Jani Mäkinen

Vaalikone 2015 Vaasan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Moni varmastikin on ajelehtinut elämään pelkän sosiaaliturvan varassa, mutta uskoakseni sen varassa ei ole taloudellisessa mielessä helppo elää.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni tietty sääntely on paikallaan. Nykyinen malli, jossa sääntely perustuu kaupan kokoon, tarkoituksenmukainen. Tämä ikään kuin antaa kilpailuetua pienille paikallisille toimijoille. Ei supermarkettejen tarvitse aina olla auki.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä yksi tärkeimmistä vaaliteemoistani. Suomessa on puhuttu vuosikymmeniä työn ja sosiaalitukien paremmasta yhteensovittamisesta. Perustulo on iso muutos, joka tässä tilanteessa tarvitaan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Mitään estettä työllistää ei pidä aiheuttaa turhalla sääntelyllä. Moni haluaa elämäntilanteen takia tehdä vain vähän työtä. Perustulo takaa minimiansiotason, jonka päälle jokainen tehty työtunti tuo tuloa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen 500 päivää on likaa. Ansiosidonnaisen rahoitus on myös syrjivä. Pätkätyöläinen, jolla puolenvuoden työssäoloehto ei täyty, osallistuu kyllä kustannuksiin, mutta ei saa ansiosidonnaista töiden loputtua.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Asuntovelallisena, vientiteollisuuden palkollisena on helppo olla eri mieltä. Jos katsotaan Tanskan ja Ruotsin tietä euron ulkopuolella, niin Suomella ei ole mitään kadehdittavaa. Uskon, että muut Pohjoismaat ottavat euron käyttöön tulevan vuosikymmenen aikana.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan alvin alentaminen 14% on ollut virhe, sillä siitä hyötyy eniten suurituloinen, joka ostaa kalliita elintarvikkeita. Tulonsiirto vähempivaraisille pitäisi hoitaa eri reittiä.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Velkaelvytys ei ole toiminut. Toisaalta Suomen niin sanotuilla vientivetureilla menee jo ihan hyvin. Suomessa ei ole tarpeeksi tajuttu, että meillä on rakenteellinen kuluongelma. Emme voi jättää velkataakkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiä pitäisi korottaa. En kuitenkaan laittaisi niitä verolle, sillä olisi turhaa edelleen monimutkaistaa verotusta. Tulonsiirrot on tehtävä progressiivisella tuloverotuksella. Laittaisin myös pääomatulot progressiivisiksi.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Jostain on vamasti säätösyistä luovuttava. Esimerkiksi aikuisten kunnallisesta hammashoidosta. En ole valmis leikkaamaan lasten, nuorten, vammaisten enkä vanhustenpalveluista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Olen Naton kannattaja. En käsitä miksi Suomessa Nato nähdään "pahiksena". Kyseessä on kuitenkin puolustusliitto, jossa tarkoituksena on ehkäistä aseellista konfliktia yhteisellä pelotteella. Kannatan Naton rinnalle ammattiarmeijaa ja ammattireserviä. Yleisestä asevelvollisuudesta olisi luovuttava.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Yleinen trendi Suomessa on se, että rikollisuus vähenee. Miksi tarvitsisimme enemmän poliiseja? Toisaalta poliisien työtä pitää kohdistaa enemmän kentälle. Hallintoa pitää keventää. Näinhän on jo tehtykin.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Pitää olla tarkkana tulijoiden taustojen kanssa. Olisi kuitenkin absurdia, että maahanmuuttoa yleisellä tasolla aletaan rajoittamaan terrorismin pelossa. Pitää muistaa, että suurin osa maahanmuutosta on rakkauden tähden. Miehiä ja vaimoja muuttaa Suomeen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän toiminta Ukrainassa on aivan käsittämätöntä. Kun valta keskitetään harvojen käsiin, vapaa media murskataan, virkamiehet pistetään matkustuskieltoon ja oppositiojohtajat tuomitaan linnaan tai tapetaan, on nähdäkseni syytä olla huolestunut. En kuitenkaan näe, että Venäjä olisi Suomelle siinä mielessä uhka, että aseellinen konflikti olisi mahdollinen.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Meillä täytyy olla keinot tarkoituksenmukaiseen verkkorikollisuuden ehkäisyyn. Lainsäädäntö ja virkamiestyö pitää kuitenkin järjestää niin, että tavallisen kansalaisen urkkiminen ei ole mahdollista.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Näkisin Suomen mielummin toimivan jonkin suuremman liittoutuman osana. Suomi on pieni maa ja keskittämällä voimavarat johonkin yhteiseen hankkeeseen, saamme enemmän aikaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasia on ihmisoikeus.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen sektori tulee olla päävastuussa ja sitä tulee täydentää yksityisen sektorin palveluilla. Pitää myös olla tarkkana, ettei jotain avainpalvelua yksityistetä niin, että siellä on vaara ajautua tilanteeseen jossa ei ole kilpailua. Valtion ja kuntien tulee taata yhdenvertaisuus terveydenhuollossa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Käsittäkseni resursseja on nyt tarpeeksi. Toiminnan laatu pitäisi saada kohotettua tyydyttävälle tasolle. Tämä kävi ilmi helsinkiläisen tytön tapauksessa, jossa moni viranomainen oli asialle jotain tehnyt, mutta siitä huolimatta räikeä tapaus meni viranhaltijoiden seulan läpi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Ainoastaan siinä tapauksessa, että itse vanhuksella, palvelun käyttäjällä, on varoja. Näihän nyt menetellään. En kuitenkaan kannata sitä, että jälkipolvi alkaa suoraan rahoittamaan vanhuksen laitoshoitoa. Tämä asettaisi kansalaiset eri asemaan.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Meitä on Suomessa vain 5 miljoonaa. Suurissa kaupungeissa on enemmän asukkaita. Pidän luonnollisena, että erikoissairaanhoito keskitetään yliopistosairaaloihin. Itse menisin vielä pitemmälle, yliopistosairaalat toimisivat yhden johdon alaisuudessa. Maakunnallinen erikoissairaanhoito alistetaan yliopistosairaaloiden alaisuuteen. Terveyskeskukset, neuvolat ja sosiaalipalvelut voivat jäädä kuntien vastuulle. Tähänkin pitää saada asukasminimiraja. Kuntaliitoksia tarvitaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen hillintä on teollisuuden etu! Toivottavasti tämä tajutaan myös Suomessa, sillä maan viennistä huomattava osa on energiatekniikkaan littyviä tuotteita. Tämä pätee varsinkin täällä Pohjanmaalla, Vaasan energiaklusterin vuoksi.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kaikenlainen kasvin jalostaminen on myös tavallaan geenimuuntelua. Tuskin tästä on suoranaista vaara ihmiselle. Biologia on kuitenkin hyvin monimutkaista ja ihmisen saattaa olla vaikea tunnistaa uhkia. Tästä esimerkiksi käyköön mehiläisten, eli elintärkeiden pölyttäjiemme, kannan romahdus Euroopassa ja Amerikassa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen osuus vastaanotettavista turvapaikan hakijoista on pieni verrattuna noneen muuhun EU maahan. Suomi vauraana valtiona voisi tehdä asiassa enemmän.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Hyvin kummallinen kysymys. Eihän koko Suomi nytkään ole asuttu! Meillä on isot korpimaat. Keskustahan tällä teemalla ratsastaa vuodesta toiseen. On hyvin vaikeaa nähdä, että verovaroin saataisiin ihmiset pysymään maaseudulla. Maaseutu on muutakin kuin maatalous. Niin kauan kun maaseudulla on yrityksiä ja työllistymismahdollisuuksia, on siellä myöskin väkeä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Oma ehdotukseni on 1-2 luokilla 20 oppilasta. 3-6 luokilla 25 oppilasta. Yläasteella 30 oppilasta. Koulunkäyntiavustajien määrää pitää painottaa ensimmäisiin ala-aste vuosiin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Äänestys voitaisiin järjestää vaikkapa eduskuntavaalien yhteydessä, jolloin vaalikustannukset jäävät pieniksi.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on 100 vuoden projekti. Tätä ollaan nyt rakentamassa kuntien (eli veronmaksajien) omistamien energiayhtiöiden rahoilla. Euroopassa alkanut energian tuottamisen vallankumous on muuttanut käsitykseni ydinvoiman tarpeellisuudesta. Viime vuonna Tanskan sähköstä tuotettiin tuulivoimalla 40%! Hajautettu energiantuotanto tuo euroja ja työtä ympäri Suomea.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen palkkatuloverotus on sopiva. Pääomatuloissa saisi olla progressio ja sen yläpäätä pitäisi hieman nostaa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Olen vahva tasa-arvon kannattaja. Tahdon!

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Lakkauttaisin valtiovetoiset Alkot ja toisin tilalle yksityiset viinakaupat. Siis samaan tyyliin kuin Britanniassa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan toista pakollista kieltä yläasteelle englannin lisäksi. Yläasteella ja lukiossa on jo nyt kielissä valinnallisuutta, joten miksi ruotsi ei yhtälailla voisi olla valinnainen muiden joukossa. Ongelmahan tässä on se, että maahan on koulutettu suuri määrä päteviä ruotsinopettajia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Säännöllinen lentoliikenne Vaasan vaalipiirissä pitää keskittää Vaasan lentoasemalle.

Ehdokkaan kommentti

Seinäjoen ja Kokkola-Pietarsaaren lentokentät ovat jo vuosia nauttineet kunnallisesta ja valtiollisesta verorahoituksesta. En näe mitään taloudellisesti kannattavaa tulevaisuutta näin monelle lentokentälle Pohjanmaalla.

2. Tuulivoimapuistoja pitäisi sijoittaa myös rannikolle.

Ehdokkaan kommentti

Rannikoilla on kyllä tilaa. Suomi on iso maa. Tosin rannikon välittömässä läheisyydessä on myös erinomaiset tuuliolosuhteet. Myös sisämaahan voidaan rakentaa paljon tuulivoimaa.

3. Vaasan vaalipiirissä tarvitaan lisää kuntaliitoksia.

Ehdokkaan kommentti

Pari esimerkkiä: Kariojoella ei ole omaa yläastetta. Onko järkeä niin pienissä kunnissa missä edes yhtä koulua ei kannata pitää. Toisaalta vaikkapa Vaasan ja Mustasaaren liitos pitäisi toteuttaa. Tässä jälkimäisessä järjetön kielipolitiikka sanelee liikaa.

4. Kaikkien pohjalaiskuntien pitäisi vastaanottaa pakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Joka kunta voi vastaanottaa oman kykynsä mukaan. Toisaalta valtion porkkanat pakoilaisten vastaanottamiseen pitää mitoittaa niin, että kunnissa kiinnostusta löytyy.

5. Maatalouden tukia pitää suunnata entistä suuremmille ja harvemmille tiloille.

Ehdokkaan kommentti

Ohjaisin tukia varsinkin ammattimaiseen, elannon antavaan, maatalouteen. Nythän tukia maksetaan paljon harrasteviljelijöille, jotka käyvät vaikkapa palkkatyössä. Tämä taas nostaa viljelymaan arvoa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Politiikkaan kuluu kompromissit. Ne taas täytyy pystyä selitäämään omille äänestäjille.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä