Amos Ahola

Vaalikone 2015 Helsingin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturva ei kannusta ottamaan töitä vastaan, tuloloukut pitäisi poistaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Vapauttaminen on sekä yrittäjien, työntekijöiden että asiakkaiden etu, eikä ole mitään syytä miksi lainsäätäjän pitäisi aukioloa rajoittaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo on järkevä tapa poistaa tuloloukut, sekä vähentää turhien byrokraattien määrää useilla tuhansilla julkishallinnosta. Perustulo voidaan rahoittaa tuloveroprogressiota muuttamalla niin, että sen kustannusvaikutus on nolla. Sokerina pohjalla, perustuloa voitaisiin maksaa tarvittaessa päivittäin, jolloin koko kuun perusturvaa ei voi tuhlata yhdessä illassa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ns. nollasopimus sopii joillekin työntekijöille, itse olen mm. sijaistanut yläastetta aikoinaan vastaavalla järjestelyllä, enkä nähnyt siinä mitään väärää. Jos nollasopimus ei olisi ollut mahdollinen, ei minua olisi voinut työllistää lainkaan, ja uskon että moni on nykyään samassa tilantesssa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisella on työkykyä heikentävä vaikutus, sillä taidot vanhentuvat sillä aikaa kun mitään töitä ei voi tehdä ansiosidonnaisen menettämisen uhalla. Kestoa voisi hyvin lyhentää, jos samalla sallitaan yrittäminen ilman että ansiosidonnaisen menettää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Maailma polarisoituu, ja heikot jäävät Yhdysvaltojen ja Kiinan jalkoihin. Suomi tarvitsee vahvaa Eurooppaa ja sen sisämarkkinoita tulevaisuudessa, mutta samalla on todettava, että Euroopan toteutus mättää. EU maille pitäisi antaa oikeus omaan rahapolitiikkaansa, se on ainoa tapa korjata kilpailukykyerot.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan korkeampi verottaminen on pois muusta kulutuksesta, joka huonontaa työllisyystilannetta. Tämä kiristys olisi laukaus omaan polveen.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Julkissektori on huono käyttämään rahaa, kuten esim. valtion IT hankkeista ja 5 vuoden irtisanomissuojasta tiedämme. Yksityissektorilta tuttu matokuuri tehostaisi toimintaa kansalaisten tarvitsemia palveluita huonontamatta. Matokuuri pitää kuitenkin toteuttaa niin, että kyseisten virastojen ja kuntien johto on tulosvastuussa työpaikkansa uhalla niiden onnistumisesta ilman kansalaisten tarvitsemien palvelujen heikentämistä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Mitä järkeä tässä olisi? Kierrättäisimme rahaa taskusta toiseen ja työllistäisimme samalla turhia byrokraatteja.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä meillä on, mahdollisesti jopa laajempiinkin - haastavaa on vain resurssien oikea kohdistaminen, jota julkishallinnon pitäisi opetella yksityissektorilta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Olen koko aikuisikäni vastannut "En osaa sanoa" Nato-kysymykseen, mutta Venäjän toiminta Krimillä sai minut kannattamaan Natojäsenyyttä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuton pitäisi olla pääosin työperäistä, se on paras tapa torjua kaikkia siihen liittyviä uhkia, myös terrorismia.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisessa maassa on armeija, joko oma tai naapurin. Suomella ei ole enää varaa pasifismiin.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

On paljon parempia tapoja turvata valtion turvallisuus kuin massavalvonta, esimerkiksi huolehtimalla siitä että maahanmuutto on työperäistä. Verkkovalvonta on malliesimerkki siitä, että tehdään mitä voidaan, sen sijaan että tehdään mitä pitäisi. Kuitenkin, vieraiden valtojen toimintaa verkossa pitää voida valvoa ja tarvittaessa estää.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisellä on vapausaatteen mukaisesti oikeus päättää omasta kuolemastaan, mikä minä olisin päättämään jonkun muun puolesta, ja millä oikeudella?

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Perusterveydenhuolto (sairaudet, luunmurtumat, hammashoito jne.) pitäisi toteuttaa yksityisesti, joka nostaisi palvelujen laatua ja laskisi niiden hintaa. Erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut pitäisi edelleen tuottaa julkisesti, koska palveluille ei voida yksiselitteisesti määritellä hintaa, tai palveluista voisi syntyä liian helposti monopoli.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien itsehallinto on aluepolitiikkaa, joka on lopulta aina joltakin pois.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Jos meillä ei ole työpaikkoja, olemme pian liian nälkäisiä murehtimaan muuta kuin ruokaa. Vasta työn tuottavuuden paranemisesta johtuva korkea elintaso mahdollistaa meille suurempien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemisen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelussa tehdään samaa mitä on tehty jo satoja vuosia, mutta nopeammin. Ruoka on turvallista, mutta esim. kasvit jotka eivät kanna hedelmällisiä siemeniä ovat geenimuuntelun väärinkäyttöä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

En näe syytä miksi pitäisi, teemme jo oman osamme.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungillistuminen on jatkunut jo tuhansia vuosia, ja kaikki taistelu sitä vastaan on ollut vain kallista viivytystaistelua. Kaupungillistuminen myös mahdollistaa palveluyhteiskuntaan siirtymisen, joka on välttämätöntä korkeammalle työllisyysasteelle. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa pitää koko maata asuttuna.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestys kertoisi objektiivisesti kuinka huolestuneita suomalaiset ovat Krimin tilanteesta, ja mahdollisesti poistaisi poliittisen lukon aiheen ympäriltä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas tapa tuottaa energiaa, mutta voimaloita ei missään tapauksessa pidä ostaa Venäjältä ulkopoliittisista syistä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa on syytä alentaa vain alemmissa tuloluokissa, korkeampituloisten veronalennukset eivät mene kulutukseen, joten ne eivät myöskään paranna työllisyyttä.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kukin naikoot kenet lystää, kunhan molemmat osapuolet ovat suostuvaisia ja täysi-ikäisiä.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä edistäisi suomalaisten pienpanimoiden ja viinitilojen menekkiä, ja poistaisi osittain Alkojen sijainneista syntyvän kilpailuedun tietyille kaupoille. Kilpailun lisääntyminen alentaa kuluttajahintoja ja parantaa palvelun tasoa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi voi säilyä kaksikielisenä, mutta kielenopiskeluissa pitäisi olla vapaus valita mitkä kolme kieltä opettelee. Opiskelun vapaaehtoistaminen murentaisi myös oikeutuksen korkeakoulujen kielikiintiöihin, jotka ovat häpeätahra kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

2. Kuntaliitoksiin perustuva Suur-Helsinki on parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Yhtäkään ylimääräistä hallintoporrasta ei pidä luoda, ne vain lisäävät kustannuksia ja vaikeuttavat päätöksentekoa.

3. Guggenheim-museon saaminen Helsinkiin on koko Suomen etu.

Ehdokkaan kommentti

Jos Guggenheim halutaan rakentaa, sen rahoittakoon yksityiset sijoittajat. Julkisia varoja ei pidä projektiin laittaa.

4. Valtion pitää antaa Helsingille erityistukea maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Paras tapa kotouttaa on työnteko, ei erityistuki.

5. Laitospaikka on yksinäiselle helsinkiläisvanhukselle parempi vaihtoehto kuin kotihoito.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Poliittinen broileri on mielestäni vastenmielisin ruokalaji. Henkilö, jonka suurin saavutus on vain keikkua mukana, ei ole minkään arvoinen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä