Veera Kontiokari

Vaalikone 2015 Oulun vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suome sosiaaliturvajärjestelmä on kankea ja hidas. Vaikka rahaa elämiseen yleensä lopulta saa, on matkan varrella paljon hidasteita. Usein joudutaan selvittämään omaa asumismuotoa, tilitietoja, työnhakua, opintojen edistymistä ynnä muuta.

Veera Kontiokari muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kauppojen tulisi itse säännellä omat aukioloaikansa. Etenkään uskonnolliset pyhäpäivät eivät saisi vaikuttaa aukioloaikoihin, sillä uskonnon ei tulisi säännellä valtiotasolla mitään. Mikäli tietty maailmankatsomus estäisi työskentelyn tiettynä päivänä, on siitä työnantajan ja työntekijän sovittava keskenään.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo helpottaisi byrokratiaa ja vapauttaisi papereita pyörittelevät virkamiehet muihin tehtäviin. Perustulo helpottaisi pätkätyöläisten ja yrittäjien asemaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Perustulomallin ollessa käytössä minimityöaikaa ei tarvita. Työntekijän voisi tosin velvoittaa antamaan työtunnit ensisijaisesti jo sopimuksella oleville, ennen uusien työntekijöiden palkkaamista.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Riittävä toimeentulo lyhyen työttömyysjakson aikana on tärkeää uuden työpaikan löytämistä varten. Mikäli työtön joutuu työnhakuaikanaan luopumaan esim asunnostaan ja autostaan, vaikeuttaa se uudelleen työllistymistä huomattavasti. Kohtuullinen lyhentäminen voi tosin olla paikallaan.

Veera Kontiokari muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Muista Euroopan maista ne, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, ovat paremmassa taloudellisessa asemassa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotuksen kiristäminen heikentäisi kaikista heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien asemaa entisestään. Opiskelijoilla ja työttömillä on jo riittävästi vaikeuksia syödä riittävästi ja terveellisesti, sillä ruoan hinta Suomessa on korkea.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menojen leikkaamisen suhteen pitää tietenkin olla järkevä ja priorisoida turhat byrokratian pyörittelyt ensimmäisenä leikkausten kohteeksi. Terveydenhoidosta ja koulutuksesta leikkaamista tulee pyrkiä välttämään.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Perustulomallin myötä tälle ei ole tarvetta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

On valitettava tosiasia, että sosiaali- ja terveyspalvelut kuormittavat taloutta huomattavasti. Muun muassa jo työntekijöiden lyhyiden sairaslomien oma ilmoitus helpottaisi ruuhkautuneiden terveyskeskusten kiireitä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys voisi vahvistaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, mutta nykyisessä taloustilanteessa en koe sen olevan järkevä sijoitus. EU-maiden välinen sopimus on ainakin toistaiseksi riittävä turva ulkopuolisia uhkia vastaan.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Huumeiden dekriminalisoinnilla poliiseja saisi vapautettua turhasta viihdekäyttäjien kyttäämisestä muihin, tärkeämpiin tehtäviin, jolloin poliisien määrää ei tarvitsisi lisätä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuutossa on hyvä olla joitain rajoituksia, mutta ei terrorismiuhan takia. Maahanmuuttoa, erityisesti sosiaaliturvajärjestelmää kuormittavaa humanitääristä maahanmuuttoa, tulee olla sen verran, mitä nykyisten resurssien puitteissa on mahdollista.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on oikeus päättää omasta kuolemastaan etenkin mikäli on sairaana ja kovissa tuskissa. Mikäli henkilöllä on vakava sairaus, tulee hänellä olla oikeus avustettuun armokuolemaan, mikäli hän niin toivoo. Tämä ei tietenkään saa vaikuttaa saattohoidon tasoon.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Vakavissa tapauksissa, kuten väkivaltatapauksissa, tulee puuttua herkemmin. Lievemmissä ongelmissa, kuten esimerkiksi huono koulumenestys tai nuoren kapinointi muilla keinoin, tulee vastuu ensisijaisesti olla vanhemmilla.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Perushoito on taattava kaikille, varallisuudesta ja omaisista riippumatta. Lisäpalveluiden kustannusten vastuu voi olla vanhuksella itsellään tai hänen omaisilla.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Nämä vaihtoehdot eivät välttämättä sulje toisiaan pois, mikäli keskitytään innovatiiviseen energiateollisuudeen sekä korvataan fossiilisia polttoaineita ydinvoimalla. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelu ei tee ruoasta epäturvallista, vaan se voi jopa tehdä ruoantuotannosta tehokkaampaa, ruoasta ravitsevampaa ja siten olla ympäristölle vähemmän kuormittavaa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Verrattuna muihin maihin Suomeen tulee suhteellisen vähän turvapaikanhakijoita. Kotouttaminen ja järkevän, kestävän pakolaispolitiikan luominen on kuitenkin tärkeämpää, ennen kuin määrää kannattaa kasvattaa, ja tässä on otettava mallia valtioista, missä pakolaisperäinen maahanmuutto on onnistunut hyvin.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on pinta-alaansa nähden hyvin vähän asukkaita ja tällä väestömäärällä koko maan asuttuna pitäminen on epärealistinen tavoite. Haja-asutusalueilla asuville pitää kuitenkin taata riittävät peruspalvelut.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Pienempi ryhmäkoko on hyväksi oppimiselle, mutta lainsäädännössä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi poikkeustilanteet ja koulujen resurssien riittävyys. Laissa säädetyllä ryhmäkoolla luultavasti olisi enemmän haittaa, kuin hyötyä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestykset kuuluvat suoraan demokratiaan. Tätä ennen kansalaisille pitää tietenkin antaa kaikki saatavilla oleva tieto siitä, mitä Nato-jäsenyys merkitsisi.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja omavaraisen energiatuotannon takaamiseksi myös ydinvoimaa on lisättävä. Luotettavan rakennuttajan valitseminen on toki tärkeää.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Laskisin ennemmin arvonlisäveroja, mutta maltillinen alennus kaikissa tuloluokissa voisi olla paikallaan, mikäli se vaikuttaa positiivisesti talouteen.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Sukupuolineutraali avioliittolaki on tärkeä ihmisoikeuksia edistävä lakialoite sekä ylivoimaisesti eniten kannatusta kerännyt kansalaisaloite. Kyselyiden mukaan valtaosa suomalaisista kannattaa lakialoitetta. Ei ole ihmisoikeuksien eikä demokratian mukaista peruuttaa tätä lakialoitetta, vaan se täytyy ehdottomasti toteuttaa.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Valtion monopoli vahvempiin alkoholijuomiin vääristää kilpailua ja asettaa pienpanimot hyvin huonoon asemaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pieni ruotsinkielinen vähemmistö ei ole riittävän hyvä syy kaikkien opiskella ruotsia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Talvivaaran toimintaa pitää jatkaa valtiollisena yhtiönä, ellei muita sijoittajia löydy.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli sijoittajia ei löydy, on toiminta mitä luultavimmin kannattamatonta.

2. Rosatom on velvoitettava työllistämään myös paikallisia, jos Pyhäjoen ydinvoimalahanke toteutuu.

3. Kollajan allas pitäisi rakentaa.

Ehdokkaan kommentti

Hanke on kannattamaton ja arvioitu haitalliseksi ympäristölleen.

4. Kasitien parantaminen on Oulun vaalipiirin tärkein tiehanke ensi vaalikaudella ydinvoimalasuunnitelmien takia.

5. 29 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla ja kahdeksan kuntaa Kainuussa on selvästi liian paljon.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä