Mika Isomaa

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Usein selviytyy, mutta sosiaaliturvamme ei ole kovin virtaviivainen. Minulla on ollut ystäviä, jotka ovat epätoivoisen tilanteensa vuoksi päättäneet elämänsä. Yrittäjänä olen joskus hakenut toimeentulotukea ja saanut rahaa ruokaan kolmen kuukauden odottamisen jälkeen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Nykyään suurinpiirtein vain ABC:t palvelevat kellon ympäri. Lain on joustettava automatisoidun kaupan suuntaan. Kassahenkilöt on erittäin helppo korvata automaatiolla ja turha työ on turhaa työtä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Suoraan sanottuna: Suomi on pulassa ilman perustuloa. Me tarvitaan vientiä, mutta vienti tarvitsee tuotteita. Tuotteet syntyvät projekteista ja projektit syntyvät siitä, kun ihmisillä on aikaa toteuttaa itseään. Perustulon vastustajilta ovat argumentit loppuneet ja sen aika on nyt.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä malli ei ole yhteensopiva perustulon kanssa, eikä sitä kannata siksi tavoitella. Suunta kohti perustuloa. Keikkatyö on nykyaikaa. Karenssista tulisi kuitenkin luopua.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Sen sijaan peruspäivärahalla elävien turvaa pitäisi parantaa luopumalla karensseista ja sallimalla lisätulojen hankinta katkaisematta työttömyystukea kokonaan. Pitkällä tähtäimellä tulisi siirtyä perustuloon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euroon siirryttiin epädemokraattisesti. Eurossa on puolensa, mutta turvallisempaa on, kun kansalaiset hajauttavat omaisuutensa eri valuuttoihin ja muihin likvidoitaviin pääomainstrumentteihin ja arvoa säilyttävään omaisuuteen.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Kiristetään mieluummin saasteveroja - Suomen ruokakassin hinta on kauppakartellin jäljiltä aivan käsittämättömässä tilassa. Miltä kuulostaisi kilpaileva, pienikatteisempi ketju, joka on korvannut kassahenkilöt automaatiotekniikalla?

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Yritystuista voidaan luopua.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Eli toinen käsi ottaa ja toinen antaa? Lasten ei tarvitse mielestäni maksaa veroja saamistaan rahoista.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaalimenoissa voidaan säästää tutkimalla syitä siihen, miksi ihmiset sairastuvat ja siirtyvät varhaiseläkkeille. Perustulo ja joustavammat työmarkkinat poistaa tarpeen käydä hakemassa parin päivän saikkuja - sen kun on vaan kotona, jos tuntuu siltä. Sitten niitä töitä, kun on taas parempi vointi - ja ketään ei tarvitse syynätä taudin takia tai potkaista pihalle, kun palkka on suoritusperustaista ja perustulo turvaa talouden kuitenkin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli kansa äänestäisi NATOon liittymisestä ja päättäisi liittyä siihen - sillä olisi paljon merkittävämpi ulkopoliittinen viesti kuin sillä, että johtoporras päättää liittymisestä kansalta kysymättä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomeen tarvitaan rikoksia ennaltaehkäisevää politiikkaa ja lisää teknillis- luonnontieteellisen alan opiskelijoita. Aloitetaan poistamalla uhrittomat rikokset rikoslaista ja katsotaan sen jälkeen poliisien tarvetta uudelleen. Tässä tarina omista kokemuksistani poliisin kanssa: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288498838125.html

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Silloinhan terroristit ovat voittaneet, jos rajat laitetaan kiinni pelon takia. Nyt vähän ryhtiä ja turhat pelot pois. Meillä on suojelupoliisi mm. sitä varten, ettei meidän tarvitse pitää rajoja kiinni jatkuvasti.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Uhka on realisoitunut siinä mielessä, että me lisätään Venäjään taloudellista sidonnaisuutta tilaamalla niiltä ydinvoimaa tilanteessa, jossa se auttaa ylläpitämään rauhanomaisia välejä. Erään tulkinnan mukaan meidät on siis saatu jo väkivalloin tanssimaan heidän pillinsä mukaan.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtio ei tarvitse turvallisuutta - kansalaiset tarvitsevat. Kansa pärjää ilman valtion tukea, mutta valtio ei ilman kansan tukea.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla muillakin on oltava sama oikeus. Varsinkin ennen perustuloa moni tukien ulkopuolelle jäänyt miettii oman henkensä viemistä myrkyillä ja hirttoköysillä. On epäinhimillistä ensin evätä heiltä mahdollisuus inhimilliseen elämään ja sitten kieltää vielä inhimillinen kuolema nälkäkuoleman välttämiseksi. Tietysti mieluummin vältetään moiset synkät skenaariot perustulon avulla.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

On oltava kansalaisten päätettävissä haluavatko he käyttää julkisia vai yksityisiä terveyspalveluita.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Epäspesifinen kysymys. Millaisiin ongelmiin? Kaikkein parasta olisi, jos voitaisiin elää maailmassa, jossa apua voi pyytää julkisesti leimautumatta tai joutumatta ongelmiin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhustenhoidon nykytila on retuperällä. Laitoshoidon tarpeessa olevilta vanhuksilta edellytetään "kotihoidon olemista kunnossa", mikä tarkoittaa sitä, että joku tulee kirjaimellisesti pyyhkimään pyllyn 70€ -korvauksesta. Eläkkeestä voi maksaa jotain, mutta monella eläke ei riitä hoitoon.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tulee voida päättää keskenään, miten hoitaa terveydenhuolto. Ylhäältä päin johtaminen on epätehokasta. Annetaan kuntien kokeilla erilaisia malleja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Talous toipuu aina - kerran meille pilattu luonto on vaikeampi palauttaa entiselleen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Kun katsoo geenimuunnellun kasvin sisältämiä ainesosia - siellä on luultavasti melko lailla samoja asioita kuin muuntelemattomassakin kasvissa. Ympäristölle voi sen sijaan tulla ongelma siitä ylipäätään, kun jalostetaan kasvien lajikekantaa ja vähennetään monimuotoisuutta, koska monimuotoisuus on paras keino välttää sukupuuttoja.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitää ottaa suurempi vastuu Suomen alueelle sijoitetuista turvapaikanhakijoista.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Varmaan aika radikaalia, mutta mielestäni ihmiset voivat päättää itse, missä haluavat asua.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Valtion ei tule päättää koulujen puolesta parasta tapaa opettaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoimassa on ongelmansa, mutta tällä hetkellä ydinvoiman lisääminen on paras tapa vähentää ilmansaasteita ja pysäyttää ilmastonmuutos.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Tampereen ympäristökunnat yhdistetään Suur-Ylöjärveksi?

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen autonomisuutta on hyvä lisätä, jotta saadaan kokeilullisuutta.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka olisivat kuinka söpöjä tietoisia sirkuseläimiä esiintymässä meidän riemuksemme - keksitään nyt äkkiä parempaa käyttöä sille delfinaariolle.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

En ole koskaan kuullutkaan, ellei tällä tarkoiteta ihmistä. Tampereella on melko hyvä kasvisruokavalikoima myös.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä