Tea Törmänen

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan kuunnella hyviä argumentteja tulivat ne sitten miltä taholta tahansa.
  2. Lupaan ottaa päätettävistä asioista perusteellisesti selvää ennenkuin muodostan mielipiteeni. Uskallan myöntää olleeni väärässä tarvittaessa
  3. Lupaan ajatella Espoon asioita kokonaisvaltaisesti, enkä aja vain tiettyjen eturyhmien etuja.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Teen kaiken mihin ryhdyn huolella ja asioihin syvällisesti perehtyen. Olen myös kerännyt tuttavapiiriini eri alojen asiantuntijoita joita voin konsultoida. Olen tehokas, vastuullinen ja innostava.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ympäristö- ja liikuntapuolen asiat ovat vahvinta osaamisaluettani. Hiilineutraali Espoo on tärkein tavoitteeni, ja meidän on otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Espoossa käytetystä lämmöstä aivan liian suuri osa tuotetaan kivihiilellä, ja tilalle täytyisi miettiä esimerkiksi pieniä ydinreaktoreita (SMR). Liikuntapuolella haluan tarjota kaikille kaupunkilaisille mahdollisuuden liikkua ja urheiluseuroille hyvät toimintaedellytykset.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Avopuoliso, kolmevuotias tytär ja kaksi kissaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perhe, urheilu, eläimet ja luonnossa liikkuminen. Olen pelannut amerikkalaista jalkapalloa maajoukkuetasolla. Nyt jatkan lajin parissa valmentajana ja harrastan lisäksi krav magaa.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruuan määrää kouluissa sekä päiväkodeissa tulee lisätä sekä ympäristö- että terveyssyistä. Tästä ei pidä tehdä ideologista kysymystä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli tiloja ei käytetä tehokkaasti ja ne ovat tyhjillään, niitä pitää ilman muuta tarjota kuntalaisten käyttöön. Jos taas tiloille riittää kysyntää ja käyttöä myös markkinahintaan, niin peritään maksu.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen perusopetuksen luokkakoko on OECD-maiden keskiarvoa pienempi (OECD-maiden keskiarvo 24, Espoossa vuonna 2014 21,4). Luokkakoolla ei tutkimusten mukaan ole selvää yhteyttä oppilaiden osaamiseen. Espoossa opetusryhmien koossa trendi on kuitenkin nouseva, ja opettajan työmäärän kannalta olisi hyvä ettei se jatkuisi. En laittaisi jäykkää ylärajaa opetusryhmien koolle, vaan antaisin kouluille mahdollisuuden käyttää tässä harkintaa.
Lähteet:
http://www.lansivayla.fi/artikkeli/307289-yllatystulos-luokkakoot-kasvavat-espoossa-naapureilla-asiat-paremmin
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/luokkakoolla-ei-ole-selvaa-yhteytta-oppilaiden-osaamiseen

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Huono kotihoidon taso ei ole peruste palvelukotipaikalle, vaan peruste parantaa kotihoidon laatua niille jotka oikeasti haluavat kotonaan asua. Palvelukotipaikkoja tulee olla riittävästi niille, jotka eivät pärjää kotona.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksenasettelu on omituinen. Luo turvattomuuden tunnetta kenelle? Avohoitopotilaiden naapureille, potilaalle itselleen? Mielestäni avohoito ei ole pääasiallinen ongelma, vaan se että mielenterveyspalveluita ylipäätään ei ole riittävästi tarjolla kaikille niitä tarvitseville.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on tärkeä keino kansalaisvaikuttamiselle.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkkinä parkkipaikkavelvoitteet asuntojen yhteydessä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Luonnonsuojelu vaatii suhteellisen hyvän taloudellisen tilanteen, sillä köyhillä kansakunnilla ei yksinkertaisesti riitä resursseja luonnonsuojeluun. Ympäristö- ja luontoarvoista joustaminen nykytilanteessa ei ole nykytilanteessa millään tavalla eettistä, pikemminkin emme tee läheskään tarpeeksi tulevien sukupuolvien elämisen ehtojen turvaamiseksi. Tarvitsemme hiiliveron ohjaamaan kulutusta ja teollisuutta ympäristöystävällisempään suuntaan ja lisää vastuuta esimerkiksi kaivostoiminnalle sotkujensa siivoamiseksi jotta kustannukset eivät kaadu veronmaksajien niskaan.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Pääkaupunkinseudulla on hyvät edellytykset kotouttaa turvapaikan saaneet, töitä ja opiskelumahdollisuuksia on paljon.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksessä ei määritellä, kuinka suuri nousu kustannusarviossa tapahtuisi. Mikäli kustannusarvio kasvaa merkittävästi, hanketta varmaan kannattaa harkita uudelleen.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Homekoulut pitää korjata, koska lapsilla ja opettajilla on oikeus työskennellä terveydelle vaarattomassa ympäristössä. Hutiloimiseen ei ole varaa korjausprojekteissa, ja olisi syytä selvittää miten rakentajan/korjaajan vastuuta saataisiin lisättyä ja onko rakennuttajan valitsemisprosessissa korjattavaa.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Muuten samaa mieltä, mutta liikkumattomuus elämäntapana on huolestuttava trendi. Yhä useampi lapsi liikkuu liian vähän ja sillä on kauaskantoiset seuraukset tulevien aikuisten jaksamiselle ja terveydelle.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät ole millään tavalla toisensa poissulkevia asioita. Mutta mielestäni lapsia pitää opettaa kyseenalaistamaan käskyjä joita annetaan ilman hyviä perusteluja.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Näinhän tämä menee kaikilla eläimillä, mutta onneksi ihminen voi taistella myös niiden puolesta jotka eivät siihen itse pysty.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvossa on vielä Suomessakin tekemistä, mutta asiamme ovat paremmin kuin monessa muussa maassa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ei tietenkään ole, koska kaikilla ei ensinnäkään ole samanlaiset geenit ja toiseksi samanlaiset ympäristöolosuhteet. Yhtäläisiä mahdollisuuksia ei myöskään voi yksikään yhteiskunta voi taata kaikille. Voimme kuitenkin tasoittaa eroja.

Vaalikoneen etusivulle