Nina Naskali

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Nme tarvitaan yksilöllisesti eteenpäin vievää Suomea, jotta jokainen saa kokea olevansa hyödyllinen ja tärkeä. Työn arvona on hyvä muistaa, että henkinenpuoli on tärkeää yksilön hyvinvoinnille, etsitään kaikille ne lahjakkudet ja unelmat, joita kohti edetään. Työ on peruspilareista yksi arvo elämään.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Olen ollut perustamasa osakeyhtiötä ja paljon yritysmaailman kanssa tekemisissä, silloin varsinkin kun on vaikeita aikoja niin palveluja tulisi voida tarjota, kun on kysyntää. Sekä moni yrittäjä haluaisi tehdä vapaammin töitä kelloon aina katsomatta.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo on kokeilunarvoinen, kunhan siitä rakennetaan selkeä ja motivoiva. Samalla vähenisi byrokratiaa ja meidän ihmisten olisi helpompi olla ja ymmärtää mitä kaikkea pitää muistaa ja tehdä. Kehittämisen arvoista.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Se olisi ihanteellinen tilanne ja tottakai jokainen haluaa näin, mutta ajat jossa elämme on hyvä joustaa ja aloittaa tekemään, kun verkostot kasvaa ja yhdessä hartiavoimin tehdään niin silloin niitä töitäkin tulee lisää. Itse olen laskenut palkkaani ja muuttanut työaikoja, kun meni heikommin ja kun taas alkaa nousukausi niin silloin tarkastellaan ylöspäin.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaista on syytä miettiä ja tehdä kannustavaksi, jotta ihminen pysyy yhteiskunnassa mukana. Juha Sipilän ehdotus ansisidonnaisen käyttöä yritykseen niin samoilla linjoilla ollaan. Ja kyllä, yrittäminen ei sovi kaikille, on yksi vaihtoehto.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Jossittelu on turhaa, nyt ollaan eurossa ja silloin on paras tehdä kaikkemme, jotta saamme siitä Suomelle ja suomalaisille hyötyä mahdollisimman paljon, kehitetään ja luodaan verkostoja lisää.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Jotta saadaan suomalaisen ruuan hinta kilpailukykyiseksi ja markkinoile kunnolla, niin ei tällä keinolla. Suomen omavaraisuuttakin olisi hyvä kasvattaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Ollaan riittävän kauan laastarilla paikattu laastaria, sama kuin lääkäri antaa lääkkeet, mutta ei pureudu ongelman ytimeen. Nyt tarvitaan työpaikkoja ja vientiä ja sitä syntyy uusilla innovaatioilla, kunhan niitä kaikkia ei myydä ulkomaille. Tarvitaan osaamista markkinointiin ja kaupallistamiseen. Ollaan ammattitaidosta ja luovuudesta hyvällä tavalla ylpeitä ja tehdään Suomesta haluttava. Unohtamatta sitä positiivista asennetta ja ilmapiiriä missä tehdään.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisät on hyvä rakentaa oikeudenmukaisesti. Sekä unohtamatta, että lapset ovat tulevaisuutemme.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Tällä vauhdilla mennään sitä kohti.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Kuka takaa, että vaikka tekisimme minkälaisen sopimuksen tahansa niin rajaamme suurvaltaan ei käytettäisi väärin.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliiseja ystävinä ja koiraoppilaina, läheltä seuraan tätä
ammattiryhmää. Sisäinen turvallisuus on tärkeää, ja rikokset raaistuu, kyllä me tarvitsemme poliiseja, jotta kaikilla on mahdollista elää turvallisesti.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan muitakin keinoja ehkäisemään tätä uhkatekijää.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä tämä asia puhuttaa ja herättää ihmisissä tunteita. On hyvä tiedostaa missä mennään, myöskin se, että Venäjä on ostanut jo pidemmän aikaa maa-alueita Suomesta. Myöskin strategisesti tietyistä paikoista.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Toivoisin , että olisi jokin muu keino, mutta koko maamme turvallisuus on tärkeämpää kuin se, että pidän kiinni yksityisyydensuojastani.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

On pohdittava onko osallistumisesta minkälaisia hyviä puolia ja haittoja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Itseni kohdalla toivoisin näin, mutta en voi sanoa muiden puolesta ja onko se lakien puolesta mahdollista ja eettisesti oikein.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan me yksityistäkin puolta, yhteistyöllä saadaan varmasti hyvä ratkaisu ja kolmas sektorina täydentävänä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Tähän tulee vaikuttaa, mutta olisiko syytä kehittää järjestelmää niin, että se auttaisi nopeammin ja vaikutuksiltaan tehokkaampi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vastuunkanto on hyvä asia ja auttaminen, varsinkin , jos kasvamme kulttuuriin, jossa ihmiset auttavat toisiaan vapaaehtoisesti. Itse ainakin koitan tehdä tässä asiassa parhaani. Unohtamatta henkistä tukea.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveys , kaiken perusta, jos sitä ei ole niin ei ole elämänperuspilarit kunnossa. Terveys on jokaiselle ihmiselle oikeus, ja siitä huolehtiminen. Terveyttä kaikille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Molemmat ovat tärkeitä ja tulisi löytää kultainen keskitietälle asialle, sekä kun taloudellisesti ollaan vahvempia niin suurempia satsauksia silloin. On ollut ilo tutustua biotalouskeksijään ja samalla energiamme tulisi omavaraisemmaksi.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelu tarvitsee lisää tutkimusta ja kehittämistä, sekä selvitystä miten se vaikuttaaa kansantalouteen ja terveyteen. Olen keksintöjen parissa tutustunut tähän ja syönytkin. Virossa ollaan edellä asiassa meitä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä elämme haastavia aikoja, joita kyllä rakastan , muuten elämässä ei sisältöä. Olisi hyvä, että voisimme ottaa suurempaa roolia ja auttaa, mutta nyt meidän pitää saada autettua Suomalaiset nousuun, muuten meistä ei ole auttamaan muita.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Emme saa unohtaa maaseutua tai pienempiä kuntia. Suomen rikkautta on olla enemmän omavaraisempi myös ruuassa, juomassa, energiassa ja toivottavasti keksintömaailmasta saadaan uutta innovaatiota myös muualle Suomeen. Olen kirjoittanut artikkelin metropoleista maalle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Olen aloittanut ajamaan Suomeen innopäiväkotia, joka jatkuu kouluissa ja ensimmäinen innolukio on Espoossa , josta olemme palkinneet oppilaita. Rajaus pienempiin ryhmiin olisi ihanteellista, mutta se miten saamme sitä toteutettua niin kehitetään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka me tehtäisiin millainen sopimus tahansa niin kuka takaa sen, että rajaamme ei käytetä muiden tahoilta väärin. Rajamme suurvallan kanssa on pitkä ja olen ukk ja paasikiviseurassa oppinut paljon. En kannata asiaa.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Olen saanut yhteydenottoja uusista keksinnöistä biotalouteen ja kannatan, että alamme hyödyntämään uusiutuvia energiavaroja. Sen kehittäminen maksaa, mutta pitkällä aikavälillä se kannattaa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan kulutusvoimaa, samalla elpyy työllisyys ja koko yhteiskunta hyötyy siitä, sekä raha kiertää.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Suvaitsevaisena ihmisenä rakkaus kuulukoon kaikille.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Karjala pysyköön kaupoissa, ja löytäköön kotimaiset viinit tiensä sinne, jotta niitä saa muualtakin kuin tiloilta. Pakoila ei yleensä asiat mene oikeaan suuntaan. Alkoholipolitiikassa tulee kehittää kokonaisvaltaista yksilön kehittämistä ja myös tunnejohtamista lisäten.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kieliä niinkuin muitakin on hyvä opiskella, olemme eu:ssa ja kansainvälistymme koko ajan , jolloin kielet ovat tärkeitä. Kieliä opiskeluun lisää, mutta niin että oppilas voi itse valita mitkä kielet ovat tärkeitä esim ammattia silmällä pitäen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ruuhkamaksuja tai jotain muuta järjestelmää en juuri nyt ottaisi käyttöön. Ihmisillä on muutenkin haasteita elämässä.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tieverkosto alkaa olla sinä kunnossa, että tarvitsemme kunnostusta, ihan jo turvallisuudenkin takia.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Kumpikaan vaihtoehto ei ole se paras vaihtoehto, odotetaan ensin, että sote saadaan valmiiksi ja katsotaan sitten kuntamallia.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Keskittämistä on jo käynnissä.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

En näe tähän syytä, hoidetaan asia neuvottelemalla ja miettimällä mikä myöskin on pakolaisille järkevää.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaaliohjelmani perustuu siihen missä olen vaikuttamassa , oli vaalit tai ei. Itse toivon saavani haasteita ja vastuuta elämässäni lisää. Paineen alla olen parhaimmillani ja tästä syystä haluaisin uudistaa kansanedustajien palkka ja eläkejärjestelmää, niin , ettäse motivoiv ja kehittämiskelpoinen. Raakeliversio löytyy kotisivuiltani, ja olen saanut positiivista palautetta. Kiitos siitä ja kiitos kaikille, jotaka olette käyttäneet aikaanne. Kiitos yle.
Sydämellisesti Ninanne

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä