Simon Elo Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää työllisyyttä ja kitkeä hyvä veli-verkostoja. Yrityksille hyvät mahdollisuudet. Teen aina vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen.
  2. Lupaan taistella lapsiperheiden etujen kuten vahvan kouluverkon ja päiväkotien puolesta. Reuna-alueet kuten Pohjois-Espoo otettava huomioon.
  3. Lupaan tehdä kaikkeni, että Espoossa ei tehdä maahanmuutossa samoja virheitä kuin Ruotsin kaupungeissa. Turvallisuus laitettava etusijalle.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Toimin kaupunginvaltuutettuna ja kansanedustajana. Minulla on hyvät yhteydet maan hallitukseen asti ja kova työmotivaatio edistää Espoon etua. Olen sitoutunut aatteen mies.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Espoo on kasvava kaupunki, ja koulu- ja päiväkotiverkon on kasvettava yhtä matkaa. Reuna-alueita kuten Pohjois-Espoota on myös kehitettävä. Työllisyyden edistämiseen on laitettava rahaa ja kaupungin yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa on lisättävä. Maahanmuutossa on korostettava omaehtoista kotoutumista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kannatan terveyskeskusmaksujen poistoa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
englanti
ruotsi
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kansanedustaja
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo Mia, kaksivuotias poika Aslan ja koiraherra Sammy.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Salibandy, lukeminen, historia, videopelit, elokuvat, matkustelu ja Arsenal FC.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Välivuoden pitämiseen täytyy olla mahdollisuus, mutta nykymaailmassa ei pärjää ilman hyvää koulutusta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Suomen hallitus päätti että pienituloisille on pienemmät päivähoitomaksut, mutta en näe järkeä siinä, että muut veronmaksajat maksaisivat varakkaiden ilmaisen päivähoidon.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Liha- ja kasvisruokavaihtoehdot kuuluvat jokaiseen päivään. Oppilailla on tässä oltava valinnanvapaus tai sitten on oltava myös pakollinen liharuokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jos koetaan että nykyinen kotihoito ei ole riittävää, niin sen tasoa tulee kehittää ja parantaa. Lähtökohtaisesti ihmiset haluavat asua mahdollisimman pitkään heille tutussa ja rakkaassa ympäristössä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tällaista kaikkia koskevaa irtisanomissuojaa ei voi olla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkein tärkeintä on sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu, mutta sijaintikin on tärkeää. Haluan että esimerkiksi Pohjois-Espoon kaltaisella reuna-alueella on jatkossakin laadukkaat peruspalvelut.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa on esimerkkejä siitä, että terveysaseman yksityistäminen on lisännyt tehokkuutta ja säästänyt kustannuksia. Oleellista on että ei olla ideologisia, vaan mietitään parhaat ratkaisut ihmisen palveluiden kannalta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa on verrattain kilpailukykyinen veroprosentti. Haluan pitää siitä kiinni. Veroprosenttia voidaan laskea vähitellen, kun talous alkaa taas vetämään ja yritykset kukoistavat.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on että kuntalaiset tietävät milloin on paras aika vaikuttaa esimerkiksi kaavapäätökseen. Siksi laadimme puheenjohtamassani Osallistuva Espoo -kehitysohjelmassa oppaan "Miten vaikutan Espoossa".

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa täytyy ottaa huomioon sekä julkisen että yksityisen liikenteen käyttäjien tarpeet.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on yksi keino jota voidaan harkita yritysten toiminnan ja työpaikkojen syntymisen tukemiseksi.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu luonnon kunnioittaminen, mutta ei siihen vihreää ideologiaa tarvita.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkoja on syytä rakentaa lisää tavallisille kuntoilijoille.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva ja kattava joukkoliikenne on Espoon kaltaiselle suurelle kaupungille elinehto. Esimerkiksi Espoon ja Vantaan välisen poikittaisliikenteen pitäisi olla sujuvampaa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan minkään takia.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Kustannukset on pidettävä kurissa.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Homekoulut on korjattava kuntoon tai rakennettava uusi. Osittain myötävaikutuksellani lähikouluni, homeongelmista kärsinyt Niipperin koulu puretaan ja paikalle rakennetaan jossain vaiheessa uusi koulu.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Olen jalkapallon ystävä, mutta en ole vakuuttunut siitä, että Espoon kaupungin tarvitsee olla taloudellisesti vahvasti mukana uuden jalkapallostadionin kustannuksissa.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Pohjois-Espoon kaltaiset alueet on syytä pitää väljemmin asuttuina, sillä niin paikalliset asukkaat haluavat, mutta Etelä-Espoossa tiivis kaavoitus on perusteltua.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kun puhutaan elämäntavoista niin parempaan suuntaan on menty. Kun puhutaan arvoista niin suunta ei ole ollut minulle mieleinen. Yksilöä ylikorostaessa unohtuu yhteisö, jonka osana yksilö kuitenkin elää.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, mutta kannatan länsimaista demokratiaa, johon kuuluu neuvotteleminen ja tarvittaessa kompromissien teko.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nähdäkseni nämä asiat eivät ole ristiriidassa keskenään. Voi olla utelias ja hyvin käyttäytyvä, itsenäinen, mutta toiset huomioon ottava.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kilpailu on osa ihmisluonnetta ja maailmaa. On yhteisesti valittujen päättäjien tehtävä osaltaan määritellä, että mitkä ovat tämän kilpailun ehdot.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle