Lari Kemiläinen

Vaalikone 2015 Keski-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan varassa eläminen on itsetunnolle raskasta selittelyä, joka tekee itse asiassa työkykyisistä ihmisistä työkyvyttömiä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo ratkaisisi paljon ongelmia niin työttömien, pienyrittäjien kuin työllistäjienkin kohdalla. Se myös pelastaisi työssä pahoin voivat karenssilta.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Väittämä perustuu oletukseen, että työnantaja vastaa työntekijän toimeentulosta. Jos toimeentulo on muualta, on nollasopimuskin ok. Tärkeintä olisi olla ottamatta nollasopimusta vastaan, mikäli ei todella pysty siihen. Viestini työnantajille onkin: jos haluatte tyytyväisiä työntekijöitä nollasopimuksilla, palkatkaa eläkeläisiä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä minusta 6 kk työssäoloehto on ristiriidassa 500 päivän ansiosidonnaisen kanssa. Toisaalta pitkän työuran tehneille ansiosidonnainen toimii eläkkeelle laskeutumisen alustana, kun uutta työtä ei saa, joten sitoisin ansiosidonnaisen keston työuran pituuteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä vahva Eurooppa on myös taloudellisesti etumme.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtio ja kunnat ovat meidän yhteishankintaorganisaatioitamme, aivan kuin osuuskauppa: Jos jotain kannattaa hankkia yhdessä, niin sitten hankitaan ja maksetaan se veroissa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Oleta, että väittämä tarkoitti “näin suuriin”. Toisaalta voisi sanoa, että meillä ei ole varaa enää tinkiä ennaltaehkäisevästä työstä, kuten lastensuojelusta ja terveyskeskuksista. Se tulee paljon kalliimmaksi kuin matalakorkoinen valtionvelkamme.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen paras puolustus on olla puolueeton maa, jonka miehittämistä kukaan ei tahdo. Toisaalta suuren konfliktin tullen suurvallat sopivat etupiirinsä kysymättä pienemmiltään, oli sotilasliittoja tai ei.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Maaseudulle ollaankin saamassa lisää paikallispoliiseja, mikä on hyvä. Myös kansalaisiin kohdistuvat omaisuusrikokset kaipaisivat enemmän tutkintaresursseja.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Taaskin on tärkeämpää pitää huoli, että nuorista ei kasva terroristeja. Breivik ei ollut maahanmuuttaja, ei myöskään Myyrmannin pommittaja. Radikalismi syntyy ulkopuolelle jäämisestä, ja siksi kaikenlainen rasismi vain ruokkii sitä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

En suhtaudu verkkovalvontaan täysin varauksetta, sillä se voi aiheuttaa myös traagisia oikeusmurhia. Varsinkin, kun on osoittautunut, että poliisin keskuudessa on vallalla omavaltaisuuden kulttuuri, joka ei aina kunnioita laillisuutta, suhtautuisin siihen skeptisesti.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Mikä tahansa sivistynyt tapa vastustaa barbarismia on kannatettava. Ennen kaikkea veisin suomalaisia Irakiin opettamaan sitä, miten eettinen rauhanturvaaminen ja diplomatia toimivat.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on oikeus mahdollisimman kivuttomaan lähtöön, ja joskus se voi tarkoittaa jopa nukuttamista tai keinotekoista koomaa. Täysimittaista eutanasian laillistamista epäröin silti, täysin elämänkatsomuksellisista syistä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tämä takaa sen, että sote-palveluissa pyritään laadukkaaseen palveluun omakustannehinnalla, etenkin, jos typerät säästökuurit lopetetaan. Myös ennaltaehkäisevän työn etiikka toimii paremmin julkisessa palvelussa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on niin tapauskohtaista. Mediaan päätyvät karkeat ylilyönnit, jotka johtuvat pääasiassa kuntien puutteellisista resursseista. Kyllä, lisää resursseja valvontaan, mutta lainsäädäntötasolla liipasimia ei tarvitse herkistää.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksen omaisuutta tulee käyttää hoidon maksamiseen, mutta omaisten vastuulle aikuista ihmistä on vaikea heittää, se voi johtaa toisenlaisiin sosiaalisesti epäreiluihin tilanteisiin.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Olisin valmis siirtämään terveyspalvelut valtion alaisiksi siten, että esimerkiksi tekonivelleikkaukset ja muut kiireettömät erikoistoiminnot keskitettäisiin ja toisaalta maalaiskuntiin varmistettaisiin lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut sekä riittävä ensivastetaso. Tämä voitaisiin aivan hyvin tehdä ilman kalliita terveyskeskuksia vuodeosastoineen ja laboratorioineen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Välttämättähän nämä eivät ole edes ristiriidassa: Ydinvoimalla voidaan korvata hiiliperäistä sähköntuotantoa tehokkaasti, mutta se on myös suunnitelmallisesti korvattava uusiutuvilla niin pian kuin mahdollista, ja tällä alueella Suomella on paljon voittoja saavutettavanaan.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Biokemiallisesti se voi ollakin, mutta ylikansalliset GM-tuottajat kuten Monsanto ovat osoittautuneet niin häikäilemättömiksi voitontavoittelijoiksi, että “niiltä minen ostaisi mitään”. Jos tuottajaan ei voi luottaa, niin ei kannata myöskään ostaa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Eihän koko Suomi ole asuttu nytkään. Mutta Suomella tulisi olla strategia, joka mahdollistaa edullisen ja vähän kuluttavan maalla asumisen vaikka kevyemmällä sääntelyllä ja palvelutasolla, koska se saattaa olla työllisyyden heikentyessä yksi taloudellisimpia tapoja pitää kaikkien elämänlaatua yllä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Pienet ryhmäkoot eivät takaa oppilaan hyvinvointia, vaan kyseessä on myytti. Isokin luokka voidaan jakaa toimiviin pienryhmiin, ja isossa ryhmässä lapsi löytää myös todennäköisemmin hengenheimolaisia. Iso ryhmä tosin vaatii erilaiset opetusmetodit kuin pieni.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli asia etenisi käsittelyyn, kansalla tulisi olla siihen sanansa sanottavana.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Nyt meneillään olevien hankkeiden tulisi riittää.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Korvaisin veronalennukset perustulolla. Silloin pienituloiset hyötyisivät ostovoiman kasvusta eniten, ja se myös muuntuisi todennäköisemmin kulutukseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Minusta se olisi demokraattisen prosessin halventamista.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Aikuisilla on kyllä oikeus alkoholin saatavuuteen, mutta en veisi yhtään vahvempia alkoholijuomia pikku näpistelijöiden ulottuville.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Akateemisia työttömiä on alettava Keski-Suomessa kouluttaa yrittäjäksi valtion rahoituksella.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjyyden pitää syntyä ihmisestä itsestään. Työtönhän voi hakeutua julkisesti rahoitetulle yrittäjäkurssille jo nytkin.

2. Lääkäripulan helpottamiseksi suomalaisen koulutuksen saanut lääkäri on velvoitettava työskentelemään tietty ajanjakso julkisessa terveydenhuollossa valmistumisensa jälkeen.

3. Toimet turpeen energiankäytön lopettamiseksi on käynnistettävä alkavalla hallituskaudella.

4. Bioenergian puuntarve täytyy kartoittaa ja energiapuun hakkuita tarvittaessa rajoittaa metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

5. Tienpidon määrärahat on Keski-Suomessa suunnattava seuraavalla vaalikaudella alemmalle tieverkolle biotalouden tukemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä nelostien turvallisuuden parantaminen on ykkösasia.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Jos asiasta saadaan parempaa tietoa, olosuhteet muuttuvat tai poliitikko tulee jossain asiassa järkiinsä, on typerää kutsua sitä takinkääntämiseksi. Siinä tapauksessahan tiedekin perustuisi takinkääntämisiin…

Jumala suokoon minulle viisautta muuttaa mieleni, jos se on kaikkien edun mukaista :)

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä