Tuomas Wilkman

Vaalikone 2015 Keski-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Työssäni olen nähnyt paljon sosiaaliturvan väärää hyväksikäyttöä ja suoranaista itsensä vahingoittamista sillä (esim. päihderiippuvaiset, joiden sosiaalituet menevät monesti suurelta osin päihteisiin). Sosiaalituen käytön valvontaa ja myöntämistä pitäisi tästä näkökulmasta tarkastellen ainakin kehittää ja tiukentaa. Muiden ihmisryhmienkin osalta väärinkäyttöä varmasti löytyy ja niihinkin pitäisi samoin puuttua. Toisaalta on myös paljon niitä ihmisiryhmiä, joille suuremmankin sosiaaliturvan myöntäminen olisi varsin perusteltua. Eli tarkkuutta ja tiukkuutta tähän.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Vapaiden aukioloaikojen hyödyt ovat sen alan työntekijöiden jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta pienemmän kuin haitat. Markkinat ja kauppa eivät saa mennä ihmisen jaksamisen ja hyvinvoinnin edelle. Pärjäämme ilman kauppojen sunnuntaiaukiolojakin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

En tunne asiaa kovin hyvin, joten olen taipuvainen ajattelemaan, että nykyisen järjestelmän kehittäminen olisi oikeampi tie.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työntekemisen ja työtekijän lainsuoja on turvattava.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisen suuren työttömyyden aikana tämä on yksi tärkeä keino turvata ihmiselle tärkeä uudelleen kouluttautumisen mahdollisuus.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Olen taipuvainen ajattelemaan, että pärjäisi. Toki esim. eurosta poistumisen vaikutuksiin ja seurauksiin pitäisi perehtyä perusteellisesti. Ei euro ja EU kokonaan paha ole ja tässä vaiheessa niistä poistuminen sisältää monia riskejä. Hätiköidä ei pidä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Monesti leikkaukset osuvat juuri peruspalveluihin. Sitä en halua.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Kunhan lapsilisäkorotus ja vero olisivat etenkin matala- ja keskituloisille eduksi. Suurituloisia voisi verottaa enemmän sen osalta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella tulee olla aina varaa kansalaisistaan huolehtimiseen. Jostain muusta on sitten tingittävä, jos ei muuten onnistu.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Koen, että se tässä vaiheessa vain lietsoisi konfliktiin. Natojäsenyyden valmistelu ja taustatyö on toki suotavaa, jotta sitten kun/jos tilanne niin vaatii, niin siitä pystytään nopeasti suorittamaan kansanäänestys.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on juuri se erityisen tärkeä ja ainoa tapa turvata myös syrjäseudut sekä ohjata resursseja jatkuvasti lisääntyviin ja muuttuviin rikollisuuden muotoihin (ammatti-, talous-, terrori-, väkivalta-, kyber-, nuoriso-, liikennerikollisuus). Ennalta ehkäisevää polisitoimintaa unohtamatta. Myös poliisiasemia on lisättävä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti valvontaa on tiukennettava ja sinisilmäisyyttä varottava ideologisten suuntausten osalta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei akuutti, mutta tilanne voi milloin tahansa muuttua. Venäjän johto on hyvin epävakaa ja ennalta-arvaamaton.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaiset voivat edelleen luottaa poliisin ym. turvallisuusviranomaisten luotettavuuteen. Verkkovalvonnan oikeudet ja yksityisyyden suoja eivät saa olla ristiriidassa. Turvallisuuden valvontaa tulee voida suorittaa ilman liikoja rasitteita. Sen sijaan turvallisuuustahojen sisäisen valvonnan tulee olla tiukkaa ja ajantasalla, mutta myös järkevästi joustavaa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Jos meillä on potentiaalisesti jotain annettavaa pahuuden pysäyttämiseen, niin emme voi olla sivusta seuraajia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on pyhää ja ihmisellä ei ole oikeutta päättää sen pituudesta. Sen sijaan peruspalvelujen tason tulee olla siinä kunnossa, että se kykenee turvaamaan jokaiselle vanhukselle ja parantumattomasti sairaalle ja esim. kivuissa kärsivälle hyvän saattohoidon yms. Olennaista on se, että ihmisen kokee olevansa rakastettu ja hyväksytty sellaisena kuin on elämänsä loppuun saakka, eikä esim. taakka tms.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisten pitäisi puuttua keskitetymmin niiden lapsiperheiden ongelmiin, joissa on oikeasti ongelmia. Nyt on vaara, että tehoa käytetään liikaa ns. tavallisten turvallisten perheiden normaaliongelmiin ja puolestaan osa oikeissa ongelmissa olevista perheistä jää avun tavoittamattomiin. On syytä kehittää sosiaaliviranomaisten toimintaa, jotta sen apu kohtaisi niitä, jotka oikeasti apua tarvitsevat ja ns. turhat pidempikestoiset sosiaalitoimet kyettäisiin paremmin minimoimaan ns. turvallisten perheiden osalta. Akuuttien ja alustavien puuttumisten osalta sen sijaan ei ole varmastikaan tehtävissä paljoakaan. Akuutit turvallisuus- ja terveysuhkatilanteet pitää aina selvittää ja silloin osoittautuu monesti, että ilmoitus on aiheeton. Siitä ei pidä kenenkään loukkaantua. Sosiaaliviranomaisten kyky puuttua lapsiperheiden ongelmiin on myös resurssikysymys, mitä pitää parantaa. Toimien oikeellisuus on suoraan verannollinen siihen, kuinka hyvin sosiaalitoimi on oikeasti ja objektiivisesti perehtynyt kunkin perheen tilanteeseen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Valtion tehtävä on turvata peruspalvelut kaikkien osalta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, mutta onko kuntien itsehallintosta luopuminen tae paremmille terveyspalveluille? Sote -uudistuksessa tulee huolella miettiä mikä on oikeasti käytännön vaikutus erityisesti syrjäseutujen sosiaali- ja terveyspalveluihin ja parantaako se niitä vai peräti heikentääkö.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

On syytä olla realistinen Suomen mahdollisuuksista vaikuttaa määrästään enempää ilmastoasioihin. Meidän kokoisella valtiolla ei ole määrästään enempää mahdollisuuksia "pelata" teollisuuden kilpailukyvyn kustannuksella. Järki pitää olla päässä, vaikka ympäristö ja ilmastoasiat ovatkin tärkeitä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole tutkittu tarpeeksi eikä oikeita vaikutuksia ole nähtävissä vielä vuosiin. Riskit ovat suuret.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Valtiona meidän tulee kuitenkin ottaa huomioon omat resurssimme ja kykymme vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Mielestäni meidän tulee ottaa tänne ensisijaisesti niitä turvapaikanahakijoita, jotka kykenevät taustojensa puolesta parhaiten sopeutumaan yhteiskuntaamme.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Koko Suomi tulee pitää asuttuna ja palvelut sen mahdollistavana.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kuulostaa todella hyvältä, mutta melko ideaaliselta. Ajatus on kuitenkin hyvä ja sen aikaansaamiseksi ja ennen kaikkea mahdollistamiseksi olen valmis tekemään töitä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Se on niin mittava ja merkittävä asia, että muu vaihtoehto ei tule kyseeseen.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

En näe ydinvoimasta tulevia haittoja niin merkittävinä kuin sen energiaomavaraisuuden tuomia hyötyjä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa voitaisiin alentaa matalatuloluokissa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Nyt valittava eduskunta on valittu sinne mm. erityisesti tätä kysymystä silmällä pitäen, joten se edustaa parhaiten kansan tahtoa ja näkemystä asiassa tällä hetkellä. Edellistä eduskuntaa valittaessa tämä kysymys ei ollut ajankohtainen eikä näin ollen vaikuttanut kansan valitsemien kansanedustajien valintaan. Peruuttamalla ja äänestämällä uudelleen, toteutamme kansainvallan ajatuksen parhaiten tässä tärkeässä asiassa.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Niitä saa tarvittaessa ja riittävän helposti Alkosta.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Sen sijaan joustavuutta esim. valita halutessaan joku toinen kieli sen tilalle, tulisi vaalia. Tosin ehdoton en tässä ole ja kantani voi muuttua asiaa tarkemmin perusteltaessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Akateemisia työttömiä on alettava Keski-Suomessa kouluttaa yrittäjäksi valtion rahoituksella.

2. Lääkäripulan helpottamiseksi suomalaisen koulutuksen saanut lääkäri on velvoitettava työskentelemään tietty ajanjakso julkisessa terveydenhuollossa valmistumisensa jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä se on käsittääkseni lääkärietiikankin mukaista, jos on näyttöä, että on pulaa auttajista.

3. Toimet turpeen energiankäytön lopettamiseksi on käynnistettävä alkavalla hallituskaudella.

4. Bioenergian puuntarve täytyy kartoittaa ja energiapuun hakkuita tarvittaessa rajoittaa metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Toki, jos monimuotoisuutta vaarannetaan, niin rajoittaa pitää, mutta pitää miettiä, myös vaihtoehtoisia hakkuupaikkoja, joissa riskejä ei ole. Energiapuun hankkimisessa tulee hyödyntää ja suosia metsähoidollista ajattelua, esim. harventamista.

5. Tienpidon määrärahat on Keski-Suomessa suunnattava seuraavalla vaalikaudella alemmalle tieverkolle biotalouden tukemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Perustieverkoston kunnossapito on olennaisempaa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä