Onni Haapala

Vaalikone 2015 Keski-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan varassa ei ole todellakaan helppoa elää. Riittämättömyys realiteettina sekä taloudessa että myös henkisesti rassaa sosiaalituella elävää.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kauppojen aukiolon eriarvoisuus ei ole hyvä. Eri alueilla olisi syytä samaistaa aukiolot, eikä turhaa byrokratiaa kannata keksiä liikeväen elon vaikeuttamiseksi

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisarvoa alentavaa on laittaa väki kerjuulle, kun kuitenkin sosiaalituet on saatavissa. Yhdenmukainen perustulo on kannatettava ajatus, kunhan siitä ei tehdä byrokratian linnoitusta

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nämä pätkätyöt ja ketjutukset, jopa kunta ja valtiotasolla ovat kaameita. Minimityöaika palvelee myös työnantajaa ja nostaa henkilöstön motivaatiota

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisuus pitäisi tehdä YTK:n mallilla ja vähentää liittojen keräämää työttömyysvarantoa.
Liitoilta poisoleva summa jaettaisiin nousseelle työttömien joukolle, mutta ei lyhennetä työttömyyskorvauksen kestoa. Leikkuria voitaisiin suunnitella kohtuuttomiin korvauksiin

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Globalisaatio on nyt meille tullut elämänmuoto. Ilman vientiä kuihtuisimme kovin nopeasti. Markkinoita tarvitaan ja Euro alue vetää kuitenkin vielä kilpailtujakin tuotteita

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on elinehto. Pienipalkkaisten ansiot menevät jo nyt ruokaan, asumiseen ja veroihin. Ei minkäänlaisia veroja ruokaan lisää

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Organisaatiouudistuksilla voidaan jonkin verran alentaa menoja. On varottava ottamasta heikko-osaisilta ja vanhuksilta ja lapsilta

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiä on korotettava niiltä, jotka sitä tulojen vähyyden vuoksi eniten tarvitsevat. Suurituloisten oikeutta voitaisiin vastaavasti rajoittaa

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Varaa on jos laitetaan haittaverot tupakan ja alkoholin kohdalla selvästi korkeammaksi. Ulkomaanmatkailulle lentovero ja laiturivero, niin saadaan kassaan raahaa sosiaalimenoihin

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nyt olen neutraali Naton suhteen. Tarkkailen Ruotsin reaktioita, jos se liittyy Natoon, niin olen Suomenkin liittymisen kannalla.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Lintukoto idylli on särkynyt. Ehdottomasti tarvitaan lisää poliiseja. Rikostilastot äänestävät valitettavasti samaa

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttoon tulee saada eettisten linjausten mukaan lisää inhimillisyyttä. Terrorismi on todellisuutta, mutta siitä voidaan tehdä myös naamari kovasydämisyydelle, ettei vain maahanmuuttoa tarvitsisi hyväksyä. Kannattaa muistaa suomalaisten massamuutot lännelle, Ruotsiin ja Amerikoihin.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Georgia, Krimi, Ukraina todistavat uhkan todellisuuden ja ajankohtaisuuden. Rukous vapaan Suomen puolesta on nyt erikoisen tärkeää!

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

kysymyksen vastakkainasettelu hankala. Kansalaisten yksityisyydensuojaa ei ole, ellei valtion turvallisuuteen satsata.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Meistä pienen Suomen väestä ei ole maailmanpoliiseiksi, eikä sitä meiltä kukaan odotakaan. Pysytään nyt omalla tontillamme ja vahvistetaan turvarakenteita maassamme.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasia on elämän tukahduttamista. Viimeiseen asti on autettava elämään, sitä lääkärivalakin vaatii.
Enemmänkin on valmennettava henkisesti ja hengellisesti lähtöä ikuisuuteen. Keskustelu tulee kääntää eutanasiasta hoivaan, lohdutukseen ja sairaalasielunhoitoon erikoistuneiden henkilöiden lisäpalkkaamiseen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Erilaiset ratkaisut eri puolilla Suomea ovat tarpeelliset. Tarvitaan yleistä yhteiskunnan taholta suoritettavaa palvelu ja ehdottomasti myös yksityisen tarjoamaa palvelua. Niitä voidaan myös yhdistää.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Parhaillaan käynnissä oleva ikävä oikeudenkäynti todistaa jälleen, että viranomaistahojen tiedonvälitys on saatava paremmaksi ja puuttumiskynnys samoin. Toivottavasti oikeudenkäynti avaa uuden ja paremman ajan lapsille ja vanhemmille

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Useimmat vanhukset ovat valmiit avaamaan lompakkonsa hoitokuluihin, Ahneet omaiset sitä vastoin kärkkyvät perintöjä ja odottavat vanhuksen poismuuttoa. Hoitosopimuksiin on syytä paremmin paneutua ja antaa apua vanhuksille varojen kohdistamisesta hoivaan ja hoitoon.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

perustuslaki kertoo yksityisen oikeuksista, joita kuntien itsehallinto tukee. Ihminen on aina ennen organisaatiota. Oma suu on aina lähempänä kuin kontin suu.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Terve suhtautuminen luontoon antaa kyvyn myös säädellä luonnon ja teollisuuden vuorovaikutusta.
Molemmat ovat tärkeitä: ilmastonmuutos tuhoaa pitkällä aikavälillä kaiken teollisuuden ja elämän eväät yksilöiltäkin. Maa saastuu ahneuden ja väkivallan tähden. Siksi arvot on nostettava puntariin

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Luonnonvarojen ja luomistyön rukkaaminen on riskiherkkää toimintaa. Oikeilla menetelmillä ja luonnon kunnioittamisella ruoka saadaan riittämään ilman geenimanipulaatiota.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Nimenomaan turvapaikanhakijat on laitettavaa ykkösiksi, ja heitä on onkin tulossa runsaasti

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jumala on säätänyt meille ajat ja asumisen rajat.
Kunnioitetaan Isänmaatamme ja jokaista sen kolkkaa. Raivattu maa ansaitsee tulla asutuksi.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Oppimisympäristö tällaisessa ryhmässä toimii ja henkilökohtainen ohjaus saa lapsen ja nuoren viihtymään. Pienet koulut myös ajavat samaa ideaa.
Yksilöllisyys esiin ja syrjäytymiskierteelle piste.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kansa tietää!

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Hallitussa käytössä kylmässä Pohjolassa varteenotettava mahdollisuus. Metsävarat käytettävä pääsääntöisesti kaikkeen muuhun kuin polttamiseen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloiselle ostovoiman lisäys on tärkeämpi. Heille suurempi veronhuojennus

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Lapsivaikutusten arviointi jäi tekemättä. Moraalinen puoli kokonaan luomisjärjestyksen vastainen. Kauhistuttavaa jumalattomuuden myötäilyä. On aika herätä ja muuttaa, mikä muutettavissa vielä on!

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkoholihaitat vievät kansan köyhyyteen ja kurjuuteen. Kiusaus liian suuri, jos näytillä pidetään ruokakaupoissa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Perheet päättäkööt kielenopiskelun itsenäisesti.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Akateemisia työttömiä on alettava Keski-Suomessa kouluttaa yrittäjäksi valtion rahoituksella.

Ehdokkaan kommentti

Muuntokoulutus lääkäreiksi ja sairaanhoitoon nopeasti käyntiin. Älymystön joutenolo synnyttää aivan uuden uhkakuvan koko maalle. Toisen ja kolmannen polven työttömät akateemiset nopeasti osaamistaan vastaavaan jatko-opiskeluun ja tehtäviin.

2. Lääkäripulan helpottamiseksi suomalaisen koulutuksen saanut lääkäri on velvoitettava työskentelemään tietty ajanjakso julkisessa terveydenhuollossa valmistumisensa jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tässä olisi järkeä. Satsaukset ovat olleet koulutuksessa suuret. Samaa metodia olisi syytä harkita muutamalla muullakin alalla

3. Toimet turpeen energiankäytön lopettamiseksi on käynnistettävä alkavalla hallituskaudella.

Ehdokkaan kommentti

Tasapuolisuus ja harkinta valttia. On hyviä ja hyödyllisiä investointeja turve elinkeinossa. Parempaa yhteistyötä energiasektorille. Kaikkia tarvitaan.

4. Bioenergian puuntarve täytyy kartoittaa ja energiapuun hakkuita tarvittaessa rajoittaa metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Rajoittaminen tuskin onnistuu. Yhteistä suunnittelua ja hintoja järkeistämällä päästään eteenpäin kuin vastakkain asettelulla.

5. Tienpidon määrärahat on Keski-Suomessa suunnattava seuraavalla vaalikaudella alemmalle tieverkolle biotalouden tukemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia tieverkkoja on hoidettava. Elinkeinorakenteen muuttuminen nopealla aikataululla, edellyttää joustoja varojen kohdentamisessa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Pitää kertoa mitä asioita tahtoo ajaa yhteistyössä- Yksityinen edustaja ei voi luvata vaan todeta tahtotilansa. Pitää näyttää väriä! Kristittyjen ainakin!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä