Jyri Hämäläinen

Vaalikone 2015 Keski-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Työnteko olisi varmasti kaikille houkuttelevaa, jos kannustinloukkuja ei olisi. Ei nykyisessä byrokratiahelvetissä nyt ihan vaan laakereilleenkaan lepäämään jääminen ole houkuttelevaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan vapautta, joten en kannata kaupankäynnin kieltämistä ajan perusteella.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Jos hyväksytään sosiaaliturvan ylläpitäminen verovaroin, on perustulo ylivoimaisesti toimivin ja vähiten yksilönvapauksia rajoittava vaihtoehto.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Kyky tehdä sopimuksia vapaasti kuuluu myös yksilönvapauksiin, ja minimityöaika voi rajoittaa monien työllistymismahdollisuuksia, etenkin poikkeavissa elämäntilanteissa, missä täysipäiväinen työskentely ei olisi välttämättä edes mahdollista.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Valtion osuus tässäkin tukimuodossa pitäisi myös korvata perustulolla. Työttömyyskassat saavat käyttää rajohaan aivan miten lystävät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Verotusta ei yleensäkään ole juurikaan enää varaa kiristää, ja välttämättömän kulutuksen verotus on erityisen huono tapa kerätä rahaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Infrastruktuurin rakentaminen kannattaa toteuttaa taantuman aikana, kun rakentaminen on halpaa, mutta julkisessa sektorissa on aika paljon muutakin kuin perusinfrastruktuuri, ja muualla paljon varaa leikata suurten ikäluokkien suojaviroista.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisätkin voi korvata lapsen perustulolla. Olkoon vaikka alennettu, jos täysimääräinen tuki on lapsille tarpeetonta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole varaa ylläpitää kaikkia palveluita harvaan asutuilla alueilla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Pohjosmainen puolustusliitto tai Euroopan Unionin yhteinen puolustus olisivat parempia vaihtoehtoja kuin NATO, mutta koska niitä ei ole saatavilla, ja NATO on, on se paras mahdollisuus hankkia suomelle liittolaisia.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Luotan poliisin kykyyn taata yleinen turvallisuus nykyisellä miesvahvuudella.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Liikkumisen vapaus kuuluu yksilönvapauksiin, ja terrorismi on vain huono tekosyy vastustaa vapautta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Edellisten vaalien aikaan en pitänyt Venäjää uhkana, mutta Georgian ja Ukrainan tapahtumat ovat osoittaneet minun olleen väärässä. Venäjä ei suostu pysymään nykyisten rajojensa sisällä, joten se on uhka myös Suomelle.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion turvallisuus on hyvin huono tekosyy vastustaa vapautta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Arvostan sitä, jos joku suomalainen taho innostuu myymään tai lahjoittamaan koulutuspalveluita Irakin hallitukselle, mutta ei meillä tähän mitään velvollisuutta ole. Jättäisin tämän yksityisten asiantuntijoiden huoleksi myydä osaamistaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tämäkin seuraa yksilön itsemääräämisoikeudesta, eikä sitä tulisi väkisin estää.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

En usko keskitettyyn virkamiesvoimin toteutettuun pääöksentekoon tai palvelutuotantoon. Kannatan ensisijaisesti riittävää perustuloa terveyspalveluidenkin kattamiseksi, tai toissijaisesti palvelusetelimallia.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Rikoksiin tulee puuttua matalalla kynnyksellä, mutta nykyistä agressiivisempi perheiden kyttääminen lähenisi jo hyvin ahdistavaa holhousta.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Toivoisin vanhustenhoidostakin alaa, jonka voi muiden tulojen puutteessa kattaa vähintään perustulolla sen mukaan mitä kukin on palveluistaan valmis maksamaan.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Arvostaisin tilannetta, jossa Suomen kuntien välillä olisi merkittäviä eroja, ja kilpailua sekä asukkaista, että liiketoiminnasta. Kuntien itsehallinnon dramaattinen lisääminen tuskin on realistista vielä pitkään aikaan, mutta kannatan sitä estoitta, jos aihe tulee ajankohtaiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

En usko ilmastonmuutoksen hillitsemisen merkittävästi vaarantavan teollisuuden kilpailukykyä, mutta noin yleisesti kilpailukyky ei ole itseisarvo, ja sitä ei tule väkisin edistää uhraamalla itseisarvoisia asioita kuten yksilönvapauksia, ihmisoikeuksia tai muiden omaisuutta ja elinympäristöä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tieteellinen eikä poliittinen kysymys, ja kaikki saatavilla oleva tieteellinen näyttö puhuu geenimuuntelun turvallisuuden puolesta. Geenitekniikka on minulle tuttua sivuaineopintojeni kautta.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen panostus vaikuttaa näin pienen valtion resursseihin nähden oikeudenmukaiselta, mutta en nouse barrikadeille, jos sitä päätetään säätää suuntaan tai toiseen.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Missään Suomen osassa asumista ei voi missään nimessä kieltää, mutta alueellinen tukeminen muualta kerätyillä veroilla on hyvin arveluttavaa. Tämä pätee korpimökkien lisäksi myös helsingin keskustassa asumisen tukemiseen.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Lailla rajaaminen on liian ehdotonta ja joustamatonta. Jääköön opetusryhmien koon optimoiminen opetusalan asiantuntijoiden huoleksi. Poliittinen määräys ei taio rahaa tai opettajia tyhjästä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan kansanäänestyksiä merkittävistä kysymyksistä, vaikkein kannatakaan täyttä suoraa demokratiaa.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on paras välittömästi saatavilla olevista keinoista hillitä hiilidioksiidipäästöjä, ja yleisestikin järkevä tapa tuottaa energiaa. Yksityisten rakennusprojektien kannattavuuden arviointi sen sijaan ei kuulu eduskunnalle, vaan riskin ottaville sijoittajille.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Olen liberaali, paheksun siis suurta julkista sektoria ja sen ylläpitämisen edellyttämää korkeaa verotusta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat aiheita, joiden ei ylipäätään pitäisi kuulua minkään poliittisen päätöksentekoelimen toimivalaan. Asioita ei tarvitsisi erikseen sallia, jos niitä ei alunperinkään voisi kieltää.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Olen liberaali. Vapaa kaupankäynti ja vapaa päihdepolitiikka ovat selkeitä osia vapautta korostavaa politiikkaa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisuus on yksilönvapauksien kanssa tiukasti samassa linjassa. Se, että ruotsin opiskelu on järkevää, ei missään nimessä johda siihen, että sen pitää olla pakollista. Samalla voimme luopua suomen pakollisuudesta ruotsinkielisillä ja saamelaisilla alueilla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Akateemisia työttömiä on alettava Keski-Suomessa kouluttaa yrittäjäksi valtion rahoituksella.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjiä ei tehdä väkinäisillä projekteilla. Yrittäjiä syntyy, kun purkaa esteitä heidän tieltään.

2. Lääkäripulan helpottamiseksi suomalaisen koulutuksen saanut lääkäri on velvoitettava työskentelemään tietty ajanjakso julkisessa terveydenhuollossa valmistumisensa jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakkotyö on väärin.

3. Toimet turpeen energiankäytön lopettamiseksi on käynnistettävä alkavalla hallituskaudella.

Ehdokkaan kommentti

Turpeen käytön tukeminen on lopetettava.

4. Bioenergian puuntarve täytyy kartoittaa ja energiapuun hakkuita tarvittaessa rajoittaa metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

En usko energiapuun vaarantavan metsien monimuotoisuutta, koska suomessa on talousmetsääkin enemmän, kuin saadaan hakattua, tai tulevaisuudessa tulee paperiteollisuudella olemaan sille käyttöä. Sieltä läytyy ennestään monimuotoisuuden kannalta epäilyttävää maa-aluetta enemmän kuin tarpeeksi.

5. Tienpidon määrärahat on Keski-Suomessa suunnattava seuraavalla vaalikaudella alemmalle tieverkolle biotalouden tukemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Koska alueen päätiet ovat hyvässä kunnossa, lienee varaa panostaa hieman muihinkin väyliin.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Myös kansanedustajalla on oltava oikeus muuttaa mieltään, jos hänen osoitetaan olevan väärässä jostain aiheesta. Mahdottomuuksien lupaaminen tai muu äänestäjien johtaminen harhaan sen sijaan on paheksuttavaa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä