Tiina Pursula Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Teen kaikkeni terveellisten ja turvallisten koulujen ja laadukkaan päivähoidon ja toimivan perhearjen eteen.
  2. Olen lähiluonnon ja ympäristön puolella.
  3. Autan omalla asiantuntemuksellani osaltani kehittämään toimivaa joukkoliikennettä, vastuullisia investointeja ja taloudenpitoa Espoossa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kestävän liiketoiminnan ammattilainen Nöykkiöstä, ruuhkavuosivanhempi ja meren ja lähimetsien ystävä.
Toimin Espoon kaupunginvaltuutettuna ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana 2008-2012.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Terveellisiä ja turvallisia kouluja, hyvää ja laadukasta päivähoitoa ja opetusta, toimivaa joukkoliikennettä, fiksuja investointeja tulevaisuuteen, vastuullista taloutta, lähiluontoa ja ympäristöä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kolme lasta ja puoliso.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Ulkoilu, liikunta, aika läheisten kanssa.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jotain on tärkeää tehdä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeämpää kuin maksuttomuus on laatu ja terveelliset ja turvalliset tilat.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisten osuutta voi lisätä muillakin tavoin. On tärkeää panostaa myös raaka-aineiden laatuun, puhtauteen ja kotimaisuuteen.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Joitain tiloja voi hyvin käyttää näin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ainakaan yli 25 kokoisia ryhmiä ei kannata pitää ettei oppiminen häiriinny.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tämä riippuu tilanteesta, mutta jos kotihoito ei riitä, täytyy palvelukotiin päästä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hyvä tavoite, mutta palvelujen pitää myös vastata kysyntää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Molemmat on tärkeitä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on ihan tapauskohtaista. Tarvitaan ainakin osto- ja valvontaosaamista ja toimivat markkinat.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on osa demokratiaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa kaavoituksen ja joukkoliikenteen suunnittelun yhteispeliä voisi parantaa. Kun olemassaolevat asuinalueet tiivistyy pitäisi joukkoliikenteen palvelutasonkin parantua.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritykset tuovat työpaikkoja ja yhteisöverotuloja, joten tonttihintojen on syytä olla kilpailukykyisiä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkojen luonti on tärkeää mutta niin on ympäristö- ja luontoarvotkin. Pääosin työpaikat voidaan luoda säilyttäen ympäristö- ja luontoarvot, hyödyntäen kaavoitettuja työpaikka-alueita. Pitää tehdä tilannekohtaiset kokonaisarviot.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen kaupungin on syytä hoitaa oma osansa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut on järkevää rahoittaa verotuksen kautta jatkossakin.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa asuntojen hinnat on niin korkeat että tulorajat on perustellut.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa urheilupaikat on pääosin kovassa käytössä. Lajien ja alueiden väliseen tasa-arvoon on hyvä kiinnittää huomiota.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä tavoite, mutta vaikea toteuttaa joka paikassa esim. Pohjois-Espoossa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Länsimetro täytyy saada valmiiksi ja käyttöön kun se kerran on päätetty toteuttaa, toisaalta koulukorjaukset on myös tärkeitä. On parempi nostaa veroprosenttia kuin velkaantua liikaa tai jättää koulut korjaamatta, tosin kokonaistilanne pitää harkita huolella.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Urakka kannattaa kilpailuttaa kokonaisuutena allianssimallilla Länsimetron ongelmista oppien. Pieni kustannusten nousu ei välttämättä vielä vie kannattavuutta, mutta tarkkana pitää olla.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Homekoulut on korjattava, investointikatto on järjetön tässä tapauksessa.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ole ensisijainen investointikohde, huippu-urheilun investoinnit pitäisi tehdä pääosin yksityisellä rahalla. Asiallinen jalkapallostadion tarvitaan.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin keskusta-alueille voidaan kaavoittaa tiiviimmin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Paljon hyvää on tapahtunut ja tulevaisuuteen kannattaa katsoa enemmän kuin menneisyyteen.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Ihmejohtajaa ei ole, yhteistyössä asia kerrallaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Taustatekijät vaikuttaa molempiin mutta Suomessa on aika hyvät mahdollisuudet tähän.

Vaalikoneen etusivulle