Ville Hautakangas

Vaalikone 2015 Helsingin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Työssäkäynti on ehdottomasti helpompaa, kunhan on vakinainen ja mielekäs duuni. Sellaisia vain ei tuppaa olemaan saatavilla. Kun lisäksi pätkä- ja jopa vapaaehtoistöistä rangaistaan tukien menetyksillä, takaisinperinnöillä ja karensseilla, niin työtön on melko lailla loukussa. Lopulta työtä voi olla jopa turvallisempaa tehdä "harjoitteluna" kuin sopimuksella. Lisäksi pienyrittäjillä ei edes ole sosiaaliturvaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Myöskään eri tuoteryhmillä ei pitäisi olla säädeltyjä myynti- tai anniskeluaikoja.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo estäisi työttömien käytön orjatyövoimana esimerkiksi "harjoitteluissa", tekisi tilapäisistäkin töistä kannattavia, ja helpottaisi merkittävästi yrittämistä ja opiskelua.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työsopimuksella se tulee turvata. Samoin kannattaisi turvata mahdollisuus myös etätöihin, kaikissa niissä ammateissa, joissa tämä on mahdollista. Valitettavasti työEHTOsopimukset tyrmäävät tällaiset mahdollisuudet helposti.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen harvemmin kannustaa töihin. Lisäksi se syö eläkevaroja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Tässä vedetään usein esimerkeiksi Ruotsi ja Tanska, mutta ne ovat tehneet monta muutakin asiaa toisin kuin me. Ennen euroa emme pärjänneet esimerkiksi laman, tai idänkaupan romahduksen, yli lainkaan niin hyvin kuin nyt. Voisi jopa sanoa, että tällä hetkellä olemme eurossa saamapuolella.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotus on regressiivistä verotusta pahimmillaan! Korkeissa hinnoissa ongelma ovat välistävetäjät, eli lähinnä muutama liian vaikutusvaltaiseksi paisunut kauppaketju. Veronkorotukset kohdistuisivat varmaan jälleen lopulta maajusseihin, jotka korvaukseksi veronmaksajien maksamista tuista ja hervottomasta byrokratiasta joutuvat tyytymään kehnoihin tuottajahintoihin ja kauppaketjujen ylivaltaan.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menojen leikkaukset on aloitettava hallinnosta ja byrokratiasta. Piraateilla on muutamia erinomaisia ehdotuksia, joilla useita erilaisia kyttääjiä, kieltäjiä ja pakottajia voitaisiin tehdä tarpeettomiksi hyvinkin pian, ja yrittämisestä tehdä kannattavampaa ja turvallisempaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

En laittaisi lapsilisää verolle, ja muuttaisin muutkin valtion maksamat korvaukset verottomiksi. Mikä ihmeen järki siinä muka edes on, että valtio antaa rahaa yhdellä kädellä ja ottaa sitä toisella?

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on Euroopan rikkaimpia valtioita, ja kokonaisveroasteemme ja sosiaalibudjettimme ovat vielä matalat.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Missään ei ole vielä osoitettu, että Nato tarjoaisi mitään turvaa Venäjää vastaan. Ukrainalle oli sentään luvattu turvatakuut mm. Ison-Britannian ja Yhdysvaltain toimesta!

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Mieluummin liha- kuin peltipoliiseja.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Voidaan rajoittaa terroristien maahantuloa kyllä. Mutta maahanmuuttomme on jo nyt äärettömän rajoitettua - tavan duunari ei saa EU:n ulkopuolelta tulla tänne edes tekemään töitä, ellei satu kuulumaan johonkin "strategisesti tärkeäksi" määriteltyyn ammattiryhmään tai ole kotoisin juuri tietyistä valtioista.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Putin on vuosi vuodelta kajahtaneempi, ja lisäksi sataprosenttisen epäluotettava.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Verkkovalvonta ei ole estänyt todennäköisesti yhtäkään terrori-iskua yhtään missään. Vaikka salaiset poliisit miten leuhkivat saavutuksillaan, tuomioita ei vain löydy.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Jos siellä nyt koulutus mitään auttaa. Jengihän siirtyy ISISin riveihin muun muassa, koska sillä puolella maksetaan palkkaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Myös terveellä, tosin he harvemmin tarvitsevat avustusta.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Kilpailuttamista ja hankintojen tekemistä on kuitenkin hyvä harjoitella, ehkä se vielä joskus opitaan.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Eri tavalla pitäisi puuttua.
Viimeaikaisten uutisten perusteella ilmeisesti suurin "ongelma" on joku oikeudessa sovittu vanhempien tapaamisjärjestys, ei suinkaan esimerkiksi se, jos lasta on näkyvästi pahoinpidelty?

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Eli vanhan kannattaisi kuolla, ettei vain olisi taakka perillisilleen?

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kun yhä useampi kunta kusee terveydenhuoltonsa, kansalaisella pitäisi kyllä olla mahdollisuus vaihtaa naapurikuntaan (ja toki pyytää lasku kotikuntaan perässä).

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi yksityistä uusiutuvan energian tuotantoa ei pitäisi rajoittaa, tai rangaista siitä järjettömillä maksuilla.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

GMO:n ongelmat eivät liity itse muuntogeeneihin, vaan niiden patentointiin ja tämän ympärillä vellovaan kerrassaan epäeettiseen toimintaan.

Siihen, että isot siemenfirmat hallitsevat jo kokonaisten valtioiden markkinoita, käytännössä verottavat tuottajia joka vuosi uusilla siemenillä, vaarantavat huoltovarmuuden, jne.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Jossain vaiheessa Schengenin alueelle saapunut turvapaikanhakija saa oleskeluluvan ja / tai kansalaisuuden, ja pääsee joka tapauksessa halutessaan tänne. Me kuitenkin kotoutamme paremmin kuin monet EU-maat, vaikka parantamisen varaa olisi vielä paljon.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole valtion asia päättää, missä ihmiset asuvat. Valtion asia on ainoastaan tuottaa heille lakisääteiset palvelut. Lakisääteisiä palveluja kyllä voidaan karsia alkaen esimerkiksi paskalaista, omaan käyttöön tuotetun aurinkoenergian rajoituksista, maankäyttölaista, kaavoitus- ja julkisivusäännöistä, liikkeiden aukioloajoista...

Lyhyesti, kuntien tulisi saada kilpailla myös asukkaiden vapaudella.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kävin itse peruskoulutukseni loppupuoluen 1990-luvun lamassa, ja kyllä ryhmien suurentuminen tuntui jo tuolloin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestys on hyvä järjestää kaikista suuremmista periaatteellisista ja käytännön kysymyksistä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi Rosatomin ydinvoimalaa en nykyisessä maailmantilanteessa hyväksyisi. Olkiluodon tilannetta seurattuani en myöskään yhteistyötä Arevan ja Siemensin kanssa.

Toisaalta saattaisin hyväksyä jotain muuta, JOS saisin eteeni ihan oikeita faktoja ja kriittisesti laadittuja laskelmia, ja esimerkin jo ihan oikeasti rakennetusta samanlaisesta voimalasta joka toimii.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Veronalennukset eivät yleensä elvytä taloutta. Lisäksi, Suomen verotus on vielä EU-mittapuulla mukavan matalaa ja tuloerot korkeahkot. Tärkeämpää olisi yksinkertaistaa verotusta siten, että "verosuunnittelu" muuttuisi turhaksi, ja että rahan tienaamisesta ei heti joutuisi tuloloukkuun tai kompastuisi veroportaaseen.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Päin vastoin. Seuraavaksi avioliitosta poistetaan myös lukumäärärajoite. Ja sitten poistetaan sukupuolierottelu kaikkialta lainsäädännöstä.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Myös väkevät alkoholijuomat, ja nykyään huumausaineiksi mielletyistä päihteistä vähintään kannabis. Myynti vapaaksi 24/7, niin loppuu se varastoon ostaminen ja tästä seuraava ylenkäyttö.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Jag kunde ha lärt svenska mycket bättre om några andra elever - och några lärare - var mer motiverade.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ruuhkamaksuja ei voida nykyisellään toteuttaa ilman merkittäviä yksityisyyden loukkauksia. En tule koskaan hyväksymään minkäänlaista järjestelmää, joka pitää kirjaa ihmisten liikkumisesta.

2. Kuntaliitoksiin perustuva Suur-Helsinki on parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsee vain katsoa Espoota ja Vantaata, ja miettiä, haluttaisko me nuo tyypit päättämään meidänkin asioista?

3. Guggenheim-museon saaminen Helsinkiin on koko Suomen etu.

Ehdokkaan kommentti

Jos Guggenheim olisi edes yhtä menestynyt kuin McDonalds... se ei tarvitsisi julkista rahaa toimintaansa.

4. Valtion pitää antaa Helsingille erityistukea maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Tarkalleen sama tuki kuin muillekin kunnille.

5. Laitospaikka on yksinäiselle helsinkiläisvanhukselle parempi vaihtoehto kuin kotihoito.

Ehdokkaan kommentti

Vain dementikoille tai muuten todella vakavasti sairaille. Itsenäiseen elämään kykeneviä vanhuksia ei todellakaan pidä kärrätä väkisin mihinkään. Laitospaikkoja tarvittaisiin pikemminkin mielenterveyspotilaille!

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Puolue- ja hallituskuri on tuhottava. Jos Piraattipuolue kääntää takkinsa jossain asiassa, tulen taatusti äänestämään piraattitovereitani vastaan. Enkä ole ainoa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä