Juho Jufo Peltomaa

Vaalikone 2015 Helsingin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaalietuuksien määrästä: uskon, että laiskurit laiskottelevat joka tapauksessa, eli sosiaalietuuksia ruuvailemalla ei ratkaista työllisyysongelmaa. Sosiaalietuuksien hakemisen helppoudesta: olen kuullut, että sosiaaliturvan saamiseksi hakijan on selviydyttävä järjettömästä määrästä byrokratiaa. Tämä ei ole tervettä. Varsinkin, kun kaikkein heikommassa asemassa olevat eivät _takuulla_ pysty navigoimaan sujuvasti byrokratiahetteikössä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni niistä kiinnipitämällä roikutaan menneessä ja muistellaan jonkinlaista agraarivaltaista yhteiskuntaa, jossa ei tehty töitä globaalisti.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Jotain tuon henkistä voisi harkita jo ihan pelkästään byrokratian vähentämiseksi yhteiskunnasta. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien on myöskin usein mahdotonta löytää tiensä nykyisen byrokratiaviidakon läpi tukien luo, jolloin ne saattavat jäädä saamatta. Laiskurit laiskottelevat joka tapauksessa, niin että en koe tätä hyvin toteutettuna kauheaksi möröksi.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni uniikeissa, nopean kasvuun kykenevissä startupeissa on tämän maan tulevaisuus. Niiden pitäisi saada käyttää työvoimaa hyvinkin joustavasti. Sitten kun firma on voitollinen ja kykenee oikeastikin turvaamaan työntekijöiden etuja, se voi edes periaatteessa vastata tällaisiin pyyntöihin. Eli pelkään, että merkittävää määrää työtä ei edes synny Suomeen, jos uusien firmojen vastuut ovat heti alusta asti liian raskaat.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Avainkysymys on työpaikkojen luonti Suomeen, ei saavutetuista eduista kinaaminen. Meillä ei voi olla varaa maksaa yhtään viikkoa ansiosidonnaista kenellekään, jos maan talous menee vessasta alas. Tämä tapahtuu nähdäkseni, jos uniikkien ja nopeaan kasvuun kykenevien yritysten elinolot tehdään mahdottomiksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euroalue on järjettömissä vaikeuksissa euron valuvikojen ja jäsenvaltioiden erilaisen taloudenpidon vuoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko idea Euroopan yhdentymisestä pitäisi heittää roskakoriin ja elää sulkeutuneessa, sisäänpäin lämpiävässä yhteiskunnassa. Mielestäni on olennaisesti parempi tarpoa - vaikka sitten vaikeassakin maastossa - kohti läntistä sivistystä ja elämäntapaa, kuin jäädä yksin Venäjän kylkeen. Tätä on käsittääkseni jo kokeiltu - eikä mennyt kovin hyvin.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Eiköhän todellinen veroaste (mukaanlukien sotut yms. piiloverot) ole jo sen verran napakka, että en näe tarvetta. Heh! Kohta jengi alkaa muuten roudata alkoholin lisäksi ruuatkin Tallinnasta. Ja kohta kenties farkut ja muovipussit.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Varmasti on paljon järkevää leikattavaa, ja toinen vaihtoehto eli verojen korottaminen olisi mielestäni jo liioittelua. Toisaalta olen aidosti huolissani siitä, että sokeilla, kompulsiivisilla säästöillä saatetaan rampauttaa Suomen mahdollisuuksia työllistää ihmisiä. Olen itse asiassa yrittäjäurallani nähnyt vastaavia tilanteita firmoissa. Eli säästetään esim. niin, että myynti ja markkinointi kärsii liikaa - ja sitten ei saada kauppoja eikä lisärahoitusta. Ja sitten säästetään lisää. Ei hyvä kierre.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Minulle on aivan sama, kuinka lapsilisät hoidetaan, kunhan ne ovat ihmisille käteen tullessaan järkevällä tasolla.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on hupsusti aseteltu, koska ensin pitäisi tietää, mille polulle lähdemme Suomen talouden kanssa. Jos jatkamme polulla, jossa Suomessa ei kannata/huvita olla yrittäjänä, niin varmasti ovat liian raskaita. Jos taas saamme kickstartattua Suomen talouden (oma konkreettinen ehdotukseni tähän on oys-yhtiömuoto startup-yrityksille), en näe ongelmaa vaikka kuinka hyvissä (järkevissä) palveluissa ja etuisuuksissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

En ole sinällään sotimaan taipuvainen persoona. Venäjän viimeaikainen diktatuuria kohti kulkeva kehitys ja sen aggressiivinen käyttäytyminen naapurimaitaan kohtaan kuitenkin pakottavat meidät valitsemaan puolemme. Meidän tulee ottaa paikkamme länsimaiden yhteisössä kaikin mahdollisin tavoin. Nato on yksi niistä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

On hurjaa luettavaa, että poliisi kehottaa meitä helsinkiläisiä olemaan liikkumatta ydinkeskustan tietyillä alueilla yöaikaan (erään yökerhon edustalla tapahtuneet pahoinpitelyt). Haiskahtaa resurssipulalta. Toisaalta uskon, että ottamalla turhia lupa- ja byrokratiavelvollisuuksia pois poliisilta pääluku saatetaan jopa pystyä pitämään samana. Pääasia olisi ehkäistä ihmisten syrjäyminen ja kannustaa fyysisen voimankäytön sijaan pusuttelua.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Heh! Ja polkupyörällä liikkuminen on kiellettävä, etteivät mahdollisesti katkeavat pinnat osu ihmisten silmiin? Työperäinen maahanmuutto on tärkeää (työvoimapula, kansainvälisyys) eikä humanitaarista maahanmuuttoakaan pidä ajatella hypoteettisten yksittäisten terroristiyksilöiden kautta. Toki silmät pitää pitää auki järkevissä määrin sekä kantaväestön että maahantulijoiden suhteen. Terrorismiasioissa olen pääsääntöisesti enemmän huolissani ihmisten yksilönsuojan tarpeettomasta poistamisesta sen perusteella kuin itse uhasta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Alexander Dugin on yksi Putinin lähimmistä neuvonantajista. Kirjassaan "Geopolitiikan perusteet" Dugin toteaa Suomesta seuraavaa (lähde Wikipedia): "Finland should be absorbed into Russia. Southern Finland will be combined with the Republic of Karelia and northern Finland will be 'donated to Murmansk Oblast'". Koen tämän suoraksi sotilaalliseksi uhaksi Suomelle.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtani on aina yksilönsuojan korostaminen. Uskon, että pidemmällä tähtäimellä se suojaa myöskin paremmin valtiota, koska ei synny jännitteitä kansalaisten ja valtion välille (ks. DDR). Toki yksilönsuojastakin pitää erikoistilanteissa pystyä joustamaan, mutta siihen on oltava todella painavat syyt ja oikeuslaitoksen suostumus.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Pakkohan tuohon mielettömyyteen on jotenkin reagoida. Jos olisi ns. joulu, niin YK koordinoisi Isisin vastaisia toimia. Myönnettäköön, ettei YK taida enää olla kovin vakavasti otettava pelaaja asiassa. Sääli.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Toki pitäisi olla. Temppu onkin kai siinä, miten varmistaa, että tämä parantumattomasti sairastunut ihminen on järjissään ja todella haluaa kuolla. Uskon, että nuo asiat ovat ratkaistavissa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Eiköhän yksityisellä puolella ole paljonkin annettavaa esim. otettaessa käyttöön uusimpia teknologioita ja palvelukulttuurin kehittämisessä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Siltähän se nyt vaikuttaa ainakin viimeaikaisten traagisten julkisuuteen tulleiden tapausten valossa. Ongelma tuntuu olevan, ettei asioihin puututa, vaikka niistä tiedetään. Itse epäilen isoksi ongelmaksi systeemin jäykkyyttä, hitautta ja henkilöitymättömyyttä. Tosin en ole tämän alan asiantuntija.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhusten hoito on yksi hyvinvointivaltion määrittelevistä ominaisuuksista (lapsista ja syrjäytyneistä huolehtimisen ohella). Jos johonkin yhteiskunnan varoja on suunnattava, niin tähän. Vanhus ja hänen läheisensä ovat _jo_ maksaneet huikeat määrät veroja valtiolle, joten kunnioitettakoon heidän omaisuuttaan eikä enää puututa siihen. Toki jos jollain vanhuksella piisaa massia ja hän haluaa omaan piikkiinsä vaikkapa Eiraan eläkepäiviksi, niin hanaa vaan!

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Aika vaikea kuvitella mitään tärkeämpää kuin ihmisten terveydenhoito (kuolleethan eivät sinällään esim. nauti tai ole nauttimatta kuntien itsehallinnosta). Nämä eivät ole varmasti suoraan vertailukelpoisia asioita eli näitä pitäisi varmasti käydä läpi tapaus kerrallaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on tietenkin painotuksista. En esim. romuttaisi koko kilpailukykyämme laskeakseni CO2-päästöjä promillella. Toisaalta en huolisi menestyvää teolllisuutta, joka sikailee CO2-asioissa. Paljon lapsellisia vastakkainasetteluja olennaisempaa on luoda uutta liiketoimintaa ja teollisuutta nimenomaan cleantechiin. Eli ei tarvitse asettaa ilmastonmuutosta ja suomalaista liiketoimintaa napit vastakkain, vaan ratsastaa cleantechin eturintamassa valtaamaan maailmaa!

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Näin olen lukemistani tieteellisistä artikkeleista käsittänyt asian tällä hetkellä olevan. Toisaalta geenimuuntelu voi ehkä jossain skenaariossa tulevaisuudessa tehdä myös pahaa jälkeä (kuten perinteinenkin jalostus on tehnyt vaikkapa ranskanbulldogeille, heh). Näin ollen tieteellistä tutkimusta pitää koko ajan jatkaa, jotta vältyttäisiin mahdollisilta tulevilta ongelmilta.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on vakava taloudellinen hätätilanne. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää tekosyynä siihen, että jätettäisiin pulaan ihmisiä, jotka ovat paljon pahemmassa tilanteessa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jos joku vielä luulee, että koko Suomen asuttuna pitäminen on realistista, niin voi hyvä tavaton. Ketään ei toki tule pakottaa muuttamaan. On kuitenkin jo nyt tosiasia, että palvelut rapistuvat syrjäisissä paikoissa. Mikään määrä tukirahaa ei riitä ihmisten pitämiseen syrjäisillä alueilla, jotka eivät itsessään ole elinkelpoisia. Kannattaa katsoa työttömyyttä kuvaavia karttagrafiikkoja Suomesta ja muista Pohjoismaista, niin saa tästä asiasta realistisen kuvan.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

En ole koulutuksen asiantuntija, mutta arvostan sitä (ja opettajia ja palomiehiä ja kätilöitä) suuresti. Järkeen kävisi, että pienemmissä ryhmissä keretään paremmin huomioida kunkin oppilaan erityistarpeet. En tarkalleen muista silloista ryhmäkokoa, mutta itse sain lukiossa urheilun ehdot samana vuonna kun tein koulun pituushyppyennätyksen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Valtionjohdolla on asiasta paljon enemmän tietoa (osa luottamuksellista). Asiassa pitää kyetä liikkumaan tarvittaessa nopeasti, eikä aikaa välttämättä ole suuriin tiedotuskampanjoihin, joilla kansa saatettaisiin tilanteen tasalle. Luottaisin tässä asiassa asiantuntijoihin - varsinkin kun suomettuminen on vuosikymmenten ajan (jo ihan tunnustetustikin) muokannut kansan mielipiteitä mitä mielikuvituksellisimpiin suuntiin.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

En ole ydinvoimaa vastaan (näen tosin tärkeämmäksi kehittää uusiutuvia energiamuotoja), mutta pääasia on, ettei ydinvoimaa missään tapauksessa hankita Venäjältä. Kaikkea riippuvuutta Venäjästä pitää pyrkiä aktiivisesti vähentämään, koska kyseessä on diktatuuria kohti menossa oleva, aggressiivisesti naapurimaitaan kohtaan käyttäytyvä valtio.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ostovoiman lisääminen ja palkkaamisen helpottaminen auttavat talouden toipumisessa. Toisaalta veroja ei saa laskea holtittomasti, ettei romuteta hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä asioita (huolehtiminen heikoimmista eli lapsista, vanhuksista ja syrjäytyneistä).

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Absoluuttisen typerä idea! Tuohan syrjisi sukupuolivähemmistöjä. Sitä paitsi rakkaus ja pusuttelu ovat tärkeitä asioita - ihan sama kummasta sukupuolesta puhutaan!

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Olen muutenkin sitä mieltä, että alkoholinkäytön haittapuolet voidaan minimoida lopettamalla alkoholin sääntely kokonaisuudessaan. On keskityttävä valistukseen ja syyllistävän alkoholinkäyttöön liittyvän stigmatisoinnin purkamiseen. Uskon, että näin palautetaan suomalaisten normaali suhde alkoholiin. Aiheen tiimoilta pidän myös rapukesteistä ja kauniista suomenruotsalaistytöistä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Arvostan suuresti kaikkia läntisiä naapurimaitamme ja Ruotsi on yksi niistä. Ruotsin kieli tuo maahamme paljon kaivattua kansainvälistä havinaa ja haluaisin itseasiassa Suomeen lisää eri kieliä. Suomi voisi toimia maailmassa edelläkävijänä tekemällä eri kielten käytön täällä helpoksi. Pakottaminen on kuitenkin väärä keino yleisesti ottaen melkein kaikkeen - uskon, että parempiin tuloksiin päästään porkkanoilla kuin kepeillä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ehkä tuota voisi kokeilla. Varmasti oleellisempaa on kehittää julkista liikennettä.

2. Kuntaliitoksiin perustuva Suur-Helsinki on parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Heh! Eihän Helsinkiä edes lasketa pienen väkilukunsa vuoksi kaupungiksi monien maiden laskentatapojen mukaan. Olisihan se nyt edes yksi kaupunki kiva tännekin saada!

3. Guggenheim-museon saaminen Helsinkiin on koko Suomen etu.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuurihavinahan on sitä parasta havinaa. Oleellinen kysymys on varmasti, että kuka maksaa ja minne tuo pötkäytetään. Sinällään suuri osa Suomesta on jo tyhjenemässä joka tapauksessa, eli en peilaisi tätä asiaa ihan syrjäisimpiin elinkelvottomiin seutuihin lainkaan.

4. Valtion pitää antaa Helsingille erityistukea maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Toki, jos Helsinki ottaa erityisen paljon maahanmuuttajia eivätkä tuet vastaa reaalitilannetta.

5. Laitospaikka on yksinäiselle helsinkiläisvanhukselle parempi vaihtoehto kuin kotihoito.

Ehdokkaan kommentti

Pääasia on tietysti, että vanhus saa hyvää hoitoa. Pitäisi varmaan tavata tämä vanhus ja vähän jutella hänen kanssaan ennen kuin alkaa huudella täällä koko kansalle yksiselitteisiä totuuksia. Vanhustenhoito on muuten erinomainen esimerkki työstä, jota ei voi mitata rahassa. Uskon, että digitalisaation seurauksena työn käsite etääntyy pelkästä rahan tekemisestä ja lähenee inhimillistä hyötyä. Sen seurauksena eettisesti suuntautuneet työn muodot nousevat arvoon arvaamattomaan.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kummallinen kysymys.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä