Risto Koivula

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole. Matalan(kin) sosiaaliturvan varassa on tilapäisesti voitavakin elää.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Sikäli kuin rajoitetaan, kysymys pitäisi jättää kunnille ja työmarkkinajärjestöille.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo ei ole paras eikä edullisin malli, vaan minimittulo pitäisi hoitaa verotuksella, progressiokäyrällä, jossa pienituloinen voisi olla myös saamapuolella. Kaikki ainakin pienet tulot pitäisi asettaa verotuksellisesti samalle viivalle. Tämä ei varsinaisesti maksai mitään, paitsi ATK-järjetelmien luontikuluja.

Suomessa on jo nyt käytännössä suurempi mimitulo kuin vihreiden tarjoama perustulo.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Juu, kyllä, muussa tapauksessa se ei ole työsuhde ollenkaan.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä lyhentää. Korkeille ansiosidonnaisille voitaisiin korkeintaan panna katto.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro joko hajoaa, tai se kytketään luotavaan YK:n hallinnoimaan maailman vertailuvaluuttaan, joka on sidottu poliittisesti jalometallikantaan. Sekä Merkel, kristillisdemokraatit, että (Kreikan australialainen talousministeri) Varoufakis, Syriza, ovat joskus puhuneetkin sen suuntaisia. Sellainen olisi keynesläinen systeemi, eräänlaista jatkoa Keynesin aikanaan suunnittelemalle Bretton Woodsin mallille, jossa oli se vika, että sen ytimessä oli yksi kansallinen valuutta dollari.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ei, vaan alentaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menoja haistapaskantieteeseen ("rotumurhapeilineuroonit" ja muut) sekä EU:un pitää lopettaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Ei järkeä panna verolle! Byrokratiaa vaan. Nekin voitaisiin kyllä hoitaa verotuskäyrällä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Palveluihin kyllä on varaa, mutta niitä saatetaan tuottaa liian kalliilla. Ihmisiä ei voida jättää hoitamatta. Terveydenhuollon, yliopistollisten keskussairaaloiden pitäisi myös tuottaa lääketieteen ja hoitojen ja laitteiden kehityksen mielessä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Huonontaisi.

Suomea ei sitä paitsi oteta NATOon.

kauhea tyhjä pulina aiheesta on "edullista" sekä NOTOn kannattajille että neäennäisvastustajille kuten valevasemmistodemareille (Tuomioja ja muut haloslaiset).

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

En tunne asiaa.

Poliisi(e)n itsensä valvontaa on parannettava.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

En kannata maahanmuuton rajoittamista. Terrorismin vaara on torjuttava muilla keinoin. Suomen kansalaisten yksityinen taisteleminen kolmansien maiden konflikteissa on kriminalisoitava Turvallisuusneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei millään muotoa. Etupiirit eivät ole Venäjän vaan NATOn syy, kuuluvat sotilasliittojen olemukseen. Niistä pääsee vain lakkauttamalla sotilasliitot.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu asiasta. Turhaa verkkovalvontaa ei pidä harrastaa. Sille on oltava konkreettinen rikosepäilysyy..

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa mahdollista. Erityisesti kurdiosapuolella on "liian vähän kavereita". Suomi voisi olla yksi niistä. Irakin presidenttikin on kurdi Fuad Masum, oikea mies johtamaan yhteistyötä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa kyllä. Homma on kuitenkin oltava tieteellistä ja sellaisena julkista. Se ei kuulu kenenkään "yksityisyyden piiriin". On oltava myös mahdollisuus kokeilla potilaiden vaatimia kehitteillä olevia tai epäiltyjä hoitoja, jos vaihtoehtona muuten joka tapauksessa on kuolema. Koepotilaat voidaan luokitella hoitojen kehittäjiin, ja heillä voisi periaatteessa olla oikeus saada tästä korvausta, ja nimensä tässä suhteessa julkisuuteen, ja heitä voidaan selvittyään kuulla asiantutijoina vaikutuksista.

Nykyinen aika ei kuitenkaan ole otollinen eutanasialle, eikä se ole koskaan "rutiinihoitoa". Kunnianhimo suuntautuu liikaa rahalliseen tulokseen ja "säästämiseen" eikä tieteellisiin tuloksiin ja lääketieteen kehittämiseen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Julkisen tarveydenhuollon olisi pystyttävä periaatteessa hoitamaan kaikki hommat (jollakin sopivalla varoitusajalla, siis periatteessa). Yksityisten kilpailua ei pidä kuitenkaan keinotekoisesti rajoittaa. Joillakin aloilla, kuten vaikka plastiikkakirurgiassa paino voi olla ykstyisellä puolella. Julkisella puolella kaikella hoidolla on oltava nimenomaan terveydellinen perusta.

Yksityiset eivät sitä paitsi pärjää eivätkä tule koskaan pärjäämään hyvin hoidetulle julkiselle sektorille vaativissa hoidoissa ja niiden kehittämisessä. Tällaisia tiedeperustaisia toimia ei pidä keinotekoisesti valeyksityistää.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaiset ovat asiantuntemattomia ja pöyhkeitä ja ovat "toimivinaan tieteellisesti", vaikka siten EI ole asian laita, eikä kukaan ole siitä "tieteelisyydestä" virkavastuussakaan! He eivät aina välitä edes poliisin huomautuksista, esimerkiksi että joku höyrähtänyt isovanhempi on väärä henkilö lasten seuraksi (ja "hoito" pelaa väärin päin: lapset hoitavat sitä hönttää).

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Siihen systeemiin EI PIDÄ PALATA!

Suomen lain mukaan aikuiset lapset ja vanhemmat EIVÄT OLE LÄHISUKULAISIA, ja se on MEILLE AIVAN OIKEA PERIAATE!

Sitä lakia on noudatettava kaikkin Suomen kansalaisiin, myön maahanmuuttajiin, eikä mikään etninen kulttuuri voi sivuuttaa lakia. Vanhempiensa moraalinenkin huolto- ja hoitovelvollisuus saattaa olla kamala myllynkivi nuoresta pitäen esimerkiksi naimattomille naisille, kun pitäisi omakin perhe hankkia. Muistan vieläjotenkiten ajan, kun sisraukset järjetelivät vanhempien hoitoa "mustapekkaperiaatteella" ja olen törmännyt ilmiöön myös naapurimaissa, kuten Baltiassa. Kaikki kärsivät.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Näitä ei saa asettaa vastakkain! Kunnilla on oltava valta tehdä erilaisia ratkaisuja, ja on oltava myös eri kokoisia kuntia, ja jos kunnat demokraattisesti välttämättä haluavat tehdä vaikka hallintohimmeleitä tai yksityistää, tehkööt niin varojensa mukaan!

Jos KAIKKITEKEVÄT YHTÄ AIKAA SAMOJA VIRHEITÄ, olla "EU-tilanteessa", jossa ei päästä eteenpäin, eikä uutta tietoa ja erilaista kokemusta kerry ennen kuin liian myöhään!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei pysty säätelemään ilmastoa muuten kuin kansainvälisessä yhteistyössä, jonka oikea suunta olisi tässä - EURAASIAN UNIONI, jonka on ratkaistava ikiroudan lämpenemis- ja sulamisongelma, johon liittyy metaanin vapautuminen purauksinakin ilmakehään.

Tunnen asiaa, sillä toimin aikanaan Jamburgin kaasumetenkylän Ob-joen suistossa (800 asukasta) metallirakenteiden apulaispääsuunnittelijana, kun homma siellä alkoi. Nyt se metaani kuplii juuri siellä! Ja se alue tuottaa jo nyt 70% venäjän ja 40% maailman maakaasuntuotannosta.

Ob-joen kääntämisestä etelään luovuttiin pariin kertaan NL:ssa ja Venäjällä, koska se jäähdyttäisi Jäämeren rantaa ja muuttaisi merivirtauksia.

NYT SE PITÄISI JUURI SEN TAKIA KÄÄNTÄÄ ETELÄÄN, kuten mm. (Kazahstanin presidentti) Nursultan Nazarbajev on vaatinut, ja etsinyt myös EU:lta tukea (eikä terroria!)! Myös Jenisein virtaamasta on mahdollista kääntää osaa samaa tietä etelään.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole näyttöä. "Keenien" kanssa ei pidä "leikkiä".

GMO pitäisi kieltää, kuten mm. Venäjä onkin tehnyt.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

EU:lla ei pitäisi varsinaisesti olla tuon asian kanssa tekemistä ollenkaan.

Se on YK:n johtamaa toimintaa, eikä YK:n laki tunne EU:ta. Eikä toivottavasti tule koskaan tuntemaankaan.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole. Koko maa ja varsinkin rajojen läheiset alueet on pidettävä asuttuna. Keskelle maata voitaisiin järjestää asumattomia luonnonsuojelualueita, jos niitä välttämättä halutaan.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

En tunne asiaa.

Eskari on muutettava tavalliseksi kuoluluokaksi, ja lukemaan opetteleminen on aloitettava silloin. Mikään koulukuri ei ole "itseisarvo", vaan se on alun perin nähtävä välineeksi oppimisen edistämiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä hakea ollenkaan.

EIKÄ SUOMEA OTETAKAAN NATOON!

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu. Olen varsin kriittinen, mutta en ehdoton. Rosatomkaan ei saa automaatisesti ihailuani ja luottamustani (kuten Gazprom, konka kanssa olen ollut yhteistyssä, tosin välillisesti).

Kenellekään muulle kuin Hanhikiven Rosatomin voimalle ei pidä antaa rakennuslupia ainakaan ennen kuin Olkiluodon voimala, maailman kallein rakennus, toimii moitteettomasti!

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Se ei elvytä taloutta.

Sitä elvyttää Suomessa VAIN SIIRTYMINEN "EUROTIETEESTÄ" (TAKAISIN, ja muutenkin) OIKEAAN TIETEESEEN!

Se on sitä paitsi joka tapuksessa tehtävä ennenmin tai myöhemmin. Turha kaataa enempää miljardeja vahingolliseen paskaan!

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ö-luokan kysymys.

Ei pidä peruuttaa.

Uskonnolliset yhdyskunnat voivat mun puolestani olla vihkimättä oppinsa vastaisesti.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Mun puolestani kyllä.

ALTIA voisi keskittyä hyviin viinaksiin.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Se voi olla oletusarvona suomenkielisillä alueilla, mutta kuntien olisi voitava vaihtaa se johonkin muuhun LÄHIKIELEEN, jotka määritellään alueittain: venäjä, norja, viro, saame, jopa karjala. Kielillä, jotka aiotaan säilyttää kansalliskeilnä (suomi, ruotsi, saame) pitäisi olla myös yksikielisiä alueita. Suomen on ratifioitava alkuperäiskansasopimus. Se ei johda maanomistuksen siirtymiseen saamelaisille. Saamelaismääritelmään pitää edelleen sisällyttää kieli.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Tampereella ei ole juuri nyt sillä tavalla hommat hoidossa, että tänne kannattaisi kenenkään naapurin kiirehtiä liittymään. Naapurikunnille en anna muita ohjeita keskinäisestä yhdistymisestä, paitsi että Valkeakosken ja Akaan pakkoyhdistäminen "kuivattaisi" toisen, luultavimmin Valkeakosken. (Tunnustaudun kulttuurisesti sääksmäkeläiseksi, vastustan Akaan ja Valkeakosken yhdistämistä; jos ne kuitenkin yhdistetään kunnan nimi pitäisi olla Sääksmäki.)

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Voi sitä LAKIA muuttaa, kunhan sen VARJOLLA ei salakuljeteta mitään uusia hölmöyksiä lisää korkeakoululakiin.

Syntyvän korkeakoulukompleksin pitäisi olla VALTIOLLINEN.

Yksityinen leikkiyliopisto ei voi tehdä tiedettä, eikä ole yliopisto. Ammattikoekeakoulu voi olla yksityinekin.

Tutkintoja ei pidä mekaanisesti yhditää, sillä osa tulisi olemaan selkeän titeellisiä ja osa selkeän ammatillisia. Sen sijaan henkilöiden (opiskelijoiden ja opettajien) liikkuminen molempiin suuntiin pitäisi olla mahdollismman vapaata. Yliopistojen terroristinen "ammattiloulutuksellinen kilpailu" ammattikorkeakouluja kohtaan hellittäisi ilmeisesti ainakin kompleksin sisällä... Tiedeyliopistojen perustehtävä on tiede, eikä (muu) ammattiopetus!

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Ei se mikään elinvälttämättömyys ole.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Petoja on, mutta ne eivät ole ahdistelleet ihmisiä.

Minä olen 25 vuotta liikkunut yksinkin petoalueilla.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Niin pitkälle kuin suinkin mahdollista.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Parlamentaarisen demokratian olemukseen kuuluu, että niistä ei tarvitse pitää kiinni. Se on edustajan ja äänestäjien välinen moraalinen kysymys. Meillä on jatkuvasti edustajia, jotka ajavat praktisesti tasan päinvastaisia asioita kuin puhuvat. Toiset äänestäjät tietävät, toiset eivät. Meillä on ollut myös useita sellaisia presidenttejä. Tosissaan olevan henkilön tuntomerkki on että hän toimii poliittisesti, tieteellisesti/ammatillisesti ja moraalisesti samojen ja keskenään yhteensopivien asioiden puolesta.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä