Elias Erämaja Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

 1. Lapsille ja nuorille turvalliset ja ajanmukaiset puitteet käydä koulua sekä lisää päivähoitopaikkoja vastaamaan kasvavaa kysyntää
  .
 2. Kaupunkimaista kaavoitusta Espooseen. Tiiviimpää yhdyskuntarakennetta ja parempaa joukkoliikennettä. Näin saadaan elävöitettyä kaupunkikuvaa
 3. Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia Espooseen. Esimerkiksi maksuttomia tenniskenttiä Helsingin tapaan ja vesipisteitä rantaraitille.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut kaupunginvaltuutettu ja taloustieteilijä. Tiedän miten asioita viedään kuntapolitiikassa eteenpäin ja osaan vaikuttaa faktoilla. Minulla on lisäksi laajat verkostot päätöksentekijöihin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan panostaa lapsiperheiden hyvinvointiin, laadukkaaseen koulutukseen sekä turvalliseen elinympäristöön. Korjataan homekoulut siltä osin kuin se on järkevää ja rakennetaan uutta tarpeen mukaan.
Haluan rakentaa ja kaavoittaa kaupunkimaista yhdyskuntarakennetta. Näin synnytetään elävää kaupunkikulttuuria ja luodaan puitteet uudelle elinkeinotoiminnalle sekä palveluille.
Haluan tehdä päätöksenteosta avointa ja tulosvastuullista, jotta julkisten hankkeiden aikataulut ja kustannukset pitävät.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Minulla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avovaimo
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Musiikki (etenkin kuoroharrastus), urheilu, tietokirjat, elokuvat.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
 • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun jälkeinen välivuosi lisää nuorten syrjäytymisriskiä ja vaikeuttaa opintoihin hakemista myöhemmin. Suurin osa nuorista toki hakeutuu vapaaehtoisesti jatko-opintoihin, mutta syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tulee ohjata eteenpäin. Ensisijassa vastuu on tietysti nuoren vanhemmilla, mutta myös yhteiskunnan tulee ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoitomaksujen tulee olla riittävän alhaiset, jotta vanhemmilla on kannustin pysyä työelämässa. Palvelumaksut ovat kuitenkin perusteltuja, koska niillä katetaan merkittävä osa varhaiskasvatuksen kustannuksista.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on, että kouluruoka on ravitsevaa ja terveellistä. Kasvisruoat varmasti vastaavat tähän tarpeeseen hyvin. Kasvisruokapäiviä voisi hyvin olla useamminkin, mutta varsinaista kiintiötä ei mielestäni ole välttämätöntä asettaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin tilojen käyttöaste on pyrittävä maksimoimaan. Yhdistyksille voidaan antaa tiloja käyttöön, jos ne ovat toimintaan soveltuvia ja tilojen käyttö ei aiheuta kohtuutonta häiriötä tai kustannuksia tilan peruskäyttäjälle/kaupungille. Nimellisiä maksuja tulee tarvittaessa periä, jotta tiloja ei esimerkiksi varata tyhjäkäyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimusten mukaan opetusryhmän koko ei juuri näyttäisi vaikuttavan oppimistuloksiin. Yhdessä opetusryhmässä voi myös työskennellä useampi aikuinen, joka lienee tässä kohdin parempi mittari. Paljon on myös kyse siitä, millaisia eritystarpeita opetusryhmän oppilailta löytyy.

 • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Niille, jotka eivät kotihoidon piirissä pärjää, tulee toki taata palvelukotipaikka, mutta kotihoidon tulee olla ensisijainen palvelumuoto. Kotihoidon laatua tulee jatkuvasti seurata ja olisi tärkeää, että yhden ikäihmisen luona käyvä hoitaja ei jatkuvasti vaihtuisi. Käytännöt ovat näissä olleet vaihtelevia.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kuntauudistuksen suurimpia ongelmia oli se, että fuusioituneiden kuntien virkamiehille taattiin 5 vuoden suoja-aika, jolloin esti uuden organisaation rakentamisen "puhtaalta pöydältä". Vastaava ei saisi toistua sote-uudistuksessa. Julkisen sektorin työntekijöiden tulee olla samalla viivalla yksityisen sektorin työntekijöiden kanssa. Sote-puolen työntekijöille varmasti löytyy työtehtäviä yksityiseltä sektorilta, jos kunnan sote-palveluiden rakenne muuttuu.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden laatu on tietysti ensisijainen kriteeri, mutta kyllä palvelun pitää myös olla tavoitettavissa. Sijaintiongelmaa tuskin pääkaupunkiseudulla syntyy.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Näin voi olettaa käyvän, jos yksityinen palvelu on altis kilpailulle. Kilpailu kun tunnetusti lisää tehokkuuttaa ja säästää kustannuksia. Kunnan palvelu voi kuitenkin yhtä lailla olla tehokkain vaihtoehto. Tärkeintä onkin tarjota asiakkaalle valinnanvapaus, joka pitää huolen toimivasta kilpailusta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Luotan asiassa mielenterveystyön asiantuntijoihin. Ulkopuolisille vaaraksi olevia mielenterveyspotilaita tuskin päästetään avohoidon piiriin.

 • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Näinhän sen pitää ilman muuta ollakin. Sote kattaa suuren osan kunnan nykymenoista ja sen poisjääminen luonnollisesti tarkoittaa kuntaveron laskua. Veronmaksajien rasite ei saa uudistuksen myötä kasvaa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeutta ei sinällään tarvitse rajoittaa, mutta valitusprosessia tulisi tehostaa/valituksesta tulisi periä tuntuvampi maksu, joka palautettaisiin mikäli valitus aiheuttaa toimenpiteitä. Turhat valitukset, joilla vain ilkivaltaisesti viivytetään hankkeiden etenemistä, tulisi saada kitkettyä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen tulisi luopua ja kaavoituksen pitäisi olla tiivistä yhdyskuntarakennetta tukevaa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kilpailuneutraliteetin mukaisesti kunnan ei tulisi subventoida yrityksiä antamalla uusille yrityksille halvempia tontteja, kuin mitä muut yritykset ovat omasta tontistaan maksaneet. En myöskään usko tonttihintojen vaikuttavan alueen houkuttelevuuteen juurikaan. Tonttikauppojen tulisi siis olla markkinaehtoisia.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kaikessa päätöksenteossa tulee punnita seuraamusten hyviä ja huonoja puolia, ympäristöasiat mukaan lukien. En tue hankkeita, jotka ovat selvästi ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.

 • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Näin Espoo on toiminutkin ja hyvä niin.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen perusidea romuttuisi, jos niistä tulisi maksullisia vuokraamoita.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Valtioneuvosto teki viime syksynä päätöksen tulorajojen asettamisesta pääkaupunkiseudulle, eli kunta ei voi tähän edes vaikuttaa. Tulorajoihin sisältyy kuitenkin ongelmia. Olisi hyvä jos asuntoja vuokrattaisiin ensisijaisesti tarpeen perusteella ja tulot olisivat vain yksi kriteeri muiden joukossa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa on kysyntää toimiville urheilupaikoille. Hyvät puitteet kannustavat kuntalaisia liikkumaan, mikä edesauttaa ihmisten terveyttä. Urheilupaikkoihin kannattaa mielestäni panostaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti näin, tietysti kysynnän puitteissa.

 • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti näin. Kustannuksia ei tule kuitenkaan vyöryttää liiaksi lippuhintoihin, jotta joukkoliikenteen kysyntä ei laske. Veroratkaisut tulee tehdä kunnan kokonaistilanne huomioiden.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu paljolti siitä, kuinka paljon kustannukset nousisivat, eli kääntyykö hankkeen kustannushyöty negatiiviseksi. Raidejokeri on kuitenkin tervetullut lisä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen, eli kannatan hanketta.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on taata kaikille koululaisille toimiva ja turvallinen työympäistö. Jokaista koulurakennusta ei välttämättä ole järkevä korjata, mutta jokaisen lapsen oikeudesta turvalliseen työympäristöön tulee pitää kiinni. Investointikatto ei saa olla tässä esteenä. Rakennushankkeet ovat valitettavasti Espoossa epäonnistuneet toistuvasti, eli projektien johtamiseen tulee panostaa kun investointeja viedää toteutukseen.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Espoo voi olla mukana rahoittamassa projektia pienellä osuudella, mutta sen ei tule olla kaupungin ykkösprioriteetteja. Viihdeareenojen pitäisi olla lähtökohtaisesti markkinaehtoisia projekteja.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Tiivis asuntorakentaminen on elävän kaupunkikulttuurin ja toimivien lähipalveluiden edellytys. Koko metropolialue tarvitsee tiivimpää asuntorakentamista.

 • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Maailma muuttuu ja ihmiset sen mukana. Ei haikailla menneisyyteen vaan keskitytään tulevaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vapaa demokratia tarvitsee puolustajansa etenkin näinä aikoina. Kaikkeen päätöksentekoon kuuluu kompromissien tekeminen ja eri mielipiteiden huomioiminen ja hyvä niin.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus luo pohjan oppimiselle ja uuden luomiselle. Kannustetaan siis myös aikuisia uteliaisuuteen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Edistyksellisessä yhteiskunnassa ihmiset voivat toteuttaa omannäköistään onnellista elämää. Sen pohjana on sivistys, yhteistyö ja toisten kunnioittaminen. Se vie yhteiskuntaa eteenpäin ja siitä pitäisi myös pohjimmiltaan olla kysymys.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen kohtelu vähentää vastakkainasettelua ja konflikteja, eli väitteessä on varmasti perää.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Muuhun maailmaan verrattaen tilanne on hyvä, mutta tutkimusten valossa esimerkiksi perhetaustalla on edelleen suuri merkitys lapsen koulumenestykseen ja elämän valintoihin, joten väite ei sinällään pidä paikkaansa.

Vaalikoneen etusivulle