Juri Aaltonen Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan nykyistä inhimillisemmän Espoon.
  2. Edistän avointa päätöksentekoa.
  3. Lupaan aktiivisesti tavoitella maksutonta päivähoitoa ja terveyskeskuskäyntiä sekä inhimillistä ihmisten metropolia.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan muuttaa Espoota. Syntyperäisenä espoolaisena tiedän kuinka hieno Espoo voi olla. Työkokemukseni ansiosta osaan toteuttaa asioita. Ammattiliiton puheenjohtajana ymmärrän myös pienituloisia.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
1. Tapiolan puutarhakaupunki-ideologian päivityksellä Espoosta ihmisten metropoli. Ihmisten metropolissa peruspalvelut ovat lähellä, asuminen on kohtuuhintaista, julkinen liikenne toimii ja ympäristö huomioidaan.
2. Päivähoito/varhaiskasvatus maksuttomaksi. Tämä mm. tukee lapsiperheitä ja naisten työmarkkina-asemaa sekä syrjäytymisen aikaisen havaitsemisen malleja.
3. Metro ei saa heikentää kenenkään julkista liikenne.
4. Terveyskeskuksen käyntimaksu pitää poistaa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ammattijärjestöjen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
yli 100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo, kaksi täysi-ikäistä tytärtä ja havannankoira Leo.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikunta: juoksu kesällä, laskettelu talvella. Lisäksi sählyä ja kesäisin vaeltaminen Lapissa.
Taloutta ja politiikkaa seuraan aktiivisesti sekä työssä että vapaalla.
Televisiosta Netflix- sarjat.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuoren syrjäytyminen on sekä inhimillinen että yhteiskunnallinen katastrofi. Peruskoulun päättyessä jokaiselle pitää löytyä järkevä paikka "kotiin" jäämisen sijasta. Syrjäytymisen varhaisen havaitsemisen malleja pitää kehittää ja edelleen parantaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoidon maksuttomuus poistaisi työllistymisen kannustinloukkuja, auttaisi lapsiperheitä, tukisi syrjäytymisen varhaista havaitsemista ja työllisyysasteen nostamista sekä naisten työmarkkina-asemaa.
Syrjäytynyt lapsi on inhimillisesti hirveä asia ja lisäksi se maksaa yhteiskunnalle esitettyjen arvioiden mukaan miljoona euroa.
Suomella ei ole varaa maksulliseen päivähoitoon/varhaiskasvatukseen.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa pitää opettaa monipuoliseen ruokavalioon. Kasvisruokaakin pitää siis kouluissa olla. Ammattilaisten tulee päättää mitä ruokaa kouluissa syödään milloinkin. Poliitikkojen ei tule tehdä päätöstä ideologisin perustein tai mutufiiliksellä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa kunnan tilat ovat voittopuolisesti laajasti käytössä. Esim. koulun liikuntasali kerran viikossa tunniksi yhden lukukauden ajan maksaa noin 100-200 euroa. Hinta ei ole kohtuuton. Tiloja ei tulisi antaa vain yhdistysten käyttöön. Pitääkö bändin olla yhdistys saadakseen harjoitustila käyttöön?

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koot eri puolilla Espoota vaihtelevat suuresti. Opeturyhmän koon rinnalla pitää huomioida opetustilojen toimivuus ja opetushenkilöstön määrä. Jos luokassa on paikalla koulutetun opettajan lisäksi osaava koulunkäyntiavustaja tms., voi luokassa olla toki enemmän oppilaita kuin jos luokassa on vain opettaja. Homekoulut pitää korjata välittömästi. Lasten ja opettajien terveyttä ei saa vaarantaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ikääntyvät haluavat olla omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämän tukeminen kotihoidon resurssien lisäämisellä on sekä inhimillisesti oikein että taloudellisesti järkevää. Siinä vaiheessa kun ikääntyneellä ei ole mahdollisuutta selviytyä kotihoidon palvelujen piirissä, on hänelle järjestettävä kunniallinen palvelukotipaikka. Kaupungin pitää kaavoituksella varmistaa, että kaupunkiin rakennetaan ns. kevyen palvelun palvelutaloja. Näissä taloissa löytyy valvontaa, siivous, ruokailumahdollisuus, hoitajan tapaamismahdollisuus päivällä jne., mutta ei kallista päivystyspalvelua. Lähiomaisen kokemuksesta voin sanoa, että tällainen asumismuoto on inhimillinen ja loistava tapa asua ilman tunnetta sairaalasta, itsemääräämisoikeuden menettämisestä jne.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote uudistuksen yhteydessä pitää turvata henkilöstön asema ihan normaalin liikkeen luovutusperiaatteen mukaisesti. Tätä edellyttää laki. Henkilöstö siirtyy nykyisin ehdoin uuden työnantajan palvelukseen. On kuitenkin mahdonta luvata tai vaatia, että kaikki työpaikat säilyisivät ajasta ikuisuuteen soteuudistuksen jälkeen. Minä uskon julkiseen sosiaali- ja terveyspalveluun ja niiden pitää jatkossakin pysyä palvelujen perusrunkona. Yksityisten palvelujen tulee vain täydentää julkisia palveluja. Sotesta ei saa tehdä monikansallisten monsterikokoisten yritysten rahastusautomaattia.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tapiolan puutarhakaupunki-ideologian päivityksellä pitää luoda Espoosta ihmisten metropoli. Ihmisten metropolissa peruspalvelut, kuten terveyskeskukset, ovat lähellä ja vähintään julkisella liikenteellä saavutettavissa. Terveyskeskus ei ole toimiva vain jättikoossa. Vaativa terveydenhuolto pitää keskittää sen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi. Sosiaalipalvelut pitää tuoda lähemmäs asiakasta ja usein myös pois toimistosta. Tästä on hyviä kokemuksia.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityinen ei ole automaattisesti halvempi tai kalliimpi kuin julkinen, mutta yksityisen tavoite on tuottaa voittoa ja julkisen palveluja. Tätä ei saa unohtaa. Terveyspalvelujen runko pitää jatkossakin tuottaa julkisesti. Yksityisten tehtävä on vain täydentää palveluja.
Kunnat eivät tällä hetkelläkään tuota kaikkia terveyspalveluja itse, esim. gynekologi. Sotesta huolimatta terveyspalvelujen rungon pitää jatkossakin olla julkisesti tuotettua. Yksityisten tulee täydentää tarjontaa ja samalla ne toimivat julkisen toiminnan laadun ja kustannustehokkuuden verrokkeina.
Terveyspalvelujen ja yleisesti sote-palvelujen kehittämisessä ei saa unohtaa ennalta ehkäisevää työtä. Nyt ennalta ehkäisevä työ uhkaa unohtua kokonaan soteuudistuksessa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveystyöstä on säästetty liikaa. Avohoito ei saa johtua resurssien puutteesta, vaan sen tulee perustua lääketieteelliseen arvioon tilanteesta.
Esimerkiksi koululaisten mielenterveysongelmien hoitamiseen pitää antaa nykyistä enemmän tukea.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen hallitus on linjannut, että varsinainen kuntaveroprosentti laskee rajusti kun SOTE-uudistus tulee voimaan. Toki verot edelleen kerätään, mutta ne kiertävät palvelujen kustannuksiin eri reittiä kuin nyt. Em. tarkoittaa, että kansalaisen verorasitus ei soten ja maakuntahallinnon ansiosta ainakaan laske. Paremminkin huonosti suunniteltu uudistus johtaa kustannusten ja sitä kautta verojen nousuun.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kaavalituksista on tullut kansanhuvia. Perusteettomilla valituksilla viivytetään järkevää rakentamista ja aiheutetaan tarpeettomia kustannuksia. Valitusoikeuden rajaamisessa pitää kuitenkin olla varovainen eikä sitä saa rajata liiaksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Espoosta pitää saada Tapiolan puutarhakaupunki-ideologian päivityksellä ihmisten metropoli. Ihmisten metropolissa julkinen liikenne toimii kaikkialla.
Tulevaisuudessa itseohjautuvat autot muuttavat liikennettä rajusti. Autojen määrä vähenee eikä parkkipaikkoja tarvita asuntojen välittömässä läheisyydessä. Tähän pitää valmistautua tämän päivän kaavaratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin pitää tukea monipuolista kaupunkirakennetta. Espoossa tarvitaan myös työpaikkoja ja siksi tarvitaan myös yrityksiä. Yritykset tarvitsevat kohtuuhintaisia toimitiloja ja asukkaat kohtuuhintaisia asuntoja. Kaupungin tulee tavoitella näistä kumpaakin.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö pitää ottaa järkevästi huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Olennaisia ympäristö- ja luontoarvoja ei saa uhrata lähiajan työpaikkojen alle. Nyt äänestävillä on velvollisuus jättää tuleville sukupolville elinkelpoinen ympäristö. Pitää kuitenkin huomata, että ympäristö kärsii periaatteessa kaikesta rakentamiseta ja silti rakentaa pitää. Kohtuutonta haittaa ympäristölle ei saa aiheuttaa. Keskuspuistosta en suostu antamaan neliömetriäkään rakentamiselle.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Espoon pitää kantaa oma osansa pakolaiskriisistä. Espoolla on tähän varaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastomme ovat kansainvälisestikin arvioiden aivan loistavan mahtava järjestely. Kirjojen lainaamisen pitää olla maksutonta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Tapiolan puutarhakaupunki-ideologian päivityksellä Espoosta pitää luoda ihmisten metropoli. Ihmisten metropolissa liikunta- ja ulkoilupaikkoja on lähellä asuntoja. Kaupungin pitää edelleen rakentaa ja ylläpitää urheilupaikkoja. Urheilupaikkojen tulee olla kaikkien asukkaiden käytettävissä, ei vain seurojen tms.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten metropolissa joukkoliikenne toimii kaikkialla. Kaupungin pitää huolehtia, että myös autottomat pääsevät palvelujen äärelle. Julkisesta liikenteestä pitää tehdä niin houkuttelelevaa, että asukkaat haluavat jättää auton kotiin. Tai eivät edes näe tarpeelliseksi auton hankkimista.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Espoo on sitoutunut maksamaan oman osansa metrosta. Rakentamisesta aiheutuva lasku on siten pakko maksaa ja rahat jostain otettava. Rahaa ei voi kerätä ottaa palveluja, esim. terveydenhuolto tai koulut, heikentämällä. Jos maksamiseen ei käytetä rahastoja tai muita rahoitusmuotoja eikä talouden vilkastuminen tuota ennakoitua isompia verotuloja, on pakko nostaa veroa. Jos siis rahat eivät riitä eikä talous kehity suotuisasti, niin on ikävä kyllä pakko kerätä enemmän veroja.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Jos kustannusarvio nousee, pitää harkita uudelleen hankkeen edut ja haitat. Ja päätös totyeuttamisesta pitää tehdä sen jälkeen. Projektin pelkkä hinta ei vielä kerro mitään hankkeesta saatavasta hyödystä.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Homekoulut on korjattava välittömästi. Sama koskee päiväkoteja. Esimerkiksi Tapiolan tilanne on tällä hetkellä täysin kohtuuton.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunki voi olla tukemassa hanketta, jos siitä saatavat hyödyt ovat riittäviä. Projektista pitää tehdä hyöty-kustannusarvio ja asia pitää ratkaista vasta sen jälkeen. Kyse ei kuitenkaan saa olla jollekin yrittäjälle annettevasta hyväveli rahasta, vaan aidosti koko kaupungin edun mukaisesta ratkaisusta. Projekti pitää valmistella avoimesti.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Espoon rakentaminen tulee tiivistymään, mutta samalla pitää huolehtia monipuolisesta asuinrakentamisesta. Espoosta pitää tehdä ihmisten metropoli, jossa on tarjolla niin omistus- ja vuokra-asuntoja kuin pien- ja kerrostaloja. Toteutetaan alkuperäistä Tapiolan puutarhakaupunki-ideologiaa - päivitettynä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiaan kuuluvat eri mielipiteet. Demokraattinen päätöksenteko tarkoittaa aina väistämättä jonkin tason kompromisseja. Demokratiaan ei sovi diktatuuri. Itänaapurista nähdään mitä "vahva" johtajuus tarkoittaa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Vanhempien tehtävä on opettaa lapsella hyvät käytöstavat. Tukea tähän saa päiväkodista ja koulusta, mutta vastuu on vanhemmilla. Käytöstapojen rinnalla pitää olla terve itsevarmuus, uteliaisuus ja halua oppia uutta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Espoosta pitää luoda Tapiolan puutarhakaupunki-ideologian päivityksellä ihmisten metropoli. Ihmisten metropoli on suvaitseva ja hyväksyy erilaisuuden ml. eri etnisen ja taloudellisen taustan.
Esimerkiksi naisten palkkauksen ja eläkkeiden epätasa-arvo pitää korjata.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Onni ei edellytä rikkautta. Yleisesti voi sanoa kaikilla olevan samat mahdollisuudet. Tätä tukee mm. maksuton koulutus. Kuitenkin perhetaustalla on tosiasiallisesti iso vaikutus lapsen mahdollisuuksiin toteuttaa itseään elämänsä aikana. Jotta kaikilla olisi aidot ja yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa itseään (eli menestyä) pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota mm. syrjäytymisen ehkäisemiseen varhaisen havaitsemisen keinoin. Tätä tukisi mm. maksuton päivähoito.

Vaalikoneen etusivulle