Satu Pietilä

Vaalikone 2015 Satakunnan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Minusta Suomessa valvotaan tukien myöntämistä hyvinkin tarkasti ja tukea saavat todella vain sitä tarvitsevat

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Minusta kauppias ja liikkenharjoittava osaa itse päättää milloin liike kannattaa pitää auki, eikä siihen tarvita byrokratiaa

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hyvä idea, mutta sitä on vielä jatko jalostettava

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nyt jo nollatuntisopimukset ovat aiheuttaneet väärinkäytöksiä ja suoranaista hyväksikäyttöä erityisesti opiskelijoita kohtaan työnantajan puolelta. Kenenkään toimeentulo tai ostovoima ei parane nyt esitetystä 18h minimistä. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaisi vaan 18h sopimusten räjähdysmäiseen kasvuun ja 37,5h sopimukset olisivat historiaa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Minusta se tulee säilyttää vähintään nykyisellään. Kuka ehtii hankkia 500 päivässä uuden ammatin ja kouluttautua? Kuinka monen kohdalla edes täyttyy minimi 3vuotta sopimus, että saa ansiosidonnaista, ei tällä säästöjä synny. On erittäin huono signaali rakennetyöttömyys alueille ja työttömille ajaa tällaista! Työttömyys ei ole työttömän vika.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

En ole valitettavasti päässyt vaikuttamaan tähän päätökseen. Tällä hetkellä emme pärjäisi ilman, mutta Rahaliiton osalta uskon, että pärjäisimme paremmin omalla markalla.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan arvonlisäverotusta tulee laskea ei kiristää! Se auttaa parhaiten kaikkia osapuolia, ostovoima nousee, säästyy työpaikat ja on myös tuottajaystävällisempää kuin nykyinen halpuuttaminen!

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Hallinnollisia kuluja on vara kiristää reilusti ja tuo kuntaliitosten mukanaan tuoma 5 vuoden irtisanomissuoja tulee poistaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Minusta tämä olisi kaikkien kannalta paras ratkaisu, silloin tuki kohdistuisi isompana pienituloisille. Minusta kaikilla lapsilla on oltava oikeus tähän vanhempien tuloista riippumatta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole varaa päästää palveluitamme vajoamaan siihen pisteeseen missä ne nyt ovat. Jokainen suomalainen ansaitsee saada hoitoa silloin kun sitä tarvitsee. Meidän tulee miettiä millä keinoin sote viedään maaliin ja palvelut turvataan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Minusta Suomen on parasta pysyä liittoutumattomana ja jatkaa tiivistä Pohjoismaista yhteistyötä sekä yhteistyötä Ruotsin kanssa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme lisää valvontaa ja turvaa kaduille ja teille. Meillä on kyllä turhempiakin valtionvirkoja, joista voidaan vähentää!

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhka ei mielestäni ole oleellisin syy, miksi maahanmuuttoa tulisi vähentää.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä on tällä hetkellä uhka kaikille. Maamiinoja ei olisi saanut kieltää, tehokkain ja varmasti halvin keino rajan vartioinnissa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Jos tällä pystytään valvomaan terroristeja ja muita uhkatekijöitä niin minusta se voidaan tehdä yksityidyyden suojasta huolimatta. Kokonaisetu ratkaisee.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on pysyttävä mahdollisimman maltillisena mitä terrorismijärjestöihin tulee.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

On järkyttävää seurata vieressä, miten toinen kärsii ja miettiä, onko kipulääkitys tarvittavan suuruinen kun se hetki koittaa. Mielestäni tähän pitäisi olla oikeus, kenenkään ei pitäisi joutua kitumaan ja kärsimään.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme kyllä yksityisiä rinnalle enemmän.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Minusta meidän tulee lisätä lastensuojelun, kouluterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän hoidon resursseja sekä vähentää viranomaisten välistä byrokratiaa ja salailua lapsiin ja nuoriin liityvissä asioissa. Jälleen kerran kokonaisetu ja lapsen etu ratkaisee.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Silloin kun vanhuksella on omia varoja tähän riittävästi emmekä vaaranna hänen päivittäisiä tarpeitaan sen vuoksi, niin kyllä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on saada palvelu silloin kun sitä tarvitsee, ei sen järjestäjä. Olisi erittäin tärkeää saada kuntien ja valtion vastuunjako tasapainoon, kuka huolehtii mistäkin. Valta sille, joka on vastuussa palvelun järjestämisestä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on tehty varsin kestäviä ja kalliita ratkaisuja ilmaston vuoksi teollisuuden nimissä. Myös muun maailman tulee herätä tähän Suomi yksin ei riitä!

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

En osaa sanoa, onko vai ei, mutta yleisesti ottaen aina jalostuneempi ja jalostuneempi lajike on kaikkea muuta kuin turvallista.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Minusta meidän pieni kansamme auttaa ihan riittävästi nykyisellään. Pidetään huolta omista kansalaisistamme ensisijaisesti!

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi pärjää vain kun se kaikki voimavarat ovat käytössä ja kehitämme koko maata elinvoimaiseksi.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Minusta ensimmäiset kolme luokkaa tämä voisi hyvinkin olla näin, jotta lapset oppivat perustaidot rauhallisessa oppimisympäristössä. Säästetään jostain muusta, jotta alku olisi kaikille hyvä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on niin iso asia, että mielestäni kansaa on kuultava, jos tätä hanketta päätetään viedä eteenpäin.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Me tarvitsemme lisäkapasiteettia korvaamaan väistyvää. Sähkön tarve ei vähene vaan lisääntyy kodin kasvavan teknologian myötä. Kuitenkin ensisijaisesti haettava uusiutuvista ratkaisuja kansankunnan kokonaisedun nimissä!!!

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Minusta voidaan alentaa, jotta ostovoima paranee. Verotus on erittäin kireää nyt.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Sallin avioliiton minusta kaikki saavat elää, asua ja rakastaa toinen toisiaan, mutta lapsien adoptio-oikeudesta olen eri mieltä, enkä sitä sallisi sen muuttaisin muuten hyväksyn.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Minusta olisi todella tervetullut ratkaisu, eikä tarvitsisi tapella siitäkään, kuka hyötyy enemmän alkosta naapurina.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kokeiluja vastaan minulla ei ole mitään, mutta suomalaisen suuri pääoma työmarkkinoilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin on kielitaito, jota tulee vaalia ja opetusta kehittää vastaamaan nuorten ja työelämän toiveita.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Satakunnan pitää jatkossakin säilyä omana vaalipiirinään, vaikka kansanedustajamäärä on pudonnut kahdeksaan.

Ehdokkaan kommentti

Olemme iso maakunta, joka eduista kiinni pitääkseen tarvitsee ja ansaitsee oman vaalipiirinsä säilyä jatkossakin

2. Satakuntaan pitäisi muodostaa seuraavalla vaalikaudella neljä isoa kaupunkia Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten ympärille, koska pikkukunnat eivät ole elinvoimaisia.

Ehdokkaan kommentti

Satakunnan pikkukunnissa on elinvoimaisia kuntia ja kuntia ei tule pakkoliittää

3. Valtion pitää tukea Porin ja Helsingin välistä lentoliikennettä maksamalla puolet reitin kustannuksista.

Ehdokkaan kommentti

Minusta raideyhteys ja sen toimiminen on Satakunnan kannalta oleellisempaa kuin lentokentän

4. Valtion on lähdettävä mukaan omistajaksi Rauman telakalle ensi vaalikaudella, koska valtio on tukenut myös Turun telakkaa.

Ehdokkaan kommentti

Rauma on hoitanut talouttaan hyvin ja kaupunki on perustanut oman rahaston tukemaan tällaisiä hankkeita, minusta valtion kuuluisi osallistua niihin silloin kuin vaarana on koko alan katoaminen ja monta välillistä työpaikkaa sen lisäksi.

5. Satakuntalaiset kansanedustajat ovat onnistuneet hyvin maakunnan edunvalvonnassa vaalikaudella 2011-2015.

Ehdokkaan kommentti

Ministerimme on onnistunut leikkaamaan koulutuksemme aloituspaikkoja hurhista nuorisotyöttömyysluvuista huolimatta, eikä kotiin päin vetoa todella ole ollut nähtävissä.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Se mitä menee lupaamaan on pidettävä.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä