Juhani Kähärä Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Pidän huolta parhaan kykyni mukaan, ettei kuntalaisten rahoja tuhlata tekemällä hankintasopimuksia huolimattomasti.
  2. Perehdyn valtuuston päätettäväksi tuleviin asioihin huolella.
  3. Lupaan kannattaa hyviä ideoita niiden esittäjästä riippumatta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen nuori ja aikaansaava ehdokas, jolla on halu edistää avointa hallintoa sekä nykyistä tarkempaa rahankäyttöä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tällä hetkellä tulevan valtuustokauden riskinä on, että maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä maakunnat saavat verotusoikeuden, mutta kunnat eivät laske veroprosenttejaan uuden maakuntaveron verran. Mielestäni pitää ehdottomasti pyrkiä tilanteeseen, jossa työtätekevien Espoolaisten palkkatulojen verotus ei nouse uudistuksien yhteydessä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
saksa
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei merkittäviä sidonnaisuuksia.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avovaimo Anne sekä Onni-kani.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Ulkoilu Haukilahden, Westendin ja Matinkylän alueella, elokuvien katselu ja puhallinmusiikki.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorillakin on itsemäärämisoikeus, joten heitä ei tule julkisen sektorin toimesta patistella mihinkään. Käytännössä vastaavaa on yritetty nuorisotakuulla, joka ei toiminut ja aiheutti ongelmia nuorille.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ilmaisia palveluita ei ole olemassakaan, ja varhaiskasvatuksen maksuttomuus nostaisi julkisia menoja. On hyvä, että kunnallisissakin palveluissa pidetään kiinni omavastuuosuuksista.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokailua ei tule edistää pakkokeinoin vaan tarjoamalla hyviä vaihtoehtoisia kasvisruokia.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Käyttämättömiä tiloja voi antaa ilmaiseksi kaikenlaisten yhdistysten käyttöön, mutta mikäli kysyntää on enemmänkin, tulee tilojen allokoinnissa käyttää hintamekanismia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Joidenkin opettajien lausuntojen mukaan opetusryhmät ovat joissain kouluissa liian suuria.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Monissa tapauksissa kotihoito on riittävää. Julkisrahoitteisen palvelukotipaikan tarpeen määrittelee hoitohenkilökunta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Koska sote-uudistus tuo mukanaan organisaatiomuutoksia, etenkin hallinnosta on voitava irtisanoa työntekijöitä. Muutenkin työtä oletettavasti järjestellään uudelleen, jolloin osa työpaikoista voi siirtyä muualle.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Mielummin hyvät palvelut vähän kauempana kuin huonot palvelut naapurissa. Sijainti on vain yksi osa palveluiden toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen tuo tehokkuutta, kunhan kilpailua on riittävästi ja palveluita osataan ostaa. Mikäli kilpailua ei ole, kustannukset voivat nousta yksityistäessä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ei avohoito ainakaan yleisellä tasolla erityisemmin lisää turvattomuutta, mutta yksittäisissä tapauksissa ihmisillä voi tällaisia tuntemuksia olla.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisveroa tulee laskea vähintään tulevan maakuntaveron verran. Vähemmän tehtäviä, vähemmän veroja.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Rajoittamaton valitusoikeus hidastaa investointeja jopa useilla vuosilla. Valitusoikeutta voisi suitsia laittamalla aiheettomien valitusten tekijät rahalliseen vastuuseen vähintään valitusprosessin hallinnollisista kustannuksista.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilijoita suositaan etenkin parkkipaikkanormilla. Autottomat ihmiset joutuvat maksamaan parkkipaikoista, jotka jyvitetään asuntojen hintoihin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tontteja ei pidä luovuttaa millekään taholle alle markkinahinnan. Yrityksiä tuetaan parhaiten pitämällä kiinni reilusta ja ennustettavasta toimintaympäristöstä, ei jakamalla niille perusteettomia etuja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoista tulee pitää kiinni, mutta tämä ei tarkoita fundamentalistista jokaisen metsälaikun ja pusikon suojelua.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Espoo voi mielestäni ottaa oman osuutensa todellisessa hädässä olevista turvapaikan saaneista.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

En omaa tähän asiaan tiukkaa kantaa, mutta epäilen, ettei näin saataisi suuria summia kerättyä. Kirjastoilla on myös positiivisia ulkoisvaikutuksia, joten ylipäätään niiden tukeminen on perusteltua.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien vuokra-asunnot on perusteeton tuuriin perustuva tulonsiirto vuokra-asunnon saaneille. Mikäli tulorajat poistetaan, tämä tulonsiirto kohdistuu entistä hyvätuloisempiin. Kuntien tulisi pyrkiä eroon vuokra-asunnoistaan.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

On sitä turhempiakin rahankäyttökohteita. Kunta voi hyvin käyttää rahaa laajan yleisön käyttämiin liikuntapaikkoihin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä vaatisi erittäin tiheää bussiverkostoa, jollaiseen ei ole varaa. Taksikin tulisi halvemmaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

En kannata veronkorotuksia.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä tämä riippuu kustannusarvion nousun tasosta. Jos kustannusarvio nousee eurolla, ei sen pidä vaikuttaa hankintapäätökseen.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Investointikatosta voidaan luopua homekoulujen osalta, kunhan ensin varmistetaan, että rakentamisen laatu ja hinta pysyvät nykyistä paremmin hallinnassa. Rakennuttajat pitää laittaa vastuuseen laadusta ja budjetista.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee mielummin edistää laajan yleisön käyttöön tulevien liikunta- ja ulkoilupaikkojen rakentamista. Kansainvälisten vaatimusten täyttävien viihdeareenoiden rakentelu ei kuulosta kunnan tehtävältä.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle pitäisi kaavoittaa tiiviimmin, mutta ei Espoosta kokonaisuutena kannata tehdä tiivistä. Tiivistä kaupunkia haluavien kannattaa keskittyä Helsingin kehittämiseen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Useimmissa suhteissa meillä menee nyt paremmin kuin aikaisemmin: Ihmisillä on enemmän vaihtoehtoja vaikuttaa omaan elämäänsä. Huono taloustilanne tosin on selkeä uhka hyvälle kehitykselle, ja eduskunnassa pitäisi vihdoin pystyä tekemään rakenteellisia muutoksia työmarkkinoille, sosiaaliturvaan ja verotukseen.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiassa on aina tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin uteliaisuus on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa. Toki myös toisten ihmisten, eläinten, luonnon sekä toisten ihmisten omaisuuden kunnioittaminen on hyvin olennaista.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valtaosa ihmisistä saa perustarpeensa tyydytettyä ilman erityistä taistelua. Näen yhteiskunnan enemmän yhteistyöverkostona kuin taisteluareenana.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Etenkään suurimmat ongelmat Suomessa eivät johdu tasa-arvon puutteesta. Suomessa tasa-arvo-ongelmat, jotka voisivat ratketa poliittisilla päätöksillä, ovat varsin vähäisiä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Koska esimerkiksi perhetausta vaikuttaa ratkaisevasti yksilön menestymiseen, täysin yhtäläisiä mahdollisuuksia ei voi koskaan taata ilman täyttä totalitarismia. Suomessa mahdollisuuksia kuitenkin tasataan lähes niin paljon, kuin se on julkisen sektorin toimesta mahdollista.

Vaalikoneen etusivulle