Mika Niikko Valitaan

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa pystyy elämään perustoimeentulotuen varassa, mutta köyhänä eläminen syrjäyttää monesta asiasta. Nykyinen sosiaaliturvan taso ei vastaa EU:n keskiarvoa suhteessa bkt hen. Lyhytkestoisen työn vastaanottamisen kannusteita tulee lisätä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjät itse osaavat päättää liiketoimintansa kannattavuudesta aukiolon suhteen

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo vähentäisi byrokratiaa, mutta ei olisi kannustava. Lisäksi maassa olevat oleskeluluvalla olevat ulkomaalaiset saisivat automaattisesti rahaa vaikka eivät olisi suomessa lainkaan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työmies on leipänsä ansainnut. Ulkomaalaisten lähetettyjen työntekijöiden minimipalkanmaksua tulee valvoa paremmin ja poistaa 6 kk siirtymäaika, jonka jälkeen vastaa työntekijä tulee viimeistään siirtyä Suomalaisen työehtosopimuksenmukaiseen palkkatasoon.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen päiväraha voisi olla alussa nykyistä suurempi ja pienentyä aikajakson pidentymisen aikana, kunhan työtön työntekijä hyötyy kerääntyneen palkkaturvan lähes saman 500 pvn ajan

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kannattaisi siirtyä omaan valuuttaan ja aktiivisesti ajaa Pohjoismaiden rahaliittoa. Terveet maat vain voivat olla yhteisessä rahaliitossa, nykyinen tulee veronmaksajille kalliiksi.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa syödään Euroopan kalleimmasta päästä olevaa ruokaa. Kilpailun lisäämistä on saatava syntymään enemmän.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Hallintoa tulee purkaa kevyemmäksi

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Vähävaraisten lapsilisiä voitaisiin korottaa ja rikkaiden lapsilisät voitaisiin poistaa. Verovapaa lapsilisämahdollisuus tulee säilyttää

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on varaa pitää maksuton laadukas terveydenhuolto kaikille kunhan lopetamme yrityksenämme pelastaa koko maailmaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Voisi näennäisesti vahvistaa, mutta myös viedä Suomen mukaan konflikteihin ilman omaa aktiivisuuttamme. Jos USA/Nato/EU politiikka eskaloituu sotakonfliktiksi Venäjän kanssa, missä tämä eskaloitusi? Suomen ei tule ryhtyä Naton/USAn/EU:n vasalliksi. Suomen tulee panostaa puolueettomuuteen, hyvään diplomatiaan ja Pohjoismaiden yhteiseen maanpuolustukseen.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on Euroopan vähiten poliiseja suhteessa väkilukuun. Harmaan talouden torjunta yhtenä esimerkkinä toisi uskottavuutta yrittäjille ja yhteiskuntaan lisää varoja.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Ei ensisijaisesti terroriuhan vuoksi, vaan muista syistä. Meidän tulee sallia ulkomaiset avioliitot ja työperäinen maahanmuutto. Työperäinenkin siten, ettei suomalaisen työt katoa, kuten on käynyt rakennusalalla. Vastaavasti sosiaalinen maahanmuuttoa tulee rajoittaa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

On uhka mutta ei välitön uhka.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Verkkovalvonnassa ei tule polkea kansalaisen yksityisyyden suojaa. Toki valtio voi ja tulee harjoittaa esimerkiksi vakoilua, saadakseen tietoonsa asioita joilla suojellaan maata ja sen asukkaita.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomi voisi osallistua muuhun kuin suoraan aseelliseen koulutukseen. Suomen ei tule asettaa itseään terroristien maalitauluksi, sillä meidän osallisuus ei missään määrin ratkaise Irakin terrorin lopputulosta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tästä seuraava askel voisi olla sairaiden vanhusten surmaaminen avustetun kuoleman keinoin.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas julkinen terveyspalvelu on turvattava kaikille.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ennaltaehkäisevää työtä tulee lisätä ja valtion tulee tukea kuntia siihen suuntaan. Perheille kotiin vietävät tukipalvelut on saatava takaisin 90 luvun lamaa edeltävään tasoon. Tällöin yli 50 000 perhettä sai apua arkeen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhusten omaisuutta, käytännössä asuntoa, ei saa myydä jotta hän saa hoivapalveluja. Hän on ne jo veroja maksamalla hoitanut ennakkoon. Nyt on tämän sukupolven aika kantaa osa vastuustaan.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät silti ole ristiriidassa pääkaupunkiseudulla missään määrin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei yksin voi pelastaa maailmaa rajoittamalla jo nyt hyvin tiukasti ilmastotavoitteisiin sitoutuneiden yritysten toimintaa. Suomen teollinen kilpailukyky tulee turvata ja rikkidirektiivin kaltaisilta päätöksiltä tulee yritykset jättää rauhaan.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee kantaa vastuunsa ensin oman maan kansalaisten hyvinvoinnista.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia kyliä emme voi pitää elossa, mikäli nuori sukupolvi niistä muuttaa pois. Maaseudullakin pitää pystyä elämään jatkossakin.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli aidosti pyrimme maailman osaavimmaksi kansaksi vuonna 2020 on luokkien ryhmäkoot saatava OAJn esittämälle tasolle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Suorademokratia suurissa asioissa on ainoa oikea suunta.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on välttämätöntä saadaksemme energiaa teollisuuteemme. En kuitenkaan äänestänyt Rosatomin hankeen puolesta, enkä vastaavia huonosti valmistettuja hanketta kannata.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pieni- ja keskituloisilta ei ole enää mistä ottaa. Tämä kostautuu monella osa-alueella. Jo riittää!

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Lasten etu on että adoptiotilanteessa lapselle etsitään perhe eikä perheelle lapsi. Mikäli nykyinen laki jää voimaan, homo- lesboparit sekä transseksuaalit saavat adoptoida lapsia kuten heterot. Miten tämä voi olla lapsen edun mukaista, koska lapsella tulee olla oikeus isään ja äitiin jatkossakin. Toiseksi. Avioliitto on tasa-arvoisimmillaan kun siinä on 50 % miestä ja 50% naista, kaikki muut väittämät on populismia.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli tämä sallitaan, nostaa se terveydenhuoltokuluja kohtuuttomasti, ja ne joudutaan maksamaan verotuloistamme, puhumattakaan tragedioista jotka perheissä lisääntyisivät huomattavasti.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten sivistys, yhdenvertaisuus ei olisi uhattuna vapaaehtoisen ruotsinkielen opiskelun myötä, vaikka näin annettiin ymmärtää Sivistysvaliokunnan päätöksessä kansalaisaloitteen osalla. Valiokunnan mietintö kuvasi pakollisen ruotsin kielen opiskelua kulttuurisena, yleissivistävänä ja yhdenvertaisuutta edistävänä ihanteena. Valiokunta totesi ristiriitaisesti, että on tarpeen käydä keskustelua tulevaisuuden kielitaidon suhteen, mutta Suomen kilpailukykyä edistävät kielet, kuten kiina tai venäjä, jätettiin toissijaiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ruuhkamaksut eivät ole nykyajan keinoa ohjata ihmisen liikkumista. Julkinen liikenne tulee saada houkuttelevammaksi, ja suuri osa on tällöin oltava matkalippujen hintojen kehityksessä.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tehdyt junaratainvestointipäätökset saa riittää, kunnes perusinfra saadaan kunnostettua.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Kaksi täysin eri asiaa keskustella Helsingin seudun kuntien yhdistämisestä kuin maalla olevien kuntien. Pääkaupunkiseudulla ei tarvitse yhdistää yhtään kuntaa. Suuri kunta ei paranna kuntataloutta, päinvastoin.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Erikoissairaanhoidon yksiköt ymmärtää suurissa sairaaloissa toki. Ei ole kuitenkaan järkeä sulkea Porvoon kaltaisia sairaaloita vain suurentamisen ilosta.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Valtion ei tule käskyttää ketään pakolaisten vastaanottamisessa. Lisäksi jos kunnat ottavat pakolaisia, tulee heidän hoitaa heistä syntyvät vastuut paljon nykyisiä aikoja pidempiä jaksoja. Pakolaiset tahtoo muuttaa kolmen vuoden jälkeen pk-sedulle ja pysyvät kustannukset jäävät heille.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä luvata jota ei pysty pitämään. Jokaisen ehdokkaan tulee ymmärtää vaalilupauksen yhtenäisyys puolueen linjaan, jotta ei petä äänestäjiään suurissa kysymyksissä.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä