Emilia Mattsson

Valkompassen Borgå

Mitt vallöfte

 1. Jag vill jobba för utbildning av hög kvalitet.
 2. Jag vill jobba för ett levande centrum och en levande landsbygd med t.ex skolor i både centrum och på landet.
 3. Jag vill jobba för ett tvåspråkigt Borgå.
Modersmål
svenska
Varför borde just du väljas in som kommunfullmäktige?
Jag är en glad och aktiv studerande som inte är rädd för att säga min åsikt. Vi unga behöver få vår röst hörd i politiken och därför vill jag jobba för ett bättre Borgå, min bästa hemkommun.
Vilka frågor vill du främja eller driva under den förestående mandatperioden?
-Utbildning och ungas välmående är frågor som står mig närmast hjärtat. Barn och unga är framtiden och det ska också synas i politiken. Vi får inte skära i utbildningen.
-Jag är för ett levande centrum och en levande landsbygd. Det ska gå att bo där man vill och det ska t.ex. finnas skolor i både centrum samt byskolor.
-Svenska språkets ställning i vår kommun är viktigt för mig.
-Ordentlig hälsovård för alla, här måste man noggrant följa med hur vårdreformen utvecklas.

Länkar

Yrke och utbildning

Arbetsgivare
inte i arbetslivet
Yrkesställning
studerande
Utbildning
högskoleexamen
Språkkunskaper
finska
svenska
engelska
franska

Politisk verksamhet

Medlem i politiskt parti
ja
Politisk erfarenhet
verkar på lokal nivå eller i andra förtroendeuppdrag i partiet

Valfinansiering

För min valkampanj använder jag
under 500 euro
Andelen utomstående finansiering
0 %
Viktigaste utomstående finansiering
ingen utomstående finansiering
Ekonomiska bindningar
-
Årsinkomst
under 20 000 euro
Värdet av mina placeringar (till exempel aktier och fonder)
0-10 000 euro

Familj och fritid

Barn
nej
Till min familj hör:
Mamma, pappa, lillasyster, pojkvän, morföräldrar och min hund.
Nära mitt hjärta på min fritid står:
Organisations- och föreningsverksamhet, politik, joggning, spela gitarr och se på en bra serie.
Religiöst samfund
evangelisk-lutherska kyrkan
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1 Bildning

1. Ungdomarna ska förpliktigas till fortsatta studier eller arbetspraktik direkt efter grundskolan.

Kandidatens kommentar

Jag tycker inte att man ska tvinga men det är bättre för individen om man puffar för en fortsättning efter grundskolan så att personen inte blir utanför i samhället.

2. Kommunerna ska erbjuda gratis småbarnspedagogik i dagvården för alla barn.

Kandidatens kommentar

Alla barn ska ha rätt till dagvård oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation. Det är viktigt för både barnet och föräldrarna. Föräldrar med sämre ekonomisk situation borde ändå ha förkör till de kommunala daghemmen.

3. Skolorna ska servera bara vegetarisk mat minst en gång per vecka.

Kandidatens kommentar

Vegetarisk kost är hälsosam och miljövänlig.

4. Kommunen bör stöda kultur genom att kostnadsfritt ställa sina utrymmen till föreningars förfogande.

Kandidatens kommentar

Kultur och föreningsverksamhet borde främjas av staden.

5. Undervisningsgrupperna i skolorna är redan så stora att inlärningen äventyras.

Kandidatens kommentar

Vi får inte göra klasserna större än vad de är nu.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2 Vård

1. De äldre ska ha rätt till en plats på ett servicehem, eftersom den nuvarande hemvården är otillräcklig.

Kandidatens kommentar

Det finns inte tillräckligt med servicehem för tillfället.

2. De nuvarande kommunanställdas jobb måste tryggas i vårdreformen.

3. Hur väl social- och hälsovårdstjänsterna fungerar är viktigare än var de är belägna.

Kandidatens kommentar

Det är viktigt med fungerande social- och hälsovårdstjänster men klienterna måste också kunna ta sig dit.

4. Den kommunala hälsovården kan bli effektivare och billigare genom privatisering.

Kandidatens kommentar

Jag tror inte att det blir billigare men effektivering av tjänster kan jag tro på.

5. Om öppenvården gynnas i mentalvården skapar det en känsla av otrygghet.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3 Pengar

1. Kommunalskatten kan sänkas rejält, eftersom en stor del av uppgifterna överförs på landskapsförvaltningen.

Kandidatens kommentar

Kommunalskatten kommer att sänkas och den statliga skatten höjas om landskapsreformen går igenom som den är nu.

2. Byggandet måste försnabbas genom begränsningar i medborgarnas rätt att överklaga.

Kandidatens kommentar

I en demokrati ska invånarna få säga sin åsikt, men man kunde säkert effektivera systemet.

3. Privatbilisterna gynnas för mycket i planläggningen.

Kandidatens kommentar

Ända tills vår kollektivtrafik i Borgå förbättras behövs privatbilar.

4. Kommunen bör stöda företag genom att erbjuda dem billiga tomter.

Kandidatens kommentar

Företagsamhet är viktigt och borde främjas.

5. Man kan göra avkall på miljö- och naturhänsyn om det ger fler jobb.

Kandidatens kommentar

Vi måste tänka på miljön innan det är för sent.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4 Vardag

1. Min hemkommun bör ta emot personer som beviljats asyl i Finland.

Kandidatens kommentar

Vi är alla människor och det är vår uppgift att hjälpa.

2. Man kunde införa en årsavgift för bibliotekens tjänster.

Kandidatens kommentar

I dagens samhälle då böcker blir opopulärare och internet allt populärare, tror jag inte det skulle främja biblioteken att få en årsavgift. Jag är osäker på hur många som skulle betala den.

3. Inkomstgränserna för kommunens hyresbostäder ska avlägsnas.

Kandidatens kommentar

De som har råd kan bo på privata marknaden.

4. Min hemkommun sätter för mycket pengar på att bygga och upprätthålla idrottsplatser.

Kandidatens kommentar

Idrott är viktigt och ska främjas av kommunen.

5. Alla måste kunna ta sig till service med kollektivtrafik.

 • Kandidatens svar

5 Hem

1. Borgå ska framför allt utveckla den del av centrum som ligger på östra sidan om ån och bygga ut tjänsterna där.

Kandidatens kommentar

Vårt centrum samt industriområdet ligger där och ska inte glömmas bort.

2. Antalet skolor borde skäras ner kraftigt.

Kandidatens kommentar

Man ska kunna gå i skolan i centrum eller på landet. Jag tror inte på att stora centraliserings skolor ger ett bättre resultat.

3. Borgå borde ge sig in i den marknad som uppstår i och med vårdreformen, och grunda ett eget vårdbolag för det ändamålet.

Kandidatens kommentar

Svår fråga, saken skulle behöva utredas ordentligt. I och med vårdreformen kan Borgå bli i kläm i det nya landskapet Nyland och därför kunde ett privat vårdbolag vara en lösning, men jag stöder ändå offentlig hälsovård.

4. Borgå borde stöda Konstfabriken med rikliga anslag.

Kandidatens kommentar

Om vi en gång satsat tidigare på Konstfabriken ser jag inte varför det projektet skulle överges nu? Konstfabriken har potential och vi vill hålla butikerna kvar.

5. Borgå behöver ett konstmuseum som upprätthålls av staden.

Kandidatens kommentar

Kulturpengarna kan användas bättre. Helsingfors har fina konstmuseum man kan besöka.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

6 Värderingar

1. Det var inte bättre förr – förändringarna i den finländska livsstilen har varit av godo.

Kandidatens kommentar

Det var annorlunda förr. Vi lever nu.

2. Vi behöver ett starkt ledarskap som kan rätta till problemen utan att behöva kompromissa.

3. Det är viktigare att barnen är nyfikna och självständiga än att de uppför sig väl och är lydiga.

4. I grund och botten är livet en tävlan om resurser och makt, och man klarar sig inte i den utan kamp.

5. Det skulle finnas färre problem i vårt samhälle om människor behandlades mer jämlikt.

6. I Finland har alla lika möjligheter till rikedom och lycka.

Till Valkompassens första sida