Juha Sipilä Valitaan

Vaalikone 2015 Oulun vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on tehtävä uudistuksia, joilla madalletaan työn vastaanottamisen kynnystä.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, jolloin pitää olla mahdollista tehdä eripituisia työpäiviä. Ns. nollasopimuksissa on kuitenkin havaittu puutteita, joita on parannettava.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä kysymys kuuluu vaalien jälkeisen yhteiskuntasopimuksen asialistalle.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Pärjäisi varmasti ihan hyvin Ruotsin esimerkin tavoin, mutta euron ulkopuolella oleminen ei ole realistinen vaihtoehto. Tämä kysymys ei ole millään tavalla relevantti.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menosäästöjäkin tarvitaan, mutta ensisijaisia keinoja ovat taloudessa kasvun uralla pääseminen ja 200 000 uuden työpaikan luominen yksityiselle sektorille kymmenessä vuodessa, tuottavuuden parantaminen sekä suurten rakenteellisten uudistusten tekeminen kuten sote, eläkeuudistus ja kuntien toimintatapojen uudistaminen.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Keskusta on nykyisen lapsilisäjärjestelmän kannalla.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Turvataksemme sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsemme sote-uudistuksen. Sitä paitsi OECD on huomauttanut meitä epätasa-arvoisista palveluista, joten meidän on parannettava sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

En kannata Nato-jäsenyyden hakemista, mutta Suomen on kehitettävä Naton rauhankumppanuutta ja ylläpidettävä mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Tärkeintä on, että Suomi pitää omasta puolustuskyvystä huolta.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että nykyisellä poliisimäärällä selviämme jatkossakin.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja, mutta näitä asioita ei pidä asettaa vastakkain.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan asettamat reunaehdot esimerkiksi operaation turvallisuudelle on kuitenkin ensin turvattava

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkista terveydenhuoltoa on uudistettava, mutta julkisia ja yksityisiä palveluita ei pidä asettaa vastakkain. Molempia tarvitaan.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ennalta ehkäiseviin palveluihin kuten lapsiperheiden kotipalveluihin on panostettava.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomella on korkeaa osaamista teknologiassa, joten uskon, että ilmastonmuutoksen hillitseminen tuo meille enemmän työtä kuin vie.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Puhdas ruoka on Suomen valttikortti.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen osuus turvapaikanhakijoista on tällä hetkellä sopiva, mutta tilapäisesti akuuteissa hätätilanteissa voimme vastaanottaa enemmän turvapaikanhakijoita kuin vuosittainen kiintiö mahdollistaisi.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

On pyrittävä siihen, että opetusryhmien koot ovat mahdollisimman pieniä, mutta kategoriset rajat eivät sovi koko Suomeen.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Keskustan omassa veromallissa työtulojen verotusta kevennetään työtulovähennystä korottamalla. Ehdotuksemme ei todellisuudessa vaikuta asteikkojen yläpäässä, mutta pitkällä aikavälillä työn verotusta on kokonaisuudessaan kevennettävä.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tasavallan presidentti on jo hyväksynyt lain. En kannattanut kansalaisaloitetta, mutta hävisin äänestyksessä. Asia on loppuunkäsitelty ja kunnioitan eduskunnan päätöstä.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Talvivaaran toimintaa pitää jatkaa valtiollisena yhtiönä, ellei muita sijoittajia löydy.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli muita sijoittajia ei löydy, valtion on ajettava toiminta alas ympäristöstä huolehtien.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Rosatom on velvoitettava työllistämään myös paikallisia, jos Pyhäjoen ydinvoimalahanke toteutuu.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti näin tulee käydä, mutta valtio ei ole tässä asiassa sopijapuoli.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Kollajan allas pitäisi rakentaa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos Pudasjärven kaupunki ja asukkaat siihen päätyvät.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. Kasitien parantaminen on Oulun vaalipiirin tärkein tiehanke ensi vaalikaudella ydinvoimalasuunnitelmien takia.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. 29 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla ja kahdeksan kuntaa Kainuussa on selvästi liian paljon.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisia kuntaliitoksia tulee varmasti jatkossakin, mutta tärkeintä kuntien selviytymisen näkökulmasta on sote-uudistuksen vieminen maaliin.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Katteettomia vaalilupauksia ei pidä antaa. Ne omalta osaltaan rapauttavat uskoa poliittiseen järjestelmään. Tärkeintä on nyt saada Suomen talous kuntoon ja velaksi elämisellä on laitettava piste.

Juha Sipilä muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä