Kai Hentilä

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Osittain kyllä, mutta Suomen nykyinen sosiaaliturva järjestelmä tekee myös työn vastaanottamisen usein kannattamattomaksi (työttömyysturvan karenssiajat, muiden tukien pieneneminen ym.) jolloin vaihtoehdoksi jää sosiaaliturvan varassa eläminen. Työnteon tulisi aina olla se taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Miksi eivät kaupat saisi itse päättää aukioloajoistaan? Se, että siitä seuraa työntekijöille epämieluisia työaikoja ei voi olla syynä. Kyllä niillekin tunneille löytyy vapaaehtoisia ja jos ei löydy niin kauppiaan on vaan todettava ettei pysty pitämään kauppaa auki.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Koska Suomen nykyinen sosiaaliturva on sekava, monimutkainen ja ei työntekoon kannustava jää vaihtoehdoksi perustulo / perustili. Suuruus ja toteutustapa tarkkaa harkintaa ja vaatii mm. verotuksen täysremontin samalla.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Jos työntekijä on solminut ns. nollatunti työsopimuksen maksetaan tietysti niistä tunneista jonka on tehnyt töitä. Moraalisesti hyvä työnantaja voisi toki maksaa ns. päivystysajasta jolloin työntekijä ei ole vapaa menemään mihin haluaa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ja samalla muuttaa se koskemaan kaikkia tasapuolisesti eikä pelkästään kassojen jäseniä jotka eivät tuota turvaa kuitenkaan maksa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Markka antaisi Suomelle mahdollisuuden kikkailla rahan arvolla, mutta onko se oikea tapa ylläpitää taloutta? Onhan täällä sitäkin keinoa käytetty, viimeiset velkaloukkuun jääneet yrittäjät alkavat vihdoin taas olemaan salonkikelpoisia. Kyllä ne kasvun eväät pitää muualta löytää kun omasta valuutasta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole. Muualla maailmassa on niinkin kummallisia asioita kuin ruoan verovapaus (alv / sales tax).

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion ja kuntien tulisi budjetoita menonsa tulejen mukaan, ei toisinpäin. Nykyinen tilanne johtuu toki osittain BKT:n pienuudesta, mutta sitä ei olisi pitänyt koskaan päästää tähän pisteeseen.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Verottaa veroilla kerättyä rahaa? Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että lapsilisät voisi poistaa kokonaan. Poisto siis tähtää (muiden vähennysten ja etuuksien poiston kanssa) verotuksen yksinkertaistamiseen ja sitä myöten veroprosenttien laskuun.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole ei.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

On myös väläytelty yhteistyötä Ruotsin kanssa ja uusimpana Euroopan omaa puolustusyhteistyötä, mutta nykyisellään meillä ei taida olla kovin montaa muuta vaihtoehtoa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea kysymys, suurissa kaupungeissa on varmasti jo tarpeeksi poliiseja, mutta syrjäseuduilla ymmärtääkseni voisi olla käyttöä muutamalle lisää. Mitenkäs olisi vanha kunnon nimismies? Myös suojelupoliisille voisi antaa hieman lisää resursseja.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti EU:n ulkopuolelta tulevien taustoja tulisi tutkia tarkemmin.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos Venäjä heittäytyy hankalaksi on se uhka myös kaikille muille.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion turvallisuutta saa valvoa, mutta se ei voi olla kaikkia koskevaa verkon "yleisvalvontaa". Pitää olla perusteltu syy miksi jotain valvotaan.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki mikä auttaa kukistamaan ISIS:n (tai jonkun muun terroristijärjestön) on kannatettavaa toimintaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Liittyy suoraan yksilön oikeuksiin päättää omista asioistaan.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Miksi? Vaikka valtio/kunta on maksajana niin ei palvelun tuottajan tarvitse olla julkinen. Raha seuraa potilasta. Valtio maksajaksi (vapautetaan kunnat siitä tehtävästä).

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Asioita joihin valtio voi, ja pitää puuttua, on kansalaistensa turvallisuus. Mikäli on syytä olettaa, että jonkun / joidenkin perheenjäsenten turvallisuus on uhattuna tulee viranomaisten puuttua siihen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhustenhoitopalveluista viedään 80% eläkkeestä, kuinka paljon enemmän siitä enää voidaan viedä? Lisäksi järjestelmä on epäoikeudenmukainen.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on asetettu siten, ettei siihen voi oikein vastata mitenkään päin. Kansalaisilla pitäisi olla oikeus terveyspalveluihin joissa raha seuraa potilasta. Kuntien määrä ja itsehallinto ei ole avainkysymys vaan niille määrätyt tehtävät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastovaikutukset tulee ottaa huomioon, mutta niissäkin saa käyttää järkeä ettei Suomessa ole sellaisia määräyksiä mitä muualla ei ole ja näin menetetään kilpailukykyä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Saatavilla olevien tietojen mukaan asia on juuri näin. Ei kielletä asioita varmuuden vuoksi.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomi voi osallistua maailman parannukseen, mutta ei voi sitä yksin ratkaista.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö Suomalaiset saisi asua missä haluavat, mutta on hyväksyttävä se seikka ettei jokapaikassa voi olla samantasoiset palvelut. Mikäli koko Suomi saadaan nousuun markkinaehtoisesti voidaan myös palveluita järjestää vapaaehtoisuuden pohjalta.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä suuremmallakin ryhmällä pärjää jos työrauhasta saa pitää huolta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestyksiä voisi järjestää huomattavasti nykyistä enemmän esim. eduskuntavaalien yhteydessä. Vaikka päätös ei kaikkia miellytä on ainakin asian demokraattinen käsittely hoidettu asianmukaisesti. Ei Sveitsillä kauhean huonosti mene?

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Jos lisäenergian tuotanolle on tarvetta, saadaan se syntymään ydinvoimalla huomattavasti puhtaammin kuin esim. kivihiilellä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Kaikki pyrkimykset verojen alentamiseksi ovat kannatettavia vaikka se tarkoittaisi palveluiden karsimista. Ensin kannattaa toki karsia tarpeeton sääntely, byrokratia ja hallintohimmelit.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei peruuteta. Lainsäädännössä tulee olla ennakoitavuutta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Voidaan sallia. Tähän voisi laittaa pitkät perustelut, mutta tyydyn sanomaan, että nykyinen systeemi vääristää kilpailua.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

En näe ruotsinkielen pakollisessa opiskelussa mitään lisäarvoa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä. Niistä kerätyillä rahoilla on sanottu kerättävän rahaa joukkoliikenteen kehittämiseksi. Entäs kun kaikki sitten siirtyvät käyttämään joukkoliikennettä ja systeemi on taas viritetty niin, että niitä ruuhkamaksurahoja tarvitaan systeemin pyörittämiseen? Sitten nostetaan taas jotain muita veroja...

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä olemassa olevasta infrasta on pidettävä huoli ettei se pääse niin huonoon kuntoon ettei kunnostaminen enää auta. Pidetään huoli siitä mitä meillä jo on ja rakennetaan vasta sitten uutta.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Metropolihallinto olisi taas uusi hallintohimmelin vanhojen päälle eli kehitys olisi juuri päinvastainen kuin mihin pitää pyrkiä. Nykyisillä ehdoilla (esim. viiden vuoden irtisanomissuoja) kuntien yhdistyminen ei myöskään tuota haluttua tulosta. Jos pääkaupunkiseudun kunnat ajoittaisivat yhdistymiset oikein (ja kyllähän kunnan virkamies osaa) voitaisiin saada kunnille irtisanomissuoja joka ulottuu ainakin 2050-luvulle.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Todennäköisesti. Tietysti ne pienet sairaalat voisivat olla myös yksityisiä. Miksi ev.lut kirkko ei lähde sairaala businekseen?

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Jos valtio maksaa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Best effort, mutta ei saa luvata sellaista mitä ei pysty pitämään.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä