Hansi Harjunharja

Vaalikone 2015 Lapin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole. helpompaa olisi, kun olisi perustulo. Siksi puollan perustuloa. Jaa, että en menisi sitten töihin, vai? No, menisitkö itse, jos saisit 978,60e perustuloa? Niin menisin minäkin. Turpa rullalle, ja äänestämään!

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli perustulo otetaan käyttöön, voitaisiin näin tehdä. Tällöin työhön mielestään soveltuva voisi mennä tekemään tuotakin työtä. Jos taas ei perustuloa, tulee ongelmia, kun pitää byrokratian kanssa painia ja samaan aikaan pyöritellä päivärytmiään.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Ja vähän ekstraakin, kun kokeilun jälkeen huomataan, että tämä homma onkin tuottavampi valtiolla.
"Liian kallista" - ei ole enää (ks. kokeilut netissä)
"Muut kuin minä lopettavat työnteon" - näin 99% vastaa, joten ei lopettaisi
"Se ei tule koskaan tapahtumaan"- Kokeilu on helppo järjestää muutamaan kuntaan, ja tulokset tulevat puhumaan puolesta jo parissa vuodessa, joten loppu on historiaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo tulee ottaa käyttöön, niin tätä ei tarvita. Minimityöaika on raskas systeemi ja se vaikeuttaa työpaikkojan luomista. Perustulo taas mahdollistaa toimeentulon ja muuntuvat työajat.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisuus mahdollistaa kouluttautumisen ja rauhallisen harkitun työnhaun. Tällöin saamme parempia työntekijöitä näiden palatessa työhön.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on ainoa pohjoismaa, joka on eurossa. eillä on hyvä naapuri vieressä, jonka kanssa suurin ulkomaankauppa tapahtuu. Meillä on vielä myös hyvät suhteet muihin pohjoismaihin. Vaalitään tätä, niin kyllä suosta nostaan kuin Myllylä aikoinaan.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on jo Euroopan kalleimmat ruoat. Koska ruoka on perustarve, pelaamme ihmisten terveydellä, mikäli annamme ruoan hinnan jatkuvasti nousta.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Sijoituksia perustuloon ja syrjäseutulisiin, ja lisäksi maatalouteen ja palveluihin veturiksi uusia maaseudun tuotteita, kun syrjäseudut elpyvät. Esimerkiksi veroveturiksi viesntiin ja palveluihin hamppu, niin leikkauksilta säästytään. Koloradon verotulot on nopeasti katsottavissa googlella.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on juuri tällainen pieni juttu, jota voisi kokeilla, jotta tiedettäisiin sen vaikutuksista lisää. Sanotaan, että vuodeksi tämä kokeilu käyntiin joissakin kunnissa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole, vaan meillä on paljen paremmin varaa riittävän suureen perustuloon. Näin ohitamme suuren stressinaiheuttajan byrokratiapuolelta, ja pystymme valjastamaan jokaisen työkykyisen hetkellisen työkyvyn juuri yksilölle sopivimmalla tavalla. Terveyspalveluiden tarve vähenee, kun ihmiset eivät sairastuta itseään pakkotyössä. Näin he pysyvät myös työkykyisinä eläkkeelle, ja elämänsä loppuun asti.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Meidän pelleily tässä Venäjän rajalla NATOn kanssa on kuin haluaisi nähdä livenä uusinnan siitä, kun natsit ja neukut taistelivat maallamme tuhoten infrastruktuurin. Paras tapa panostaa turvallisuuspolitiikkaan, on olla kaikkien kaveri. Tämän vuoksi haluan tuoda eduskuntaan kaikille edustajille yhteisenä pidettävät kurssit, joissa käydään läpi kokoustaitoja ja väkivallatonta viestintää. Kokoustaminen nykyisellään on kuin pikkulasten riehuminen hiekkalaatikolla.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä syrjäseuduilla on aika vähän poliiseja, mutta toisaalta poliisin suurin työ on huumausainerikollisuuden piirissä, ja jos taas huumeiden käyttö ja pieni hallussapito laillistetaan, ei poliisien määrärahat siihen huopenisi, vaan menisivät uhrillisten rikosten selvittämiseen.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhkaa on median toimesta liioiteltu. En lähtisi suurempiin toimenpiteisiin tämän väitteen pohjalta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos hallituksemme jatkaa natomielisenä ja vinoilee ja uhkailee Venäjää, niin ilman muuta tämä on totta. Itse olisin Venäjäpolitiikassa diplomatian ja ystävyyden linjalla, kuten olisin muidenkin maiden suhteen. Väkivallaton vuoropuhelu on poliitikon tärkein työkalu.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion turvallisuus on juuri se, millä perustellaan yksilön oikeuksien rikkomista. Tämä on erittäin vaarallinen kehityssuunta, joka johtaa totalitarismiin.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Asiahan ei meille kuulu. Muutenkaan en kannusta SUomen ottavan osaa väkivaltaisiin operaatioihin. Väkivallattomuus on Suomen tapa toimia niin kotimaassa kuin ulkomailla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Turpa rullalle ja äänestämään!

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Vahvistamalla myls syrjäseudun asukkaiden terveydenhoidon saantia tarvitsemme syrjäseutulisät palkkoihin. Näin takaamme terveen kansan, ja verotulosta tuottavan hyvinvoinnin.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni lähtökohtaisesti vanhemmuusneuvontaa olisi pystyttävä saamaan anonyymisti. Myös apua olisi saatava anonyymisti. Liian moni vanhempi ajautuu todella syvälle kriisiin, koska eivät uskalla ottaa yhteyttä, koska pelkäävät menettävänsä lapsensa, ja lasten joutuvan ympäristöön, jossa kärsivät. Alkuperäisen kysymyksen asettelu ei ole ratkaisukeskinen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä se niin on, että ei. Jos omaista tuettaisiin aidolla palkalla, niin saisimme parhaimmanlaatuista hoitoa vanhemmille kansalaisille. Myös vanhus tulee nähdä tuottavana kuluttajana yhteiskunnassamme, ja aktiivisena ihmisenä, jolla on annettavaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien hallintoa tulisi ennemmin tukea kuin viedä kauemmaksi päättämisalueelta. Terveyspalvelut voidaan taata Utsjoelta Hankoon, kun otetaan takaisin käyttöön erittäin hyvin tuottaneet syrjäseutulisät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmasto muuttuu ja on aina muuttunut. Vetoan Turun YO:n professori Jyrki Kauppisen viimeisimpään raporttiin, jossa käsitellään virheitä, jotka aiheuttavat yli kymmenkertaisen virheen IPCC:n ilmastomalleihin. Emme ole matkalla kohden ilmastollista tuhoa, mutta ilmastopolitiikka voi aiheuttaa mittavia tuhoja, ja on jo aiheuttanut. https://www.youtube.com/watch?v=FAaUOAKB_cc

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

On jo vedetty aikoinaan maissi markkinoilta, joka tuotti itsessään hyönteismyrkkyä. On siis mahdollista, että ongelmia tulee geeniruokien kautta. Erityisesti ruokakasvien käytön suhteen on tarkkaan analysoitava, mitä ne tekevät ihmiselle. En haluaisi Suomeen geenimuunneltua ruokaa, ellei paketti sitten merkittäisi selvästi sisältävän tuolla tavalla tuotettua ruokaa. Iso vilkkuva valo tai jotain.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on syytä jatkaa ottamalla vastuuta sillä intensiteetillä, mikä on meidän yhteisöllemme hyvödyllistä. Eri aikoina myös yksilö pystyy auttamaan toista yksilöä paremmin. Terve yhteiskunta huolehtii kyllä vähäosaisistaan, ja pystyy auttamaan ulkoisiakin vähäosaisia.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti ei! Maa ja luonto antavat mielettöän suuret rikkaudet meille, kun niitä osaamme käyttää. Etäisyydet ovat suuria, minkä vuoksi pohjoisen mies tarvitsee tukea. Syrjäseutulisistä 15% suurempi palkka, ja koko Suomi saadaan tuottamaan verotuloja valtiolle, eikä mikään alue ole menoerä. Tämä oli ennen täyttä totta, kunnes Ahon hallituksen aikana tuet poistettiin.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoko on ongelma, mutta ongelma ratkeaa myös sijoittamalla rahaa syrjäseutulisiin, jolloin tulee lisää verotuloja, ja näin voidaan kaupunkeihinkin palkata lisää opettajia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kerran järjestetään ja turvat rullalle sen jälkeen!

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Kunhan tuo on minulle esitelty ja olen sen ongelmattomaksi havainnut, niin olen valmis tukemaan Suomen energiaomavaraisuutta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Enemmän rahaa käytössä merkitsee enemmän palveluja ja hyvinvointia. Tätä on syytä kokeilla tarpeen tullen, kuten kaikkea muutakin. Määräaikaisia lakeja, kiitos.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Yhtäkkiäkö alettaisiin epätasa-arvoistaa kansalaisia? Ei IKINÄ.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Parempi näin, ku kaikkialla ei ole alkoa. Lisäksi kilpailu tuo näiden hintoja alaspäin, ja halvat saatavilla olevat tuotteet olisivat mukavampia, kun niitä ei tarvitsisi kiskoa yhtenä päivänä viikossa kuin viemäri.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme kielitaitoa, mutta tarvitsemme sitä monipuolisesti. Pidetään ruotsi yhtenä valinnaisista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kemihaaraan pitää rakentaa tulvansuojeluallas.

Ehdokkaan kommentti

Luonto on arvaamaton. Syytä on varautua etukäteen, kun jälkikäteen ei aina pysty.

2. Lapista pitää rakentaa rautatieyhteys jäämerelle Norjan kautta.

Ehdokkaan kommentti

Lain aluetta tulee kehittää myös infran kautta. Näin saamme hyvinvoivan täysin asutun Suomen, jossa ei ole tungosta.

3. Lappia on kehitetty liikaa matkailun ja luontaistalouden ehdoilla ja muut elinkeinot ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Ehdokkaan kommentti

Lapin ehdoton valtti on luonto. Kun palautetaan käyttöön syrjäseutulisä julkisiin palkkoihin, kääntyy muuttoliike takaisinpäin, ja sitä kautta pystytään luomaan infraa, joka mahdollistaa monimuotoisempien palveluiden ja työpaikkojen kehittymisen. Alue on kulttuurillisesti vahva ja inspiroiva.

4. Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus pitää ratifioida.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeätä, että alueet eivät menetä niiden kulttuurillista perintöä. Lappilaisella kulttuurilla on paljon opetettavaa kiireiselle kaupunkikulttuurille esimerkiksi yhteisöllisyydestä.

5. Kemi-Tornio-aluetta ei ole kohdeltu Rovaniemen seutuun verrattuna tasapuolisesti.

Ehdokkaan kommentti

Koko Lappia ei olla kohdeltu tasapuolisesti. Syrjäseutulisät tulisivat varmistamaan sen, että Utsjokelainen saa terveyskeskushoitoa ja lääkäripalveluja omalla alueellaan, ja samalla se varmistaisi, että rovaniemeläinen ehtii leikkauspöydälle ajoissa. Kaikki hyötyvät, kun syrjäalueiden palvelut elpyvät luonnollisesti työpaikkojen ja asukasmäärien lisääntyessä.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupauksen toteuttaminen on joskus vaikeaa, jos vastaan asettuu melkein kaikki muut edustajat. Kumminkin näkisin, että juuri siksi ei pitäisi lupailla sellaisia, joiden eteen ei ole valmis tekemään työtä. Myös mahdottomuuksia ei tule lupailla.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä