Otso Kassinen

Vaalikone 2015 Oulun vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Se vähän riippuu. Vielä 10 vuotta sitten olisin vastannut "kyllä", mutta nykyään kuultuani ystäviltäni Kelan ja sossun pompottelusta, joka kaikki ei voi olla kuviteltua tai liioiteltua tarinointia, uskoisin seuraavan väitteen olevan totta: "Sosiaaliturvaa saa helpoiten jos on röyhkeä tai valehtelija, mutta jos oikeasti tarvitset turvaa, se evätään tai vähintään sinua nöyryytetään turhalla lomakehelvetillä."

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Miksipä ei? Jos joku haluaa pitää liikettä auki, ja siellä käy maksavia asiakkaita ja henkilökunnalle maksetaan asianmukaisesti, niin miksi pitäisi estää?

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Olen kuullut vakuuttavia kommentteja perustulon puolesta (byrokratian väheneminen jne.) ja tiedän sen kuuluvan Piraattipuolueen agendaankin. En ole pystynyt muodostamaan asiasta vielä täysin varmaa kuvaa itselleni, mutta otan tässä varovaisen myönteisen kannan. Perustulon toimivuus riippuu vahvasti myös sen käytännön toteutuksesta.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Joidenkin ihmisten elämäntilanteeseen sopii sellainen työ, jossa työtunteja tulee ehkä vain muutama viikossa. Tällaista työtä ei pidä kategorisesti kieltää, vaan täytyy muuten huolehtia, että työntekijää ei ajeta epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Pohdin pitkään, mitä vastaisin. Toisaalta työelämästä väliaikaisesti pudonnut työntekijä on korvauksensa ansainnut. Toisaalta minulle tuli taustoihin perehtyessäni yllätyksenä, että suurimman osan ansiosidonnaisesta maksaa valtio, eikä yksityiset työttömyyskassat, joiden olin olettanut olevan pääasiallinen rahanlähde ansiosidonnaisen sille osalle, joka ylittää peruspäivärahan suuruuden.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Hankala sanoa. Ruotsilla ja Norjalla tosin ei näytä olevan kruunujen kanssa isompia ongelmia.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Eiköhän se 14% vero ole ihan riittävä.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkaukset pitää vain kohdistaa oikeisiin paikkoihin. Emme tietenkään leikkaa opintotuesta tai vanhustenhoidosta, vaan pistetään rahahanat kiinni IT-törkyhankintapuolella, yritystukibyrokratiassa ja turhissa moniportaisissa esimieshierarkioissa jne.!

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Idioottimainen kysymys. Miksi tässä on kaksi täysin erillistä kysymystä samassa ("korotettava" ja "laitettava verolle")?

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Varaa asiallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Suomen kansalaisille on aivan varmasti, kunhan vastuuton tuhlaus turhiin ja jopa haitallisiin rahareikiin (joita luettelin muutamia tuolla eri kysymyksen kohdalla) lopetetaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Väännetään rautalangasta. Suomeen tarvitaan enemmän oikeita poliiseja tekemään oikeaa, ihmisten välistä poliisintyötä. Sen sijaan esimerkiksi poliisihallintoa ei tarvitse liikoja paisuttaa, eikä varsinkaan pidä antaa roppakaupalla uusia poliisivaltuuksia ihmisten tietosuojan murtamiseen.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Samaan hengenvetoon haluan tehdä selväksi sen, että terrorismipelon vuoksi ei pidä esimerkiksi ryhtyä ihmisten viestinnän massiiviseen urkintaan; halusin selventää tämän tässä tunteita herättävän terrorismikysymyksen yhteydessä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Uhkaa ei pidä liioitella ja uskottava maanpuolustus vähentää riskejä, mutta ei suljeta silmiämme siltä, mitä maailmalla tapahtuu.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kuohuttava kysymys. Jos "valtion turvallisuuden" nimissä uhrataan kansalaisten yksityisyydensuoja, valtio on menettänyt olemassaolon oikeutuksensa, ja sellaisen valtion tulee tuhoutua! Parasta valtion turvallisuutta on se, että valtio huolehtii kansalaistensa perusoikeuksista kuten yksityisyydestä ja sananvapaudesta, sillä valtio on kansalaisiaan varten eikä toisinpäin, ja sitä paitsi hyvin kohdeltu kansalainen palvelee valtiotakin mieluummin kuin päähänpotkittu kansalainen.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

En ole varma.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Totta ihmeessä. Niin kauan kuin päätös voidaan katsoa aidosti kyseisen sairaan tekemäksi. Painostamista ei pidä sallia.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Terveys- ja sosiaalipalveluita ei pidä altistaa kaupallisuuden ikeeseen. Yksityisiä palveluita voidaan toki käyttää toissijaisesti, esimerkiksi ruuhkahuippujen varareservinä. Pyydän myös huomaamaan, että emme saa päästää syntymään tilannetta, jossa on "köyhien julkinen" ja "rikkaiden yksityinen" hoitopuoli, koska se johtaisi ennen pitkää sekä köyhien että rikkaiden hoidon huonontumiseen. Parhaassa mallissa kaikki kansalaiset ovat samojen julkisten palveluiden piirissä, jolloin ei synny painetta kurjistaa julkisia palveluita tekosyillä kuten "siellä käy vain niitä spurguja".

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, mutta puuttukaa oikein! Jossain on mätää, kun tässä maassa perheenjäsen saa tappaa pikkulapsen kymmenistä lastensuojeluilmoituksista huolimatta. Samaan aikaan huostaanotetaan lapsia, joita ei olisi tarvinnut huostaanottaa, ja näin rikotaan perheitä tarpeettomasti. Järki käteen, arvon viranomaiset!

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kopioin tähän vastaukseni Hesarin vaalikoneesta: "Miten tämäkin on ajateltu toteuttaa? Vaatimalla koko ikänsä säästäneeltä ja vanhuudessaan sairastuneelta ihmiseltä, että eipä jätetäkään sitä asuntoa perinnöksi lapsenlapsille vaan pannaan kämppä myyntiin, jotta Hoiva Oy voi ostaa vaippoja?"

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Olipa taas kysymys. Ei kuntien itsehallinto sulje pois kansalaisten terveyspalveluja, jos systeemi rakennetaan oikein!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Parempi kysymys olisi ollut laajempi: "Ympäristön saastumisen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle." Nythän kysymys yrittää yhtäaikaisesti mitata kahta asiaa: 1) ehdokkaan uskomista ilmastonmuutokseen, 2) ehdokkaan taloudellisten ja ympäristöllisten arvojen tärkeysjärjestystä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelun pahin ongelma ovat Monsanton kaltaiset täysin moraalittomat yritykset, jotka haluavat esimerkiksi patentoida eliöiden genomeja ja laskuttaa kaikkia, jotka vaikkapa käyttävät heidän ihmeviljojensa siemeniä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Otettaisiinko välillä vastuuta omista sairaista, vanhuksista, lapsista, opiskelijoista ja tavallisista työtätekevistä ihmisistä? Turvapaikka voidaan toki myöntää sitä oikeasti tarvitseville, kunnolla käyttäytyville ihmisille. Tässä välissä haluaisin myös muistuttaa, että EU suuressa mahtavuudessaan ei uskaltanut edes Edward Snowdenille myöntää turvapaikkaa!

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Asutuksen vaatima perusinfrastruktuuri kuten tieverkosto on syytä pitää kunnossa koko maassa. En näe mitään järkeä siinä, että pakotetaan kaikki ihmiset asumaan pariin megalopoliin ja autioitetaan samalla maaseutu.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ehkä 25 tai 30 olisi parempi raja? En yleensä pidä jäykistä numeerisista rajoista asioissa, joiden periaatteessa pitäisi olla tapauskohtaisesti määritettävissä, mutta toisaalta pienet ryhmäkoot käsittääkseni parantavat kouluviihtyvyyttä ja opetuksen toimivuutta, joten mikäs siinä, kunhan opettajia sitten on riittävästi ja heille maksetaan kunnon palkkaa jne.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Tekisi mieli vastata kyllä, varsinkin jos vaihtoehtona on energiantuotanto jollain pöyristyttävän saastuttavalla menetelmällä kuten hiilivoima. Ja aivan erityisesti tekisi mieli vastata kyllä, jos kyseessä olisi edistyksellinen torium-pohjainen voimalaitos. MUTTA. Kun olen katsonut tätä suomalaisten töpeksintää (tarkemmin sanottuna töpeksinnän ulkoistamista ulkomaalaisille joidenkin pilipali-kilpailutussäännösten nojalla) Olkiluoto 3 -hankkeessa, tunsin tarvetta klikata Ei.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuohon pitäisi tietysti yhdistää turhien ja haitallisten menojen (joista olen paasannut varmaan jo parissakin kysymyksessä) leikkaaminen.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Minkä takia tässä asiassa pitäisi soutaa ja huovata edestakaisin? Lesbot liittoon jos se heitä kiinnostaa! Keskitytään jo välillä oikeasti hankaliin asioihin tässä valtion politiikassa eikä tuhlata energiaa homoliittojen pohtimiseen epämääräisin uskonnollisesti latautunein perustein.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Korkeintaan hyvin lyhyt johdantokurssi peruskoulussa voisi olla pakollinen, ja sen jälkeen kaikki muu ruotsinopiskelu olisi vapaaehtoista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Talvivaaran toimintaa pitää jatkaa valtiollisena yhtiönä, ellei muita sijoittajia löydy.

Ehdokkaan kommentti

Taas on veronmaksajien niskaan kaadettu ympäristöongelmainen saastaläjä. Vastasin kysymykseen "jokseenkin samaa mieltä", koska tarkoitan, että luontoa sotkeva toiminta pitää ajaa hallitusti alas, tarvittaessa valtion voimin. Huom. Jos pulju sitten saadaankin yhtäaikaisesti kannattavaksi ja ympäristöystävälliseksi, jolloin sen toimintaa voidaan jatkaa kansalaistemme hyväksi, niin ei sitten myydä sitä hyvin toimivaa lafkaa pilkkahinnalla jollekin ahneelle pellelle, ok?

2. Rosatom on velvoitettava työllistämään myös paikallisia, jos Pyhäjoen ydinvoimalahanke toteutuu.

Ehdokkaan kommentti

Järki käteen kuitenkin. Jos sitä tarvittavaa erikoiskoulutettua insinööriä ei löydy juuri Pyhäjoelta, saa hänet varmaan jostain muualtakin palkata?

3. Kollajan allas pitäisi rakentaa.

Ehdokkaan kommentti

Yritin perehtyä aiheeseen ennen vastaamista. Päädyin negatiiviseen kantaan, koska sain vaikutelman, että Kollajan allas olisi koskiensuojelulle takaisku. Luontoarvojen rikkomisen oikeuttaminen tällaisessa tapauksessa vaatisi suuren energiapulan tms.

4. Kasitien parantaminen on Oulun vaalipiirin tärkein tiehanke ensi vaalikaudella ydinvoimalasuunnitelmien takia.

Ehdokkaan kommentti

Teki mieli ohittaa kysymys, kun en tunne kaikkia lähialueen tiehankkeita, mutta ei 8-tien parantaminen huonolta idealta kuulosta.

5. 29 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla ja kahdeksan kuntaa Kainuussa on selvästi liian paljon.

Ehdokkaan kommentti

Ongelma ei ole kuntien määrä itsessään, vaan se, jos jotkin kunnat eivät ole elinkelpoisia. Kuntaliitokset voivat olla tarpeen, kunhan syntyvän kunnan toimintakyky varmistetaan. Kuntaliitokset eivät ole mikään ihmelääke kuntien talouteen tms.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Joskus vaalilupaus on saatettu antaa puutteellisen tiedon pohjalta, tullut ymmärretyksi väärin, tms., mutta nyrkkisääntönä on tietysti, että lupaukset pidetään.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä