeenkin otettu ).

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Päin vastoin, on pyrittävä säilyttämään koko Suomi elinvoimaisena. Esimerkiksi etätyömahdollisuudet , liikkuvat ja sähköiset palvelut auttavat maaseudulla asumista. Edellytyksenä on riittävien peruspalvelujen säilyminen maaseudulla ja taajamissa.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Jos se on mahdollista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

On niin iso asia, että kansan tahtoa on kuultava.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Kunhan nyt ensin saadaan nykyiset valmiiksi.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen korkea verotus syö ostovoimaa ja tekee elämän tukalaksi nimenomaan köyhemmillä. Miten olisi euromääräisesti tasaisesti alennettu vero?

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Avioliitto ON miehen ja naisen välinen liitto. Samaa sukupuolta olevien yhteiselolle täytyy keksiä muu nimi. Lapsella on oikeus isään ja äitiin.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Keskioluenkin kanssa on ongelmia.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Monipuolinen kielitaito on rikkaus, ei kirous ja Suomi nyt vain on kaksikielinen maa. Muittenkin kielten opiskeluun ruotsin kili antaa valmiuksia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

Miten niin? Olemmehan jo nyt eri sote-alueita. Miten muu yhteistyö siitä murenisi?

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on monille vähävaraisille "olohuone" jonne he voivat mennä taloudellisten resurssien puutteessakin esimerkiksi lukemaan lehdet, joihin heillä ei ole varaa. Myös koululaisille ja muille lapsille tärkeä paikka kultturellisille virikkeille, mihin kotona muuten ei ole ehkä varaa.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Pelkäämme Lahdessa ympäristökatastrofia pohjavesiemme puolesta kaupungin läpi jyräävän raskaan liikenteen tähden. Matkakeskus valmistuu pian ja liikenneolot muuttuvat, raskas liikenne kaupungin keskustassa on kestämätön rasite. Eteläinen kehätie on tärkeä väylä Venäjälle. Hanke on odottanut toteutumistaan kovin kauan, on aika päästä sanoista tekoihin.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Lahti on suuntautunut metropolialueelle ja liikenneyhteydet ovat hyvät. Työllisyystilanne Lahdessa on Suomen huonoimpia. Tarvitsemme kipeästi lisäresursseja.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Myös tiet tarvitsevat toki kunnossapitoa! Kyllä nekin tarvitsevat rahoitusta, mutta ei rautatieliikenteen kustannuksella, minkä turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää energiataloudenkin takia. Isojen tavaramäärien kuljetus rautateitse säästää energiaa, työmatkaliikenne junalla samoin on energiataloudellista, mukavaa ja nopeaakin. Kuljetukset itänaapuriin pitäisi myös saada raiteille teitä jyräävien rekkojen sijaan.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos menee lupaamaan. Parempi olla lupaamatta liikoja. MUTTA mieli voi muuttua matkan varrella yksinkertaisesti siksikin, että tilanteet muuttuvat. Minusta kansanedustajalla pitää/saa olla rohkeutta joustaa mielipiteissään. Sekin voi olla "kansan parhaaksi", ehkä paremminkin kuin jääräpäisesti kiinni pitäminen tyhmiksi osoittautuneista ideoistaan.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä