Katja Andrejev

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Kannustinloukuista tulisi päästä esim perustulon avulla. Nyt on tehty työn vastaanottamisesta liian vaikeaa. Kaikki tuki on myös jaettu niin monen eri "luukun" taa, että todellisen tarvitsijan on vaikea saada tietoa mihin kaikkeen olisi oikeutettu.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Olen huolissaan harvaan asuttujen seutujen kauppapalveluiden turvaamisesta. En halua, että kaupat keskittyvät suuriin ostoskeskuksiin, vaan haluan turvata myös lähikauppojen palvelut. Nykykäytäntö on hyvä. Tosin esim kampaamojen rajoitukset itsenäisyyspäivänä jne kaipaavat järkeistämistä. Ei pienyrittäjillä ole mahdollisuuksia maksaa luvasta satoja euroja.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo olisi yksi tie ulos kannustinloukuista ja toisi säästöjä valtionhallinolle kun päästäisiin yhden luukun järjestelmään nykyisestä. Perustuloa tulisi kokeilla tulevalla vaalikaudella ehdottomasti.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

0-sopimukset eivät toimi nykyjärjestelmässä. Ehkä perustulon kanssa voisi olla helpompaa, mutta nyt pätkätyöt ovat stressaavia ja luovat helposti kannustinloukkuja.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen 500 päivää on hyvä, onhan se itsesäästettyä tuloa. Nykymuotoinen opiskelun salliminen ansiosidonnaisella työttömyysturvalla on myös hyvä muutos joka helpottaa uuden työn saantia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Jos eroaisimme eurosta tulisi yritysten konkursseja, pankkien uudelleenpääomittamista ja viennin supistumista. Ensimmäisenä vuotena menetykset olisivat 6 000-8 000 euroa ja seuraavina 3 500-4 500 euroa henkeä kohden. Eli noin 20-25 prosentin pieneneminen kansantuotteeseen.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan ja lääkkeiden verotusta ei tule kiristää, sillä se kohdistuu kaikkein pienituloisimpiin rankimmin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Pian ei vain ole enää mistä leikata - ei ole enää "turhia" virkamiehiä, eikä kohta enää voida enää leikata palveluista. Täytyy tehdä oikeita rakennemuutoksia.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkein pienituloisimmille pitää ne kuitenkin säilyttää verottomana.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan rakennemuutoksia jotta julkinen terveydenhoito ja sosiaalipalvelut voidaan säilyttää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys veisi meiltä pois päätösvaltaa. Pitää vahvistaa omaa puolustusta sekä pohjoismaista- sekä EU:n turvallisuusyhteistyötä. Jäsenenä olisimme Naton analyysien varassa jotka veisi meidät mukaan konflikteihin joihin emme halua.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset vähennykset ovat vieneet poliisin resurssit erityisesti haja-asutusalueilla aivan liian pieniksi ja se aiheuttaa kansalaisissa turvattomuuden tunnetta.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Työperäinen maahanmuutto on suotavaa. Supolle ja maahanmuuttoviranomaisille tulee antaa tarpeeksi resursseja tutkia taustat etukäteen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tottakai jos Venäjä haluaa vanhat keisarikunnan rajat takaisin olemme silloin turvallsuusuhan alla. Suomen pitää lopettaa suomettunut myhäily ja pitää oma puolustus kunnossa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkki Belgiasta osoitti kuinka paljon tiedustelulla voidaan tehdä kansallisen turvallisuuden eteen. Tässäkin pitää olla selvät pelisäännöt jotta sitä käytetään vain oikeaan asiaan.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulisi pääasiallisesti keskittyä humanitääriseen apuun - ruoan ja lääkkeiden toimittamiseen. Isis voi kaatua omaan mahdottomuuteensa tällä menolla. Tarvittaessa Suomi voi osallistua myös koulutustehtäviin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kun eutanasialle tehdään kunnon pelisäännöt niin ettei sitä voida väärinkäyttää on se voitava toteuttaa. Suomme sen lemmikeillemme, miksemme ihmiselle joka sitä tahtoo eikä voi parantua.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistämisen lisääminen lisää eriarvoisuutta.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ylilyöntejäkin on, mutta tällä hetkellä monessa paikassa ei voida reagoida lastensuojeluilmoituksiin tarpeeksi ajoissa. PItäisi löytää tasapaino.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Se lisää eriarvoisuutta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli halutaan pitää yllä kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia terveyspalveluihin pitää tuottamisvastuu pysyä kunnilla lähellä ihmisiä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät sulje toisiaan pois! Ilmastonmuutoksen torjunnalla voidaan todistettavasti tukea teollisuutta ja työllisyyttä. Esim Kiinan markkinat veden ja ilman puhdistamisessa ovat rajattomat. Meidän tietotaidollamme voimme saada taloutemme kasvuun nimenomaan CleanTech teknologialla. Moni ratkaisuista on myös sellaisia jotka tukevat maaseudun työllisyyttä, sillä ne voidaan tuottaa hajautettuina haja-asutusalueillakin.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

GMOta ei olla vielä tarpeeksi tutkittu. Esim vaikutukset allergisille ovat täysin tuntematomia. Ihmisellä pitää olla oikeus syödä GMO vapaata ruokaa halutessaan. GMO kasvit voivat myös hävittää levitessään alkuperäislajikkeet ja saattaa ekosysteemin epätasapainoon. Olen hyvin kriittinen geenimanipuloidun ruoan suhteen.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee hoitaa osamme.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on oikeus asua haluamassaan paikassa. Pitää myös hyväksyä että jos haluaa asua kaukana muusta asutuksesta ei kaikkia palveluita voida tuottaa samassa määrin tai samalla läheisyysperiaatteella kuin tiheämmin asutuilla alueilla.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Minimi vai maksimi? Tuo on kovin ryhmäkohtaista miten toimii. Toisissa ryhmissä 25 oppilaan ryhmä voi vielä toimia, toisaalla se on aivan liian suuri. Tämä pitää jättää kuntien vastuulle päättää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Neuvoa-antava kansanäänestys toisten vaalien yhteydessä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Uutta ydinvoimalaa ei tarvita. Voimme olla omavaraisia energiantuotannon suhteen uusiutuvilla energiamuodoilla. Esim. jo pelkästään ilmalämpöpumput tuottavat tällä hetkellä Suomessa yhtäpaljon energiaa kuin Loviisan ydinvoimala. Tuulta, aurinkoa, maalämpöä ja metsähaketta ei hyödynnetä tarpeeksi.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

TYötä ei tule verottaa enää yhtään enempää vaan verotusta tulee painottaa ympäristölle haitalliseen kulutukseen, kuten kaivosverot jne.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Se oli oikea päätös tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin viinit tulisi sallia ruokakaupassa. Alkoholismia voidaan torjua tehokkaammin muilla tavoilla. Tulisi kiinnittää huomiota myös pienpanimoiden tuotteiden myyntiin, kuinka sitä voisi helpottaa ja samalla lisätä maaseudun pienyrittäjyyttä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Niin kauan kuin olemme perustuslaissa kaksikielinen maa tulee molemmista kielistä opettaa vähintään alkeet kaikille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Se vaatii rajalle enemmän resursseja rajavalvontaan, mutta voisi lisätä liikevaihtoa molempiin suuntiin. Tämän tulee kuitenkin olla molemminpuolista.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Nykytilanne on hyvä. Myös yliopiston ja amk:n yhteistyötä tulisi lisätä.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Saimaannorppa on uhanalainen eläin jota tulee suojella. Samalla pitää pitää huoli että ammattikalastajilla on mahdollisuuksia elinkeinonsa ylläpitoon.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni pitää riittää rahaa molempiin. Turvallisuuden vuoksi tiet 26, 12 ja 5-tien pohjoispää vaativat pikaisesti investointeja.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Näin tulisi olla joka paikassa. Erityisesti yksinyrittäjiä tulisi tukea, jotta he voisivat palkata myös muita työntekijöitä, esim helpottamalla ensimmäisen vieraan työntekijän palkkausta alentamalla työnantajamaksuja.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Jo pienenä on minulle opetettu, että se mitä luvataan se pidetään..

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä