Mika Helenius Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. 1. Espoon koulut pidetään huippukunnossa. Ensiluokkainen opetus mahdollistetaan jokaisessa espoolaisessa koulussa.
  2. 2. Espoo tarvitsee uutta osaamista ja otetta johtamiseen - ei homekouluille, ei kalliille metrotuhlaukselle ja ei koulu leikkauksille.
  3. 3. Fiksuksi johdettu Espoo tarjoaa hyvän, arvokkaan ja aktiivisen elämän senioreille saumattomassa ja vastuullisessa SOTE -järjestelmässä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen asioihin perehtyvä tekojen ihminen. Yhteisten asioiden hoitaminen ei jää minulta vain sanoiksi. Tunnen talouden, tekniikan, viennin ja ihmisten arjen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
1. Perheet, lapset ja nuoret etusijalle päätöksenteossa. Espoon jokaiseen osaan tulee luoda Suomen parhaat koulut, varhaiskasvatus ja opetus.
2. Ikäihmisille tarjotaan hyvä, arvokas ja aktiivinen elämä. Mahdollisuus saumattomaan palveluketjuun lähellä lähimmäisiä ja omaa kaupunginosaa.
3. Harrastusmahdollisuudet tuodaan lähemmäksi lasten ja nuorten arkea tukemaan nuorten kasvua, varttumista ja yhteisöllisyyttä.
4. Palveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä ihmisen arki keskiöön.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
yli 500 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo, lapset (17 v. ja 21 v.) ja koira
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikunta, luonto ja lukeminen
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten opintopolut tulee mahdollistaa nykyistä paremmin panostamalla oppilaitosten resursseihin. Opinto- tai kasvupolku voi olla joko opiskelu-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikka.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus tulee olla maksutonta alle 3 -vuotiaille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokaa voi olla vaikka joka päivä. Kouluruokailun tavoitteena on turvata monipuolinen, koko elämää palveleva oppi monipuolisesta ruokaympyrästä ja -valiosta. Kasvisten merkitys ja terveellisyys tulee opettaa, mutta valinta on kunkin henkilökohtainen.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuri- ja harrastetiloja tulee tarjota huomattavasti laajemmin kuntalaisten eri yhdistysten toimintaan. Yhdistyksillä mahdollistetaan hyvä ja aktiivinen paikallinen elämä kuntalaisen lähipiirissä ilman turhaa matkustamista ja liikennettä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Espoon tulee panostaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Espoolainen koulu on arvokkain investointi, jonka voimme tehdä tulevaisuuteen jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella vanhuksella on oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään, myös silloin kun omat voimat ja kunto eivät enää riitä. Ikäihmisten palveluiden resurssit ja laatu tulee turvata kotipalvelun ja palvelusetelien avulla. Espoon tulee panostaa merkittävästi enemmän hoito- ja palvelukotien laadunvalvontaan vanhuksien oikeuksien turvaamiseksi.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Vahva julkinen erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon järjestelmä on tulevaisuudessakin Suomalaisen SOTE -uudistuksen ja johtamisen ydin.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Vahva julkinen sektori sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttajana turvaa laadukkaat palvelut erittäin säädellyillä ja kontrolloidulla toimialalla, jossa vallitsee suuri työvoimapula. Ostoseteli takaa täyden ja riittävän valinnanvapauden järjestelmän kehittämisessä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Erittäin säädellyillä ja kontrolloiduilla toimialoilla, kuten terveydenhuolto, vallitsee nytkin suuri työvoimapula, yksityistäminen ei nykytilanteessa tuo korjausta palveluihin. Ostoseteli takaa täyden ja riittävän valinnan vapauden järjestelmän kehittämisessä. Perusterveydenhoitoa voidaan hankkia palvelukokonaisuuksina kontrolloidusti täydentämään julkista järjestelmää.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on yksi tärkeä ja keskeinen mielenterveystyön kontrolloitu hoitomuoto eikä laajamittainen hoitomalli, jossa potilaat siirretään ilman hoitoa yhteiskunnan vastuulle.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Selkeä tavoite on, että verotus laskee. Kunnan toiminnan tulee olla tehokasta, ammattitaitoista ja vastuullista verotuksen laskemiseksi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Espoo on ensisijaisesti asukkaiden vihreä ja elävä kaupunki. Kaavoituksessa tulee huomioida kaupunginosakohtaiset erityispiirteet. Espoon tulee parantaa asunto- ja liiketonttitarjontaa merkittävästi ennakoivalla kaavoitusohjelmalla ja rakennusmääräysten purkamisella. Lisää valinnan vapautta ja asiakaslähtöisyyttä rakentamiseen.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten liike ja liikenne eivät tule loppumaan. Espoosta ei koskaan tule tiivistä suurkaupunkia. Tekniikan ja liikkumisen muotojen kehittyessä päästöttömät liikkumisen muodot tulevat yleistymään ennakoitua nopeammin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Fiksu- ja ennakoiva kaupunki on kasvun mahdollistaja ja aktiivinen yrittämisen tukija. Tontit eivät saa olla missään tilanteessa yrittämisen este. Erityisesti pientontteja tulee tarjota yhä enemmän PK -yrittäjille omaehtoiseen rakentamiseen kustannusten hillitsemiseksi. Pakkolunastusta tulee voida käyttää kuten muissakin Suomen kaupungeissa tehdään systemaattisesti.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Fiksu- ja ennakoiva kaupunkisuunnittelu ottaa huomioon ympäristön ja luontoarvot myös voimakkaassa työpaikkojen kasvussa. Espoon suuret puistot tulee säilyttää ja turvata asukkaiden käytössä. Turhaa viherrakentamista tulee välttää.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälistyvä Espoo on hieno ja arvokas asia. Suomi ei pärjää ilman tulevaisuuden globaaleja verkostoja ja osaamista. Suomen kielen opetuksen resursseja tulee lisätä turvapaikan saaneille.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat Espoolaisten kaupungin osien sykkiviä sydämiä, sivistyksen kehtoja ja kasvun juuret. Kirjastojen tietopalveluja tulee kehittää palvelemaan kuntalaisia laaja-alaisen ja riippumattoman tiedon lähteiden löytämisessä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot tulee varata niitä todella tarvitseville elämän eri tilanteissa. Espoossa nuorten, opiskelijoiden, vanhusten ja ikäihmisten asumisen kustannuksista on muodostumassa ongelma.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Espoo on laiminlyönyt täysin liikuntapaikkarakentamisen. Liikuntapaikat tulee hajauttaa yhä lähemmäksi lasten ja nuorten arkea koulujen yhteyteen jokaisessa kaupungin osassa. Liikuntapaikat ovat osa kunkin kaupunginosan identiteettiä. Liikuntapaikka ja -tilakorjaukset tulee käynnistää välittömästi - kyse on kansanterveydestä ja asukasviihtyvyydestä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Espoon jokaiseen osaa tulee taata tasavertainen ja tiiviimpi joukkoliikenneverkko.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Länsimetro on osoitus Espoon täysin kyvyttömästä johtamisesta, taidottomuudesta, ja täydellinen pannukakku vailla vertaansa Suomessa.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Raide-Jokeri voidaan toteuttaa täysin budjetissa ja aikataulussa "allianssi" -hankintamallilla kuten Tampereen tunneli on osoittanut.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa joka kymmenes oppilas opiskelee evakkokoulussa homeongelmien takia. Homekoulut ovat suurin terveyden ja oppimistulosten uhka Espoon historiassa. Ensin tulee järjestää koulujen kiinteistö- ja tilajohtaminen uudella tavalla ja sitten rahoitus.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Kaupallinen jalkapalloliiketoiminta ja siihen liittyvä viihdeliiketoiminta eivät vaadi kaupungin tukea. Espoossa on jo nyt useita hienoja jalkapallostadioneja. Rahat tulee käyttää koulujen sisäliikuntasalikapasiteetin merkittävään kasvattamiseen palvelemaan laaja-alaisesti juniori- ja kuntourheilua.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Tiivistämistä voidaan tehdä vaarantamatta kaupunginosaidentiteettiä. Espoo on tulevaisuudessakin vihreä, väljä ja hyvä asuinpaikka nuorille kasvaa ja ikäihmisille elää.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Espoo on hieno menestystarina lukuun ottamatta Länsimetron täydellistä farssia. Espoo tarvitsee osaavamman johdon vaativassa ajassa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme fiksumpia johtajia, jotka osaavat johtaa modernissa monimutkaistuvassa ajassa yhdistämällä ihmisten, talouden ja teknisten järjestelmien vaatimukset kuntalaisten parhaaksi.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Parasta mitä voimme antaa lapsillemme on kyvyn kysyä ja kyseenalaistaa. Ilman omaa ajattelua emme selviä tulevaisuuden haasteista. Laaja-alaisesti ajatteleva utelias lapsi menestyy myös tulevissa muutoksissa nuorena aikuisena.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen koulu on maailman hienon menestystarina ja osaamien ilmentymä. Se antaa kaikille erinomaiset eväät ja oppimistaidot tulevaisuuteen. Pidetään kaikki Espoon koulut kunnossa - parempaa tulevaisuuden investointia emme voi tehdä tulevien sukupolvien puolesta.

Vaalikoneen etusivulle