Jetro Vesti

Vaalikone 2015 Varsinais-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvajärjestelmä on päinvastoin aivan liian byrokraattinen ja monimutkainen. Meidän tulisi ottaa käyttöön perustulo.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Tällaiset haitalliset kiellot vain jähmettävät taloutta ja nostavat ruoan hintaa. Ihmisillä on oltava oikeus päästä kauppaan kun se heille parhaiten sopii.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Vähentäisi byrokratiaa, helpottaisi työn vastaanottamista ja tekisi yrityksien perustamisesta helpompaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on jo liikaa kieltoja ja rajoituksia, ne tekevät työntekijöiden palkaamisesta riskialtista ja täten lisäävät työttömyyttä. Emme myöskään voi viedä työntekijöiden oikeuksia solmia sellaisia sopimuksia kuin he itse haluavat.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaista täytyy kyllä uudistaa dynaamisemmaksi. Sitä mm. pitäisi antaa kaikille työntekijöille, eikä pelkästään tiukan työllisyysehdon täyttäville.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro pitäisi hajoittaa pohjoiseen ja eteläiseen euroon, joissa olisi erikseen vahvemmat ja heikommat taloudet.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Sitä pitäisi päinvastoin keventää. Ruoka on kaikista tarpeista tärkein.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menoja tulee kuitenkin leikata mm. haitallisesta byrokratiasta, kuten korvaamalla sosiaaliturvajärjestelmä perustulolla. Myös yritystuista ja huonosti toteutetuista IT-projekteista riittää leikattavaa miljardeja.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisät pitäisi korottaa entiselle tasolleen, mutta se ei hyödytä mitään jos niitä ruvettaisiin samalla verottamaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että lapsilisiä ei leikata pois toimeentulostuesta; nykyään kaikista köyhimmät eivät niitä saa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Leikattavaa löytyy muualtakin kuin tämäntyyppisistä tärkeistä palveluista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys lisäisi kustannuksia jonkun verran. Lisäksi en halua olla sotilasliitossa Yhdysvaltojen kaltaisen öykkäri-valtion kanssa. Tiivistäisin puolustusyhteistyötä EU:n kanssa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, sekä partioimaan että rikosten tutkintaan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

En ole kuullut Suomessa tehdyistä terrori-iskuista.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän uhalla peloitellaan liikaa. Ukrainan tilanne on täysin eri, näiden valtioiden välillä on jo pitkään ollut kiistaa Ukrainan läntisestä lähentymisestä. Suomi ei kuulu Venäjän etupiiriin.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyyttä ei pidä viedä kansalaisten vakoilulla.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Isisiä vastaan täytyy taistella, mutta en usko että tämä on oikea tapa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Emme voi kiduttaa ihmisiä pitämällä heitä väkisin elossa vastoin heidän omaa tahtoaan. Ihmisarvoiseen elämään kuuluu myös oikeus kuolla arvokkaasti.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistämistä voidaan toteuttaa ainoastaan palveluseteli-mallilla, jossa asiakas voi valita ottaako palvelun julkiselta vai yksityiseltä. Jos yksityinen maksaa enemmän, niin asiakas maksaa ylimenevän osan itse.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojelun ongelmiin täytyy puuttua. Viranomaisilta puutuu ammattitaitoa, jonka seurauksena joskus lapset otetaan liian helposti huostaan ja joskus taas ei oteta vaikka tarve olisi selkeä.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhus on maksanut elämänsä aikana paljon veroja saadakseen hoitoa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kummatkin pystytään takaamaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilman elinkelpoista ympäristöä kaikki kuolevat, silloin ei teollisuuden kilpailukyky hirveästi auta. Kilpailukyvystä voidaan pitää huolta kuitenkin muutenkin.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimuksissa ei ole löydetty mitään viitteitä että GMO-ruoka olisi tavallista ruokaa haitallisempaa. Asiaa täytyy toki jatkossakin tutkia.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen turvapaikanhakijoiden määrä on hyvä. Täytyy pitää huoli siitä että maahanmuuttajat integroituvat yhteiskuntaan, jotta vältytään ghettoutumiselta yms.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jos ihmiset eivät halua asua maaseudulla, niin ei sille voi mitään. Eikä sitä voida liikaa tukea muiden veronmaksajien rahoilla.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Jonkunlainen yläraja ainakin on hyvä olla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Suomeen tulisi muutenkin ottaa Sveitsin mallinen puolisuora demokratia, jolloin kansalaiset saisivat itse päättää mistä asiasta järjestäisivät kansanäänestyksiä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli kyseessä on siis Rosatomin ydinvoimalaitos. En ole automaattinen ydinvoiman vastustaja, mutta nämä nykyiset projektit eivät vain millään vaikuta toteuttamiskelpoisilta, varsinkaan jos ne toteutetaan veronmaksajien riskillä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ainoastaan pienituloisten kohdalla. Tämä tulee toteuttaa perustulon yhteydessä.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei tietenkään.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Kieltolakipolitiikka ei toimi. Ihmisillä on oltava oikeus ostaa näitä tuotteita myös ruokakaupoista. Joskus lähimpään alkoon voi olla satojakin kilometrejä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Annetaan opiskelijoiden itsensä päättää mitä kieltä pitävät hyödyllisimpänä opiskella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Valtatie kahdeksan perusparannus on kiireellisempi hanke kuin Salo-Lohja-Espoo-oikoradan toteuttaminen.

Ehdokkaan kommentti

Turusta Helsinkiin pääsee jo suhteellisen nopeasti.

2. Varsinais-Suomen kuntien lukumäärää pitää supistaa. Erityisesti keskuskaupunki. Turun elinvoimaisuus on turvattava liitosratkaisuin.

Ehdokkaan kommentti

Varsinais-Suomessa pienetkin kunnat ovat pärjänneet hyvin. Kuntaliitoksissa täytyy aina olla kuntalaistan suostumus kuntalaisäänestyksissä.

3. Merimetso- ja hyljekantojen rajoittamista tulisi helpottaa esimerkiksi viranomaistoimin.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni niiden kantoja ei tule rajoittaa. Kalastajathan taitavat niistä valittaa, että ne vievät kaikki kalat mennessään ja kalatalous kärsii. Monia kalakantoja kalastellaan nytkin koko ajan ihan niiden kestävyysrajoilla, emme voi jatkaa sitä, emmekä varsinkaan ruveta metsästämään hylkeitä ja merimetsoja vain sen perusteella että ne tulevat "meidän" apajille. Kalakantojen tulisi antaa kasvaa niin suuriksi että niissä on jotain kalastettavaa, eikä koko ajan tarttisi olla pelkäämässä onko joku laji kuolemassa sukupuuttoon. Tämä on lyhytnäköistä. Hylkeet, merimetsot ja kalat asettuvat varmasti ihan hyvään tasapainoon kun niiden rauhassa annetaan elää, sitten jos jää jotain kalastettavaa, niin sitten kalastetaan. Eli nykyisiä kalastuskiintiöitä pitäisi yleisestikin laskea. Siitä hyötyy myös kalatalous, koska jatkossa se "pääoma" olisi suurempi ja siitä riittäisi enemmän otettavaa vuosittain.

4. Tuulivoiman rakentamisen esteitä tulee poistaa muun muassa meluvaatimuksia lieventämällä.

Ehdokkaan kommentti

Tuulivoima on käytännössä saasteeton energiamuoto ja sen rakentamista ei tule vaikeuttaa. Meluvaikutuksia on liioiteltu.

5. Rajavartiolaitoksen merelliset toiminnot keskitetään työllisyys-, säästö- ja tehostamistoimenpiteenä Turkuun.

Ehdokkaan kommentti

Keskittäminen kannattaa usein tällaisissa tapauksissa. En ole juuri tähän asiaan perehtynyt sen tarkemmin kuitenkaan, joten mitään varmaa en voi luvata.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Edustuksellinen demokratia menettää merkityksensä jos edustajat äänestävät eri tavalla kuin ovat luvanneet. Suomessa tulisi juuri tämän takia ottaa käyttöön Sveitsin mallinen puolisuora demokratia.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä