Inka Hopsu Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Demokratia toimii, kun kuntalaiset osallistuvat. Lupaan tehdä tälle tietä. Selvitän ja vastaan kuntalaisten kysymyksiin.
  2. Politiikka on yhteistyölaji. Lupaan kuunnella, neuvotella ja tehdä hyvää yhteistyötä muiden ryhmien kanssa.
  3. Lupaan olla jatkossakin lasten ja nuorten asioiden sekä laadukkaan koulutuksen puolustaja.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kausi valtuustoryhmän pj:na on tuonut kokemusta. Olen neuvottelutaitoinen, vastuuntuntoinen ja arvoiltani vihreä ehdokas. Minulla on hyvä ymmärrys prosesseista ja siitä missä ja kuinka voi vaikuttaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
-Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta ja resursseista pitää huolehtia ja sisäilmaongelmat saada kuriin
-Terveys-, sosiaali- ja vanhusten palvelujen laatu ja saatavuus pitää varmistaa sote-muutoksissa
-Nuorisotyö, kulttuuri ja liikunta luovat hyvinvointia
-Arvokkaasta luonnostamme on pidettävä huolta ja ilmastonmuutosta torjuttava
-Kestävä taloudenpito on myös tulevien sukupolvien etu. Vihreät on tulevaisuuspuolue, jolla on tavoitteenaan kestävän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentaminen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
viro
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Itselläni on kaksi omaa ja kaksi uusperhelasta, kaikki 6-12 ikävuoden välillä. Menoa ja meininkiä riittää tällä joukolla. Mummola ja isomummolakin ovat Espoossa ja arjessa mukana.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lasteni kanssa hengailu, futiskentän laidalla hyppely ja juhlien järjestäminen. Kehityspolitiikka, maailman koulutushaasteiden ratkominen ja keskustelut ja partio. Tanssi, vaellus ja purjehdus.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Olisi todella tärkeää, että jokainen nuori löytäisi paikkansa peruskoulun jälkeen jatko-opinnoista tai vaikka työharjoittelusta Suomessa tai ulkomailla. Pelkällä peruskoululla on tämän päivän Suomessa vaikea pärjätä. Nämä opintojen nivelvaiheet ovat myös kriittisiä kohtia syrjäytymisen kannalta ja tarvitaan vahvaa opinto-ohjausta ja tukea nuorille löytää seuraava askel peruskoulun jälkeen.
Lain määräämää velvoittavuutta en kuitenkaan olisi asettamassa opiskelijalle vaan ennemmin nuorisotakuun hengessä tavoitteen, että jokaiselle nuorelle on oltava pääsy johonkin jatkopaikkaan. Rajalliset resurssit kannattaa kohdentaa ensisijaisesti niille, jotka tällä hetkellä tippuvat kelkasta tai jättävät koulun kesken.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Olemme esittäneet budjettineuvotteluissa selvitettäväksi yli viisivuotiaiden osa-aikaista ilmaista varhaiskasvatusta Espoossa. Tällä tavoin varhaiskasvatuksen mahdollisuus toteutuisi tasa-arvoisesti. Maksuttomuus olisi kuitenkin suuri kustannuserä, joka tulisi löytää muualta kuin tinkimällä varhaiskasvatuksen laadusta
Tutkimuksen mukaan varhaiskasvatukseen sijoittaminen maksaa itsensä moninkertaisena (7-13-kertaisena) takaisin.
Ensisijaisen tärkeää on tällä hetkellä vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pitää sen resursseista huolta, jottei ryhmäkokoja tarvitse kasvattaa tai hoitaja-lapsi-suhdelukua muuttaa niin, että yksi hoitaja vastaisikin entistä useammasta lapsesta. Tällöin uupuvat kaikki. Vasta silloin kaikille maksuttomalla varhaiskasvatuksella on mahdollista saavuttaa niitä hyviä vaikutuksia, joita viime aikoina on tutkimusten mukaan todettu suhteessa myöhempään työelämässä pärjäämiseen.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on terveellistä, ravitsevaa ja taitaen tehden todella maukasta. Ilmastopäästöiltään se on huomattavasti liharuokaa ekologisempi, päästöttömämpi valinta. Ruuan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on yllättävänkin suuri, suunnilleen yhtä suuri kuin liikenteen tai asumisen, joten ilmastomyönteisen ruoan suosiminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.
Yksi päivä viikossa kasvisruokaa jo varmaan toteutuukin puuro- ja pinaattilettu- jne. päivien muodossa, jotka ovat jo vakiintuneet osaksi lasten lempiruokia. Vähintään yksi kasvisruokapäivä ei siis ole missään nimessä radikaalimuutos kenenkään koululaisen arjessa.
Olisi hyvä, että kunnan erilaisissa ruokapalveluissa olisi kasvisruokavaihtoehto aina tarjolla halukkaille. Näin kasvisruuan syöminen lisääntyisi helposti.
Ilmastopäästöjen kannalta myös ruokahävikin vähentäminen on oleellinen toimenpide. Teinkin aiheesta valtuustoaloitteen, jonka myötävaikutuksella Espoossa testattiinkin muutamien koulujen tähderuuan myyntiä lähiseudun asukkaille. Tässä riittää vielä kehitettävää, jottei myynti tai jakelu tuota liikaa lisävaivaa ja toisaalta, jotta ruoka ei yhä päätyisi jäteastiaan.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien ja valtion budjetin tukea kulttuuritoimijoille on viime aikoina nipistetty ja vaikka uusia toimijoita olisi tulossa mukaan ja asukasmäärät alueella kasvavat tukisummia ei ole voitu nostaa.
Kaupungin tyhjillään olevien tilojen käyttö ja toiminnan mahdollistaminen esimerkiksi koulujen tiloissa iltapäivisin on järkevää toimintaa pientä korvausta vastaan tai ilmaiseksi, tilanteen mukaan niin, että pyritään tasapuolisuuteen eri toimijoiden suhteen. Näin tuetaan yhdistysten toimintaedellytyksiä ja asukkaiden palvelunsaantia. Tilojen yhteiskäyttöön pitää toki aina laatia hyvät pelisäännöt.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoko ja se kuinka paljon opettajalla on aikaa yhtä oppilasta kohden on erittäin tärkeä tekijä opetuksessa. Nämä vaikuttavat siihen, kuinka oppilaat ja opettajat luokassa jaksavat ja siihen kuinka paljon yksilöllistä tukea on mahdollista jokaiselle oppijalle antaa.
Espoossa on kokeiltu jonkin verran järjestelyä, joissa perusryhmä on suurempi, mutta luokkaa opettaa kaksi opettajaa yhtä aikaa, jolloin yhden oppilaan saama opettajan aika säilyy kuitenkin riittävänä. Tämän mallin toimivuutta ja vaikutuksia erilaisten oppilaiden kannalta olen pyytänyt selvittämään, sillä sekä tilahaasteet että uusi opetussuunnitelma ohjaavat tähän suuntaan. Näen asiassa paljon positiivista, mutta myös haasteita.
Neuvottelin Espoon budjettineuvotteluissa tuntiresurssin säilyttämisestä ja onnistuimme siinä hyvin leikkausuhasta huolimatta. Olen valmis jatkossakin priorisoimaan opetusresurssin erittäin korkealle, sillä opetuksen laadusta tinkiminen olisi erittäin lyhytnäköistä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Monen vanhuksen toive on pärjätä kotona mahdollisimman pitkään sinne saatavan tuen avulla. Väestön ikääntyessä vanhuspalvelujen painopiste on keskittynyt yhä enemmän avohoidon palveluihin ja kotiin vietävään hoitoon.
Vanhusten kotihoidon resurssit eivät kuitenkaan tällä hetkellä selvästi ole riittävät, hoitajissa on suuri vaihtuvuus ja työn organisointia voisi entisestään kehittää. Nyt monet hoitajat uupuvat ja kokevat työnsä riskit mm. potilaan aggressiivisuuden erittäin raskaana. Käyntiajat vanhusten luona on laskettu todella tiukalle ja ne eivät tunnu riittävän vanhusten tarvitsemaan apuun ja seuraan.
On myös koko ajan hyvä tarkastella tarkkaan, milloin olisi vanhuksenkin kannalta parasta siirtyä palveluasumisen piiriin. Kun sairaalapäivien määrä kasvaa tai esimerkiksi muistisairaus käy riskiksi alkaa usein heiluri-ilmiöksi kutsuttu aika, jossa sairaalan ovet käyvät turhan tiheään. Tämä on sekä vanhukselle että omaisille raskasta, ja Tampereella tehdyn selvityksen mukaan käy myös kalliiksi.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Oleellista on palveluiden laadun säilyttäminen. Kunnan ja maakunnan tulee olla hyvä työnantaja ja tehdä muutokset neuvotellen ja riittävän rauhallisella aikataululla. Tällä hetkellä sote-uudistuksen sisältämä suunnitelma on, että työntekijät siirtyvät maakunnan liikelaitokseen tai yhtiöön. Palveluntarve ja sitä kautta myös työvoiman tarve lisääntyvät kasvavalla alueella ja en usko työllistymisen olevan merkittävä ongelma.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeämpää kuin sijainti on saada oikea-aikaisesti laadukkaat palvelut. Espoossa on terveyskeskusjonojen osalta tilanne helpottunut viime vuosina. Kaikkia palveluja ei ole tarjolla aivan kodin lähellä tai kaikissa terveyskeskuksissa. On hyvä, että esimerkiksi neuvola löytyy läheltä ja on huolehdittava, että kulkuyhteydet palveluihin esimerkiksi röntgeniin ovat hyvät ja palvelu siten kaikkien saavutettavissa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Laatu ja oikea-aikainen saatavuus ovat terveydenhoidon ensisijaisia tavoitteita. Espoossa on ulkoistettu kaksi terveyskeskusta ja niiden palvelun toimivuuteen ja mukanaan tuomaan lisäkapasiteettiin ollaan oltu erittäin tyytyväisiä.
Markkinat toimivat jossain kohtaa erinomaisesti, eivät aina. Ulkoistaminen voi olla kunnalle usein toimiva keino järjestää terveyspalveluita, yksityistämisen tavoitetta en näe tarpeellisena.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyspotilaan kokemus avohoidossa voi joskus olla turvaton ja on tärkeää, että hoitomuotoja valittaessa huomioidaan potilaan oma kanta ja mahdollisuudet tilanteen mukaan vaihtaa hoitomuotoa. Ulkopuolisille potilaat ovat erittäin harvoin riski ja hoitopäätöksiä ei pidä perustaa muiden ennakkoluuloihin.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Jos sote-uudistus toteutuu, kuntaverosta leikataan esityksen mukaan 12,5 prosenttiyksikköä, jotka tullaan keräämään valtion verotuksen kautta kattamaan kunnilta maakunnille siirtyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen kuluja. Eli kokonaisveroaste ei ole laskemassa, enkä siihen näe tällä hetkellä mahdollisuutta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Ymmärrän pitkittyvien prosessien hinnan, vaivan ja harmituksen. Valitusoikeus kuitenkin turvaa myös prosessin läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Jotta turhilta valituksilta vältyttäisiin, kannattaisi asukkaat saada mukaan prosessiin riittävän aikaisessa vaiheessa, ei vasta valmiita suunnitelmia kommentoimaan.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoituksen tulee tottakai huomioida eri liikkumismuotojen tarpeet. On kuitenkin kohtia, joissa autoilijan mukavuus ja esimerkiksi useamman asunnon rakentuminen ovat ristiriidassa. Parkkikustannukset nostavat yllättävän paljon asumisen jo ennestään korkeaa hintaa pääkaupunkiseudulla. Parkkitalot ja pienempi parkkinormi esimerkiksi opiskelija-asuntojen tai metroasemien läheisten asuntojen yhteydessä ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Aina ei tarvitse rakentaa kalliita parkkipaikkoja koko talon asukkaiden varoin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti kaupungin tehtävä ei ole tukea yrityksiä taloudellisesti. Toki kaupungille on verotulojen kannalta edullista, jos saamme yritystoimintaa ja työpaikkoja sijoittumaan tänne.
Oleellista on se, että kaupunki on kaikin puolin houkutteleva paikka yrityksille. Huolehdimme toimivista joukkoliikenneyhteyksistä ja yhteistyökumppanina kaupungin tulee olla luotettava ja tehokas, lupaprosessien tulee olla selkeitä ja edetä asianmukaisesti.
Yritystoiminnan tukitoimia tulisi miettiä ja tarjota myös olemassa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille, ei ainoastaan tukea uusien yritysten syntyä tai houkutella suuria toimijoita siirtymään tänne.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Pidän luonnon hyvinvoinnista huolehtimista erittäin tärkeänä ja pitkäjänteisenä toimintana. Toimiminen ympäristön kustannuksella ei ole järkevää. Näin viemme tulevien sukupolvien mahdollisuuksia, kohtuuden pitäisi riittää meille.
Valtion hankkeiden tulee olla kestäviä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin. Nyt tarvitaan kunnianhimoa ja korkeammalle asetettua tavoitetasoa ympäristön suojelussa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tietoa on aina hyvä kerätä päätöksenteon pohjaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, näin kannamme osaltamme globaalia vastuuta. Espoo on saanut suuren roolin alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta ja olemme onnistuneet mm. heidän opetuksen järjestämisessään hyvin.
Nyt on tärkeää, etteivät kotoutumisen alussa olevat nuoret joudu vaihtamaan paikkakuntaa kauas koulusta ja ystävistä ja syntyneistä siteistä. Positiivista kehitystä tulee tukea.
Aikuisten turvapaikanhakijoiden vastaanoton osalta työsarkaa ja kehittämistä riittää vielä enemmän: osaamisen tunnistaminen, työnsaanti, suomen oppiminen jne.
On myös tärkeää, että tänne saapuneet saavat positiivisen kontaktin kantaväestöön. Me jokainen voimme tukea Suomeen sopeutumisessa, meidän kulttuuritaustan ja tapojen ymmärtämisessä, ehkä samalla opimme ja saamme itsekin uutta ymmärrystä tai jopa uuden ystävän. Toivon, ettei vastausta lueta naivina höpötyksenä, eikä kunnan päätöksenteon kannalta merkityksettömänä asiana. Kotoutuminen, rauhallinen, toimiva eri kulttuurien rinnakkain elo syntyy kuitenkin kohtaamisista. Kunta voi ja sen pitää mahdollistaa tiloja ja koordinaatiota tähän ja esim. tukea vapaaehtoistyötä, me kuntalaiset voimme tietoisesti laittaa itsemme myös peliin ja osallistua. Maahanmuuttokysymyksissä onnistuminen on Suomen ja Espoon tulevaisuuden kannalta yksi merkittävimpiä tekijöitä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on erinomainen palvelu, joka pitää olla kannustavasti kaikkien kuntalaisten ulottuvilla. Lasten ja nuorten lukutaito heikkenee viimeaikaisissa mittauksissa ja tämän suunnan kääntämiseksi pitää tehdä töitä. Kirjastoilla on tässä tärkeä rooli. Kirjasto on yhteinen olohuoneemme, jonka aktiivista käyttöä haluan tukea niin säilyttämällä palvelut asukkaiden lähellä kuin pitämällä yllä monipuolista ja käyttäjälle ilmaista valikoimaa ilman maksua.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Olisi hyvä, että vuokra-asunnoissa olisi monipuolinen asujaimisto. On kuitenkin tärkeää, että kaupunki pystyy helpottamaan ensi sijaisesti niiden perheiden ja henkilöiden asunnonsaantia, jotka eivät löydä riittävän edullista asuntoa markkinoilta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Espooseen on päätetty tiukka investointikatto lainamäärän kasvun hillitsemiseksi. Koulu- ja päiväkotikorjausten ja uudisrakentamisen paine on kova. Tiukka taloudellinen tilanne on johtanut siihen, ettei ole ollut varaa korjata urheilutiloja ja uusia urheiluhallihankkeita on toteutettu kumppanuuksilla. Hyvää on se, että saadaan palveluja kehitettyä tälläkin tapaa. Kaupunki kasvaa ja palveluntarve kasvaa samalla eli toivon kyllä, että kaupunki löytäisi jatkossa enemmän rahoitusta tilojen korjauksiin, esimerkiksi Laaksolahdessa turvallisuussyistä tyhjillään seisovaan vanhaan jäähalliin olisi tulossa luistelijoita jonoksi asti. Espoonlahden uimahallin korjaamiseen vaativat kustannukset onnistuttiin mahduttamaan investointiohjelman sisään, mikä on hyvä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tiiviin kaupungin rakentaminen tuo palvelut ihmisten lähelle. Joukkoliikenne toimii parhaiten, jos on joukkoja, jotka sitä käyttävät. Tulee huolehtia myös Pohjois-Espoon riittävistä bussilinjoista, tästä tulee etenkin nuorilta käyttäjiltä paljon palautetta, heille kun auto ei ole vaihtoehto.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Olen ollut tällä kaudella valmis korottamaan veroa Helsingin kanssa samaan tasoon. Tämä summa auttaisi sekä palveluiden järjestämisessä että osittain vastaisi kasvavaan velkamäärään. Pelkällä pienellä veronkorotuksella ei kuitenkaan kateta metron kuluja tai koulukorjausongelmaa kokonaisuudessaan ratkota.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Sekä raidejokerin että kaupunkiradan jatkon Leppävaarasta Kauklahteen hyötylaskelmat osoittavat, että ne on järkevä toteuttaa. Raiteiden varrelle saadaan tarvittavaa uutta asuntorakentamista ja ympäristö ja asukkaat kiittävät, kun liikenteen melu ja päästöt vähenevät.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä kiireisellä korjauslistalla odottaa 15 koulua ja keinot korjaustahdin nopeuttamiseen on löydettävä, terveysriskejä ei tule ottaa. Lisäksi kasvavassa kunnassa on suuri paine myös koulujen ja päiväkotien uudisrakentamiselle.
Olemme esittäneet, että tieinvestointeja olisi lykätty ja niistä siirtyviä varoja käytetty koulukorjausten nopeuttamiseen. Investointiohjelmaa pitäisi olla mahdolista toteuttaa myös etupainotteisena, sillä jokainen hätäväistö tulee kalliiksi kunnalle.
Saimme neuvotteluissa läpi tavoitteen suunnitteluresurssin lisäämisestä, jotta tästä ei tulisi pullonkaula korjaus- ja uudishankkeiden toteutukselle. Espoossa on lähdetty kokeilemaan myös yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa, heidän tilojensa käytöstä lukioiden opetustiloina. Tästä on hyviä kokemuksia, eikä vain tilojne puolesta vaan raja-aidat lukion ja yliopiston välillä kapenevat.
Myös väistötiloiksi on etsitty esimerkiksi vanhoja toimistotiloja, joita voi muuttaa koulukäyttöön.
Valtuustoryhmät päätyivät yhteisymmärrykseen myös siitä, että uusia rahoitusmalleja voidaan kokeilla. Näitä mahdollisista ratkaisuista on tarkoitus kuulla maaliskuussa. Jos riittäviä keinoja ei löydetä, on oltava valmius myös investointikaton avaamiseen.
Espoon kaupunkikonserni on kuitenkin Suomen velkaisimpia velkamäärää asukasta kohti verrattaessa. Investointikatto on asetettu ajatuksella, että tätä velkaantumista pystytään hallitsemaan kokonaisuutena. Tarpeettomasta työkalusta ei siis suinkaan ole kuitenkaan kyse.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Maltillisen kokoinen nykyaikainen jalkapallostadion voitaisiin rakentaa Tapiolan urheilupuistoon, viihdeareena ei ole tarpeen.
Kaupungin varojen suhteen meidän tulee priorisoida tässä kohtaa sisäilmaongelmista kärsivien koulujen ja päiväkotien korjaukset ja uusien vastaavien tilojen rakentaminen. Tarpeellisia hankkeita on valitettavasti jo niin pitkä lista, että stadion hanke ei toteudu ilman, että se rakennettaisiin yksityisin varoin.
Jo alusta asti pitää olla tarkkana millaisiin vastuisiin kaupunki sitoo itsensä esim. ympäröivän infrastruktuurin rakentamisen suhteen.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Tiiviin kaupungin rakentaminen mahdollistaa palvelut asukkaiden lähellä. Joukkoliikenne toimii paremmin, kun käyttäjiä on paljon ja samalla kaupunkiympäristö muuttuu kävelijän ja pyöräilijän kannalta saavutettavammiksi.
Meidän tulee muistaa myös suojella luontoa tiivistä kaupunkia rakennettaessa, niin aluen lähimetsää kuin kauempana olevia luontoarvoja. Valmiin, olemassa olevan infrastruktuurin käyttäminen täydennysrakentamisessa on myös edullisempaa kaupungille.Täydennysrakentamista tulee tehdä yhteistyössä taloyhtiöiden ja asukkaiden kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

En haikaile menneisyyteen. Elinolosuhteet pakottivat monet suomalaiset kovaan ja rankkaan elämään. Asumismukavuudet ja -väljyys ovat parantuneet, ruoka monipuolistunut, lapsikuolleisuus ja sairaudet vähentyneet.
Nyky-yhteiskunta on liberaalimpi, globaalimpi ja nopeampi.
Mitä menneestä voisi yhä koittaa pitää yllä, on yhteisöllisyys ja tiiviimpi harmonia luonnon kanssa. Kuntokin on tainnut olla ennen monella parempi, sillä työ- ja elinpiiri asettivat siihen vaatimuksen.
Tarkastelu ei ole mustavalkoista. Modernisaatio ja ihminen ovat saaneet aikaan globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutoksen, johon ehkä pystymme elintapojemme muutoksella ja teknologian kehityksellä vastaamaan, jos tahtoa löytyy.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vastasin että emme tarvitse, vaan tarvitsemme toimivampaa demokratiaa, vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tylsä vastakkainasettelu, sekä että olisi aivan hyvä myös. Uuden opetussuunnitelman taustalla on ajatus on vahvistaa entisestään lapsen omaa motivaatiota oppimiseen ja itsenäisiä taitoja tiedonhankintaan.
Myös toisen sanaparin alle kuuluu paljon tärkeitä arvoja, joita tavoitella, kuten vanhempien ja muiden ihmisten kunnioitus, sääntöjen noudattaminen, kiusaamattomuus jne.
Kiltteyskin tuntuu nykymaailmassa kärsineen ihan turhan inflaation, kyllä toisille ihmisille kannattaa ihan tietoisesti pyrkiä olemaan hyvä ja helpottaa ja piristää toisten arkea. Näistäkin taidoista olisi niin yksityis- kuin työelämälle hyötyä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

En ole kasvanut ympäristössä, jossa kilpailua olisi korostettu ja aina välillä todella hämmästyy, kuinka paljon energiaa hukataan valtataisteluun ja oman aseman pönkittämiseen, eikä todellakaan vain politiikassa vaan laajemmin yhteiskunnassa ja työelämässä. Olen varma, että organisaatio, joka pystyy asettamaan yhteiset tavoitteet ja kulkemaan kohti niitä saavuttaa kokonaisuutena paljon enemmän kuin mitä taistelun tuloksena huipulle kavunnut yksilö, yksikkö, puolue, yritys, valtio tms. Hyvää, osallistavaa johtamista tarvittaisiin aimo annos lisää. Samoin solidaarista yhteistä hyvinvointia ja vastuuta kantavaa ajattelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus synnyttävät pahoinvointia, yhteiskunnan jakautumista ja joskus myös kokemuksen ulkopuolisuudesta. Tasa-arvoinen yhteiskunta on turvallisempi ja toiivampi. Se kykenee vastaamaan ulkopisiin haasteisiin paremmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tietysti Suomessa on kansainvälisessä vertailussa todella hyvät mahdollisuudet yksilöillä pärjätä riippumatta taustastaan, perheen varallisuudesta tai vaikka paikkakunnasta minne syntyy. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi parannettavaa, sillä rakenteita, jotka estävät yhtäläiset mahdollisuudet kuitenkin on yhä ja esimerkiksi koulutustasossa, työttömyydessä ja syrjäytymisessä nähdään ylisukupolvisia ketjuja.

Vaalikoneen etusivulle