Allan Halme

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan ajaa homekoulujen pikaista korjausta
  2. Lupaan edistää "kaupunkimaisemman" Espoon kaavoitusta tulevien raiteiden varrelle; sekä siten vastaavasti suojella nykyisiä viheralueita
  3. Lupaan edistää yrittäjyden tukemista sekä maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten espoolaisten kotoutumista ja palveluita
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Asioista päättäminen lähtee arvoista, jonka jälkeen päätetään keinoista, joka edellyttää faktojen ja tutkimustiedon käyttöä. Insinöörinä, konsulttina ja yrittäjänä olen toiminut näin yli 20 vuotta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Homekoulut olisi ehdottomasti korjattava seuraavan kauden aikana, tarvittaessa poistamalla ne "investointikaton" alta. Muutoin, yleisesti haluan Espoon kaavoittavan tiiviimpää, kaupunkimasempaa rakennettua ympäristöä raiteiden varsille. Näin voidaan vastaavasti paremmin säilyttää Espoon luontoalueita virkistyskäyttössä. Lisäksi haluan kehittää Espoon tukea ja apua aloittaville yrittäjille sekä pienyrittäjille ja PK-yrityksille. Maahanmuuttajien koututumista ja palveluits myös kehittäisin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Olen yrittäjä ja omistan yrityksestäni Varpu Works Oy:stä 52%
Vuositulot
yli 100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kaksi poikaa, 11 ja 14
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Musiikki (sello, piano, kitara, klarinetti), maisema- ja luontovalokuvaus, sekä kirjojen lukeminen ja kerääminen. Luontoretkeily perheeni kanssa.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuoren ei vielä tuossa iässä tarvitse tietää, mitä haluaa tehdä isona, mutta päätös olla opiskelematta tai tekemättä mitään on ainakin varmasti huono vaihtoehto. Velvoite ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää nuorisotyöttömyyttä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoidon pitäisi olla ilmainen sopivan tulorajan alapuolella.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on edullinen ja terveellinen ja vähäpäästöisempi kuin liharuoka. Kasvisruoka kerran viikossa on erinomainen idea ja sen osuutta voisi tulevaisuudessa lisätäkin. Ehdottomasti on vältettävä sitä, että kasvisruoka olisi lasten mielestä "pahaa", koska silloin lapset päinvastoin oppivat pikemminkin välttämään kasvisruokaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä ajatus, kunhan "kulttuuri" ymmärretään riittävän laaja-alaisesti ja väljästi, jottei tiloja anneta liian kapeasti tietyn "kulttuurin" tulkinnan mukaan. Annetaan tilat käyttöön hyvin pientä korvausta vastaan, jolla vältetään turhia varauksia ja perusteetonta käyttöä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmät ovat paikoin liian isoja ja niitä olisi syytä pienentää. Lisää avustajia luokkiin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksen on voitava asua kotonaan niin kauan kuin haluaa, niin kauan kuin hän siihen pystyy, tarvittaessa kohtuullisella kotihoidolla tuettuna. Jos kotona asuminen kohtuullisella kotihoidollakaan ei enää onnistu, palvelukotipaikan pitää ehdottomasti löytyä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus tarkoittaa, että toiminta uudistuu, ja merkittävä tavoite on säästäminen. Välttämättä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisten työntekijöiden paikkoja ei voida automaattisesti turvata.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kummatkin ovat tärkeitä eikä yhtä voi asettaa yksinkertaisesti toisen edelle. Sijainti on yksi osa toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei ole tehokkuus- ja säästöautomaatti. Julkista palveluntarjontaa voidaan ja pitääkin parantaa tehokkaammaksi ja edullisemmaksi. Yksityistäminen on suotavaa harkiten niillä osa-alueilla, joilla voi todellisuudessa syntyä markkinoita ja kilpailua.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitoa ei pidä liikaa suosia siten, että se tuottaa turvattomuutta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveron on syytä pienentyä suhteessa siihen, mitä palveluita siirtyy maakunnalle. Onko tämä "roimasti" vai ei, sen näkee jos ja kun sote-uudistus valmistuu ja astuu voimaan.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on tärkeä, mutta valitukset on käsiteltävä hyvin paljon nykyistä nopeammin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Autoilua on Espoossa perinteisesti suosittu voimakkaasti. Tämä on muuttumassa, kun päätettiin rakentaa Länsimetro ja Raide-Jokeri. Autoilu on ja tulee olemaan tärkeä osa espoolaisten liikkumista, mutta nyt julkista liikennettä sekä nimenomaan päästöttömiä liikennemalleja on suosittava voimakkaasti.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan pitää tukea yrityksiä, mutta halvat tontit on vain yksi tuen muoto. Eiväthän nykyajan palvelu- ja IT-yritykset välttämättä mitään tontteja tarvitse, vaan muunlaista tukea - halpoja vuokratoimitiloja ja muita palveluita.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Isossa mittakaavassa ei – ihmiskunnalla on vain yksi planeetta ja sitä ei voi uhrata talouskasvun ja työpaikkojen eteen. Pienemmässä mittakaavassa, täällä Espoossa, voidaan tietenkin asioita tapaukohtaisesti punnita. Espoo kasvaa ja tänne pitää rakentaa lisää asuntoja ja palveluita uusille asukkaille, mikä välttämättä lisää ympäristön kuormitusta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikan saaneet ovat paenneet sotaa tai muita hirveyksiä ja meidän kaikkien yhteinen vastuu, ihmisinä, on ottaa heitä vastaan ja auttaa heitä. Espoonkin on tässä tehtävä oma osuutensa yhdessä muiden Suomen kuntien kanssa. On erinomainen asia, että jo nyt Espoossa huolehditaan mm. alaikäisistä turvapaikanhakijoista.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot on ilman muuta kustannettava kokonaan verovaroista, jotta niiden monipuoliset sivistävät ja muut palvelut ovat kaikille avoimesti ja vapaasti käytettävissä. Maksun perimisen vaikutus kohdistuisi epäoikeudenmukaisesti juuri niihin vähävaraisimpiin ihmisiin, joilla ei ole mahdollisuutta itse hankkia kirjoja tai muita palveluita, joita kirjastoista saa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunto on on luonteeltaan eräänlainen etuus ja on ihan oikeudenmukaista, että se kohdistetaan lähinnä niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lisäksi lienee joka tapauksessa niin, että korkeamman tulotason omaavat ihmiset päätyvät usein toisenlaiseen asumismuotoon.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikat ovat tärkeä ja hyödyllinen kunnan palvelu kuntalaisille. Urheilu, liikunta ja ulkoilu edistävät terveyttä ja hyvinvointia ja niihin on Espoon hyvä sijoittaa rahaa. Lisäksi jotkut urheilupaikat, kuten isot aukeat kentät tai erilaiset hallit voivat toimia myös kulttuuritoiminnan tukena, esimerkiksi konsertti- tai tapahtumapaikkoina.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on ilman muuta tavoittelemisen arvoinen ja tämän pitää olla yhä enemmän suunnittelun lähtökohtana sekä tavoitteena Espoon kaavoituksessa, kun suunnitellaan rakentamista tulevien raiteiden ja muun joukkoliikenteen äärelle. Älyttömyyksiä pitää tietenkin välttää terveellä järjellä ja tapauskohtaisella harkinnalla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Espoon veroprosentti on hieman keinotekoisen alhainen ja se on jo nyt maan alhaismipien joukossa. Länsimetron lisäksi on rakennettava Raide-Jokeri ja ennen kaikkea korjattava lasten homekoulut, jotka kaikki ovat hyviä ja mielekkäitä investointeja hyvinvointiin ja tulevaisuuteen.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Raide-Jokeri on pääkaupunkiseudun liikenteen ja toimivuuden kannalta tärkeä investointi. Kaikki suuret hankkeet ja investoinnit sisältävät aina välttämättä riskitekijöitä, eikä niiden kannattavuutta lasketa yksittäisen euron täsmällisyydellä. Raideyhteys rakennetaan sadaksi vuodeksi, kuten metro, ja sen kannattavuus ei kohtuullisesta arvion ylityksestä lakkaa.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille koululaisille ja opettajille tulee taata puhdas sisäilma ja tähän on Espoolla varaa. Homekoulujen korjauksia on jätetty tekemättä "investointikaton" tähden, mutta sairastuttavan tilan korjaus ei ole "investointi". Ja vaikka sitä investointina pitääkin, taloudellisestikin on järkevintä nyt ehkäistä tulevia sairastumisia ja tulevia sairaanhoitokuluja.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisen stadionin tulisi olla itsenäisesti hankkeena ja liiketoimintana kannattava, ilman että se on riippuvainen espoolaisten veronmaksajien tuesta. Toisaalta, koska tällainen hanke voi hyvin tehtynä olla kaupungin edun mukainen, tuoden kulttuuria ja matkailua Espooseen, voi sitä kohtuullisessa määrin tukea.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Ilman muuta. Tämä on toimivan, viihtyisän ja kaupunkimaisemman Espoon tulevaisuuden kulmakivi ja elinehto. Tiiviimmässä rakentamisessa ihmiset, palvelut, kulttuuri ja liiketoiminta ovat kaikki lähempänä toisiaan. Lisäksi tämä on keskeisen tärkeä Espoon päästöjen vähentämisessä, kun saadaan tämän avulla liikenteestä koituvia päästöjä vähennettyä kohti nollaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset voivat nyt paremmin kuin koskaan itsenäisyyden tai historiansa aikana. Tietenkin on vielä ja aina varaan pyrittävä parantamaan suomalaisten olosuhteita ja vointia.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Johtajuutta tarvitaan ihmisiltä ja poliitikoilta ilman muuta, mutta aina pitää tehdä kompromisseja, koska mikään ihmisryhmä ei saa jyrätä toista. Mitään ongelmia ei todellisuudessa voida korjata "ilman tarvetta kompromisseille".

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus on hyvästä, kuten myös hyvät käytöstavat. Lapset eivät saa saada liikaa itsenäisyyttä liian nuorena, sillä se luo turvattomuutta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tämä viesti on tarpeettoman kova ja kylmä. Onhan toki niin, että ihmisten ja suomalaisten ja espoolaisten resurssit ovat aina rajallisia, eivät rajattomia, joten yhdessä niiden käytöstä on voitava sovussa ja demokratiassa sopia. Valtakilpailua on meillä onneksi vain rajatusti ja hallitusti, demokratian tapojen ja vaalien sääntöjen säätelemänä. Ja vaalien jälkeekin tehdään yhdessä töitä, eikä niin että vaalien "voittajat" jyräävät "häviäjät".

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten epätasa-arvoisessa kohtelussa on vielä työtä tehtävänä. Yhteiskuntamme ongelmat eivät kuitenkaan pääosin johdu ihmisten epätasa-arvoisesta kohtelusta, vaan esimerkiksi julkisen talouden tasapaino, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, maahanmuutto, ja muut ongelmat johtuvat muista syistä ja niihin on muut ratkaisut.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on onneksi pääosin näin. Kuitenkin edelleen Suomessakin sosiaalinen tausta ja vanhempien hyväosaisuudella on joskus suurikin merkitys - valitettavan usein syrjäytyminen periytyy (työttömyys, köyhyys, päihteet yms). Tämän takia leikkaukset koulutuksessa ja esim. ehdotukset kirjastojen vuosimaksuista ovat ehdottomasti vastustettavia, koska tämä yhtäläinen mahdollisuus nojaa siihen.

Vaalikoneen etusivulle