Reijo Paunonen

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Harjoitetun talouspolitiikan vuoksi Suomessa ei ole helppo elää minkään tuen varassa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi tänne tulevat turistit ihmettelevät usein kun kaupat ovat parhaaseen sesonkiaikaan kiinni.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Monisäikeinen hallinto ja paperisota pois

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatyösopimusten kieltäminen kokonaan ei ole perusteltua.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä lyhentää. Muutenkin pienipalkkaiselle työntekijälle tämä olisi kohtuutonta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä.Näin meille jäisi kansalliset talouden säätelyn instrumentit käyttöön, kuten korko- ja valuuttapolitiikka. Tosin tämä olisi pitänyt jo toteuttaa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ei...Tämä kohtelisi huonosti juuri sitä vähäosaisempaa kansanosaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Oikeudenmukainen valtionapujen kohdentaminen on tärkeää. Kerskainvestoinneista on pidättäydyttävä. Paljon on tehtävissä ennen kuin tarvitsee puuttua itse peruspalveluihin. Joitakin kipeitäkin leikkauksia jouduttaneen tekemään. Ei kuitenkaan kohdistamalla lapsiin ja vanhuksiin.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Ei verolle. Mitä järkeä olisi nostaa lapsilisiä ja laittaa ne sitten verolle? Näin tulisi taas lisää säätelyä. Suurituloisilta lapsilisät pois ja siirto vähätuloisille ja yksinhuoltajaperheille.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyseiset menot paisuvat edelleen. Tosin jos meillä on nykyisessä laajuudessa vara maailmanparannukseen, niin silloin meillä on oltava vara myös nykyisiin sote-palveluihinkin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Ainaisen kyllä NATO ei NATO kysymyksen sijaan tulisi kysyä kuinka Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka hoidetaan USKOTTAVALLA tavalla? Olemme nähneet kuinka valtioiden alueita vallataan pala kerrallaan. Siksi meille kaakkois-suomalaisille kysymys turvallisuudesta onkin huomattavasti tärkeämpi teema kuin esim. turkulaisille tai länsirannikolla asuville. Puolustus- ja turvallisuuskysymykset kuuluvat erikoisammattiosaamisen piiriin. Ilman tunnekuohuja pitää asiantuntemukselle antaa nyt sijaa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaiset kokevat olonsa turvattomiksi. Nykyinen maahantulopolitiikka edellyttää myös lisää kansallisia turvallisuusresursseja.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Kun riskitekijät kartoitetaan kunnolla ja estetään ko. henkilöiden maahanmuutto, niin se luonnollisesti vähentää maahanmuuttoa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on ikävä kyllä tämän päivän faktaa. Tästä kertoo esim. EVA:n tuore raportti.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Totta. Väheksymättä kuitenkaan millään tavalla kansalaisten yksityisyyden suojaa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei tulisi sekaantua ääriryhmien toimintoihin toisessa maanosassa, vaikka kysessä olisi hallituksen joukkojen koulutus. Suomen tulee pysyä näistä erossa ja matalalla profiililla. Ensisijalla pitää olla kansallinen terrorismin ehkäisy.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jos näin olisi, muuttuisi lääkäreiden ohjeistus, joka saattaisi jotkut lääkärit eettisesti omantunnon osalta väärään asemaan. Avustettua kuolemaa tarjoavia maita on olemassa ja palvelut siellä saatavilla niille, jotka sitä haluavat.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Pääsääntöisesti näin.
Silti valitamme huoltosuhteista ja vanhusten terveyspalvelujen vaatimista resursseista. Täällä Kaakkois-Suomessa tämä olisi käännettävä vahvuudeksi. Amerikassa on kaupunkeja, jotka perustuvat pelkästään senioriasumiseen. Verotulot eläkkeistä ovat vakaat ja ympärillä pyörii valtion ylläpitämän sote-palvelujen rinnalla yksityiset terveyspalvelut. Tulee kehittää näitä molempia palvelumuotoja rinta rinnan.Molemmat tukevat toisiaan. Saimaan alue antaa loistavat puitteet

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Virkamiesmielivaltaa tulee kuitenkin karsia. Varhaiseen puuttumiseen täytyy saada lisää resursseja. Viranomaisvastuuta tulee lisätä ja vastuut rajata selkeästi. Tiedonkulun varmistaminen tärkeää
jotta perheen kokonaisvaltainen tukeminen on mahdollista alusta alkaen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhukset ovat jo veronsa maksaneet ja työnsä kansakunnan eteen tehneet. Eläkkeiden sijoitusvarallisuus jo noin 178 000 miljoonaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien itsehallinto ei tietenkään ole itseisarvo sinällään. Kuntien kohdalla kyse on kuitenkin oikeudenmukaisuudesta ja palvelujen saatavuudesta sekä laadusta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomi on erilainen maa teollisessa tuotannon suhteessa muihin. Kannatan tässä asiassa kansallista päätösvaltaa ja suhteutettua päätösvaltaa. Kohtuus kaikessa.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

En kannata ylimaailmallista sosiaalista taakankantoa. Jokaisen maan tulisi itse huolehtia rajoistaan.
Hyväksyttyjen turvapaikan hakijoiden määrä tulee suhteuttaa Suomen kulloisenkin taloustilanteen mukaan.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitäminen asuttuna on Suomen kokonaisetu pitkässä juoksussa. Verovarojen kohdentaminen aluepolitiikkaan tehostettava ja tässä kuntien tehtävien uudelleenjärjestelyt ovat tärkeässä osassa. Kaikki lähtee työstä. Tärkeitä haja-asutuspolitiikan osa-alueita ovat, tieinfra/logistiikka, puu- ja metsäteollisuus-, matkailu, maa- ja metsätaloudenharjoittajien liitännäiselinkeinot. Vapaa-ajan asuminen tulee sallia ympärivuotiseksi ja vakituiseksi. Näillä eväillä maa pysyy asuttuna JOS tahdotaan

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

20 olisi jo liikaa nykyisessä muuttuneessa tilanteessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Ainaisen kyllä NATO ei NATO kysymyksen sijaan tulisi kysyä kuinka Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka hoidetaan USKOTTAVALLA tavalla? Olemme nähneet kuinka valtioiden alueita vallataan pala kerrallaan. Siksi meille kaakkois-suomalaisille kysymys turvallisuudesta onkin huomattavasti tärkeämpi teema kuin esim turkulaisille tai länsirannikolla asuville. Puolustus- ja turvallisuuskysymykset kuuluvat erikoisammattiosaamisen piiriin. Ilman tunnekuohuja pitää asiantuntemukselle antaa nyt sijaa.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen energian saannin varmuus on taattava. Teollisuuden pyörät on pidettävä pyörimässä ja luottamus asiantuntijuuteen palautettava ydinenergian turvallisuuden suhteen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Lapsen etu on tärkein. Tätähän Suomen yhteiskunta on korostanut. Lapsella on oikeus varttua ympäristössä, jossa hänellä on isä- ja äitimalli. Homoteeman yhteydessä nämä tärkeät pointit lakaistiin maton alle. Pienillä lapsilla, joilla ei vielä ole kehittynyttä seksuaalisuutta ja ymmärrystä, on oikeus luonnonmukaiseen kehittymiseen. On väärin, että heteroparien adoptio-oikeutta ollaan samaan aikaan kiristämässä kun homoadoptio-oikeutta taas lavennetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

En kannata pakkotoimia, mutta silti Ruotsin kieli on kuitenkin tärkeä. Jos lapsemme menevät vaikkapa Norjaan töihin, on norjan kieli helppo oppia kun ruotsin kieli on pohjana.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä viisumivapautta ei tule sallia. Jos ja kun epävarmuus Venäjällä poistuu, asia tulee tarkastella uudelleen. Normaali oloissa kannattaisin viisumivapautta..

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Vaihtoehtoja on norpansuojeluun monta niin haluttaessa. Ammatti- ja harrastekalastajien asema huomioitava.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Rata Luumäeltä Imatralle tärkeä, mutta pää- ja alempi tieverkosto on Kaakkois-Suomen talouden kannalta ehdottoman tärkeä.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Suuryrityksiltä tuet pois ja kohdennukset pien- ja keskisuurten yritysten kehittämiseen.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Jos pystyy vaalilupauksen antamaan niin tottakai.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä