Anne Knaster

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suurin osa suomalaisista ei halua käyttää "sossua" kuin viimeisessä hädässä. Suomalaiset tahtovat tehdä töitä. Aina on toisaalta joukko ihmisiä, jotka eivät tahdo, voi tai kykene. Sosiaaliturvaa pitää olla, mutta kannustinloukkoja järjestämällä saisimme työteon kannattavaksi. Kaikkien on parempi tehdä työtä, kuin olla jouten. Kaikkia tulee kannustaa työhön. Tällä hetkellä työtä vain ei ole riittävästi. Se on tärkeimpiä tehtäviämme ensi hallituskaudella.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Poistetaan rajoitteet, joilla hankaloitamme yrittäjien mahdollisuuksia yrittää. Kaupat voidaan pitää auki - kauppakeskusten pienet yrittäjät toki voivat joutua hankalaankin tilanteeseen, mutta ehkä näitäkin sääntöjä on tarkasteltava kauppakeskus tasolla. Poikkeuksena vapaisiin aukioloaikoihin pitäisin edelleen kaupunkien taloyhtiöissä sijaitsevat ravintolat, joiden vapaat aukioloajat saattavat aiheuttaa häiriöitä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Kannustinloukkojen purkaminen sekä joustava työn saanti (pidempi koeaika, irtisanomissuojan tarkastelu, minimityöaika) edellyttää myös, että työntekijän talous turvataan kaikissa tapauksissa, ilman karensseja

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Kun teemme yrittäjiä auttavia toimenpiteitä, tulee huomioida myös työntekijät. Sopimukset minimityöajasta olisivat paikallaan, jotta työntekijä voi laskea mitä hän joka tapauksessa saa palkkaa. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti nuorille työuran alussa olevilla, mutta myös yksinhuoltajille ja yksineläville.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Liittyen edellisiin kysymyksiin. Jos perustulo saadaan läpi ja kannustinloukkoja purettua, voidaan ansiosidonnaisen kestoa tarkastella. Mutta, ilman kokonaisremonttia ei.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että olemme mukana eurossa. Tunnustan, että heikkojakin hetkiä on ollut ja olen katsellut Ruotsin ja Tanskan pärjäämistä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Säästötalkoissa joudutaan varmasti tekemään kaikkia asioita. Muutama näkemys mitä pitää tehdä: 1) Veroja ei ainakaan tuloveropuolella voida nostaa. 2) Koko maahan saatava sama tuotteiden ja palvelujen kilpailuttamismalli, jolla saadaan säästöjä sekä edullisempia tuotteita ja palveluja. 3) Kaikkia valitusoikeuksia rajoitettava ja lupakäytönnoille määräajat - saadaan esim. rakentamiseen vauhtia ja koko ketju saa töitä 4) Kehitysyhteistyötä tarkasteltava kriittisesti ja uudistettava 5) Yritystuet kohdistettava pieniin ja keskisuuriin. Tuet maksettava takaisin, jos yritys myydään ulkomaille. Todella tarkkaan mietittävä esim nykyisen kaltaiset todella isot panostukset tuulivoimaan. 6) SOTEn kautta säästöjä tulee, mutta realisti on oltava - niitä tulee viiveellä, ei suinkaan ensimmäisinä vuosina 7) Leikata voimme ja säästää esim hallinnon toimintoja yhdistämällä, siiloja kaatamalla ja luonnollisen poistuman kautta. Samalla varmasti saisimme positiivista vaikutusta byrokratiaan.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole mitään mieltä - mutta toki siitä voi kieltäytyä, jos kokee ettei tarvitse. Korotus tuskin tulee olemaan niin merkittävä, että sillä saavutetaan ratkaisevaa parannusta. Lisäksi se aiheuttaa lisäkuluja toisessa päässä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä varmaan näin on. Enempää ainakaan emme voi luvata. SOTE uudistus tulee tehdä todella huolella ja varmistaa, että "oikeaa hoitoa annetaan oikeassa paikassa ja oikeiden terveydenhuollon ammattilaisten toimesta" Ennaltaehkäisyyn panostaminen ja nopea puuttuminen. Meillä on edelleen varaa erittäin hyvään terveydenhuoltoon ja toimiviin sosiaalihuollon ratkaisuihin. Mutta muutosta tehdessä ei saa hötkyillä. Nyt, jos taas mennään (niin kuin luultavasti tehdään) raha edellä ja nopeasti, ei ole mitään takuita, että tilanne paranee ja "halpenee" veronmaksajien/palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Voi käydä päinvastoin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Yön yli tässä on joka tapauksessa mietittävä. En tahdo naulata kantaani kumpaakaan suuntaan ehdottomasti, mutta en epäröi myöskään painaa vihreää, jos turvallisuus tilanne tästä muuttuu. Suomen kannalta heikommaksi. En katso kovin luottavaisesti Itään päin. Meitä vahvistaisi ja vahvistaa hyvä läntinen yhteistyö ja erityisesti Ruotsin kanssa

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Turvallisuus on tärkeä asia ja poliisin on voitava keskittyä oleelliseen. Nyt humalaisten kuljetukset vievät leijonanosan. Tätä pitäisi myös uudistaa ja miettiä resurssien jakoa uudelleen

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhka on toki kaikkialla- Suomessakin tottakai, mutta ei sen vuoksi pidä käpertyä kuoreensa. On oltava selkeä strategia, kuinka suhtaudutaan Suomeen palaaviin "terroristikoulutuksen" saaneisiin henkilöihin ja kuinka ylipäätään suojaudumme ja ennen kaikkea varaudumme terrorismin uhkaan. Suunnitelmia varmaan tehdään jo - ainakin pitäisi Tanskan ja Ranskan tapahtumien jälkeen. Työperäinen ja muu maahanmuutto pidettävä eri asioina.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Muuttunut nopeasti ja meidän on varauduttava tähän kiinnittämällä enemmän huomiota ja resursseja omaan puolustukseemme, yhdistämällä voimia ja tekemällä yhteistyötä esim Ruotsin kanssa

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti ja ilman muuta!

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikella on aikansa ja sen verran olen ollut töissä sairaalassa ja geriatrisilla osastoilla ja myös kohdannut kuolemaa, että kannatan erityisissä tapauksissa

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Hyvällä ja joustavalla yhteistyöllä yksityinen ja julkinen tukevat toisiaan. Kehitettävää riittää aina ja uudistuksia tulee SOTE myötä. Julkinen puoli on hyvä ja se saadaan toimivaksi ja paremmaksi riittävän huolellisen organisoinnin myötä. On paljon alakohtaisia alueita, joita en ulkoistaisi yksityiselle, mutta paljon myös voidaan tehdä aivan kokonaan yksityissektorilla

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Nyt on erotettava kysymyksestä mitä tarkoitetaan viranomaisella. Jos puhumme lasten ongelmista, jotka johtuvat suoraan vanhempien ongelmista, kuten mielenterveys/päihde/mustasukkaisuus/erotilanteet - on oikea henkilö yleensä sosiaalitoimi. Sosiaalitoimen henkilökunta on vain osin pätevää ja pysyvää henkilökuntaa on vaikea saada. Heidän eli pätevien sosiaalityöntekijöiden tehtäviä on syytä tarkistaa. Ei ole järkevää, että suuri osa päivästä menee raporttien täyttämiseen ja kortistossa on tuhansia ja tuhansia ammattitoisia kirjoittajia, jotka voivat purkaa saneluja. Vastuu ja valta pitää olla myös paremmin määritelty ja johdon on uskallettava antaa ammatti-ihmisilleen valtaa tehdä nopeitakin päätöksiä. Akuutti-tilanteessa tulee toimia, eikä siirtää toimenpiteitä viikkojen, pahimmassa tapauksessa kuukausien päähän. Pahimmassa tapauksessa sen vuoksi, että ei ole lähetettä ja joku on lomalla. Julkisella puolella on koko ajan joku lomalla! Jokainen viranhaltija ( ei siis pelkästään poliisi tai sosiaalityöntekijä) on vastuussa ja vastuun pitää ulottua päiväkodista, koulun, neuvolan ja terveydenhuollon järjestelmien läpi hyvässä yhteistyössä. Myös vaitiolovelvollisuus kannattaa harkita. Esim opettajien ja kouluterveydenhuollon välillä on paljon tukkoisuutta vain sen vuoksi, ettei terveydenhoitaja saa antaa tietoa opettajalle lapseen tai nuoreen liittyen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ei voida lähteä siitä, että lapset ja omaiset joutuvat maksamaan. Eläkkeen on riitettävä ja jos tasoa halutaan nostaa, silloin siitä pitää maksaa enemmän. Ongelmana ovat eritysiesti vanhojen naisten olemattomat eläkkeet. Kotirouvana tai omaishoitajana, kun eläke ei kartu. Olisi kohtuuttoman väärin, jos tässä vaiheessakin vielä joutuisi kärsimään siitä, että meillä ei ole riittävästi huomioitu ja ajoissa tätä asiaa. Saattaa olla perusteltua, että yksinasuvan vanhuksen omistusasunto esim laitetaan vuokralle, jos on todennäköistä, ettei vanhus tule enää kotiin.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Toki näin on, mutta on myös huomioitava alueelliset erot, matkat jne

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa kyllä näin on ja meidän tulee tehdä osaltamme kaikki hiilijalanjälkemme pienentämiseen ja vaatia sitoutumista myös EU:n tasolla. Päästökauppa ja sen tiukentaminen on yksi keino, mutta kompensaatioita teollisuudelle joudutaan tekemään, jottei se kärsi liian paljon. Veroilla ja kompensaatioilla uskoisin, että voisimme saavuttaa enemmän kuin pakolla

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Voi olla, että tähän joudumme menemään, kun ruokaa ei enää riitä. En pidä kuitenkaan ajatuksesta, olen luomun ja lähiruuan kannattaja, mutta ilmeisen vahvaa näyttöä myöskään ihmiselle tästä geenimuunnellusta ruuasta ei ole. Jo nyt syömme päivittäin joltain osin geenimuunneltua lähiruokaa esim hedelmät. Suhtaudun kuitenkin toistaiseksi melko kriittisesti.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Ei sulkeuduta ja jämähdetä, mutta ei myöskään olla sinisilmäisiä. Nyt prioriteettien oltava Suomen talous- ja työllisyystilanteen kohentamisessa seuraavan 4 vuoden aikana. Myös nykyisten turvapaikanhakijoiden kotoutus on kesken ja siihen pitää panostaa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä on pohjoisesta hankalaa lähteä, kun ei asuntoa kaupaksi saa. Periaatteessa kukapa kotoaan mielellään lähtisi.... Palvelut voidaan viedä perille ja palvelujen toimittamista aina terveyspalveluista pankkiin voidaan yhdistää ja toteuttaa samalla "kierrolla"

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole realistista. Noin 25-28 oppilaan luokat yläasteella ja lukiossa. Pienryhmät kielissä ja matikassa ja alakoulussa pienemmät opetusryhmät

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Neuvoa antava toki mielipidemittaus voidaan helposti järjestää jo tulevien vaalien ohessa. Eduskunta saattaa kuitenkin joutua tilanteeseen, että on suorastaan välttämätöntä maan turvallisuuden kannalta mennä sotilasliittoon - silloin se on tehtävä. Suomen etu on se joka edellä mennään. Päättäjän on uskallettava päättää ja äänestäjän luotettava, että paras päätös maan kannalta tulee tehtyä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Kokoomus on puhtaan energian kannalla ja kannattaa ydinvoimaa.

Ulkomaisen energian riippuvuutta vähennettävä. Valtionyhtiö Fortumin on otettava (suurempi) rooli tuulivoimapuistojen rakentamisessa - tällä hetkellä aivan järjetön määrä tukiaisia menee tuulivoimaan ja mitä on saavutettu? Maalämpö otettava hyötykäyttöön kaikissa asumismuodoissa (uudiskohteet) Vaatii tukia, mutta tuo myös työtä.

Suomi on suhteellisen vakaa maa, mitä tulee esim maanjäristyksiin ja vastaaviin luonnonkatastrofeihin, joilla voisi olla vaikusta turvallisuutta heikentävästi, joten en pidä uutta ydinvoimalaa välttämättä kovin suurena uhkana tältä osin. Jos uhka tulee se tulee meille Pietarista ja ylipäätään Itä-puolella olevista ydinvoimaloista. Kannatan puhdasta energiaa ja myös omavaraisuutta sähkön tuotannossa. Siitä sitten, onko ydinvoimalla tuotettu sähkö edullista, voidaan olla montaa mieltä. Rakentaminen on todella kallista ja kestää monta vuotta, ennen kuin voimala tuottaa enemmän kuin se on maksanut . Asia, joka nyt rakennettavassa ydinvoimassa häiritsee on omistussuhteet

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tällä ainakin olisi se vaikutus, että saisimme rahaa kiertoon ja kaupankäynnin elpymään. Olisin valmis alentamaan veroja vähän ansaitsevien osalta ja maltillisiin alennuksiin korkeissa palkkaluokissa. Kenenkään osalta en halua korottaa!

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on jo kertaalleen äänestetty ja hyväksytty edellisen eduskunnan aikana Myös Tasavallan Presidentti on asian "siunannut". Ei sitä enää peruta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä voimme sallia tämän ja lopettaa samalla alkoholiin liittyvän "kaksinaismoraalisen" käytännön. Emme saa alkoholisteja terveiksi siten, että teemme alkoholista vaikeasti saatavaa. Viinien ja oluiden kohtuullisella valikoimalla ruokakaupoissa toki vaikeutamme Alkon asemaa, joten laskutoimitukset on oltava käytössä ennen kuin asia tuodaan päätöksentekoon.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsi on toinen kotimainen kielemme ja näin saa olla jatkossakin. Alakoulun ensimmäisille luokille en kuitenkaan pakkoa laittaisi - sillä vaikeutetaan huomattavasti paikkakunnalle muuttoa / tai sieltä pois esim Karjaa, Porvoo alueet. Vapaa-ehtoinen alakoulussa ja kolmannelta sitten kieliä lisää

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ei tarvitse, eikä luultavasti edes kannata. Metron ja hyvän julkisen liikenteen ansiosta jo nyt suuri osa Helsingin keskustassa asioivista tulee julkisilla. Täytyy muistaa myös se, että iso ryhmä omalla autolla kulkevista käyttää autoaan työtarkoituksiin eli tarvitsee autoa päivä aikana ja liikkuu sillä paikasta toiseen. Ehkä useita kertoja vierekkäin olevien kaupunkien välillä. Nyt ei pidä ehkäistä ja hankaloittaa työn tekemistä, vaan päinvastoin kannustaa siihen

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kummatkin kannattaa ja pitää tehdä. Tällä hetkellä tiet ovat järkyttävän huonossa kunnossa. Teistä on huolehdittava ja esim ylinopeussakkojen tuomat voitot voitaisiin korvamerkitä tiestön kunnostukseen samoin kuin autoverot tulisi ohjata myös tähän tarkoitukseen. Raideliikennettä tulee lisätä ja pysyä jo tehdyissä suunnitelmissa. Raideliikennettä tulee kehittää myös teollisuuden tarpeisiin. Olen myös Pisara-radan kannalla

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Vaikeaa sanoa loppujen lopuksi kumpi on parempi. Oleellista on, että palvelujen käyttäjän kannalta asiat hoituvat, lupakäytännöt nopeutuvat ja byrokratiaa ei ole niin paljon. Pakolla ei joka tapauksessa pidä mennä.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Saattaa olla, että joissakin tapauksissa kannattaakin, sillä rakennusten huono kunto on jo esteenä laadukkaalle hoidolle. Mutta, on huomioitava, että reuna-alueilla on erittäin pitkät matkat jo nyt. Ehdottomasti pitäsin Länsi-Uudenmaan, Porvoon, Lohjan sekä Hyvinkään aluesairaalat. Ei mitään järkevää, eikä varmasti taloudellistakaan kuljetuttaa vanhuksia tai lapsia satoja kilometrejä. Samoin synnytysosastot pitää säilyttää nykyisellään.Uudistaa voidaan ja toimintoja kehittää ja yhdistää. Eli, ei hötkyillä vaan tehdään kokonaisuuden kannalta parhaat päätökset

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnilla on toki kovin erilaiset tilanteet ja lähtökohdat. Tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta tulla olla.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Tottakai näin pitää olla ja jokaisen on lähdettävä rehellisesti itselleen sekä äänestäjille. On kuitenkin päivänselvää, että puolueisiin kuuluvat joutuvat tekemään myös sellaisia päätöksiä, etteivät he itse välttämättä pidä niistä ja ovat ehkä eri mieltä. Kokonaisuus ratkaisee tässäkin ja silloin on väärässä puolueessa, jos kaikki päätökset ovat omasta mielestä vääriä

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä