Kylli Kylliäinen

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Onko sosiaaliturvan varassa elävän elämä ikkiin helppoa??? Suomalainen sosiaaliturva ei takaa elämän helppoutta, vaan ennemminkin kohtelee ihmistä ihmisarvoa loukaten. Köyhyysrajan alapuolella kituuttaminen on taitolaji ja siinä selviämisestä tulisi antaa ansiomerkki. Kyllä ihmisarvoinen elämä edellyttää todellista osallisuutta, mahdollisuutta työllistyä...

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Joku tolkku tässäkin pitää olla. Ei ihminen ole pelkkä kuluttaja. Mie kyllä pistäisin kaupan ovet kiinni pyhäisin ja soisin aikaa yhteisöllisyyden toetutumiselle jossakin muualla kuin turhuuksien tavarataivaissa...

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Miusta se olisi kyllin järkevä ratkaisu!! Loppuisi se ainainen anelu ja tulisi jonkun sortin selvyys koko systeemiin....

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

"Tarvittaessa töihin"- ihmisten asema on sietämätön. Pätkätöiden ja silpputöiden vastaanottamiseen kyllä patistetaan kylliksi, mutta mitä ihminen tekee nollatyösopimuksella??? Siinä sitten syntyy roikkotyösuhteita ja jos ihminen siitä itsensä irtisanoo hän menettää työttömyysturvansa 3:ksi kuukaudeksi. Mitäh!! Voiko tällaista systeemiä olla Suomen maassa??? Eiiiiiiii!!! Ihmisille on turvattava sellainen minimityöaika, jossa toteutuisi kyllin hyvät palkkatulot...

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen työttömyysturva on ansaittua turvaa!!! Miten niin sitä pitäisi pätkäistä??? Noh toki asialla on puolensa ja toisetkin puolet ja niitä voisin tässä pohtia loputtomiin, mutta en kuitenkaan lähde Kokoomuslaisille linjoille...

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Eurossa ollaan ja siinä toistaiseksi pysytään, vaikka markkakaipuu välillä rinnuksiin iskeytyykin...

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kuluttajan kukkarolla on helppo hyppelehtiä!!! Kaksi kauppaa käy hintasotaa ja yksi Saksalainen pyörittää rulettia siinä sivussa. Vihdoinkin Kauppakassi on hiukkasen halvempi. Johan sen halpenemista kansalle kohkattiin Eu:iin liittymisen lisukkeena. Ruoan verotuksen kiristäminen koettelee eniten köyhän lapsiperheen kukkaroa...

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kylläpä kyllä!! Mutta kyllin tarkoin tulee pohtia mitä menoja leikellään ja keneltä. Ahneuden politiikalle on tultava piste ja jok`ikisen on muistettava että "Kylliksi on viisaalle yllin kyllin". Vähäosaisilta ei tule leikellä yhtikäs mitään, mutta sitten kyllin hyväosaisilta voi höyläillä...

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Mie olisin kyllä kyllin radikaali ja kohdentaisin korotetut lapsilisät vain niille, jotka niitä tarvitsevat. Noh verotuksellahan siihenkin voidaan vaikuttaa!! Köyhien perheiden lapsilisiin ei saisi kyllä verotuksellakaan puuttua piiruakaan...

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella ei ole varaa ajaa Hyvinvointivaltiota alas. Ei totta totisesti ole!! Suomella tulisi olla varaa vahvistaa veropohjaa oikeudenmukaisella verojärjestelmällä!!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä Natotus on kyllä kyllin mielenkiintoista. Tätähän on kestänyt jo vuosikausia. Suomihan on jo Naton kumppani. Eiköhän se kumppanuus piisaa. Suomen Puolustusvoimien yksi Fundamentti on sotilaallinen liittoutumattomuus. Seison sen Fundamentin keskiössä ja kannatan kylliksi Pohjoismaista puolustusyhteistyötä...

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisien resurssit ovat kylliksi ahtaalla. Viime aikaiset radikaalit säästötoimet ovat pakottaneet poliisit priorisoimaan tehtäviä siten, että kansalaisten usko poliisiin on horjunut. Syy ei suinkaan ole poliiseissa vaan väen vähyydessä...

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Mie en miellä näitä asioita rinnasteisiksi. Terrorismin uhka kasvaa siellä, missä millään ei ole mitään väliä. Millään ei ole mitään väliä siellä, missä ihmiset eivät koe kuuluvansa yhteiskuntaan. Eriarvoistumisen myötä yhteiskuntarauha horjuu. Maahanmuuttoviranomaisten tehtävä on toki tutkia tarkoin taustat ja olla kyllin valppaana.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän tilanne on vaikea. Senhän me kaikki tiedämme. Venäjän talous on kyllin suurissa ongelmissa ja kiristynyt kontrolli kertoo omaa kieltään maan tilanteesta. Vielä on vaikea määritellä uhan suuruutta, mutta mitä enemmän Venäjä eristetään ja eristäytyy sitä suuremmaksi uhka muodostuu...

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyyden suoja on meille Suomalaisille perusoikeus, jonka puolesta taistelemme. Mitä sitten on Valtion turvallisuus suhteessa yksityisyyden suojaan??? Ja kun ns. yksityisyyden suojaa rikotaan Valtion turvallisuuden piikkiin kuka takaa, ettei siinä tapahdu ylilyöntejä...

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Mie en kyllä lähtisi hääräämään tuolle koulutuskentälle laisinkaan...

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä avustetun kuoleman kysymys on vaikea. Usein ajattelen, että ihmisellä tulisi ennemminkin olla kyllin suuri oikeus avustettuun elämään tässä maassa, missä niin monet jäävät yksin. Kaikki me kuolemme ja uskon, että elämämme mitta on säädetty jo ennen syntymäämme. Kenellä on moraalinen oikeus puuttua siihen mittaan??? Lääketieteen huima kehitys suo meille keinot pitää nekin ihmiset kiinni elämässä, jotka jo olisivat kuolleet. Jospa olisikin luonnollinen elämä ja luonnollinen kuolema...

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Eläköön, eläköön, eläköön KYLLIN hyvät julkiset palvelut!! Eläköön HYVINVOINTIYHTEIKUNTA!!!

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisten tulee puuttua kyllin napakasti silloin kun huoli on tullut heidän tietoonsa. Mie kuitenkin kuulutan sitä kaikkien kansalaisten vastuuta. Kokonainen kylä tarvitaan kasvattamaan yksi lapsi!!! Lapsiperheiden tilanteet ovat meidän maassamme muuttuneet viime vuosina ja Lastensuojelun tarve on useissa kunnissa herättänyt suuren huolen. Useimmiten taustalla ovat vanhempien ongelmat. Lastensuojelun ja Aikuissosiaalityön tulee tehdä tiivistäkin tiiviimpää yhteistä työtä ja Lapsiperheiden kotiin vietävä tuki tulisi olla kyllin kattavaa...

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä ikäihmiset jo nykyisin ottavat vastuuta hoitokustannuksista yllin kyllin. Tämä yksityistämisen tie on vienyt siihen, että mikään ei enää piisaa. Omaishoitajat tekevät kyllin arvokasta työtä ja useat omaiset joutuvat vastaamaan ikä-ihmisten hoivakustannuksista, kun kyseisen ihmisen omat varat eivät riitä. Vieläkö sitä vastuun määrää voidaan lisätä???

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tämä monissa liemissä maustettu Sotesoppa pistää kyllä pohtimaan mikä täällä on tärkeämpää. Perustuslakiin kirjatut itsehallinnolliset oikeudet kärvensivät Sotesopan pohjaan palaneeksi. Nyt on sitten tulevilla kansanedustajilla kylliksi tehtävää kirkkaan Sotekeitoksen synnyttämisessä. Toivottavasti sen kokkaaminen ei kestä viittä vuotta...

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Niiiin se vaan on. Sitäpaitsi Suomi on kyllin kilpailukykyinen maa juuri Luonnonvara-alalla ynnä muussakin ilmastomuutokseen liittyvässä. Meidän osaamisesta tulisi tehdä vientituote numero 1!!!

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Noh ei suinkaan ole...

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Mie oon hiusrajan ylintä karvaa myöten täynnä tätä metropolistamista ja Suomineidon alueiden riisumista elämästä. Suomineito on kokonaisuus!!!

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoolla on väliä. Mie en tiijä olisiko 20 oppilasta kyllin hyvä ryhmäkoko vai 21 oppilasta....

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Jos tämä Natotus jatkuu ja tullaan Naton kynnykselle niin kynnyksen yli ei astuta ilman kansanäänestystä...

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisaloite on tehty ja tämä asia on mennyt eteenpäin. Mie en ollenkaan ymmärrä mikä ihmeen vimma saa vielä vatvomaan asiaa täällä vaalikoneessa. Ihmiset tekevät valintoja ja kirkko tekee aikanaan omia valintojaan. Nykyään avioliittoja solmitaan suhteessa todella vähän. Avoliitto on kyllin suuressa suosiossa ja eroaminenkin vaikuttaa olevan varsin yleistä. Lapsien vaihtelevat lähisuhteet aiheuttavat kyllin suurta kärsimystä...

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkossa pystytään parhaiten suorittamaan alkoholituotteiden ikärajavalvottavaa myyntiä sekä päihtyneille myyntiä. Pikku kaupoissa olen nähnyt useita tilanteita joissa on myyty ympärikänniselle ihmiselle ja alaikäisille...

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pakko on aina pahasta!!!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on meidän kansalaisaarteemme. Sen maksulliseksi tekeminen veisi kyllin suuren sivistyksen lähteen pois kaiken kansan ulottuvilta!!!

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Noh ei kyllä eteläinen kehätie saa tulla minkään tärkeän tien tielle...

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Noh jopas jotakin. Kyllä Hämeenlinnan sijainti HHT.n keskellä puoltaa valtion toimintojen sijoittamista yllin kyllin tänne meijän alueelle. Noh kyllä mie kannatan myös hajasijoitusta pitkin Suomineitoa...

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kinkkinen kysymys kun sitä saa ajella töyssyisillä teillä nykyään menee mihin maakunnan kolkkaan tahansa. Toisaalta Rautatiet palvelevat Vihreimmällä vaihtoehdolla...

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kylliksi ja yllin kyllin!!!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä