Tero Ahlqvist

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Korkea työttömyysaste ja vaikeus saada matalapalkka-aloille työntekjöitä kielii liian hyvästä toimeentulosta sosiaaliturvan varassa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Pitkät aukioloajat sitovat työvoimaa ja nostavat ruoan hintaa. Kaupalla pitäisi kuitenkin olla oikeus päättää aukioloajoistaan.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloa pitää tutkia erityisesti pien- ja mikroyrittäjän kannalta. Nyt jos yrittäjä joutuu matalasuhdanteeseen ja haluaisi työmarkkinatukea, yritys pitää käytännössä lopettaa. Perustulolla voisi paikata suhdannekuoppia kaatamatta toimivaa yritystä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Johtaisiko moinen laki taas työsuhteiden korvaamiseen erilaisilla toiminimi- ym. yrittäjäsopimuksilla? Vaikeuttaisiko moinen laki pienyrittäjän mahdollisuuksia palkata työntekijöitä?

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen työttömyysturva voisi olla riippumaton ammattiliitoista ja myös yrittäjät tulisi huomioida. Kuntien vastuusta puhuttaessa pitkäaikaistyöttömyyden raja putosi juuri 500 päivästä 300 päivään. Pitäisikö tällaisten määritelmien kulkea käsi kädessä?

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset harmittelisivat vaihdettavia valuuttoja ja kallistuvia taulutelevisioita, mutta Suomen talous, sisämarkkinat ja vienti kiittäisi.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan hinnassa on Keskon pääjohtajan mukaan nyt jo 41 prosenttia erilaisia veroja, kun EU:ssa prosentti on keskimäärin 20. Köyhät elävät kädestä suuhun ja maksavat kulutusveroa joka eurostaan. Ruoan veron kasvattaminen koskisi eniten niitä, joilla ei ole rahaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti kauppa ja vienti pitäisi saada elpymään. Haittaverot pois, arvonlisävero alas ja oma valuutta takaisin. Valtion talouden elpyminen elvyttäisi myös kuntien taloutta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Jos koko sosiaaliturvan rakenne muutetaan perustulomalliin, niin ehkä muitakin tukia pitää miettiä siinä vaiheessa. Nyt en näe tälle tarvetta. Saattaisi jopa iskeä pahimmin keskituloiseen asuntovelalliseen lapsiperheeseen tuo vero.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Ei eurossa, mutta oma valuutta korjaisi paljon. Sisämarkkinoilla pyörisi oma raha, ja nimenomaan palveluelinkeinoa tuo auttaisi. Kyllähän tuo ikäpyramidi vääristyy, mutta jos nyt kaikki järjestelmät ajetaan alas, mikä on tilanne taas parinkymmenen vuoden päästä?

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys tekisi Suomesta suurvaltapelin osanottajan. Jos pieni lähtee mukaan isoon peliin se ei yleensä paranna sen asemaa. Olisihan meillä isommat hartiat, mutta puhuisimme myös aina Nato-maan suulla eikä enää puolueettoman Suomen suulla.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisien näkyminen katukuvassa rauhoittaa menoa.
Pikkukunnissa ei ole enää poliiseja. Liikkuvat tulevat pahimmillaan tuntien päästä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhka on vain yksi syy, jonka vuoksi pitäisi harkita keitä tänne tulee. Viimeisten uutisten mukaan Välimeren pakolaislaivoihin on ujuttautunut ääriaineksia, jotka Schengen-alueelle päästyään liikkuvat rajojen yli täysin vapaasti.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

En voi kieltää, etteikö se olisi uhka. Mutta realisoituuko sotilaallinen konflikti? En juuri nyt usko.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyyden suoja tulee olla tärkeämpi, paitsi jos tulee kriisitilanne. Silloin valtiolla pitää olla järeät aseet käytössään myös yksilöitä kohtaan.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Lähi-Itä on epävakaa. Ihmiset, joita USA on kouluttanut, ovat nyt USA:n vihollisia. Mistä tiedämme, että Suomen kouluttamat sotilaat eivät ole seuraavia terroristeja?

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Ehkäpä, jos avustajia löytyy. Ketään lääkäriä ei tule velvoittaa avustamaan eutanasiassa vasten tahtoaan. Tämän päivän parantumaton voi olla huomenna parannettavissa. Lääketiede ja hoitokeinot kehittyvät koko ajan.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden runko tulee perustua julkiseen verkostoon. Yksityset palvelut voi täydentää tätä verkkoa. Synergiaa työterveyspalveluiden tuottajien kanssa voisi lisätä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Apua tarvitaan nimenomaan perheissä. Huostaanottoja tehdään sen sijaan Suomessa liikaa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Jos yhteiskunnan varat eivät riitä, ei ole vaihtoehtoja.
Metsänomistajan verolain mukaan tulkittavat metsätulot ovat jo "sijoitusvarallisuutta", joka otetaan huomioon hoitomaksuissa. Tässä suhteessa kaikkea omaisuutta, jolla voi olla arvon nousua tulisi kohdella samalla tavoin. Omaisten vastuuta en lisäisi. Pikemminkin parantaisin omaishoitajien asemaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Typerä kysymys. Ei nämä ole mitenkään toisiaan poissulkevia. Uuden Sote-esityksen tarkoitus on nimenomaan järjestää kansalaisille terveyspalvelut ja säilyttää kunnat itsenäisinä. Ei kuntien itsehallinto tarkoita sitä onko kunnalla oikeutta palkata oma hammaslääkäri.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Jos ensin kovasti mallioppilaana viherretään ja tapetaan kilpailukyky, teollisuus menee tupruttavaan kiinaan ja se on sitten siellä. Jos meillä on kilpailukykyinen teollisuus, on meillä varaa myös kehittää vihreitä ratkaisuja.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei tällaista voi yleistää. Geenimuuntelua on monenlaista. Jos muunneltu geeniperimä leviää luonnonvaraisten kantojen perimään, se on peruuttamatonta. Jos siirtogeeni onkin vahingollinen, tuo olisi katastrofi.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Olemme EU:n nettomaksaja ja mukana kaikissa euroalueen tukipaketeissa. Emme tarvitse yhtään enempää jaettuja vastuita. Ei Suomi ole EU:n rahoittaja ja sosiaalitoimisto.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Biotaloutta, lähiruokaa, pienvoimaloita, matkailua.
Valokuitua, langattomia verkkoja, etätyötä ja yrittäjyyttä.
Tutkimuksen mukaan ihminen on onnellisempi maalla ja nuoret haluaisivat muuttaa kasvukeskusten ulkopuolelle maaseutumaiseen ympäristöön. Nyt tarvitaan kekseliäisyyttä ja rohkeita ideoita.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyläkouluissa mahdotonta, kun ikäluokat vaihtelevat. Suurissa kouluissa hyvä tavoite.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Näin isot asiat pitää antaa kansan päätettäväksi.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Olen ydinvoimamyönteinen. Saasteetonta energiaa. Vielä kun saataisiin uraani vaikkapa Talvivaarasta ja oma rikastamo, niin olisimme ydinvoiman suhteen omavaraisia.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tässä puhutaan valtionverotuksesta. Pienituloiset eivät maksa käytännössä valtionveroa ollenkaan. "tasaisesti kaikissa tuloluokissa" tarkoittaisi progression vähentämistä kohti tasaveromallia. Sen sijaan kannattaisin arvonlisäveron laskua. Se koskee oikeasti kaikkia tuloluokkia.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä vain siinä tapauksessa, että seksuaalivähemmistöjen oikeudet saataisiin kuntoon muulla tavoin, kuten rekisteröidyn parisuhteen puitteissa. Avaisin tasa-arvon nimissä rekisteröidyn parisuhteen myös heteropareille (käytännössä nykyisille avopareille). Avioliiton käsitteen muuttaminen jakaa kansaa. Tässä maailmantilanteessa emme tarvitse sellaisia asioita.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Meillä täällä Pälkäneellä on viinitilayritys ja olutpanimo. Miksi en voisi ostaa niiden tuotteita lähikaupastani?

Olen miettinyt, miksi suomalainen ei automaattisesti kuole tai alkoholisoidu muuttaessaan ulkomaille, jossa väkeviäkin saa kioskeista ympäri vuorokauden?

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Mutta ruotsin sijaan pitää sitten opiskella jotain muuta kieltä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Mikä paranee, kun yhdistetään kuntia mammuteiksi? Päätöksenteko menee kauemmas, ja Sote-uudistuksen myötä toivottavasti jo huoltosuhteen aiheuttama eriarvoisuus poistuu.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Jos puhutaan vapaaehtoisuudesta, niin lain ei tule olla este. Pakottaa ei pidä.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Ei uusia delfinaarioita eikä lisää delfiineitä. Nykyisen sulkemista en kannata.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Paikallisia ongelmia on ollut. Niihin tulee tarvittaessa myöntää kaatolupia. Pelossa ei pidä elää.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Kyläkoulu on hyvä ympäristö kasvaa. Niistä tulisi pitää kiinni jos lapsia riittää. Jos lasten keskittäminen isompiin kouluihin luo investointipaineita, niin pitää muistaa, että koulukyydit kulkevat myös keskustoista poispäin. Mutta jos lapsia ei ole, ei tyhjää kouluakaan pidä pyörittää.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Olettaen, että toimintaympäristö pysyy samana kuin lupausta tehdessä.

Jos toimintaympäristö muuttuu (esimerkiksi EU hajoaa, Suomeen hyökätään sotilaallisesti tai tulee ydinvoimalaonnettomuus ym.), pitää asioita saada puntaroida uudelleen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä