Petri Lehtinen

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Suomen sosiaaliturvakäytäntö on hyvin sekava ja yksilötasolla osittain epäoikeudenmukainenkin. Se antaa yksittäiselle sosiaaliviranomaisille myös liikaa päätäntävaltaa olla myöntämättä tai hylätä kuukausitoimeentulohakemuksen. Mielestäni sosiaaliviranomaiset käyttävät "pärstäkertoimen" mukaan myös ajoittain päätäntävaltaansa, itse harkintaansa perustuen ja päättämällään tavalla. Hakijan täytyy tietää laista ja lakipykälistä aika paljon, sekä oikeuksistaan, että velvollisuuksistaan. Puhun omakohtaisesta kokemuksestani, joten tiedän pitkälti mistä puhun. Olen myös ollut Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, joten hyvin perehtynyt tämänkin osa-alueen asioihin. ( Varaj.>6v= 2 kautta) Harkinnanvaraispykälä antaa liikaa päätäntävaltaa yksittäiselle sosiaaliviranomaiselle.
Toimeentulotukihan muodostuu:
-perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot)
-täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.
Harkinnanvaraispykälä tapauskohtaisesti voi olla hakijalle hyvinkin kohtalokas.
Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto ja sen myöntää kunta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan.
Sen pitäisi olla kaikille sama, mutta mielestäni näin ei suinkaan aina ole. Surullista ja ikävää.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti pitäisi vapauttaa= lisäisi työllisyyttä.
Tämä on vahvasti esillä vaaliteemoissani, kohta 2>
2.massatyöttömyyden hoitaminen:
-pätkätyön vastaanottaminen, byrokratian minimointi ja työttömyysturva
-tukiprosessien selkeyttäminen, verotus, viranomaiskohtelu ja suojaosuus
-kauppojen, ravintoloiden ja palveluiden aukiolovapaus

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä aihe ja asia on selvityksen arvoinen. Täytyy perehtyä enempi, ajan kanssa! Minua arvelluttaa kuitenkin hiukan ko asia kokonaisuutena, tulisiko toimimaan halutulla tavalla. Voi nimittäin olla, että se toisi/ lisäisi eriarvoisuutta paljonkin.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

On ns tilanteita ja tilanteita. Sopimusten mukainen minimipalkka maksettava. Työntekijällä tulee olla jokin arvo ja hinta työlleen. Sopimuspalkka on aivan eri asia. Itselläni on henkilökohtaisia kokemuksia nollasopimuksista/ puitesopimuksista: "vastaisuudessa solmittavista työsuhteista", keikkatöistä. Ei mitään taloudellista varmuutta mistään. Omassa elämäntilanteessani palvelee hyvin, kokonaisuutena varsin huono ajattelutapa työnantajalta ajatella- työntekijä kuin orja: tekee mitä vain, milloin halutaan". Periaatteessa on oltava käytettävissä 24/7.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Juu ja ei. Te- toimistojenkin velvollisuutta pitäisi lisätä aktivoimaan työtön työnhakija todelliseksi työnhakijaksi eikä vain kirjautumaan netissä...
-ja Te- toimiston pitäisi olla myös aktiivisempi työnhakijan työnhaussa. Te-toimiston tulisi olla tukena ja apuna, nyt eivät ole valitettavasti usein kumpaakaan! Nykyisin he vain kuuntelevat puhelinlinjalle soitettaessa sujuvasti asiakastaan /työnhakijaa ja heille voi lähettää kirjaamon kautta viestejä. Epäinhimillistä eikä toimivaa. Alle kaiken arvostelun. (itselläni on käynyt hyvä tuuri ja minulla on oma, mahtava, suorastaan täydellinen yhteyshenkilö Te-toimistossa, jollaista kaikilla ei valitettavasti ole)
Tällä hetkellä ansiosidonnaisen ollessa 500 pvää, usein työtön työnhakija "lepää laakereillaan" eikä ko aikana välttämättä etsi edes töitä ns tosissaan vaan "odottelee ja miettii", että "jos kenties jotain tulisi tarjottimella". Tämä ei koske kaikkia tietenkään. Mikäli ansiosidonnainen olisi esim 300 pvää ja sen jälkeen pitäisi esittää Te-viranomaisille todiste, että työnhakija oikeasti on hakenut aktiivisesti töitä, eikä vain päivittänyt 2kk hakujaksoaan kerta kerran jälkeen www.mol.fi -sivuilla, tällöin voisi saada jatkoaikaa sen 200pv esim. Nyt työtön työnhakija on aika passiivinen ansiosidonnaisjaksonsa aikana.
Olen itse ollut työtön työnhakija elämäni ensimmäistä kertaa, puhun myös omakohtaisesta kokemuksestani... -itse olen hyvinkin aktiivisesti hakenut töitä ja vastaanotan muutakin, kun haluamaani ja tekemääni työtä. Olen mm uudelleenkouluttautunut työttömyysjaksoni aikana 2:een uuteen ammattiin!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

En ole samaa mieltä asiasta täysin 100%. Yhteisvaluutasta on myös hyötyä, mutta koko EU: asiasta puheenollen> vuosittaiset EU:lle maksettavat maksut/ korvaukset ovat todella kalliit eikä Suomi ole hakenut helpotuksia maksuihin, kuten muutamat muut EU:ssa olevat maat ovat. Hyötynä näen sen, että ulkomaankauppaan sillä on suoranaiset positiiviset vaikutukset. Ikävää on myös, että EU:sta tulee liikaa määräyksiä, joten me tavalliset kansalaiset tunnemme elävämme todellisessa holhousvaltiossa, Suomessa, missä maamme päätöksistä suuri osa tehdään pitkälti Brysselissä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on EU tasolla korkein verotus muutoinkin, ei missään nimessä saisi kiristää!!!
Ihmisten varat eivät muutoinkaan enään riitä elämisen peruskuluihin, kuten ruokaan, asumiskuluihin, terveysmenoihin ym ja kustannukset ovat aivan liian korkeita.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Elämme valitettavasti paljolti jo nyt lainarahalla, joten menoleikkauksilta emme voi välttyä tässä tilanteessa, missä nyt olemme ja elämme.
Surullista, mutta totta.
Olipa kyse henkilökohtaisista, kunnan tai valtion budjetista/ rahoista, niin tuloja ja tulosta on pitkällä aikavälillä ja tähtäimellä oltava vähintään yhtä paljon, kun mitä on menoja. Mikäli tuloja ei onnistuta jostain syystä lisäämään, on seurauksena luonnollisesti ja väistämättä se, että menoista pitää karsia ja leikkauksia on pakostakin tehtävä. Lainarahalla eläminen ei ole missään tilanteessa pitkällä tähtäimellä oikea ratkaisu/ suunta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Miksi "aina" (usein) leikataan ensin vähävaraisilta, lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä?
-lapsiperheitä tulisi pikemminkin tukea. Lapsiperheiden perusmenot=vaatemenot, ruokamenot, harrastusmenot ym ovat suuret, suuremmat, kun yksittäisillä, useilla muilla.
Vaaliteemani ovat pala oikeasta elämästä ja vaaliteemoihini kannattaa ehdottomasti tutustua.
VALITEEMANI Nro 1=
1.ihminen ihmiselle:
-sydäntäni lähellä ovat mm. työttömät, eläkeläiset, vähävaraiset, yksinasuvat, sinkkutaloudet, lapsiperheet, kodittomat ja sairaat

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Niitä pitäisi järkeistää ja niiden tulisi olla ehdottomasti yhtenevät, kaikille samanlaiset ja samanveroiset, ilman jo aiemmin mainitsemiani harkinnanvaraispykäliä, joiden puitteissa ihmiset paljolti eriarvoistetaan, valitettavasti.
Muistettavaa on kuitenkin, (mainitsen taas tässä yhteydessä myös) että kaiken kaikkiaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen pitää olla lähellä palvelujen käyttäjiä. Kunnallinen itsehallinto on suomalainen menestystarina, osa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sitä mallia. Me emme olisi yksi maailman menestyneimpiä kansoja mm ilman peruskoulua, terveyskeskusta ja päivähoitoa. Lähipalvelut ovat tuoneet kosolti hyvinvointia yhteiskuntaamme.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Me harjoitamme pitkälle menevää yhteistyötä pohjoismaiden kanssa, EU:n kanssa ja nato-kumppanuudessa. Myös puolustussektorilla on yhteisiä harjoituksia. Toisaalta on kai yhtä lailla selvää se, että meillä on olemassa Nato-optio, kuten julkisuudessa on kerrottu. Natoon mahdollisesti menemisestä/ jäsenyyden hakemisesta tulisi järjestää mielestäni kansanäänestys.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Perusturvallisuuden pitää olla taattu ja varmistettu. Yhä enempi muuttuvassa ja globalisoituvassa yhteiskunnassammekin poliiseja ei saa vähentää...- vaan lisätä!

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismi ei ole ainut syy, miksi maahanmuuttoa tulisi vähentää. HUOM. Lue tämä tekstini loppuun asti, jotta saat kokonaisuuden selville, mitä ajattelen>>>
On useita ammatteja maassamme, joita ei pystytä valitettavasti hoitamaan kantaväestön voimin, esim siivousala on yksi tällainen.
Maamme on hyvin velkainen ja elämme hyvin epäonnistuneessa tilassa, lainarahalla. Oman maan kansalaiset, voimme huonosti ja elämme pitkälti suuri osa ahdingossa. Ei työtä, ei toivoa eikä turvaakaan. Minä ja edustamani puolue haluaa kaikkea tätä meille kaikille, myös Sinulle, joka luet tätä> TYÖTÄ, TOIVOA JA TURVAA!
Maahanmuutollahan ylipäätänsä tarkoitetaan niin montaa asiaa, esim. on työperäistä maahanmuuttoa, on avioliiton kautta tulevaa, on opiskelemaan tulemista jne. Perussuomalaiset vastustamme ehdottomasti ns. sosiaaliturismi maahanmuuttoa, jossa tullaan mahan, Suomeen etuuksien vuoksi, mutta ei integroitua yhteiskuntaan!

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä on mielestäni tällä hetkellä todellinen uhka koko maailmalle, valitettavasti!

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten yksityisyyden suoja on meille kaikille tärkeä, mutta myös verkkovalvonta on todella tärkeää! Maailma muuttuu ja uhkat suurenevat, valitettavasti!

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Vastustan sotaa ja sotatoimia aina ja kaikkialla.
Jos hallitus näin päättäisi, niin
mielestäni tulisi taata, ettei minkäänlaista osallistumista taistelutoimintaan tähän koulutustoimintaan kuitenkaan sisältyisi.
Olisiko Suomella uhka joutua koston uhriksi, tässä kysymys, jota mietin kovasti.
Uutisten mukaan tutkija pitää sitä hyvin epätodennäköisenä tällaisessa tilanteessa, jossa Suomi ei osallistuisi taisteluihin, ei ilmaiskuihin eikä suoraan sotilaalliseen toimintaan. Näkyvyys on niin olematonta ja pientä, mainitaan uutisissa. (IL 12.01.2015)

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ei, sillä ihmisarvoinen kuolema ajatusmaailmani mukaan ei ole sellainen, että joku avustaa siihen.
Mikäli lakiin olisi kirjattu tällainen, missä olisi raja? Halutaanko tällaisella pois sairaanhoitokustannuksia tai ylipäätänsä kustannuksia? En kannata tällaisenaan.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Vaihtoehtoja tulisi olla...mutta ensisijaisena, kyllä.
Yksityiset terveyspalvelut tulisi olla tukemassa ja olemaan siis vaihtoehtona julkisille terveyspalveluille, kannatan kumpaakin toimimaan rinnakkain.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Tapauskohtaisesti ja kokonaisuutta ajatellen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Perushoito kuuluu ja sen tuleekin kuulua jokaiselle maamme kansalaiselle, jokaiselle ihmiselle, mutta...jokainen vastaa itse loppupelissä omasta elämästään sekä sen tasosta eikä se ole yhteiskunnan velvoite kustantaa esim luxusvanhustenhoitoa kelleen. Omaisille ei saa eikä pidä lisätä velvoitteita tämän (hoidon sekä hoitokustannusten) suhteen. Perushoivapalvelut on/ovat aivan eri asia. Perushoito hoivapalveluissa ilman erityisluxushoivapalveluja: niihin (perushoivapalveluihin) tulee kaikilla olla yhtäläinen oikeus, eli saada ihmisarvoinen perushoito elämänsä aikana.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Perushoito sekä oikeus peruspalveluihin kuuluu ja sen tuleekin kuulua jokaiselle maamme kansalaiselle, jokaiselle ihmiselle, niihin tulee kaikilla olla yhtäläinen oikeus, eli saada ihmisarvoinen perushoito elämänsä aikana.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Asiat pitää "punnita", riippuu tietysti mistä ollaan päättämässä ja mitä ollaan päättämässä. Aina ei voi ajatella ympäristöä, valitettavasti...mutta aina pitäisin kuunnella alan asiantuntijoita (tutkimustulokset ym) sekä pitää päämääränä, että noudatettaisiin ilmastolakia emmekä lisäisi saastuttamista tai/ja kohtelisi luontoa vahingoittaen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Vastustan geenimuunneltua ruokaa: vuodesta 1996 on ihmisille syötetty geenimuunneltuja ruoka-aineita.
“Useat eläinkokeet osoittavat geenimuunneltujen (GM) elintarvikkeiden aiheuttavan vakavia terveysriskejä, mm. hedelmättömyyttä, immuniteettihäiriöitä, solujen vanhentumista, insuliinituotannon häiriöitä ja muutoksia sisäelimissä ja ruoansulatusjärjestelmässä. AAEM on ohjeistanut lääkäreitä kehottamaan ihmisiä välttämään geenimuunneltuja elintarvikkeita.”

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijat KRIISITILANTEISSA hyväksyn, hädässä ja oikeassa, todistetussa kriisissä...

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ei mitään pakolla vaan ihmisten pitää itse saada valita asuinpaikkansa...

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Toimivuuden ja oppimisen kannalta, kyllä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Me harjoitamme pitkälle menevää yhteistyötä pohjoismaiden kanssa EU:n kanssa ja nato-kumppanuudessa. Myös puolustussektorilla on yhteisiä harjoituksia. Toisaalta on kai yhtä lailla selvää se, että meillä on olemassa Nato-optio, kuten julkisuudessa on kerrottu. Natoon mahdollisesti menemisestä/ jäsenyyden hakemisesta tulisi järjestää mielestäni kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisista ydinvoiman käyttöön suhtautuu positiivisesti viimeisimpien julkaistujen tutkimusten mukaan 41 prosenttia ja ydinvoima on mielestäni tärkeää, koska teollisuutemme tarvitsee toimitusvarmaa tuotantoa, omassa maassa tuotettua. -Tämä (omassa maassa tuotettu ydinvoima) vähentää Suomen Venäjä riippuvuuttakin!

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Jotta saisimme aktivoitua ihmisiä tekemään enempi töitä, niin palkkaveroa (tuloveroa) pitäisi pyrkiä alentamaan. -valtio saisi yhä enemmissä määrin verotuloja, työt lisääntyisivät. Johtajien isoja bonuksia tulisi karsia, niitä tulisi verottaa enempi ja muutoinkin tulojen noustessa "tähtitieteellisiin" lukemiin tulisi verotuksen porrastetusti myös kiristyä.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

En ole perehtynyt liioin asiaan perinpohjin, mutta haluan todeta ajatusmaailmani mukaisesti:
Mielestäni jokainen saa rakastaa ketä haluaa tai olla rakastamatta ja olen iloinen sekä onnellinen nähdessäni ihmisen onnellisena sekä tyytyväisenä. Iloa unohtamatta. Kannatan kaikessa elämässä ja elämäntilanteissa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Haluan myös kunnioittaa jokaisen kansalaisen omaa tahtoa, luonnollisesti ja aidosti, ketään syrjimättä tai millään tapaa loukkaamatta. Jokaisella tulee olla samanlainen oikeus vapaasti valita rakkaansa ja rakkautensa kohde!

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti vapaasti kauppoihin. Tämä poistaisi myös Alkon monopoliasemaa!

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Olen itse vapauden kannalla myös tässä kieliasiassa. Jokaisella yksilöllä tulee olla oma valinnanvapaus valita opiskelemansa kieli ym. Hyvin henkilökohtaista ja täten yksilöllistä. Pakolla ei tule koskaan mitään hyvää.
Olen itse sukujuuriltani edesmenneen äitini puolelta suomenruotsalainen ja työskennellyt matkustajalaivalla lähes 30v, jolloin työkieleni oli toinen kotimainen eli Ruotsin kieli. Mikäli en osaisi ruotsia, en olisi voinut elättää itseäni ammatissa/ ammateissa, joissa olen ollut ja mihin ammatteihin olen omat koulutukseni saanut.
Elämässä kaikki (mikäli mahdollista) tulisi perustua paljon enempi vapaaehtoisuuteen ja valinnanvapauteen! Mainittakoon tässä yhteydessä myös, että karsastan myös sanaa "pakkoruotsi".

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ehkäpä ei...

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Teiden kunnosta ja turvallisuudesta sen myötä on ehdottomasti pidettävä huolta!

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Suuremmista hoitoyksiköistä on tietysti hyötyä ja ne tuovat myös säästöjä, kun ei ole päällekkäisyyksiä, mutta on muistettava etteivät kansalaisten peruspalvelut saa millään tapaa vaarantua eikä niiden toimivuutta saa uhata!

Julkisella sektorilla on töissä kymmeniä tuhansia ihmisiä liikaa, kuten on useasti eri yhteyksissä jo todettukin. Olen täysin samaa mieltä myös koskien Uudenmaan alueen sairaalayksiköihin, liikkaa päällekkäisyyksiä johdossa. HOITAJIEN JA LÄÄKÄRIEN MÄÄRÄÄ TULISI LISÄTÄ JA PALKKAA HOITOHENKILÖKUNNALLA LISÄTÄ! >heillä on raskas ja vaativa vuorotyö, he ovat vastuussa ihmishengistä!!! Tämä on vaaliteemoissani mukana, kohdassa Nro 3. ->
3.työntekijöiden asema:
-sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan asianmukainen palkkaus on taattava

Kaiken maailman "paperinleimaajia" sekä säännösten ja säädösten tarkastajia ja valvojia löytyy tuplanomaisesti eri julkisen sektorin, myös sairaanhoitoalalla. Kunnilla ja valtiollakin (ml sairaanhoitopiirit) työskentelevän päällikkötason henkilöstön vähentäminen voitaisiin toteuttaa toiminnan tehostamisen sekä eläköitymisten avulla, ilman irtisanomisia, tämä koskee myös hoitoalaa.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä. Esimerkiksi kotikuntani on varsin pieni, tämä tulisi ottaa huomioon. Mikäli jonkinlainen uusi vastaanottokoti on/olisi suunnitteilla, tulee se sijoittaa mielestäni suurkaupunkiin.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

EHDOTTOMASTI!!!
-lupauksia tulee noudattaa unohtamatta avoimuutta, rehtiyttä ja reiluutta kansalaisia ja kanssaihmisiä kohtaan!
Ihminen ihmiselle - Petri Lehtinen

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä