Viola Heistonen

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturva takaa kuitenkin jokapäiväisen leivän, joten ei tarvitse mennä työn perässä tekemään edes palkatonta työtä, jos kunnon työtä ei löydy.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Vapaus kuuluu kansalle. Mikään keskussuunnittelukomitea ei voi tietää parasta aukioloaikaa jokaiselle yksittäiselle kaupalle. Myös kauppias on hyväksyttävä kansalaiseksi kansalaisten joukossa ja annettava hänelle se arvo ja vapaus joka hänelle kuuluu.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

On ymmärrettävä, että kansalaispalkka ei ole sama kuin yleinen ja yhtäläinen palkankorotus. Mikä yhdelle annetaan, se on toiselta pois.

Kansalaispalkka rahoitetaan
– Alentamalla kaikkien palkkaa kansalaispalkan verran. Näin palkansaajan tulot eivät alene. Tämän seurauksena suomalainen työntekijä saa "etuoton" ulkomaalaiseen työntekijään nähden.
– Tekemällä toimeentulotuki maksulliseksi. Sosiaalitoimisto veloittaa palveluistaan kansalaispalkan. Tällä korvataan valtion tuki kunnalle.
– Poistamalla asumistuet.
– Siirtämällä virkamiehiä kansalaispalkalle.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Jos jotain turvataan niin turvattakoon palkka. Ilman pakkotyötä.

Oletko koskaan laskenut paljonko mökin mummolle maksaa naapurin työttömän aikamiespojan palkkaaminen pariksi tunniksi halkoja hakkaamaan! – Taitaa siinä mennä mökki alta molemmilta.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Korvattakoon työttömyysturva kansalaispalkalla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Lyhyellä aikavälillä euro tuo "ilmaista" lainarahaa kansantalouteen, mutta euron romahdettua paluu arkeen on sitäkin karmaisevampi.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole mitään järkeä alentaa rikkaan sisäfileen hintaa viidellä eurolla ja köyhän hernepurkin hintaa viidellä sentillä. Se lisää vain toimeentuloeroja.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion ja kuntien työntekijät pitää siirtää veronsaajien luokasta veronmaksajien yhteiskuntaluokkaan.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Tällä tavalla suurituloisen lapsilisä pienenee ja pienituloisen suurenee.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset palvelut voidaan tuottaa huomattavasti pienemmin kustannuksin. Reaalipalveluita ei saa laskea. Kustannuksia kyllä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys johtaa sotilaalliseen konfliktiin Venäjän kanssa.

Nato menetti olemassaolonsa tarkoituksen Neuvostoliiton kaaduttua. Sen jälkeen sitä on laajennetu keinotekoisesti ilman, että yhdenkään jäsenmaan turvallisuus olisi lisääntynyt. Nyt siitä on tullut Nato-maiden keskinäinen sotilaspoliisi, jonka tarkoituksena on pitää maat ruodussa ja näiden armeijat ulkomaisen keskusjohdon alaisuudessa.

Nato-maiden turvallisuuden ja itsenäisyyden suurin uhka on Nato itse.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Uudenlaisia uhkia ei torjuta keskusjohtoisin menetelmin. Kansalaisten on itse lisättävä tietoisuuttaan näistä uhkista. Kansalaiskursseja järjestetään.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttaja, jolle tarjoutuu mielekäs työ ja toimeentulo itsensä ja perheen elättämiseen ei jouda seikkailemaan terroristien kanssa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Mikä ihmeen etupiiripolitiikka. Sitä ei ole.

Olemme kauhuissamme, kun Venäjä toimii nyt kuin itsenäinen valtio. Valtiollinen itsenäisyys ei kuulu Euroopan unionin vasallivaltioiden käsitemaailmaan. Näin ne kokevat jokaisen aidosti itsenäisen maan uhkana omalle valtiojärjestelmälleen, eliitin demokratialle.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Demokratian kuolinkamppailussa valtion pahin vihollinen on sen oma kansa. Monet kutsuvat tätä kapitalismin kuolinkamppailuksi. Kyse on kuitenkin täsmälleen samasta asiasta.

Meidän sukupolvellamme on etuoikeus olla silminnäkijänä demokratian globaalissa romahduksessa. Huono puoli ovat ne sodat ja nälänhätä, jonka koemme tuon siirtymävaiheen aikana.

Happy end!

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Irakin hallitusta ei ole kansa asettanut valtaan sen enempää kuin Isis'täkään. Tuki hallituksen joukoille on tosi asiassa tukea sille, joka asetti tuon hallituksen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisen kuolema, sen enempää kuin syntymäkään, ei pidä olla hallituksen tai valtion käsissä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

On palveluja, joita julkinen sektori ei pysty tuottamaan. Esimerkiksi laittomasti maassa oleskelevien terveyspalvelut. Yksityiset palvelut ovat ihmisoikeuskysymys.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksen kyllä. Omaisten ei. Perinnön pieneneminen hoitomaksujen seurauksena ei ole omaisen kustannus.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Jos kuntien itsehallinto häiritsee valtiota, säätäköön se ensin lain, jolla poistetaan tuo itsehallinto. Valtio itsessään on olemassa vain kirjaimina paperilla, kirjaimina perustuslaissa.

Perustuslain korvaaminen kulloistenkin poliittisten tuulien mukaisella poliittisella mielipiteellä johtaa valtion tyranniaan kansalaisiaan kohtaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmaston muuttuminen ei johdu hyvästä kilpailukyvystä tai tehokkaasti toimivasta teollisuudesta.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen päättäköön omalla ja lastensa kohdalla käyttääkö muunneltua vaiko muuntelematonta ruokaa. Pakkauksissa pitää olla merkintä.

Erityisen huomion vaatii viljan varmuusvarastointi. Tuo geenituotettu vilja kun ei idä. Sen varaan ei voida varmuusvarastointia perustaa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Oikein toteutettu kansalaispalkka avaa portit turvapaikanhakijoille. Tosin vain ulospäin: Paremman palkan ja sosiaaliturvan toivossa, Suomi kun tarjoaa vain työn, jolla voi elää.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Maailmassa kyllä kansaa riittää asuttamaan vaikka koko maamme, jos emme itse tätä asuta.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opettajan kyvyt ja taidot sekä tilannetaju ratkaiskoon. Meillä on pätevät opettajat. Lailla ei voida tehdä huonosta opettajasta hyvää eikä päin vastoin.

Pitäisikö koulujen välisiin jalkapallo-otteluihin määrätä useita tuomareita?

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Eduskunta päättää Nato-jäsenyydestä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Miksi valtion pitäisi ajatella kansan hyvinvointia, kun juuri tuo kansa on se, joka elättää valtion.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Jos portti avataan, alkavat tänne tulla köyhätkin venäläiset.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Korkeakoulutus ei ole lähipalvelu. Riittää, että sitä saa Suomesta.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Saimaan norppa pitäisi siirtää Laatokan norpan kaveriksi. Kuulemma Heillä on samaa geeniperimä ja muinainen historia.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Tietä käyttää suurempi joukko ihmisiä ja suurempi määrä tavaraa. Raide sopii yksittäisille isoille kohteille kuten syrjäiset tehtaat ja kaukana toisistaan sijaitsevat kaupungit.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Pienyritykset saavat samalla rahalla enemmän aikaan. Siinäkin tapauksessa, että nämä rahat lisäävät väärän puolueen kannatusta.

Muuten olen sitä mieltä, että kaikki yritysten, säätiöiden, seurojen ja puolueiden tuet on lopetettava. Jos jotain halutaan tukea on se vain ja ainoastaan yksittäinen kansalainen, ihminen.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Edustajan moraali, joka muuten on aina salainen, ja henkilökohtainen harkinta kussakin tapauksessa erikseen olkoon johtotähtenä.

Älä äänestä!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä