Kim Sjöström

Vaalikone 2015 Helsingin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Tiettävästi on aika vaivalloista ja henkisesti tuskallista elää täysin sosiaaliturvan varassa; hengissä sillä yleensä kai pysyy, mutta ansiotyönteko olisi kai yleensä miellyttävämpää

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Pitää karsia pois kaikki tarpeeton byrokratia ja tarpeettomat byrokratian kustannukset. Perustulo on paljon yksinkertaisempi tukimuoto hallinnoida kuin sillä korvattavat kaikenkarvaiset etuusmuodot joita nyt on

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Lailla tulisi turvata, että osa-aikainen ei ole sidottu työnantajaansa eikä kieltoihin tejdä toista työtä, vaan voisi pitää useampaa työpaikkaa

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Olen kyllä sitä mieltä että ansiosidonnainen tulisi laajentaa kaikille työntekijöille

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä Euro on toimivampi valuutta kuin jokin oma devalvaatiovaluutta; euro-järjestelmän valuvikoja pitäisi poistaa liberalismin hengessä

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Byrokratian karsiminen on se, mitä pitää heti ja ensisijaisesti tehdä säästöjen saamiseksi

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

En innostu joidenkuiden vaatimuksesta panna lapsilisät verolle

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kun byrokratian kustannuksia, tuhlausta ja korruptiota eliminoidaan, varaa todennäköisesti on oleellisesti nykyisen laajuisiin palveluihin

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suoritusportaan poliiseja on vähennetty viime vuosina. Turvallisuustehtäviä on siirtynyt käytännössä sellaisille kyseenalaisten turvallisuusfirmojen palkkalaisille, joista monet ovat liian ammattitaidottomia ja vastuuttomia. Tämän vuoksi julkisen vallan on parannettava turvallisuuspalveluita virkavastuulliselle tasolle ja siihen tarvitaan lisää suoritusportaan poliisinvakansseja (virkoja).

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismia ei saada selvitettyä eikä torjuttua ainakaan noin hölmöllä keinolla. Olen sitä mieltä että maahanmuuton rajoittaminen ei olennaisesti ratkaisisi mitään terrorismiongelmaa tai -riskiä.
(Tuo kysymyksessä esitetty ratkaisuehdotus on yksi toimimattompimpia keinoja.)

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yleensä kansalaisten oikeus yksityisyyden suojaan viranomaisia ja näiden mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan, on paljon tärkeämpi kuin niinsanottu valtion turvallisuus.
Olen vakuuttunut, että turvallisuuden nimissä esitetään aivan ylireagoivia ja hyödyttömiä, tehottomia, puuttumismahdollisuuksia kansalaisten yksityisyydensuojaan. Sellaisten puuttumisten esittäjinä on joitakin pahasti paranoidisia tyyppejä, sekä sellaisia kieroja vallankäyttäjiä jotjka haluavat moisella tekosyyllä lisää valvontavaltaa itselleen ja lähipiireilleen.
Tehottomat valvontakeinot pitää torpata eikä antaa herkkäuskoisten (kuten Vihreiden puolueen ja Kokoomuksen ym) säätää niitä laeiksi.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Varovaisesti sanoen, ehkä voisi tuollaistakin koulutusta antaa. Onhan ISIS hyvin iljettävä. Uskonnolliset vallankäyttäjät ovat aina kammottavia. Joka tapauksessa, suomalaiset kouluttajat pitää saada sitten takaisin puolustamaan omaa maatamme, jos ja kun Venäjä hyökkää tänne.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllähän vapaaehtoinen eutanasia pitää sallia.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Olen havainnut nyt pidemmän aikaa, että juuri sosiaali- ja terveyssektorilla yksityisten palveluntuottajafirmojen käyttö
1) näyttää tekevän keinotekoisia markkinoita jotka ovat byrokratian kukkasia - ja
2) näyttää sisältävän korruptiota.
Vastustan jyrkästi byrokratiaa, byrokratian keinoilla kyhättyjä toimimattomia rakenteita, keinotekoisia markkinoita sekä korruptiota, ja minusta näyttää että syynä on väkisin tehdyt yksityistämiset. Siksi olen näissä palveluissa jonkinverran yksityistämiskriittinen.
Kun sosiaali-ja terveyspalvelut pääsääntöisesti tuotetaan julkisella rahalla, niin suorin, korruptiota ja keinotekoisuutta välttävin malli on sitten se että rahoittaja eli julkinen valta myös sitten usein on palveluiden tuottajanakin.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka varovaisuutta pitää olla siinä että julkista valtaa ei päästetä tekemään mielivaltaisuuksia, niin heikossa asemassa olevia lapsia on suojeltava paremmin ja jo aiemmin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä tämä rajaus olisi luultavimmin syytä säätää, jotta vältettäisiin härskit päätökset luokkien kokoonpanoista sekä omituiset poikkeavat käytännöt

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Tietenkin jos NATO-asia vaatisi jossakin tilanteessa hyvin nopeaa päätöstä, niin kansanäänestystä ei ehdittäisi järjestää, mutta yleisesti kyllä mielestäni kansan olisi päätettävä tämä

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Olen useammin ydinvoiman puolella kuin vastaan. Mutta riippuu tarvetilanteen ennusteesta sekä hakemuksen laadusta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos niin hieno mahdollisuus tulisi että veroja voitaisiin alentaa, niin tietenkin kannatan sellaista. Tilanteemme on nyt kuitenkin enemmänkin se, että työtä voidaan tehdä lähinnä veronkorotusten torjumiseksi ja siinä olen mukana.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei ikinä. Ei peruuteta. Ihmisoikeusvastaiset taantumukselliset pitää estää tekemästä tuhoa enää yhtään enempää homoille ja heidän perheilleen.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Valinnaisuus on parempi ja odotettavissa on vapaaehtoisilta parempaa oppimistakin. Pakko on huono asia, eikä ruotsinopiskeluun pidä pakottaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ruuhkamaksut olisi keinotekoisen markkinan kyhäämistä ja ennustan sen johtavan aivan kammottavan huonoihin tuloksiin, muun muassa törkeään byrokratiaan, korruptiiviseen edunvalvontaan ja taloudellisiin vääristymiin.

2. Kuntaliitoksiin perustuva Suur-Helsinki on parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Pääkaupunkiseudun kunnat on liitettävä pikimmiten yhdeksi kunnaksi. Liitos olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.
Nykyiset rajat pääkaupunkiseudun kuntien väillä ovat niin keinotekoisia ja usein ihmisille haitallisia.
Erillinen nykyisen paikallishallinnon yläpuolella oleva metropolihallinto olisi tuhlausta ja byrokratiaa jollaista vastustan jyrkästi.

3. Guggenheim-museon saaminen Helsinkiin on koko Suomen etu.

Ehdokkaan kommentti

Minä vastustan jyrkästi verovarojen käyttöä Guggenheimiin. Guggenheim saa tulla Helsinkiin vain jos sille löytävät yksityisistä lähteistä rahoituksen.
Guggenheimia on tähän saakka yritetty ajaa Helsinkiin kovin korruptiolta näyttävin teoin ja korruptoituneilta näyttävien poliittisella vaikutuksella.

4. Valtion pitää antaa Helsingille erityistukea maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Kun Helsingissä on aika paljon maahanmuuttajia, niin kyllä valtion olisi paikallaan sellaista tukea antaa.

5. Laitospaikka on yksinäiselle helsinkiläisvanhukselle parempi vaihtoehto kuin kotihoito.

Ehdokkaan kommentti

Moni vanhus haluaa ja pystyy asumaan kodissaan. Pitää katsoa yksilöllisesti kunkin vanhuksen tilanne.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Minun mielestäni äänestäjillä pitää olla kuluttajansuoja.
Minä pidän kiinni linjauksistani jotka olen julkaissut, monet niistä julkaissut nyt jo monta kertaa.
Äänestäkää minua, minä en aio tehdä sellaisia veteliä vesitysdiilejä kuin kokoomuslaiset ja vihreät ja moni muu tekee.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä