Tony Hagerlund

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Teen parhaani sen eteen, että koulujen iltapäiväkerhot olisivat päivähoidon malliin tulosidonnaisia.
  2. Teen parhaani sen eteen, että joukkoliikenne toimii kaikkialla Espoossa ja matkojen hinnat ovat kohtuullisia.
  3. Teen parhaani sen eteen, että Espoota rakennetaan kaupunkia luonto ja historia huomioiden. Tunnen Espooni hyvin.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen motivoinut ja kokenut poliitikko, monipuolisella koulutustaustalla. Olen ahkera, ja perehdyn asioihin. Toimin avoimesti. Aktiivisena asukkaana ja paljasjalkaisena espoolaisena tunnen Espoon.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta: opetus ja varhaiskasvatus ovat kunnan keskeisimmät tehtävät, kulttuuria unohtamatta. Haluan Espoon, joka huomioi kaikki asukkaansa, vauvasta vaariin. Hyvä julkinen liikenne on pohja kasvavalle kaupungille.
Kaupunkisuunnittelussa tulee huomioida historia, ja päätökset tulee tehdä huolella ja avoimesti.
Sote-uudistus tulee toteuttaa hyvin, ja Espoolla on hyvinvointiin liittyviä tehtäviä myös maakuntauudistuksen jälkeisessä ajassa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
16, 7 ja 5 -vuotiaat lapset. Lapset asuvat pääosin kanssani.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Huolehdin perhe elämän pyörittämisestä. Valokuvaan ja julkaisen kuvia verkossa: olen jukaissut enemmän kuvia Espoosta kuin kaupunki ja museo yhteensä. Pyöräilen, liikun luonnossa, ja pelaan mieluusti.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Opiskelu on avain päästä elämässä eteenpäin. Sana "velvoittaa" on kuitenkin haastava, ennemminkin pitää tarjota mahdollisuuksia työharjoitteluun tai opiskeluun. Parhaillaan tilanne on nurinkurinen: murehditaan kun kaikki eivät opiskele, mutta osa ei pääse opiskelemaan vaikka haluaisi.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton varhaiskasvatus kannustaisi osapäiväiseen hoitoon paremmin kuin sanktiot tai pakot. Lapsille olisi tästä hyötyä. Lisäksi uudistus auttaisi taloudellisesti lapsiperheitä siinä vaiheessa kun heillä on muutoinkin tiukat ruuhkavuodet käsillä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä nyt on käytännössä nykytilanne. Lisäksi monet kasvisruuat, manna- ja riisipuurosta pinaattilettuihin, kuuluvat lasten suosikkeihin.
Kyse ei ole vain ekologisesta valinnasta: kasvisruoka on myös terveellistä ja huokeaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa esimerkiksi kirjastot toimivat jo näin. Kaupungin tulee ottaa mahdollistava rooli: asukkaat tuovat ideoitaan ja aktiivisuuttaan, kaupunki tarjoaa puitteita ja mahdollistaa edellämainittuja.
Itse olen toiminut lukuisissa yhdistyksissä, ja pelkästään tilakulut voivat olla pienille yhdistyksille merkittävä menoerä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koululuokat nyt ovat erikokoisia, joten ei tähän voi yksiselitteisesti vastata. Isommat luokkakoot alkavat jossain vaiheessa haitata opiskelua.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa tulee parantaa. Ei se parane sillä, että kaikki muuttavat palvelukoteihin. Ikäihmiset lähtökohtaisesti haluavat asua kotonaan, ja sitä valintaa tulee kunnioittaa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus ei vaikuta työntekijämääriin - hoiva-alan työntarve vain kasvaa lähivuosikymmeninä, ja eläköityminen on suurta. Henkilöstön sitoutuminen on myös kivijalka uudistuksen onnistumisessa.
Sen sijaan juuri samaa työtehtävää tai työpaikkaa ei voi taata.
Ei ole kovinkaan motivoivaa sanoa, että tehdään Suomen historian suurin työnantajauudistus. Tehkää parhaanne, ja saatte potkut lopuksi.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin niiden sijainti. Kuka nyt haluaa huonoa hoitoa lähellä kotia?
Palveluja voi kuitenkin keskittää vain kohtuudella. Ne palvelut kannattaa järjestää lähellä, jotka siihen sopivat. Julkisilla kulkuväleineillä pitää päästä hoitopaikkoihin ja myös omaisten asema tulee turvata.
Tämä ei ole niin merkittävä huoli Espoossa kuin on monessa muussa Suomen osassa, mutta tärkeä asia täälläkin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityinen voi olla tehokkaampi - tai tehottomampi. Kyse on siitä miten asiat tehdään.
Tehokkuutta saadaan raja-aitoja purkamalla, asiakaslähtöisyydellä ja toimivilla hoitoketjuilla. Mikään näistä ei ole sidoksissa omistusjärjestelyihin.
Lisäksi kannattaa muistaa, että esimerkiksi keskimääräinen 8 % tuottotavoite merkitsee sitä, että yksityisen toimijan tuleekin olla tehokkaampi ihan jo jotta kulut eivät kasva.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito - kun se kunnolla järjestetään - on kaikkien etu. Avohoitamattomuus voi luoda turvattomuutta niin sairastavassa itsessään kuin ihmisissä hänen ympärillään.
Olen muuten toiselta koulutukseltani mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja, ja olen toiminut lähes vuosikymmenen luottamustehtävissä mielenterveysomaisten järjestöissä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa tulee tietysti laskea kun iso osa menoista siirtyy toisaalle. Roiman sijaan sanon, että sen verran kun on mahdollisuuksia.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valituksien määrään vaikuttaa eniten avoin valmistelu. Vaikka osa tekee valituksilla vain hallaa, ei ole reilua poistaa sen takia valitusoikeuksia kaikilta.
Kannattaa muistaa, että ajoittain valitukset johtavat muutoksiin. Eli jotain on tehty väärin. Demokratiassa päätöksentenko tulee saada kyseenalaistaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Espoon kaavoitus alkaa olla tasapainossa, kaikki liikkumismuodot huomioidaan. Mutta jotenkin kummasti autolla liikkuminen otetaan silti suunnittelun lähtökohdaksi.
Itse tarkastelisin etenkin määriä: moniko kävelee, monikö pyöräilee jne. Esimerkiksi kävelyn osuus on todella suuri, mutta sitä ei huomioida kunnolla.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunta voi tarjota tontteja kohtuuhintaan. Jos ryhdytään halvalla tarjoamaan, niin se on käytännössä yritystukea.
Mieluummin tarjotaan muuta kuin rahaa: kuten pätevää työvoimaa ja toimivia palveluita. Myös noita yritykset arvostavat.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Useimmiten ympäristö- ja luontoarvot ovat myös taloudellisesti kannattavia. Cleantech on kasvava ala, ja muutoinkin vähäpäästöinen toiminta.
Monenko mielestä Talvivaara on esitemerkki toimivasta yritysyhteistyöstä. Siinä on esimerkki tilanteesta jossa priorisointiin työ ympäristön edelle.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Myös Espoon tarvitsee kantaa vastuunsa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Asiakasmaksu olisi kuitenkin vain murto-osa kuluista. Ja voisi syntyä sama tilanne kuin monien harrastuksien kanssa on käynyt: yhteiskunta tukee, mutta vain niitä, joilla on varaa satsata itsekin palveluihin.
Valitettavasti olisi myös niitä joilla ei olisi varaa käyttää kirjaston palveluita. Se ei olisi mistään näkökulmasta katsottuna hyvä asia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Pitäisin tilanteen nykyisenä. Sisäänmuuttaessa tarkastellaan tuloja, muttei sen jälkeen. En näe hyvänä, että syntyy taloyhtiöitä joista tulee muuttaa pois jos tulot ovat kasvaneet.
Riski on myös, että luodaan uusi tuloloukkuja.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa on lukuisia laadukkaita ulkoilupaikkoja, mutta ei niitä mitenkään erityisen suuri määrä ole suhteessa samankokoisiin kaupunkeihin. Lisäksi ulkoilu ja liikunta ovat mitä parhainta "ennaltaehkäisyä", joka heijastuu myös muualle.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Palveluita voi keskittää kohtuudella, mutta ehdottomasti niiden luokse tulee päästä. Emme voi valita sekä palveluiden keskittämistä että rajata mahdollisuuksia päästä palveluiden luokse.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Länsimetron laskut pitää maksaa. Mutta veroprosenttia nostetaan jos tarvitaan lisää rahaa, ei vain Länsimetron perusteella.
Joukkoliikenneinvestoinnin maksetaan pikku hiljaa, ja suurin osa rahoista kerätään joukkoliikenteessä matkustavilta. Siellä ne todelliset kulujen kasvun maksajat ovat.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Raide-jokeri on tarpeen myös kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja ruuhkien hallintaan liittyvistä syistä. Toki hinnan pitää olla kohtuullinen, mutta ehdottomiin rajoihin en ole valmis.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Odotelemalla vuoden tai pari ei säästä mitään. Väliaikaisjärjestelyt ovat turha lisäkulu jos isompi remontti on kuitenkin tulossa. Mutta kaikista tärkeintä on lasten ja koulun aikuisten terveys - ei euroila voi perustella sitä, että sairastutaan huonoissa tiloissa.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Espoon tulee olla mukana jalkapallostadionkuviossa, mutta kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena on jo liikaa. Toimiva, hyvä ja helposti laajennettavissa oleva stadion riittää.
Olin kaupunginhallituksessa kun tänne pyrittiin saamaan yli 20 000 katsojan stadionia suljetuilla katoilla, arvioiden optimistisesti, että rakentaminen maksaa yli puolet vähemmän kuin Tukholmassa. Mieluummin realistinen suunnitelma joka toteutuu, kuin optimistinen unelma.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Tiiviisti asemien lähelle ja raiteiden lähettyville, väljemmin kauemmas. Yksi ratkaisu on parkkeeraus kadun varteen ja parkkihalleihin. Esimerkiksi Etelä-Leppävaara on hyvin tiivis, mutta tuntuu avaralta asuinalueelta. Sen seurauksena, että autot on saatu parkkihalleihin sekä kadunvarsipaikoille.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Mitäs tähän nyt sanoisin? Lähtökohtaisesti asiat nyt ovat monella tapaa paremmin, mutteivät ihan jokaisella mittarilla. Siksi jokseenkin samaa mieltä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia on hienoin yhteiskunnallinen keksintö mitä löytyy, ja kompromissitkin tuottavat useimmiten kaikille kohtuullisia ratkaisuja. Avoimuutta lisäämällä ja valmistelua avaamalla demokratiaa voidaan parantaa.
Vahva johtaja, joka tekee mitä huvittaa, voi tehdä myös muille huonoja ratkaisuja. Ja kun kompromisseja ei tehdä, niin osa kärsii.
"Vahvojen johtajien valtiot" ovat useimmiten diktatuureja. Diktaattorin lähipiirillä menee hyvin, muilla useimmiten huonommin, ja seuraava "vahva johtaja" tuppaa olemaan edellisen poika.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja itsenäisyys kantavat pitkälle. En kuitenkaan näe esimerkiksi hyvää käytöstä ja itsenäisyyttä joko/tai -valinnan paikkana.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Olen optimisti. Koen, että ihmiset useimmiten tarkoittavat hyvää ja auttavat toisiaan. Yhteistyöllä voi saada aikaan enemmän kuin taistelulla siitä mitä sillä hetkellä on.
Suomalainen ilmapiiri on apea ja huolestuttavasti hieman kyyninen. Ajatus siitä, että jonkun tarvitsee kärsiä jotta joku toinen ei kärsi, on itsessään huolestuttava.
Tietty esimerkiksi tulonjaolla on myös merkitystä, mutta ei kyseessä puhdas nollasummapeli ole.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoa on monenlaista: sukupuolten, seksuaalisten suuntautumisten, etnisten taustojen jne.
Tärkeää on myös tarkastella tulotasoja ja taustoja. Esimerkiksi työttömistä puhutaan nykyään ajoittain hyvin rumasti ja jotenkin alaspäin, ihan ilman syytä. Toisen huono onni nähdään valintana, ja oma pärjääminen ansiona.
Riski on, että eri ryhmät irtaantuvat toisistaan niin pahoin, ettei enää osata asettua toisen asemaan. Osa ei vaikuta tajuavan, että Suomessa elää ihmisiä joilla ei ole aina varaa ostaa ruokaa. Siinä on sitten helppo puhua palkattomista risusavotoista palkallisen työnteon vaihtoehtoina.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti näin ei ole. Esimerkiksi vanhempien tausta ja perheen taloudellinen tilanne vaikuttavat, samoin lähipiirin esimerkki ja tuki. Tai kielitaidon puute, tai kansalaisuuden puute.
Vaarallista on, kun ryhdytään näkemään pärjääminen tai pärjäämättömyys vain yksilön ominaisuutena. Jos ajatellaan että työtön ei halua töihin, ei yhteiskunnan enää kannata satsata työpaikkojen luomiseen - koska työpaikkoilla ja työssäkäynnillä ei tämän tulkinnan mukaan ole yhteyttä. Virheelliset tulkinnat johtavat tehottomiin toimiin.

Vaalikoneen etusivulle