Johanna Tikanmäki

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Perehdyn asioihin.
  2. Kuuntelen.
  3. Olen käytettävissä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen asioihin huolellisesti perehtyvä näkemyksellinen päätöksentekijä, jolla on jo aiempaa kokemusta teknisestä ja kaupunkisuunnittelulautakunnasta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan jatkaa Espoon kehittämistä monipuolisena kaupunkina, josta löytyy erilaisia asumisvaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin ja elämänvaiheisiin. Julkisissa palveluissa ja rakentamisessa kannatan kohtuullisuutta: palvelujen ja tilojen pitää olla hyviä siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu, mutta ylenpalttisuuteen meillä ei ole varaa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia Espoossa lukuunottamatta omaa asuntoa.

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Asun kaksin avopuolisoni kanssa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Espoo ja espoolaisten asioiden hoitaminen. Hyvä ruoka. Kauden mukainen liikunta. Itsen ja omien näkökulmien jatkuva kehittäminen lukemalla laajasti sekä tieto- että kaunokirjallisuutta.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jos peruskoulun jälkeen jää kokonaan jatko-opintojen tai työelämän ulkopuolelle, syrjäytymisvaara on suuri.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoitomaksut ovat Suomessa varsin kohtuullisia.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella aterialla ei tarvitse tarjota lihaa. Pinaattiletut ovat perinteisesti yksi koululaisten lempiruoista, joten kasvisruoka voi olla myös vain hyvää ruokaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että esimerkiksi kirjastojen kokoustiloja saa varata maksutta, mutta toisaalta kohtuulliset käyttömaksut isommille erikoistiloille kuten liikuntasaleille tai auditorioille ovat myös ihan perusteltuja, jotta rajalliset tilat ovat oikeasti hyötykäytössä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Luokkakoko ei tutkimusten mukaan merkittävästi vaikuta oppimistuloksiin. Espoossa käytetyt enimmäisluokkakoot ovat kohtuullisia. Olen itse käynyt kouluni aikanaan 16-37 oppilaan luokilla, joten monenlaisesta on kokemusta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

En ole valitettavasti perehtynyt vanhusten kotipalvelun mahdollisiin kipupisteisiin Espoossa, mutta jos kotihoidossa on ongelmia, ratkaisun pitää lähtökohtaisesti liittyä kotihoidon kehittämisestä, eikä laitoshoidon lisäämisestä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti työtä on tarjottava nykyiselle henkilökunnalle. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on siirtymässä lähivuosina paljon eläkkeelle, joten mahdolliset henkilöstöjärjestelyt pitää olla mahdollista hoitaa nk. luonnollisen poistuman kautta.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Myös sijainnilla on merkitystä, mutta toimivuus on ensisijaista. Usein tarvittavat arkipalvelut pitää olla suhteellisen lähellä ja hyvin saavutettavissa, mutta harvinaisempien palveluiden (kuten erikoissairaanhoidon) kohdalla sijainti muuttuu aina vähemmän merkitykselliseksi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Sen paremmin ulkoistaminen kuin kunnan oma toimintakaan ei pidä olla itsetarkoituksellista, vaan kaikella palveluntuotannolla pitää pyrkiä tarjoamaan kuntalaiselle parasta palvelua kohtuulliseen hintaan. Paras lopputulos saavutetaan todennäköisesti hyvällä sekoituksella omaa palvelutuotantoa ja yksityisiltä ostettuja palveluja. Erityisesti terveyspalvelujen mahdollinen ulkoistaminen pitää tehdä viisaasti, jotta yksityisellä toimijalla on samanlainen intressi kokonaisvaltaisesti edullisen palvelun tarjoamiseen kuin julkisellakin.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

En osaa vastata kysymykseen mielenterveyspalvelujen käyttäjän näkökulmasta, mutta muulle yhteisölle avohoito ei luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunta- ja maakuntaveroa on tarkasteltava kokonaisuudessa. Sote-uudistuksen onnistuessa tavoitellussa tuottavuuden parantamisessa, kokonaisveroasteen voi odottaa hiukan keventyvän. Kuitenkin kunnan kalleimmat tehtävät ovat siirtymässä maakunnalle, joten kunnalle jäävän osuuden pitää keventyä vastaavasti.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti pitää parantaa vuorovaikutusta kaavoitus- ja rakennushankkeiden aikana ja lisätä kuntalaisten ymmärrystä siitä, mitkä yksityiskohdat ratkaistaan missäkin vaiheessa. Siihen ei varmasti koskaan päästä, että kaikki espoolaiset olisivat tyytyväisiä lähiympäristössään tapahtuviin muutoksiin, mutta jo se voisi auttaa, että he ymmärtäisivät, minkä vaihtoehtojen välillä ollaan valitsemassa. Myös "epämukavat" naapurit, kuten lumenkaatopaikat, erilaiset asuntolat ja muut vastaavat, kuuluvat kaupunkiin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on nähdäkseni Espoossa saavutettu tässäkin melko hyvä tasapaino. Jatkossa erityisesti tiiviissä kaupunkikeskustoissa kaupunkia pitää suunnitella ensisijaisesti kevyen ja joukkoliikenteen ehdoilla, jolloin yksityisautoilu muuttuu suhteessa hiukan vähemmän houkuttelevaksi, mutta kaupunki on muuten miellyttävämpi. Ydinkeskustojen ulkopuolella meillä on toistaiseksi tilaa vielä kaikille liikennemuodoille.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Espoo ei omista merkittävästi maata, joten kaupunki voi luovuttaa myös työpaikkarakentamiseen vain rajallisesti tontteja ja niistä on syytä saavuttaa asiallinen sopimus. Kaavoituksessa on huolehdittava, että myös työpaikkoja on tasaisesti kaikilla suuralueilla. Kaupungin yrityspalveluiden on autettava yrityksiä löytämään heille soveltuvia toimitiloja kaupungista, jottei enempää Supercellejä siirry Helsinkiin.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Näitä kahta asiaa ei voi laittaa mustavalkoisesti vastakkain. Ihan jokainen puu ei ole suojelemisen arvoinen, mutta meillä on myös vastuu jättää luonto perinnöksi lapsillemme ja lapsenlapsillemme, emmekä saa aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Pääkaupunkiseudulle muuttaa paljon kotoutettavia henkilöitä omaehtoisestikin, joten varsinaisiin kiintiöpaikkoihin ei käsittääkseni ole tarvetta, mutta toki kaikille tulijoille on tarjottava heille kuuluvat kotoutumispalvelut.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastolla on huomattava merkitys tiedon ja sivistyksen levittämisessä kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Maksusta kärsisivät eniten ne lapset ja nuoret, joiden vanhemmat eivät arvosta lukemista ja koulutusta ja tällä voisi olla pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia negatiivisia vaikutuksia heidän elämäänsä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan kuitenkin rajalliset vuokra-asunnot on suunnattava ensisijaisesti niille, joilla on heikoimmat mahdollisuudet maksaa vuokraa. Riittävällä kohtuullisten vuokra-asuntojen tarjonnalla kunta voi samalla kuitenkin vaikuttaa siihen, etteivät yksityisetkään vuokranantajat pysty hinnoittelemaan asuntojaan suhteettoman kalliiksi.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaisuutena liikuntapaikkarakentamiseen ei käytetä liikaa rahaa, mutta näin tavallisen kuntoilijan näkökulmasta hankkeiden priorisointi tuntuu välillä vähän erikoiselta. Kunnan urheilupaikkarahojen pitäisi nähdäkseni kohdistua ensisijaisesti koko väestön terveellisten elämäntapojen edistämiseen ja pelkästään kilpaurheilun käyttöön tarkoitetut erittäin kalliit suorituspaikat (kuten Leppävaaran sprinttihiihtolatu) voisi jättää muiden toimijoiden rahoitettavaksi.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Länsimetron ja sen liityntäliikenteen on tarkoitus kokonaisuutena parantaa eteläisen Espoon joukkoliikenneyhteyksiä verrattuna nykytilanteeseen. Tämä tarkoittaa, että ne muuttuvat myös hiukan kalliimmiksi. Veroprosentin korottaminen ei kuitenkaan pitäisi olla tarpeellista.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti kustannusarvioihin pitäisi voida luottaa, mutta toki hinta kehittyy vähintäänkin maanrakennuskustannusindeksin mukaisesti. Raide-Jokerin pitäisi maanpäällisenä rakenteena olla Länsimetroon verrattuna niin paljon yksinkertaisempi, että arvio toivottavasti osuu paljonkin paremmin kohdilleen.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Investointikattoa tulee arvioida kriittisesti. Tarpeita olisi muuallakin kuin kouluissa. Koulujen korjaamisen ja rakentamisen haasteet eivät kuitenkaan nähdäkseni ensisijaisesti liity määrärahoihin (esimerkiksi vuonna 2015 Tilakeskus-liikelaitoksen investointimäärärahoista 11 miljoonaa jäi käyttämättä), vaan ennemminkin ongelmien oikeaan kartoittamiseen oikeiden korjaustoimenpiteiden tunnistamiseksi sekä suunnittelun ja rakennuttamisen haastavuuteen. Näiden haasteiden ratkaisemiseen täytyy panostaa.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Viittaan edelliseen vastaukseeni siitä, että erittäin kalliit kilpaurheilun suorituspaikat eivät ole kaupungin ydintoimintaa. Jos jalkapallostadionista saadaan kaupallisilla perusteilla kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena, sille löytyy rahoitus yksityisiltä tahoilta.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Espoo tiivistyy erityisesti ratojen varsilla, mutta jatkossakin kaupunkiin tulee edelleen kaavoittaa myös väljempiä pientalo- ja muita alueita. Jokaiselle jotakin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Useilla mittareilla tarkasteltuna voimme nykyään paremmin kuin koskaan. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö entistäkin parempaan pitäisi edelleen pyrkiä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia on aina kompromissien tekemistä pienemmissä tai suuremmissa kysymyksissä. Puutteineenkin demokratia on paras hallitusmuoto, jonka olemme onnistuneet kehittämään.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lasten täytyy saada hyvät eväät kasvaa fiksuiksi aikuisiksi. Yksi osa fiksua aikuisuutta on toki kohteliaat käytöstavat.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Oikeastaan aika surullista, jos joku näkee koko elämän kilpailuna.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Jos ihmiset voisivat luottaa siihen, että heitä kohdellaan tasa-arvoisesti henkilökohtaisista ominaisuuksista (kuten sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta tai uskonto) riippumatta, he uskaltaisivat tehdä elämässään rohkeampia valintoja.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen maksuton ja tasa-arvoinen koulujärjestelmä takaa kaikille pääsääntöisesti samat mahdollisuudet menestyä. Onni on jokaisen omassa mielessä, eikä se välttämättä kysy maallisia rikkauksia.

Vaalikoneen etusivulle