Antti Kivelä

Vaalikone 2015 Savo-Karjalan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaalituet eivät Suomessa ole ylimitoitettuja. Ei elämä helppoa ole, mutta sosiaaliturvan varasta nousu voi olla liian vaikeaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kaupan aukioloaikoja on jo vapautettu vuosien myötä eikä erityisiä ongelmia ole ilmaantunut. Kauppa osaa itse päättää milloin on kannattavaa pitää liikettä auki.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Jokaiselle Suomen kansalaiselle maksetaan jotakin joka tapauksessa. Nykyinen sosiaaliturva on hajanainen, sekava ja estää työllistymistä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Joka tapauksessa nollatuntisopimukset tulee kieltää. Minimityöajan pituus ja korvaus täytyy harkita erikseen.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Maltillinen ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhennys täytyy sitoa työvoimapalvelujen kehittämiseen ja lyhytaikaisen työn vastaanoton helpottamiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinä aikoina euron hyödyt unohdetaan, vaikeina aikoina euroa moititaan. Ulkoisen elintason lasku markan devalvoitumisen myötä oli aikanaan ehkä helpompi sietää kuin nykyinen sisäisen devalvaation pakko kun valuutan arvoa ei voi muuttaa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan verotusta ei pidä kiristää. Ruuan matalampi arvonlisävero tukee pienituloisia, joiden tuloista suhteellisesti suuri osa menee peruskulutukseen kuten ruokaan ja vaatteisiin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Myös veropohjan kattavuus on tarkistettava ilman että kokonaisveroaste nousee.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien tason tulee seurata elinkustannusindeksiä. Suureen korotukseen ei ole varaa. Lapsilisien verottaminen luo lisää työtä verohallintoon.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä Suomella on varaa. Kysymys on palveluiden järjestämisestä niin että käytettävissä olevan varat riittävät; johtaminen ja organisointi on korjattava. On toisaalta otettava käyttöön paremmin tutkittuun tietoon perustuvat kustannusvaikuttavuuslaskelmat; tuottamatonta työtä ei kannata tehdä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys antaa turvatakuut. Toisaalta Venäjän arvaamattomuuden vuoksi vakaus Pohjolassa voi horjua Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä. Venäjä voi yrittää provokaatiota Suomen rajoilla.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Kenttäpoliisien määrää on vähennetty valtiontalouden supistamisen vuoksi. Tavallisia omaisuusvarkauksia ei edes tutkita. Liikkuvan poliiisin lakkauttamisen myötä tievalvonta on heikentynyt.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhan vuoksi ei maahanmuuttoa tarvitse rajoittaa. Suomi tarvitsee selkeän maahanmuuttopolitiikan jossa erotetaan työperäinen maahanmuutto ja turvanpaikanhakijat eri ryhmiksi.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä laskee edelleen Suomen etupiiriinsä. Tämä näkyy esimerkiksi Venäjän uhitteluna kun Suomi kehittää sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa tai kun Suomesta myydään laseretäisyysmittareita Ukrainaan. Etupiiripolitiikan uhka on jo realisoitunut talousongelmina Venäjän hyökättyä etupiiriinsä kuuluvaksi laskemaansa Ukrainaan.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Luotan suomalaiseen siviili- ja sotilastiedusteluun. Niiden tehtävänä on yhteiskunnan turvallisuuden takaaminen eikä suomalaisten yksilöiden tietojen penkominen.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

ISIS tekee pahimpia rikoksia ihmisyyttä vastaan sitten kommunismin ja natsismin. Koko maailman on autettava irakilaisia, syyrialaisia ja kurdeja kukistamaan ISIS.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Lue kysymys kirjaimellisesti. Jos sanotaan "on oltava oikeus avustettuun kuolemaan" tarkoitetaan sitä että on säädettävä kuolevan oikeudesta avustettuun kuolemaan. Jotta kuolevan oikeusturva toteutuisi, on hänen oikeutensa avustettuun kuolemaan toteutettava, jolloin jonkun on pakko aiheuttaa kuolema eli tappaa tuo kuoleva, muuten ei kysymyksessä ole "avustettu". Jos kukaan ei halua olla osallisena kuolemantuottamukseksessa? Ketään lääkäriä tai hoitohenkilökunnan edustajaa ei voi millään tavalla velvoittaa tappamaan syntynyttä ihmistä sairauden vuoksi.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen, veropohjainen järjestelmä on osoitetusti halvin ja sosiaalisesti oikeudenmukaisin tapa järjestää terveys- ja sosiaalipalvelut.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Varhaisella puuttumisella voidaan estää huostaanottoja ja perheväkivaltaa. Varhainen puuttuminen myös säästää huomattavasti yhteiskunnan kuluja.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Jo nykyään hoitokustannukset ovat korkeat. Täytyy kuitenkin käydä keskustelua siitä, miten omaisten ja yhteiskunnan vastuuta ikäihmisistä jaetaan ja toisaalta miten hoitoa toteutetaan yhdessä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

...mutta kysymys on yksinkertaistava ja provokatorinen. Kuntien itsehallinto ei suoraan saa estää järjen käyttöä terveyspalveluiden järjestämisessä, mutta kysymyksessä on kuitenkin kaksi erillistä asiaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on esitetty suomeksi joten oletan että kysymyksessä on Suomen teollisuuden kilpailukyky. Ilmastonmuutosta ei estetä eikä edes merkittävästi hidasteta vaikka koko Suomen teollisuus lakkautettaisiin. On kuitenkin niin että teollisuudenkin on jatkuvasti kannettava vastuusta ilmastonmuutoksen hillinnästä samaa tahtia kuin muiden EU-maiden teolisuuden.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on yksinkertaistava. Mitä tarkoitetaan tässä geenimuunnellulla? Mitä geeniä muutettiin missä kasvi- tai eläinlajissa? Yleisesti on niin että geenimuuntelulla ei tehdä sen enempää kuin perinteisellä jalostamisella, mutta geneettinen muutos on kohdennetumpi ja nopeampi. Geenimuuntelun tulisi olla globaalisti säädeltyä ja valvottua eikä geenimuunneltujen organismien patentointia tulisi sallia. Vrt. Monsanton toiminta.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tähänastinen turvapaikkapolitiikka on ollut järkevää, eikä suurta turvapaikkojen lisäystä tarvita. Nykypolitiikalla kotoutuminen Suomeen on onnistunut paljon paremmin kuin monessa muussa maassa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Kasvukeskuspolitiikka on väärä periaate ohjata Suomen aluemaantieteellistä kehitystä. Suomen etu tulee parhaiten turvattua hyvällä aluepolitiikalla ja koko maan asuttuna pitämisellä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Integroitu opetus ja nykylasten aiempaa vähäisempi kotikasvatus johtaa toistuvasti järjestysongelmiin. Opetusryhmien koon rajaamista tarvitaan työrauhan turvaamiseksi. Nyt on usein paikoin tavallista että alakoulussa on 30 oppilaan ryhmiä, jolloin tukea tarvitsevat oppilaat saavat liian vähän opettajan aikaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

EU-jäsenyydestäkin äänestettiin.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on riittävästi ydinvoimaa jos ranskalaiset ikinä saavat voimalansa valmiiksi ja Fennovoiman voimala toteutuu. On kehitettävä kotimaisia energialähteitä ja puu/turve-energiaketjua.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kokonaisveroaste on maailmanennätysluokkaa, 44.5%. Verotusta on alennettava osana muuta rakennemuutosta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kansa on puhunut, pulinat pois. - Olisin äänestänyt myös lopettavassa eduskunnassa lain puolesta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Joka päättää tuosta muutoksesta, saa viiden vuoden kuluttua selittää eduskunnalle miten kantaa vastuun alkoholikuolemien lisääntymisestä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kaksikielinen maa. Ruotsin opiskelun muuttaminen vapaaehtoiseksi johtaa suomalaisten koululaisten kielitaidon supistumiseen vain englantiin. Kun ruotsi poistettiin ylioppilaskirjoitusten pakollisiista aineista, ei muiden kielten kirjoittaminen lisääntynyt yhtään. Se että ruotsin opiskelu olisi jotenkin "este" muiden kielten opiskelulle lukiossa osoittautui siis pötypuheeksi. Ruotsin opiskelua tulee kehittää puhutun riikinruotsin suuntaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Vaalipiirin toisen asteen oppilaitoksia ja lukioita on varaa vähentää, kunhan koulutus turvataan kohtuullisen matkan päässä.

Ehdokkaan kommentti

Koulumatkat erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ovat nyt jo pitkät. Jokainen seutukunta täytyy arvioida erikseen ja suunnitella järkevät koulumatkat.

2. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarajan tarpeellisuutta pitäisi tarkastella tulevalla vaalikaudella.

Ehdokkaan kommentti

Maakuntarajan arviointiin ei ole tarvetta, paljon tärkeämpiäkin asioita on ratkottavana eikä maakuntaraja ole yhteistyölle minkäänlainen este.

3. Itä-Suomen lentoasemaverkosto on turvattava nykyisen laajuisena yhteiskunnan tuella, jos se muuten on tappiollista.

Ehdokkaan kommentti

Kuopio ja Joensuu on säilytettävä. Muita kenttiä voidaan miettiä.
Junaliikennettä ja tieverkkoa on kehitettävä. Jos saataisiin Allegro-junaa vastaava (200km/h) suora yhteys esim. Kajaani - Kuopio- Helsinki ja Nurmes-Joensuu-Helsinki, voisi lentoliikenteen asemaa miettiä uusiksi.

4. Kaivosteollisuutta pitäisi suitsia nykyistä tiukemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöongelmat Talvivaarassa ovat järjetön seuraus osaamattomuutta ja kontrollin puutetta.

5. Kuntaliitoksia tarvitaan alueella lisää vahvojen keskusten muodostumiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei Savo-Karjalassa tarvita yhtään kuntaliitosta "vahvojen keskusten muodostumiseksi". Jos kuntia haluaa liittyä yhteen niin kunnat voivat asian keskenään päättää mutta ylhäältäohjailua ei tarvita tässä asiassa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä luvata jos ei ole jo valmista suunnitelmaa miten lupaukset lunastetaan.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä