Eero Koskela

Vaalikone 2015 Keski-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Monet heikompiosaiset ovat pudonneet jopa sosiaaliturvan ulkopuolelle.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Ei koko elämä voi pyöriä bisneksen ympärillä. Kyllä omistajien ja työntekijöiden täytyy saada aikaa muullekin elämälle kuin yötyölle ja soppailulle.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloon siirtyminen luo monia arvaamattomia ongelmia niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Sillä ei ole realistisia mahdollisuuksia onnistua,

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Minimityöaika tuo vakautta tyntekijälle niin henkisellä, fyysisellä kuin taloudellisella tasolla. On voimavara parantaa elämänlaatua ja se motivoi parempiin suorituksiin työelämässä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Väärin työntekijöitä kohtaan jos heiltä viedään työttömyyden tullessa perusturva, jonka he ovat työllään ja pitkäjänteisellä etujen ajamisella ansainneet.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi teki virheen liittyessä euroon. EU: ssa poltetaan jäsenvaltioiden rahaa turhaan liialla pyrokratialla, konkurssikypsien valtioiden lainoittamisella ja korkeapalkkaisilla viroilla,

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka ruoka on hiukan halventunut kovan kilpailun ja öljyn hinnan podottua ei meillä ole yhtään varaa kiristää ruoan verotusta.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Hallitut leikkaukset tarpeellisia mutta myös uusien investointien tukeminen maahamme tärkeä toteuttaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Ei enää yhtään lapsiperheiden kurittamista ja sieltä leikkaamista.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sivistysvaltion pitää pystyä pitämään yllä nykyinen vähimmäistaso sosiaaliturvassa ja terveyspalveluissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Ei tässä vaiheessa Natoon. Kansan sananlasku sanoo "ei vara venettä kaada". Eli on viisasta olla provosoimatta ja provosoitumatta tässä herkässä historiallisessa tilanteessa. Myöhemmin voi harkita uudelleen tilanteiden seestyessä kannattaako Natoon liittyä vai ei.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vuoksi ehdottomasti poliiseja lisää. Tanskan terrori-iskut osoittavat ettemme enää elä pohjolassa lintukodossa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Nykyvirtaukset ovat osoitttaneet, että Suomikaan ei ole enää lintukoto, vaan terrorismin uhka on todellinen. Tämän johdosta joudutaan entistä tarkemmin seulomaan tulijat ja jo täällä olijat.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä meidän on varauduttava naapurimaasta tulevien uhkakuvien johdosta maamme puolustustamiseen.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Asia on hyvin proplemaattinen kun kajotaan yksityisyyden suojaan ja vastaavasti pitäisi lisätä valtion osuutta verkkovalvonnasa. Mikäli kansallinen turvallisuus on todennetusti vaarassa menee silloin valtion verkkovalvonnan hyväksyminen valvotusti edelle yksityisyyden suojasta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei pidä ryhtyä aseelliseen toimintaan Isisin kukistamiseksi mutta voi osallistua Irakin hallituksen joukkojen kouluttamiseen. Isis on todellinen uhka koko maailman vakaudelle ja rauhalle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole lupaa päättää toisten eikä omasta elämän pituudesta. Jumala on laittanut ihmisen sydämeen ikuisen hengen ja Jumalan luomina meillä ei ole valtaa päättää ihmisten kuolemantavasta, Aina on toivoa kun on elämää. Ihmeitä voi tapahtua vaikka järki sanoisi mitä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Hallittu ulkoistaminen on sallittava mutta perusterveys ja sosiaalipalvelut säilytettävä julkisina palveluina.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Pitää olla viranomaisilla mahdollisuus parempaan ennaltaehkäisevään työhön lapsiperheiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja suojekun parantamiseksi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhukset on pystyttävä hoitamaan päsääntöisesti yhteiskunnan taholta ja varoin. Ne joila on paljon omaisuutta voitaisiin vastuuttaa hoitamaan kustannuksia hallitusti omasta pussistaan.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kaksipiippuinen kysymys. Kuntien itsehallinto on myös tärkeä mutta jos valita pitää kahden tärkeän välillä, niin on kansalaisten oikeus terveyspalveluihin tärkeämpi toteuttaa..

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastomuutoksesta ja sen hillitsemisestä pitää huolehtia hyvin, koska se on tuleville sukupolville elinehto selvitä maailmassa.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Vaarallista kun ihminen alkaa muuttaa luonnon normaalia kulkua ja luonnonlakeja.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikkahaku politiikassa tulee pitää järki kädessä eikä ottaa maahan niitä hakijoita jotka ovat uhka Suomen turvallisuudelle. Esimerkiksi eri äärijärjestöt. Myös Suomesta äärijärjestöjen riveihin lähtevät henkilöt tulee karkottaa maasta. Mitään rasismia en hyväksy, mutta nämä äärijärjestöjen riveihin sotimaan lähtevät täytyyy voida pysäyttää Suomen turvallisuuden nimissä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Koko kansakunnan eheyden, terveyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisten yleisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää pitää koko Suomi asuttuna. Myös Suomen maanviljelyksen, omavaraisuuden ja yritysten takia välttämätöntä koko Suomen asuttuna pitäminen.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Oppilaiden, opettajien ja koko koulun turvallisuuden kannalta tärkeä rajaus pieni luokkakoko. Myös oppimisen kannalta hyvin tärkeää pitää pieni luokkakoko.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestys hyvä toteuttaa koska siinä tulee esille koko yhteiskunnan todellinen näkemys Nato kysymyksessä. Hyvin ilmeistä on ettei Suomen kansa asetu kokonaisuudessaan tällä hetkellä Naton kannalle.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Täytyy kehittää muita turvallisempia energiamuotoja. Esimerkiksi aurinkoenerkian käyttöönotto uusilla tutkimusmenelmillä hyvin varteenotettava vaihtoehto. Merestä saatavan energian muunto hyötykäyttöön tehostettava eri tutkimusmenetelmillä. Raahaa lisää tutkimukseen eri turvallisten energiavaihtoehtojen löytymiseen taattava.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Täytyy vetää raja pienituloisten ja suurituloisten verotuksessa. Hyvin tienaavien tuloverotusta tulee kiristää eli veroprosenttia korottaa ja pienituloisten laskea. Erityisesti rikkaiden verotusta tulee kiristää joka taholla huomattavasti enempi kuin tähän asti.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti peruutettava koska Jumala loi miehen mieheksi ja naisen naiseksi. Avioliittoinstituutio on ikivanha muoto lähes kaikissa kultuureissa ja alunperin Jumalan asettama ja siunaama. Ei mitään muita liittoja ole olemassa jotka ovat hyväsyttäviä.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

On tarpeeksi huonoa näyttöä pelkästään keskioluen vapauttamsien seuraamuksista. Miedot juomat johtavat väkevämpien nauttimiseen. Kyllä miedotkin alkoholijuomat päihdyttävät ja turmelevat ihmisten terveyden.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti Suomessa vain Suomen kieli pakolliseksi. Monet muut kielet ovat kohta paljon tarpeellisempia oppia Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen takia kuin ruotsin kieli.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Akateemisia työttömiä on alettava Keski-Suomessa kouluttaa yrittäjäksi valtion rahoituksella.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeää ihmisten työllistämiseksi ja työttömyyden ehkäisemiseksi. Miksi heittäisimme hukkaan korkean koulutuksen tuomat edut ja pitää muistaa, että Suomen valtiolle maksaa paljon kouluttaa ihmisiä korkeakoulutasolla.

2. Lääkäripulan helpottamiseksi suomalaisen koulutuksen saanut lääkäri on velvoitettava työskentelemään tietty ajanjakso julkisessa terveydenhuollossa valmistumisensa jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeeä oppia ensin lääkärinä perusteveydenpuolella taitoja. Samalla myös maksaa hiukan yhteiskunnalle takaisin sitoutumalla palvelemaan perusterveyspuolella pienemmällä palkalla kallista lääkärinkoulutustaan Erityisesti myös siksi tärkeää koska perusterveydenhuollossa pitää turvata lääkärikiintiö.

3. Toimet turpeen energiankäytön lopettamiseksi on käynnistettävä alkavalla hallituskaudella.

Ehdokkaan kommentti

Pitää löytää myös vaihtohtoisia energiamuotoja jotka ovat ilmastoystävällisiä ennen kuin voidaan kokonaan lopettaa turpeen käyttö. Tärkeää myös luoda turveyrittäjile ja sen piirissä toimivlile työntekijöille vaihtoehtoinen yritysmuoto ja työllistyminen.

4. Bioenergian puuntarve täytyy kartoittaa ja energiapuun hakkuita tarvittaessa rajoittaa metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Bioenergian puuntarpeen ja enrgiapuun hallittu rajoittaminen on hyväksyttävää maalaisjärkeä käyttäen ettei teollisuus joudu kärsimään. Teollisuuden puuntarve on taattava jotta kilpailukyky säilyy ja Suomen työllisyyden ja talouden rattaat pyörivät.

5. Tienpidon määrärahat on Keski-Suomessa suunnattava seuraavalla vaalikaudella alemmalle tieverkolle biotalouden tukemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

On myös muistettava pitää päätieverkostot hyvässä kunnossa, mutta myös hyvin tärkeää pitää pientieverkostot kunnossa biotaloúden tukemiseksi ja maaseudun asuttamiseki.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeää säilyttää äänestäjien luottamus koska kerran sen menetettyään sitä on vaikea saada takaisin.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä