Timo Heinonen Valitaan

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti tällaisia esimerkkejä löytyy. Siksi pitää saada aikaan muutos niin että työnteko on aina kannattavaa. Mutta sosiaaliturvan tulee olla riittävä taas niissä tilanteissa kun sitä aidosti tarvitaan. Kun sitä käytetään oikein niin sitä riittäisi enemmän niille jotka sitä todella tarvitsevat.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Minusta on erikoista, että parturi-kampaajan tulee hakea Lapin AVI:lta 200 euron lupa siihen, että voi pitää kampaamonsa auki vaikkapa Lahdessa tai Forssassa juhannushäitä varten. Kauppa tietää parhaiten koska kauppaa kannattaa pitää auki.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Minusta sosiaaliturvaa tulee kohdentaa heille jotka sitä elääkseen tarvitsevat. Ja samaan aikaan tehdä työnteosta kaikissa tilanteissa kannattavaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Minä kannatan paikallista sopimista. On nimittäin parempi, että on edes vähän työtä kuin ei työtä lainkaan. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että esimerkiksi jokin työsopimus ei syö automaattisesti oikeutusta sosiaaliturvaan. Kannustinloukkuja on siis purettava.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Näyttää siltä, että näin on järkevää ja pakkokin toimia, että rahat riittävät ja saadaan ihmisiä töihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Itse uskon, että EU:sta ja Eurosta on vaikeinakin aikoinan enemmän hyötyjä kuin haittaa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Näin ei ole. Ruuan verotusta tulisi alentaa ja luoda malli mikä tukisi paremmin suomalaista ruuantuotantoa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Samaan aikaan pitää kuitenkin verotusta uudistaa niin että työnteosta tulee kannattavampaa. Eli laskea työnverotusta. Ja uudistaa yritysverotus Viron-mallia mukaillen. Itse uskon, että sieltä löytyy kasvua ja työpaikkoja ja tässä taloustyössä toinen mokona. Mutta leikkauksiakin tarvitaan ja ne pitää tehdä huolella niin että emme leikkaa enää esimerkiksi koulutuksesta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Itse en laittaisi lapsilisää verolle. Lapsilisä on aikanaan luotu tasaamaan lapsiperheiden ja lapsettomien tuloeroja ja minusta se toimii hyvin niin jatkossakin. Lapsilisää tulee korottaa yksinhuoltajille ja monilapsisille perheille heti kun talous sen sallii.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä meillä on varaa kun vain saamme talouden kasvu-uralle ja työllisyyden kuntoon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Itse olen tätä mieltä. Siksi kannatan nyt avointa Nato-selvitystä ja sen jälkeen presidentti Niinistönkin esittämään kansanäänestystä. Mutta tosiallisesti Nato varmistaisi meidän turvallisuusaseman vaikka se ei poistakaan tarvetta korottaa omien puolustusvoimien määrärahoja ja lisäksi pitää hoitaa suuret hankinnat kuntoon.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Itse epäilin Liikkuvan poliisin muutosta ja nyt pitää turvata se, että poliiseja on nykymallissakin riittämiin liikennevalvontaa ja myös maaseudulle. Poliisin on hyvä näkyä arjessakin. Ja samaan aikaan tarvitaan resursseja talousrikosten, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin estämiseen. Trendin täytyy muuttua ja seurata muiden Pohjoismaiden linjaa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että tätä kautta terrorismi tulee vaan siihen on muunlaiset syyt ja rajojen yli pääsee Euroopassa liikkumaan. Mutta kotouttamiseen pitää kiinnittää enemmän huomiota ja myös siihen, että on riittävät keinot estää terrorismirikokset ja toisaalta saada oikeuteen vaikkapa ISIL:n toimintaan osallistuneet. Näistä olen tehnytkin esityksiä eduskunnassa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Minusta tällainen etupiiripolitiikka on kaiken kaikkiaan väärin jos se ei perustu maiden vapaaseen tahtoon. Venäjän toimet eivät ole missään nimessä hyväksyttäviä, että he hyökkäävät itsenäisiin maihin etupiiriajatteluaan tukeakseen jne. Kyllä tämä tilanne totta kai huolestuttaa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ole näin mustavalkoista. Mutta on totta, että jos tällä lailla on Ruotsissa pystytty estämään kaksi terroristi-iskua niin voimmeko me luottaa Suomessa, että tällaisia ei voisi meillä tapahtua. Siksi tarkasti rajattu ja valvottu verkkovalvonta on minusta hyväksyttävää ja sitä tekee käytännössä lähes kaikki maat. Sinisilmäisiä ei kannata nyt olla.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Minusta meidän pitää olla mukana tässäkin ja emme voi ummistaa silmiä heidän julmuuksiltaan. Mutta ennen kuin teemme lopullisen päätöksen osallistumisesta niin tulee huolehtia, että sotilaittemme omaturva ja voimankäyttö yms ovat kunnossa. Se ovat vielä nyt 4.3.2015 täysin avoinna ja siksi päätös pitää tehdä ehdollisena.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Näin itse toivoisin voivani "toimia" jos tilanne olisi tuollainen. Antaisi mahdollisuuden itse päättää.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Pääpaino näin, mutta tarvitsemme ehdottomasti myös yksityisiä palveluita. Itse kehittäisin mallia raha seuraa potilasta suuntaan. Siitä on hyviä kokemuksia mm. Ruotsista. Valinnanvapautta siis lisää.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Minusta se on myös perheiden etu ja kun "puuttuminen" on esimerkiksi apua arkeen ja perheeseen elämään niin silloin olemme oikealla uralla. Kotipalvelu lapsiperheille on erinomaista enneltaehkäisevää työtä. Mutta myös tarvitaan keinoja puuttua silloinkin kun asiat ovat jo huonosti.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Minusta nykymalli on toimiva.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Loppupelissä se on juuri näin. Jos kunta ei pysty turvaamaan asukkaittensa peruspalveluita niin ei kunnallakaan ole oikeastaan olemassaolon oikeutusta hallinnollisena toimijana. Perustuslaki turvaa kaikille oikeuden hyviin palveluihin ja se nyt unohtuu monelta hallintohimmeleiden ja oman vallantavoittelun ja turvaamisen keskellä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Tässä taloustilanteessa nykymäärät ovat maksimit.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Minusta ihmisten tulee itse saada päättää missä asuvat ja siihen pitää olla mahdollisuudet.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

En tekisi itse näin kategorista rajausta, mutta erityisentuen piirissä olevien oppilaiden määrän tulee vaikuttaa myös opetusryhmän kokoon. Lähestyisin tätä siis tätä kautta. Mutta maksimiraja kyllä ihan "helpoissakin" luokissa on minusta oltava 25-28.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Ensin pitää tehdä puolueeton Nato-selvitys ja sitten kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Minusta nyt tehdyt luvat riittävät ja tämän jälkeen tarvitaan korvaava lupa enää Fortumin vanhenevalle voimalalle. Eli ei siis uusia enää.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tärkeää ja tekee työnteosta kannattavampaa ja laittaa kotimarkkoihin virtaa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiaan kuuluu, että tehtyjä päätöksiä kunnioitetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Olemme menneet sääntelyssä liian pitkälle. Uusi alkoholilaki meni älyttömyyksiin ja siksi nostin itse käden ylös ja totesin, että virhe on tehty ja tein lakialoitteen millä nämä ylilyönnit korjattaisiin.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Tämä hanke on erittäin tärkeä, kuten nuo muutkin mainitut mm. kakkostien ja kantatie 54:n tapaan. Meidän tulee jatkaa näissä yhdessä määrätietoista työtä, että saamme isoja tiehankkeita jatkossakin Hämeeseen.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Minusta asiat pitää ratkaista aina asiaperustein ja uskon, että kummallakin alueella on etunsa tässä.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Nyt on aika laittaa 2 miljardin teiden kunnossapitovelka kuntoon ja siihen löytyy kyllä raha liikenteeltä kerättävästä 7 miljardin potista jos vain on tahtoa ja halua. Tehdään siis hieman pidempi hanke missä valtion pienemmät tiet laitetaan nyt kuntoon.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Lupaan tehdä jatkossakin parhaani.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä