Rauli Virtanen Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Toiminta ja sillanrakentaminen maahanmuuttajien kotoutumisen helpottamiseksi, mm. kielen opetuksen, työelämän ja harrastusten kautta.
  2. Espoon kansainvälisyyden kehittäminen kansainvälisten vaihto- ja tutustumisohjelmien kautta eri aloilla, kulttuurista urheiluun.
  3. Varhaiskasvatus- ja opetustoimen puolustaminen sekä nuorten medialukutaidon, suvaitsevaisuuden ja kansainvälistymisen vahvistaminen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Pyrin toimimaan entistä inhimillisemmän ja kansainvälisemmän Espoon hyväksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Inhimillisempää Espoota sen kaikille asukkaille. Maahanmuuttajien parempaa kotoutumista. Korkeatasoista koulutusta joka myös huomioi nuorten syrjäytymisvaaran.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kolme poikaa, s. 1982, 1986 ja 2001. Kaksi vanhinta työskentelee ulkomailla kansainvälisissä tehtävissä; tiedottajana ja siviilirauhanturvaajana. Nuorin aloittaa syksyllä Espoossa lukion.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kulttuuri, luonto, matkailu, urheilu(golf), nuorimman pojan salibandyharrastus Westend Indiansien joukkueessa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jokin velvoite voisi olla, mutta uskon houkuttelevuuteen enemmän kuin pakkoon. Nuorista työharjoittelijoista ei voi tehdä palkattoman työn työvoimayksikköä, josta työnantaja hyötyy enemmän kuin nuori. Harjoittelun pitää sisältää ohjausta ja opetusta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tuo mahdollisuus tulee taata. Asiantuntijat päättävät mistä iästä lähtien lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Ihan pienet lapset tarvitsevat turvallista elämää.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Pakko ei taaskaan ole paras keino. Kouluruuan pitää olla terveellistä, ravitsevaa ja maistuvaa jottei nälkä yllätä iltapäivällä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Ehkä pieni maksu saa yhdistykset pitämään tiloista parempaa huolta. Yhdistyksiä pitää kohdella tasapuolisesti - kaikilla pitää olla varaa tiloihin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tavallisten luokkien ryhmäkokoa ei voi enää kasvattaa. Sama ongelma päiväkodeissa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Huom. kysymyksen asettelu? Eivät palvelut kaukanakaan voi olla. Monella kunnalla tilanne on akuutimpi kuin Espoossa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ehkä vain aluksi. Palvelujen tuottaminen yksityisillä nostaa jonkin ajan kuluttua hintoja, koska terveyspalvelut ovat niille bisnestä jolla pitää tuottaa voittoa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito ei saa olla itsetarkoitus vaikka se olisikin toimiva muoto. Hoitomuoto on valittava potilaan etua ajatellen, yksilöllisesti ja ammattimaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa tähän tosin lienevät rajalliset

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tässä suhteessa olen "sitoutumaton vihreä" :-)
Pihallani on vähän käytetty Jopo, ja käytän ensisijaisesti bussi-juna yhteyttä Helsinkiin. Olen myös yksityisautoilija nuorimman poikani harrastusten ja siihen liittyvien kimppakyytien vuoksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Ei ainakaan puoli-ilmaiseksi ja ilman reunaehtoja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Parempi olisi pohtia, miten luoda työpaikkoja ilman ympäristö- ja luontoarvoista tinkimistä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Itsestään selvä asia.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

No way!

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Toimivat, houkuttelevat urheilupaikat ovat tärkeitä - erityisesti kun puhumme nuorten syrjäytymisestä ja maahanmuuttajien kotoutumisesta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa kyllä - maasedulla tilanne on toinen.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Opitaan se, ettei tällainen enää toistu julkisten hankkeiden rahoituksessa. Länsimetro pitää kuitenkin viedä loppuun ja virheet selvittää.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Otetaan opiksi Länsimetrosta.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Koulut kuntoon vaikka veroprosenttia korottamalla. Korjaaminen maksaa, mutta nuorten terveydestä tinkiminen tulee vielä kalliimmaksi.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Sillä varauksella, että stadionia ei täysin myydä kotimaisille tai ulkomaisille bisnesmiehille niin, että siitä tulee suurelle yleisölle liian kallis :-)

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Koko pääkaupunkiseudun kasvua ajatellen. Maaseutu tulee varmasti täällä säilymään.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Istumme liian paljon :-) Onneksi Espoossa on vielä paljon tilaa missä liikkua. Pidetään siitä kiinni.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahvoiksi johtajiksi itsensä kuvittelevia on maailmassa jo aivan liikaa. Demokratiasta on pidettävä kiinni entistä suuremmalla syyllä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Juuri siksi uhanalaisella pohjoismaisella yhteiskunnalla, sen kaikilla tasoilla kunnat mukaanlukien, on tässä suuri tehtävä pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus pärjätä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä kovan politiikan ja kovien arvojen aika ei tue tuota väitettä. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on pärjännyt hyvin, mutta koulutusleikkaukset, työttömyys, eriarvoisuus ja nuorten syrjäytyminen eivät tuo onnea.

Vaalikoneen etusivulle