Eini Aho

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää toimivaa joukkoliikennettä Espoossa. Julkisesta liikenteestä on tehtävä aito vaihtoehto liikkua pääkaupunkiseudulla.
  2. Lupaan puolustaa koulutusta. Pidetään ryhmäkoot pieninä ja korjataan homekoulut. Tuetaan erityistarpeisia ja monikulttuurisia oppilaita.
  3. Lupaan puolustaa tasa-arvoa. Espoo kuuluu kaikille riippumatta etnisestä taustasta, vakaumuksesta tai taloudellisesta tilanteesta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Espoolaisena historian ja yhteiskuntaopin opettajana tunnen koulujen haasteet ja vahvuudet, seuraan aikaani ja ymmärrän ilmiöitä laajasti. Unohdetaan vastakkainasettelu ja etsitään ratkaisuja.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Joukkoliikenteestä luodaan aito vaihtoehto liikkua pääkaupunkiseudulla panostamalla toimiviin liityntälinjoihin, nopeisiin bussiyhteyksiin kaupunkikeskittymien välille ja ottamalla kaupunkipyörät laajaan käyttöön. Panostetaan tasalaatuiseen koulutukseen, tuetaan eritystarpeisia asuinalueita taloudellisesti ja laitetaan homekoulut kuntoon. Satsataan varhennettuun kieltenopetukseen. Panostetaan kotouttamiseen ja kannetaan myös globaalia vastuuta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Minulla on vahva verkosto läheisiä ihmisiä. Siihen kuuluvat ystävät, sisarukset ja vanhemmat.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Matkailu avartaa. Pidän kuntoa yllä ryhmäliikuntatunneilla ja kävelylenkeillä rantaraitilla. Rentoudun hyvien sarjojen ja elokuvien merkeissä. Seuraan aikaani. Vietän aikaa läheisteni kanssa.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää jatkaa opintoja jossain muodossa heti peruskoulun jälkeen. Tämä ehkäise syrjäytymistä. Opinto-ohjaukseen on panostettava.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Muutaman tunnin ilmainen varhaiskasvatus tukee perheiden tasa-arvoa ja lasten kehitystä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on terveellistä, eettistä ja ekologista. Ei ole mitään syytä, miksi joka päivä pitäisi tarjoilla lihaa tai kalaa. Oleellista on, että ruuan ravintoarvot ovat kunnossa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jos sopivia tiloja on vapaana, niin kulttuurin tukeminen on erittäin kannatettavaa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tilanne on Espoossa keskimääräistä parempi, mutta paikoin luokat ovat liian suuria. Luokkakoon lisäksi vaikuttaa luokan oppilasaines.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Osalle vanhuksista kotihoito sopii, mutta jos palvelukotipaikka on vanhukselle paras ratkaisu, niin hoitopaikka on löydyttävä. Jokainen ansaitsee ihmisarvoisen vanhuuden.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikat on mietittävä sote-uudistuksen yhteydessä järkevästi kunkin terveyskeskuksen näkökulmasta. Palvelurakenteen muuttuessa myös kunnan tarve työtekijöille saattaa muuttua.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivat palvelut ensin, mutta sijainnin on oltava käytännöllinen potilaiden näkökulmasta. Jokaisen on päästävä järkevästi hoitoon niin autolla kuin julkisilla.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole mitenkään itsestään selvää, että yksityinen sektori tuottaisi palvelut tehokkaammin kuin julkinen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Kenen näkökulmasta sen pitäisi luoda turvattomuuden tunnetta? Mielenterveyspotilaat eivät ole tyypillisesti mitenkään haitaksi ympäristölle. Mielenterveystyössä hoito mietitään potilaan näkökulmasta. Sairaudesta ja sen vakavuudesta riippuu, sopiiko potilaalle paremmin avohoito vai laitoshoito.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Osa veroista tulee siirtymään maakuntahallinnolle sote-uudistuksen myötä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisilla pitää olla oikeus vaikuttaa valittamalla päätöksistä, mutta valitusoikeus ei saa olla liian pitkä, etteivät hankkeet viivästy.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Osittain näin. Sekä autoilijoiden, että julkisenliikenteen käyttäjien etu on turvattava.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien mukaan näin voidaan toimia, jotta saadaan kuntaan työpaikkoja ja talouskasvua.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Talouden tavoitteiden takia ei voida uhrata luontoarvoja. Työpaikkoja voidaan luoda myös ympäristöystävällisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Espoon on kannettava globaalivastuunsa. Monilla kunnilla on ollut myönteisiä kokemuksia vastaanottokeskuksista.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on tärkeä yleissivistävä palvelu. Se ei saa olla maksullinen.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnoilla on tarkoitus tukea pienituloisia. Siksi tulorajoja ei ole syytä poistaa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntapaikat on pidettävä hyvässä kunnossa jo kansanterveyden näkökulmasta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen on oltava aito vaihtoehto liikkua Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Kaikilta alueilta on oltava mahdollisuus liikkua myös julkisilla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Espoo voisi hyvin nostaa maltillisesti kuntaveroa turvatakseen palvelut. Länsimetro ei ole syynä siihen, että verotusta voisi maltillisesti kiristää.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Raide-Jokeri on erittäin tärkeä hanke pääkaupunkiseudun joukkoliikenteelle. Kustannukset on selvitettävä hyvin ja luotettavasti. Opitaan Länsimetron virheistä. Hanke on investointi tulevaisuuteen.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla on oikeus hyvään sisäilmaan. Homekoulut on korjattava.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Espoon ei ole tarvetta tavoitella viihdeareenaa.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Tiivis ja myös korkea rakentaminen varsinkin liikenneyhteyksien ympärille on käytännöllistä ja kustannustehokasta.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Pääosin kehitys on ollut positiivista. Toki menneestä on syytä oppia. Tämän hetkinen kehitys vihapuheen ja vastakkainasettelujen osalta huolestuttaa silti. Tarvitaan positiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromissit ja keskusteleva päätöksenteko on oikea tie.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä ominaisuudet eivät sulje toisinaan pois.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

En käyttäisi sanaa taistelu. Jokaisen on ponnisteltava ja tehtävä parhaansa omien voimiensa mukaan. Hyötyä on myös yhteistyöstä ja muiden tukemisesta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo lisää hyvinvointia, ja hyvinvoivilla ihmisillä on paremmat lähtökohdat elämälle. Tasa-arvo vähentäisi ongelmia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tilanne on suhteellisen hyvä, vaikka ei voi sanoa, että kaikkien lähtökohdat olisivat täsmälleen samat. Vahvat palvelut ja yhteiskunnan tuki takaavat, että ihmisten edellytykset menestyä ovat samanlaisia. Halua puolustaa kunnan palveluita.

Vaalikoneen etusivulle